Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0245(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0440/2006

Indgivne tekster :

A6-0440/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/12/2006 - 8.13

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0564

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 42k
Onsdag den 13. december 2006 - Strasbourg
Merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester *
P6_TA(2006)0564A6-0440/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2002/38/EF hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (KOM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0739)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0437/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0440/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 2
ARTIKEL 1
Artikel 4 (direktiv 2002/38/EF)
"Artikel 1 anvendes indtil den 31. december 2008."
"Artikel 1 anvendes indtil den 31. december 2009."
Kommissionen vedtager ethvert forslag om en eventuel forlængelse af ordningen i god tid inden dennes udløb for at give Europa-Parlamentet tilstrækkelig tid til at udtale sig herom i overensstemmelse med traktatens artikel 93.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik