Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0245(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0440/2006

Predkladané texty :

A6-0440/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.13

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0564

Prijaté texty
PDF 277kWORD 41k
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg
Úprava DPH na služby rozhlasového a televízneho vysielania a na iné služby *
P6_TA(2006)0564A6-0440/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/38/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie úpravy daní z pridanej hodnoty na služby rozhlasového a televízneho vysielania a na určité elektronicky spokytované služby (KOM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0739)(1),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0437/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0440/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1
Článok 4 (Smernica 2002/38/ES)
Článok 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2008.
Článok 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2009.
Komisia prijme každý návrh na prípadné predĺženie režimu v dostatočnom predstihu pred ukončením jeho platnosti, aby mal Európsky parlament dostatok času na vyjadrenie svojho stanoviska v súlade s článkom 93 zmluvy.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia