Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0814(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0462/2006

Predkladané texty :

A6-0462/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.4

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0555

Prijaté texty
PDF 194kWORD 33k
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg
Zaradenie bulharského a rumunského jazyka medzi jazyky konania Súdu prvého stupňa *
P6_TA(2006)0555A6-0462/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev v časti, ktorá sa týka jazykového režimu, s cieľom zaradiť bulharský a rumunský jazyk medzi jazyky konania stanovené rokovacím poriadkom (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15715/2006),

–   so zreteľom na článok 245 ods. 2 Zmluvy o ES a článok 160 ods. 2 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0435/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0462/2006),

1.   schvaľuje návrh rozhodnutia Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na konzultáciu;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia