Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0173(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0422/2006

Predložena besedila :

A6-0422/2006

Razprave :

PV 11/12/2006 - 18
CRE 11/12/2006 - 18

Glasovanja :

PV 13/12/2006 - 8.12
CRE 13/12/2006 - 8.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0563

Sprejeta besedila
PDF 469kWORD 109k
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
Sektor banan *
P6_TA(2006)0563A6-0422/2006

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan (KOM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0489)(1),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0339/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za regionalni razvoj (A6-0422/2006),

1.   odobri spremenjeni predlog Komisije;

2.   meni, da mora biti referenčni znesek, naveden v predlogu Komisije, združljiv z zgornjo mejo razdelka 2 novega večletnega finančnega okvira, ter poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku v skladu z določbami točke 38 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(2);

3.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe EU;

4.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
UVODNA IZJAVA 1
(1)  Trenutno je režim za sektor banan opredeljen v Uredbi Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane. Zlasti program pomoči za proizvajalce banan temelji na načelih, ki so bila za druge skupne tržne ureditve bistveno spremenjena. Zaradi uspešnejše zagotovitve primernega življenjskega standarda kmetijske skupnosti v regijah, kjer proizvajajo banane, zaradi boljše dodelitev sredstev za dosego tržne usmerjenosti proizvajalcev, zaradi stabilizacije izdatkov, zaradi zagotovitve spoštovanja mednarodnih obveznosti Skupnosti, zaradi ustreznega upoštevanje posebnosti proizvodnih območij, zaradi poenostavitev upravljanja režima in prilagoditve režima načelom spremenjenih skupnih tržnih ureditev je treba ta režim izboljšati.
(1)  Trenutno je režim za sektor banan opredeljen v Uredbi Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane. Zlasti program pomoči za proizvajalce banan temelji na načelih, ki so bila za druge skupne tržne ureditve bistveno spremenjena. Zaradi uspešnejše zagotovitve primernega življenjskega standarda kmetijske skupnosti v regijah, kjer proizvajajo banane, zaradi boljše dodelitve sredstev za spremljanje posebnega razvoja v teh regijah, zaradi stabilizacije izdatkov, zaradi zagotovitve spoštovanja mednarodnih obveznosti Skupnosti, zaradi ustreznega upoštevanja posebnosti proizvodnih območij, zaradi poenostavitev upravljanja režima in prilagoditve režima načelom spremenjenih skupnih tržnih ureditev je treba ta režim izboljšati.
Sprememba 2
UVODNA IZJAVA 2 A (novo)
(2a) Zaradi konkurence proizvajalcev banan iz tretjih držav in v prizadevanju, da se sredstva Skupnosti ustrezno uporabijo, je od ustanovitve skupne ureditve trga za banane sektor v celoti vložil veliko napora v modernizacijo, od proizvodnje do trženja, tako da je občutno izboljšal raven produktivnosti in kakovost proizvodov, istočasno pa znižal vpliv svoje dejavnosti na okolje. Poleg tega je skupna ureditev podprla koncentracijo ponudbe Skupnosti, kar je prispevalo k okrepitvi sektorja v regijah, kjer proizvajajo banane, in olajšalo trženje evropskih banan.
Sprememba 3
UVODNA IZJAVA 3
(3)  Banane so eden izmed glavnih kmetijskih pridelkov nekaterih najbolj oddaljenih regij, zlasti francoskih čezmorskih departmajev Guadeloupe in Martinika, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov. Proizvodnjo banan ovira zlasti odročnost, otoški značaj, majhnost in težavna topografija teh regij. Lokalna proizvodnja banan je pomemben sestavni del okoljskega, družbenega in gospodarskega ravnovesja podeželskih območij v teh regijah.
(3)  Banane so eden izmed glavnih kmetijskih pridelkov nekaterih najbolj oddaljenih regij, zlasti francoskih čezmorskih departmajev Guadeloupe in Martinika, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov. Proizvodnjo banan ovira zlasti odročnost, otoški značaj, majhnost in težavna topografija teh regij. Lokalna proizvodnja banan je pomemben sestavni del okoljskega, družbenega in gospodarskega ravnovesja podeželskih območij v teh regijah, ki poleg tega nimajo nikakršne nadomestne rešitve, ki bi jim omogočila širitev na druge gospodarsko uspešne kulture.
Sprememba 4
UVODNA IZJAVA 3 A (novo)
(3a) Treba je upoštevati družbeno-gospodarski pomen sektorja banan v najbolj oddaljenih regijah ter njegov prispevek k doseganju cilja družbene in gospodarske kohezije s pomočjo ustvarjenih delovnih mest, dohodka, verižno povezanih gospodarskih dejavnosti, z vzdrževanjem okoljskega in krajinskega ravnovesja, kar omogoča razvoj turizma.
Sprememba 5
UVODNA IZJAVA 5
(5)  Naslov III Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije predvideva vzpostavitev programov podpore Skupnosti za najbolj oddaljene regije in vsebuje posebne ukrepe za podporo lokalnim kmetijskim proizvodnim linijam. Ta uredba predvideva ponovni pregled najpozneje do 31. decembra 2009. Če pride do bistvenih sprememb ekonomskih razmer, ki vplivajo na preživetje v najbolj oddaljenih regijah, Komisija poročilo predloži prej. Ta instrument se zdi najbolje prilagojen podpori proizvodnje banan v vsaki posamezni regiji, saj omogoča prilagodljivost in decentralizacijo mehanizmov za podporo proizvodnje banan. Možnost vključitve pomoči za banane v te programe podpore mora povečati skladnost strategij za podporo kmetijski proizvodnji v teh regijah.
(5)  Naslov III Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije predvideva vzpostavitev programov podpore Skupnosti za najbolj oddaljene regije in vsebuje posebne ukrepe za podporo lokalnim kmetijskim proizvodnim linijam. Ta uredba predvideva ponovni pregled najpozneje do 31. decembra 2009. Da pa bi upoštevali posebni položaj proizvajalcev banan, mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v primeru opaznega poslabšanja gospodarskih razmer za te proizvajalce, zlasti zaradi sprememb zunanjega režima, predstaviti posebno poročilo pred predvidenim rokom. Ta instrument se zdi najbolje prilagojen podpori proizvodnje banan v vsaki posamezni regiji, saj omogoča prilagodljivost in decentralizacijo mehanizmov za podporo proizvodnje banan. Možnost vključitve pomoči za banane v te programe podpore mora povečati skladnost strategij za podporo kmetijski proizvodnji v teh regijah.
Sprememba 6
UVODNA IZJAVA 5 A (novo)
(5a) Predvideti je treba eno ali več posebnih predplačil za proizvajalce banan v najbolj oddaljenih regijah.
Sprememba 7
UVODNA IZJAVA 7
(7)  V zvezi s proizvodnjo banan v Skupnosti, ki ne poteka v najbolj oddaljenih regijah, poseben program pomoči za banane glede na njen majhen odstotek v skupni proizvodnji Skupnosti ni več potreben.
(7)  V zvezi s proizvodnjo banan v Skupnosti, ki ne poteka v najbolj oddaljenih regijah, je treba državam članicam dati možnost, da izberejo sistem delne nevezanosti pomoči za banane, kljub njenemu majhnemu odstotku v skupni proizvodnji Skupnosti.
Sprememba 8
UVODNA IZJAVA 8
(8)  Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi nekaterih uredb1 predvideva sistem nevezane dohodkovne podpore za kmetije (v nadaljnjem besedilu "shema enotnih plačil"). Namen tega sistema je bil zagotoviti prehod s podpore proizvodnje na podporo proizvajalcev.
črtano
Sprememba 9
UVODNA IZJAVA 8 A (novo)
(8a) Pri prehodu na podporo proizvajalcem morajo glavno vlogo igrati informacijski in infrastrukturni ukrepi v smislu razvoja podeželja. Pri tem si je treba za cilj postaviti prehod proizvodnje in trženja banan na različne kakovostne standarde, kot so standardi pravične trgovine, proizvodov ekološkega kmetijstva, lokalnih vrst ali vrst z registriranim geografskim poreklom. Banane se lahko v okviru turizma, prisotnega na teh območjih, tržijo tudi kot poseben lokalni proizvod in s tem ustvarjajo navezanost potrošnikov na te banane kot prepoznaven proizvod s prednostjo.
Sprememba 10
UVODNA IZJAVA 8 B (novo)
(8b) Da bi dosegli zelo pomembne cilje iz reforme skupne kmetijske politike, mora biti velik delež pomoči za bombaž, oljčno olje, surovi tobak, hmelj in banane nevezan ter vključen v shemo enotnih plačil.
Sprememba 11
UVODNA IZJAVA 8 C (novo)
(8c) S popolno vključitvijo trenutno veljavne sheme podpor v sektorju banan v shemo enotnih plačil bi se pojavila nevarnost, da se bo proizvodnja v proizvodnih regijah Skupnosti dezorganizirala. Zato mora del pomoči ostati vezan na proizvodnjo, s plačilom določenega zneska na hektar, do katerega je zadevna proizvodnja upravičena. Znesek pomoči je treba izračunati tako, da bo v regijah, primernih za to proizvodnjo, zagotavljal gospodarske pogoje, v katerih bo možno nadalje izvajati dejavnosti v sektorju banan in se izogniti nadomeščanju te proizvodnje z drugimi. Da bi dosegli ta cilj, je za vsako državo članico, ki to želi, primerno določiti celotno razpoložljivo pomoč na hektar na 40 % nacionalnega deleža pomoči, posredno izplačane proizvajalcem.
Sprememba 12
UVODNA IZJAVA 8 D (novo)
(8d) 60 % preostalega nacionalnega deleža pomoči, posredno izplačane proizvajalcem, mora ostati na razpolago za shemo enotnih plačil.
Sprememba 13
UVODNA IZJAVA 9
(9)  Za zagotovitev doslednosti je primerno, da se obstoječi program nadomestne pomoči za banane ukine in vključi v shemo enotnih plačil. V ta namen je treba nadomestno pomoč za banane vključiti v seznam neposrednih plačil v skladu s shemo enotnih plačil iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1782/2003. Države članice morajo določiti referenčne zneske in upravičene hektarje v skladu s shemo enotnih plačil na podlagi reprezentativnega obdobja, primernega za trg banan, ustreznih ciljev in nediskriminacijskih meril. Območja, zasajena z bananami, ne smejo biti izključena, ker bi bila obravnavana kot trajni nasadi. Nacionalne zgornje meje je treba ustrezno spremeniti. Prav tako je treba zagotoviti, da Komisija sprejme podrobna pravila in vse potrebne prehodne ukrepe.
črtano
Sprememba 14
UVODNA IZJAVA 10
(10)  Naslov II Uredbe (EGS) št. 404/93 določa organizacije proizvajalcev in mehanizme za koncentracijo. V zvezi z organizacijami proizvajalcev je bil namen obstoječe ureditve oblikovati take organizacije, v katere se lahko včlani kar največ proizvajalcev, in omejiti plačilo nadomestne pomoči proizvajalcem, ki so člani priznanih organizacij proizvajalcev.
(10)  Naslov II Uredbe (EGS) št. 404/93 zadeva organizacije proizvajalcev in mehanizme za koncentracijo. V zvezi z organizacijami proizvajalcev je bil namen obstoječe ureditve oblikovati take organizacije, v katere se lahko včlani kar največ proizvajalcev in ki podpirajo trženje v sektorju banan, ob omejevanju izplačila nadomestne pomoči proizvajalcem, ki so člani priznanih organizacij proizvajalcev.
Sprememba 15
UVODNA IZJAVA 11
(11)  Prvi cilj ureditve je bil izpolnjen, saj je velika večina proizvajalcev Skupnosti zdaj včlanjena v organizacije proizvajalcev. Drugi cilj je nebistven, saj bo program nadomestne pomoči kmalu ukinjen. Zato ni več potrebno ohranjati pravil o organizacijah proizvajalcev na ravni Skupnosti, temveč se prepusti državam članicam, da po potrebi neodvisno sprejmejo taka pravila, prilagojena njihovim posebnim okoliščinam.
(11)  Prvi cilj ureditve je bil izpolnjen, saj je velika večina proizvajalcev Skupnosti zdaj včlanjena v organizacije proizvajalcev. Zato je potrebno ohraniti pravila o organizacijah proizvajalcev na ravni Skupnosti. Da bi se izognili razpadu sektorja banan v proizvodnih regijah, se predlaga ohranitev zakonodajnega okvira Skupnosti, države članice pa se poziva, naj kot osnovni pogoj za prejemanje pomoči ohranijo obveznost trženja pridelkov preko teh organizacij.
Sprememba 16
ČLEN 1, TOČKA 1)
(Uredba (EGS) št. 404/93 )
(1)  Naslova II in III, členi 16 do 20, odstavek 2 člena 21, člen 25 in členi 30 do 32 se črtajo.
(1)  Člena 6 in 7 iz naslova II, naslov III, členi 16 do 20, odstavek 2 člena 21, člen 25 in členi 30 do 32 se črtajo.
Sprememba 17
ČLEN 2, TOČKA -1 (novo)
Člen 1, alinea 3 (Uredba (ES) št. 1782/2003 )
(-1) V členu 1 se alineja 4 nadomesti z naslednjim:
"- sheme podpore za kmete, ki proizvajajo trdo pšenico, beljakovinske rastline, riž, lupinarje, energetske rastline, škrobni krompir, mleko, seme, poljščine, kozje in ovčje meso, goveje in telečje meso, zrnate stročnice, bombaž, tobak, hmelj, ter za kmete, ki vzdržujejo oljčne nasade in nasade banan."
Sprememba 18
ČLEN 2, TOČKA 1
Člen 33, odstavek 1, točka (a) (Uredba (ES) št. 1782/2003 )
1.  V členu 33(1) se točka (a) nadomesti z:
črtano
"(a) odobreno jim je bilo plačilo v referenčnem obdobju, navedenem v členu 38, v okviru vsaj enega od programov podpore iz Priloge VI ali, za oljčno olje, v tržnih letih, navedenih v drugem pododstavku člena 37(1) ali, za sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo, če so prejemali tržno podporo v reprezentativnem obdobju, navedenem v točki K Priloge VII ali, za banane, če so prejemali nadomestilo za izgubo dohodka v reprezentativnem obdobju, navedenem v točki L Priloge VII."
Sprememba 19
ČLEN 2, TOČKA 6 A (novo)
Člen 64, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 1782/2003 )
(6a) V členu 64(2) se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:
"2. Glede na izbiro, ki jo opravi vsaka država članica, Komisija v skladu s postopkom iz člena 144(2) določi zgornjo mejo za vsako od neposrednih plačil, navedenih v členih 66, 67, 68, 68a, 68b in 69.
Ta zgornja meja je enaka sestavini vsake vrste neposrednega plačila v nacionalnih zgornjih mejah, navedenih v členu 41, ki se pomnoži z odstotki znižanja, ki ga uporabijo države članice v skladu s členi 66, 67, 68, 68a, 68b in 69."
Sprememba 20
ČLEN 2, TOČKA 6 B (novo)
Člen 68 b (novo) (Uredba (ES) št. 1782/2003 )
6b. Vstavi se naslednji člen 68b:
"Člen 68b
Plačila za banane
V primeru plačil za banane ostane 40 % pomoči vezanih na proizvodnjo, 60 % preostalega nacionalnega deleža pomoči pa ostane na razpolago za shemo enotnih plačil."
Sprememba 21
ČLEN 2, TOČKA 7
Člen 145, točka d c (Uredba (ES) št. 1782/2003 )
(7)  V členu 145 se za točko( d)b vstavi naslednja točka:
črtano
"(d)c podrobna pravila, ki se nanašajo na vključitev pomoči za banane v shemo enotnih plačil."
Sprememba 22
ČLEN 3, TOČKA - 1 (novo)
Člen 18 a (novo) (Uredba (ES) št. 247/2006 )
(– 1) Doda se naslednji člen 18a:
"Člen 18a
Banane
Prejemanje pomoči proizvajalcev v sektorju banan je pogojeno s članstvom v eni od organizacij, priznanih v skladu z naslovom II Uredbe (EGS) št. 404/93. Pomoč pa se lahko izplača tudi posameznemu proizvajalcu, ki se zaradi posebnih okoliščin, zlasti geografskega položaja, ne more vključiti v organizacijo proizvajalcev."
Sprememba 23
ČLEN 3, TOČKA 2 A (novo)
Člen 28, odstavek 3 a (novo) (Uredba (ES) št. 247/2006)
(2a) V členu 28 se doda naslednji odstavek 3a:
"3a. V primeru opaznega poslabšanja gospodarskih razmer, ki bi vplivalo na preživetje proizvajalcev banan, zlasti po spremembi zunanjega režima, Komisija pred 31. decembrom 2009 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu posebno poročilo, vključno s primernimi predlogi, kjer je to ustrezno."
Sprememba 27
ČLEN 3, TOČKA 3
Člen 30 (Uredba (ES) št. 247/2006)
V skladu z enakim postopkom lahko Komisija prav tako sprejme ukrepe za učinkovit prehod z ureditev, ki jih določa Uredba Sveta (EGS) št. 404/93, na ureditve, ki jih uvaja ta uredba.
V skladu z enakim postopkom lahko Komisija prav tako sprejme ukrepe za učinkovit prehod z ureditev, ki jih določa Uredba Sveta (EGS) št. 404/93, na ureditve, ki jih uvaja ta uredba. Predvideti je treba zlasti poseben sistem predplačil za proizvajalce banan v času od januarja do oktobra vsako leto.
Sprememba 28
ČLEN 4 A (novo)
Člen 4a
Ocena
Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo z oceno vpliva te uredbe na življenjski standard kmetov Skupnosti, na dohodke proizvajalcev Skupnosti in na gospodarsko in družbeno kohezijo ter predlaga konkretne pobude v primeru, ko zastavljeni cilji niso bili doseženi.
Sprememba 25
PRILOGA, TOČKA 1
Priloga I (Uredba (ES) št. 1782/2003 )
(1)  V Prilogi I se črta vrstica v zvezi z bananami;
črtano
Sprememba 26
PRILOGA, TOČKA 2
Priloga VI (Uredba (ES) št. 1782/2003 )
(2)  Prilogi VI se doda naslednja vrstica:
črtano
"Banane Člen 12 Uredbe (EGS) št. 404/93 Nadomestilo za izgubo dohodka"

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov