Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0194(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0432/2006

Indgivne tekster :

A6-0432/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/12/2006 - 8.11
CRE 13/12/2006 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0562

Vedtagne tekster
PDF 14kWORD 42k
Onsdag den 13. december 2006 - Strasbourg
Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) *
P6_TA(2006)0562A6-0432/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) (KOM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0564)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0423/2006),

-   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og til udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0432/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til i forbindelse med dets overvejelser vedrørende den foreslåede ændring af retsgrundlaget for Kommissionens forslag at undgå forsinkelser i tildelingen af bevillinger til Den Internationale Fond for Irland;

4.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 159,
(Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget)

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik