Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2265(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0444/2006

Predložena besedila :

A6-0444/2006

Razprave :

PV 12/12/2006 - 20
CRE 12/12/2006 - 20

Glasovanja :

PV 13/12/2006 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0558

Sprejeta besedila
PDF 196kWORD 37k
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 6/2006
P6_TA(2006)0558A6-0444/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2006 za proračunsko leto 2006, Oddelek III - Komisija (15635/2006) – C6-0441/2006 – 2006/2265(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti predzadnjega pododstavka člena 272(4) Pogodbe,

–   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, in zlasti člena 177 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(1) zlasti členov 37 in 38 Uredbe,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2006, ki je bil dokončno sprejet dne 15. decembra 2005(2),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka(3),

–   ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2006 za proračunsko leto 2006, ki ga je Komisija predložila dne 31. oktobra 2006 (SEK(2006)1410),

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2006, ki ga je Svet pripravil dne 30. novembra 2006 (15635/2006 – C6-0441/2006),

–   ob upoštevanju člena 69 in priloge IV svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0444/2006),

A.   ker je namen predloga spremembe proračuna št. 6/2006 povečati napovedi prihodkov in zmanjšati odobritve za prevzem obveznosti v proračunskih postavka razdelkov 1, 2 in 7 ter spremeniti pripombe k členu proračuna 1 1 1 v zvezi s skladiščenjem sladkorja in k členu 13 03 08,

B.   ker gre za precejšnje povečanje napovedi prihodkov v znesku 2 667 milijonov EUR in zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti v znesku 4 706 milijonov EUR,

C.   ker se bodo s sprejetjem spremembe proračuna št. 6/2006 prispevki držav članic za leto 2006 zmanjšali za skupaj 7 373 milijonov EUR,

D.   ker je ponavljajoče se in sistematično prenizko ocenjevanje prihodkov z vsemi posledicami vprašanje, ki bi ga bilo treba podrobneje raziskati,

E.   ker nizka raven izvrševanja plačil, ki so bila sprejeta v letnem proračunskem postopku, ostaja razlog za skrb,

F.   ker sta se obe veji proračunskega organa sporazumeli o proračunu za leto 2007, vključno z ravnjo plačil,

G.   ker je bila sprememba proračuna št. 6/2006 vključena v ta sporazum zaradi vpliva, ki ga bo imela na raven plačil v proračunu za leto 2007,

1.   opominja Komisijo, da je dolžna narediti vse, kar je v njeni moči, za izvrševanje plačil, kot jih je sprejel proračunski organ v letnem proračunskem postopku;

2.   se je odločil, da sprejme nespremenjen predlog Sveta za spremembo proračuna;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 78, 15.3.2006.
(3) UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov