Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0194(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0432/2006

Predkladané texty :

A6-0432/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.11
CRE 13/12/2006 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0562

Prijaté texty
PDF 340kWORD 42k
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg
Finančné príspevky do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) *
P6_TA(2006)0562A6-0432/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) (KOM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0564)(1),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0423/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0432/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   nalieha na Radu, aby sa pri posudzovaní navrhovanej zmeny právneho základu návrhu Komisie vyhla oneskoreniu pri prideľovaní prostriedkov do Medzinárodného fondu pre Írsko;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 308,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 159,
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka celého textu.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia