Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0194(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0432/2006

Ingediende teksten :

A6-0432/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/12/2006 - 8.11
CRE 13/12/2006 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0562

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 38k
Woensdag 13 december 2006 - Straatsburg
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) *
P6_TA(2006)0562A6-0432/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) (COM(2006)0564 – C6-0423/2006 –2006/0194(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0564)(1),

–   gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0423/2006),

–   gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

–   gelet op artikel 51 en 35 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Begrotingscommissie (A6-0432/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   doet een klemmend beroep op de Raad, bij het overwegen van de voorgestelde wijziging van de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel, te voorkomen dat er vertraging ontstaat bij de toewijzing van de kredieten aan het Internationaal Fonds voor Ierland,

4.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

5.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Visum 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 159,
(Dit amendement geldt voor de gehele tekst)

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid