Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0630/2006

Συζήτηση :

PV 12/12/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0565

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 405kWORD 112k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007
P6_TA(2006)0565RC-B6-0630/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το νομοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας για το 2007 (COM(2006)0629), το οποίο εγκρίθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2006, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή και συζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς πολιτικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής για το 2004-2009, την ετήσια στρατηγική πολιτικής της Επιτροπής για το 2007 και τις συμβολές των κοινοβουλευτικών επιτροπών που διαβίβασε στην Επιτροπή η Διάσκεψη των Προέδρων βάσει της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής,

   έχοντας υπόψη τα άρθρα 33 και 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 θα είναι έτος αποφασιστικής σημασίας για την διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρώπης δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποδεχτεί δύο νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θα γιορτάσει την 50ή επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, θα προσπαθήσει να επιτύχει θεσμικό διακανονισμό και θα δρομολογήσει εκτεταμένη σειρά νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων,

Β.   εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδες για την Ένωση να μπορεί να επιτύχει φιλόδοξους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους για τους πολίτες της και να υπηρετεί το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον ώστε η Ένωση να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή προάγοντας κοινές λύσεις για την ειρήνη, την ασφάλεια, την παγκόσμια ευημερία και την βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,

Γ.   έχοντας υπόψη την ανάγκη στενότερης ευθυγράμμισης των δαπανών με τις πολιτικές προτεραιότητες, δεδομένου ότι οι πόροι που προβλέπονται στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των επερχόμενων προκλήσεων,

Δ.   επαναλαμβάνοντας την ανάγκη η Ευρώπη να δραστηριοποιηθεί ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες των πολιτών και να αναβαθμίσει το ρόλο της ως κορυφαίου παράγοντα στην παγκόσμια σκηνή,

1.   εκφράζει ικανοποίηση για την έμφαση που δίδεται στο νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών· συμφωνεί εν προκειμένω με τη σημασία που αποδίδεται στην ασφάλεια, στην υγεία, στην καινοτομία, στο καθαρότερο περιβάλλον, στην ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, στην εσωτερική αγορά, στη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, στην ορατότητα και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης ως παγκόσμιου εταίρου, καθώς και στη βελτιωμένη επικοινωνία με τους Ευρωπαίους πολίτες· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξιών σε πολλούς άλλους τομείς· εκφράζει την πεποίθηση ότι, για να αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο εκ νέου την κεκτημένη του ταχύτητα, η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη·

2.   πιστεύει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των "στρατηγικών πρωτοβουλιών" και των "πρωτοβουλιών προτεραιότητας" αυξάνει τη σαφήνεια και την αξιοπιστία του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας· ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να εξηγήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και συνοχή τη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών και ιδίως να αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα για την παρουσίαση των "πρωτοβουλιών προτεραιότητας'· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει μετά από ένα εξάμηνο σχετικά με την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την έμπρακτη εφαρμογή του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας·

3.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ορισμένες από τις εισηγήσεις των επιτροπών του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του νέου "δομημένου διαλόγου", οι οποίες περιγράφονται στην συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών·

4.   ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να το ενημερώσει σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2007 τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες που ζήτησαν οι επιτροπές του: αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών, προτάσεις βελτίωσης του σήματος CE, αναθεώρηση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας, ανάπτυξη μικροδανείων, συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, προστασία άτυπων εργαζομένων, νέα πρόταση για την ευρωπαϊκή εταιρεία κοινωνικής αλληλεγγύης, κατώτερα όρια για τους σπόρους που περιέχουν ΓΤΟ και πρόταση για την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια·

5.   θεωρεί ότι η λειτουργία της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί με τη συμμετοχή των πολιτικών ομάδων σε σταθερότερη βάση και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

6.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού· εύχεται να συνδεθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι δύο διαδικασίες και προσβλέπει σε συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο·

7.   καλεί την Επιτροπή να αρχίσει εγκαίρως διάλογο με το Κοινοβούλιο σχετικά με την θεμελιώδους σημασίας αναθεώρηση του πλαισίου προϋπολογισμού της ΕΕ και του δημοσιονομικού πλαισίου, την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ και τη συζήτηση για νέους μηχανισμούς ιδίων πόρων·

8.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω βελτιωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα αποσκοπεί στο να αυξηθεί η ορατότητα και η κατανόηση της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων και καταγραφής και συστηματικότερης ανταπόκρισης στις ανησυχίες των πολιτών·

9.   τονίζει ιδίως, προς τον σκοπό αυτό, την ανάγκη συντονισμού πολιτικών στενότερης επικοινωνίας με τις εθνικές κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα με στόχο την επίτευξη ενός αποτελεσματικού ανοικτού διαλόγου με τους πολίτες για τα ευρωπαϊκά θέματα· πιστεύει ότι αυτό οι βουλευτές του μπορούν να συμβάλουν στην εν λόγω διαδικασία και αναμένει από την Επιτροπή να συνεργασθεί στενά με το Κοινοβούλιο κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της επικοινωνιακής της πολιτικής·

10.   επισημαίνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμετοχή της στη Διακήρυξη του Βερολίνου κατά την 50ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης· πιστεύει ότι είναι σημαντικό η δήλωση αυτή να ενέχει πραγματικό διοργανικό χαρακτήρα, με κοινή συμμετοχή του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· πιστεύει ότι η δήλωση αυτή θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην επιβεβαίωση των αξιών και της ταυτότητας της Ένωσης και στην προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη·

11.   χαιρετίζει την βούληση της Επιτροπής να δεσμευθεί ενεργά με σκοπό να εξασφαλισθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης· πιστεύει ότι οι στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη είναι ουσιώδους σημασίας για την ομαλή λειτουργία και την μελλοντική ανάπτυξη της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εξεύρεση εφαρμόσιμης λύσης στο σημερινό θεσμικό αδιέξοδο·

Προτεραιότητες για το 2007
Εκσυγχρονισμός της Ευρωπαϊκής οικονομίας

12.   επιδοκιμάζει την ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα της Επιτροπής στην συνεχή ανάγκη εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας προκειμένου να καταστεί πιο δυναμική και ανταγωνιστική έναντι των προκλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στην δραστήρια εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, δίδοντας έμφαση στην συνάφεια μεταξύ οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου για τη δημιουργία δυναμικής και ρηξικέλευθης ευρωπαϊκής οικονομίας· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μια ευρωπαϊκή ατζέντα στην οποία η ευημερία και η αλληλεγγύη θα είναι αλληλοϋποστηριζόμενοι στόχοι, καλεί δε την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες που θα συμβάλουν σε αυτό τον προβληματισμό·

13.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, προκειμένου ιδίως να προωθηθούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της έρευνας, των δεξιοτήτων και των νέων τεχνολογιών, να γίνουν κοινό κτήμα οι βέλτιστες πρακτικές για τους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημόσιων δαπανών, καθώς επίσης να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων·

Έρευνα και ανάπτυξη

14.   επαναλαμβάνει τον επείγοντα χαρακτήρα της ενίσχυσης της ερευνητικής συνεργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως στους τομείς της βιομηχανίας προηγμένης τεχνολογίας· προτρέπει να καταβληθούν ενισχυμένες συντονισμένες προσπάθειες για την προαγωγή των τηλεπικοινωνιών και των τομέων της τεχνολογίας της κοινωνίας των πληροφοριών·

15.   πιστεύει ότι η σύσταση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ), εφόσον βασισθεί επί των σωστών αρχών, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα βοηθήσει στην ανατροπή του κατακερματισμού των προσπαθειών έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, η οποία έχει αναχαιτίσει την πρόοδο μέχρι σήμερα· εμμένει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ κεφάλαια που είχαν προβλεφθεί για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα·

16.   εκφράζει ικανοποίηση για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus Mundus II που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης· τονίζει ωστόσο την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω πρωτοβουλιών για την προώθηση της αριστείας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, της ανώτατης εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της καλύτερης γλωσσομάθειας·

17.   υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα του διαστήματος, και, ως εκ τούτου, στηρίζει πλήρως την Επιτροπή στην πρωτοβουλία της για την ανάπτυξη συνεκτικής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής του διαστήματος·

Εσωτερική αγορά

18.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ώστε οι πολίτες να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη· πιστεύει εντούτοις ότι η αναθεώρηση της Στρατηγικής για την Ενιαία Αγορά δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για τη μη προώθηση των αναγκαίων πρωτοβουλιών υπέρ της εσωτερικής αγοράς· εμμένει ότι η ενιαία αγορά μπορεί να αναπτυχθεί επιτυχώς μόνο σε πλαίσιο προώθησης του δίκαιου ανταγωνισμού, της συνοχής, της υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και του σεβασμού των αρχών του Γκέτεμποργκ·

19.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή ότι θα πρέπει να διερευνήσει όλους τους πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση της ευρεσιτεχνίας και των συστημάτων επίλυσης των διαφορών σε θέματα ευρεσιτεχνίας·

20.   υπογραμμίζει τη σημασία της συμπλήρωσης της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ασφαλειών και, ιδίως, τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί φερεγγυότητας, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (UCITS) και ΦΠΑ επί των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· θεωρεί ωστόσο ότι η βασική προτεραιότητα για το 2007 στον τομέα της νομοθεσίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι η ορθή εκτέλεση και έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ήδη εγκριθεί κατά τα τελευταία χρόνια· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να μελετήσει τις πιθανές επιπτώσεις των ιδιωτικών αμοιβαίων μετοχικών κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, στην οικονομική αποδοτικότητα και στα επίπεδα απασχόλησης·

Αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής κοινωνίας

21.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να προβεί σε "συνολικό απολογισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας", αλλά ζητεί να είναι περισσότερο φιλόδοξη και, δεδομένου ότι το 2007 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών, να αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, της προστασίας των άτυπων εργαζομένων και της καλύτερης κοινωνικής προστασίας στις νέες μορφές απασχόλησης, να αξιολογήσει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής καθώς και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα·

22.   ζητεί να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με διαβούλευση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των ανθρώπων που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας (COM(2006)0044

23.   καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποια είναι η σαφέστερη νομική βάση προκειμένου να καταπολεμηθεί κάθε μορφή βίας εναντίον των γυναικών και των παιδιών·

24.   χαιρετίζει, επ" αυτού, τον στόχο της Επιτροπής να εξετάσει πιθανούς τρόπους προκειμένου να ενισχύσει την "ευελασφάλεια" (ευελιξία με ασφάλεια) και να συνδράμει τα κράτη μέλη στη προσπάθεια να επιτύχουν υψηλή παραγωγικότητα αλλά εξίσου υψηλή κοινωνική προστασία·

Προστασία των καταναλωτών

25.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει νέα ώθηση στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, θέτοντας, ιδίως, εν όψει της εδραίωσης και αναθεώρησης του κεκτημένου των καταναλωτών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, ενισχύοντας την ενημέρωση και επαγρύπνηση των καταναλωτών ως προς τα δικαιώματα και τις αποζημιώσεις, π.χ. μέσω μιας ενημερωτικής εκστρατείας σε κλίμακα ΕΕ και προστατεύοντας τα συμφέροντα των καταναλωτών στους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ· τονίζει εν προκειμένω ότι η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή δεν θα πρέπει επ" ουδενί να αποτελεί δίαυλο για τη δημιουργία νέων φραγμών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, αλλά, αντιθέτως, να εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη θα ωφεληθούν από το υψηλό επίπεδο προστασίας που έχει ήδη επιτευχθεί·

26.   χαιρετίζει συνεπώς το σχέδιο δράσης για την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, δεδομένου ότι ενσωματώνει τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική διάσταση·

Ασφάλεια των πολιτών, δικαιοσύνη και μετανάστευση

27.   ζητεί να υπάρξει δέσμευση τόσο εκ μέρους των κρατών μελών όσο και εκ μέρους της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων της μαζικής μετανάστευσης με την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των σημερινών πολιτικών τους, προκειμένου να επιτραπεί στις αναπτυσσόμενες χώρες να προστατεύσουν και να αναπτύξουν τις οικονομίες τους καθώς και να εγγυηθούν αξιοπρεπή εισοδήματα για τους πληθυσμούς τους, πράγμα το οποίο αποτελεί μακροπρόθεσμα τη μοναδική εναλλακτική λύση για την μείωση της παράνομης μετανάστευσης·

28.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και την αμοιβαία τεχνική υποστήριξη μεταξύ των οικείων υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων και την αυξημένη χρηματοδότηση της FRONTEX, προκειμένου να καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων· ζητεί να είναι δίκαιες οι συναπτόμενες συμφωνίες επανεισδοχής και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, όπως επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις κοινές ανάγκες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών προέλευσης και διέλευσης·

29.   εκτιμά ότι η κοινή πολιτική μετανάστευσης, χορήγησης θεωρήσεων και ασύλου, καθώς και μια πραγματική οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένταξη των μεταναστών βάσει κοινών αρχών, πρέπει να τεθεί στον πυρήνα της ευρωπαϊκής δράσης για το 2007· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την εργατική μετανάστευση και τις κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εφαρμογή της διαδικασίας της συναπόφασης και της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη μετανάστευση·

30.   υπογραμμίζει την ανάγκη για μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις και θεωρεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου την ολοκλήρωση του VIS (Visa Information System)· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανησυχία του όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, εκφράζει δε τη λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

31.   στηρίζει απερίφραστα την Επιτροπή στην πρόθεσή της να αναπροσαρμόσει την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβάνοντας ιδίως την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εξάπλωσης των εκρηκτικών και της διαβίβασης πραγματογνωμοσύνης, καθώς και την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας· υπογραμμίζει εν τούτοις ότι η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποβαίνει εις βάρος της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

32.   εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπισθεί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και να βελτιωθούν οι συνοριακοί έλεγχοι και η διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης διαβατηρίου, δίδοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία της ταχείας έναρξης της λειτουργίας των συστημάτων πληροφόρησης SIS II και VIS·

33.   παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 2007 σχέδιο οδηγίας για τα δικαιώματα των εποχιακών εργαζομένων στην ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις και η παράβαση των βασικών προτύπων εργασίας που παρατηρούνται σήμερα·

34.   υπενθυμίζει ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για τη διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους· ζητεί να αναληφθούν περισσότερες πρωτοβουλίες στον τομέα του αστικού δικαίου προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση του νομικού πλαισίου ώστε να προσφέρει ασφάλεια και πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

Ασφαλής, ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια

35.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να οριστεί ως στρατηγικός στόχος για το 2007 μια "Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική" που θα βασίζεται στις αρχές της ασφάλειας και της ποικιλίας του εφοδιασμού, της βιωσιμότητας, της αποτελεσματικότητας και μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας·

36.   υπογραμμίζει ότι, σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική, θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες σε σχέση με τη φυσική ασφάλεια των υποδομών και την ασφάλεια του εφοδιασμού· θεωρεί, ακόμη, ότι μια τέτοια ενισχυμένη αλληλεγγύη θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να προασπίζεται το κοινό συμφέρον της στα ενεργειακά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο·

37.   πιστεύει ακράδαντα ότι ουσιαστική συνιστώσα του σταθερού και ασφαλούς εφοδιασμού είναι η ταχεία μεταφορά των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια και η ενεργειακή απόδοση·

38.   προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια εσωτερική αγορά ενέργειας εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πηγών εφοδιασμού και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ενεργειακών δικτύων·

39.   ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης αφενός και ανάπτυξης και χρήσης καθαρών τεχνολογιών αφετέρου, καθώς οι συμπληρωματικότητες είναι ισχυρές και συνιστούν δυνητική πηγή αυξημένης ανταγωνιστικότητας·

Για να γίνει η Ευρώπη καλύτερη
Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

40.   υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και συμφωνεί ότι, κατά τα επόμενα έτη, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της προστασίας της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης της κλιματολογικής αλλαγής, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της αντίληψης της "πράσινης διπλωματίας", αλλά και μέσω ειδικής ενεργειακής πολιτικής που θα επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόμηση και αποδοτικότητα της ενέργειας στην Ευρώπη·

41.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τον ισχυρό ρόλο της ΕΕ στον σχεδιασμό των πολιτικών μετά το Κυότο και των νέων στόχων· επιδοκιμάζει συνεπώς τη μνεία της προτεινόμενης Πράσινης Βίβλου περί κλιματολογικής αλλαγής μετά το 2012, η οποία θα συμβάλει στο να προσδιορισθούν οι τομείς στους οποίους απαιτείται ανάληψη δράσης·

42.   αναμένει την πρόταση αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ με σκοπό την βελτίωση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητάς του, συμπεριλαμβάνοντας επίσης ιδιαίτερο καθεστώς για τις εκπομπές κατά τις αερομεταφορές·

43.   παροτρύνει την Επιτροπή να συντονίσει καλύτερα την πολιτική στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος υπό το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνοντας συγκεκριμένους στόχους για μείωση των επιπέδων CO2 για το σύνολο των οχημάτων και μέσω της υπαγωγής των αεροπορικών μεταφορών στις δεσμευτικές υποχρεώσεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο·

44.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ δεν τονίσθηκε ως προτεραιότητα για το 2007, και ενθαρρύνει θερμά την Επιτροπή να πρωτοστατήσει για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης που είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κατάλληλη διαχείριση του δικτύου NATURA 2000, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες ζώνες·

45.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες που θα δώσουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη πηγών ενέργειας χωρίς έκλυση διοξειδίου του άνθρακος (CO2)· υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει συνέπειες όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες·

Υγεία

46.   χαιρετίζει τη συμβολή της Επιτροπής στη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη και πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία και η προώθηση της υγείας πρέπει να αποτελέσουν απαραίτητα συστατικά όλων των πολιτικών της ΕΕ·

47.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι μία αποτελεσματική ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της υγείας επιβάλλει την βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κινητικότητα του ασθενή και την ασφάλειά του (π.χ. νοθεία φαρμάκων), την ενημέρωση των ασθενών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις αλλαγές του τρόπου ζωής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της υγιούς γήρανσης·

Γεωργία και αλιεία

48.   σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση σχετικά με την απλούστευση της ΚΑΠ καθώς και πρόταση σχετικά με την ενιαία κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚΟΑ), σύμφωνα με τους στόχους της απλούστευσης και της διαφάνειας· τονίζει ότι, ενόψει της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να ενισχυθεί ο περιφερειακός και κοινωνικός ρόλος της ΚΑΠ, όπως επίσης και η σταθεροποίηση των κοινοτικών γεωργικών ταμείων·

49.   επιδοκιμάζει την ενίσχυση των πρωτοβουλιών απλούστευσης στον τομέα της ΚΑΠ και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση για τη λειτουργία του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης· εκφράζει την υποστήριξή του για την πρόθεση της Επιτροπής να ανασχηματίσει και να εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις επισήμανσης των ζωοτροφών·

50.   επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της παράνομης αλιείας, καθώς και της μυστικής και άναρχης αλιείας, λόγω κυρίως των τεράστιων απωλειών που προκαλεί στις παράκτιες κοινότητες και στους αλιείς που ασκούν νόμιμη δραστηριότητα· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τη γενική έλλειψη πρωτοβουλίας και πολιτικής ώθησης στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και διεθνώς·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος
Πολιτική γειτονίας

51.   εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, θεωρεί όμως ότι χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και διαβήματα για να δοθεί περιεχόμενο στη δέσμευση αυτή· προειδοποιεί έναντι του κινδύνου να περιοριστεί αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας σε διμερείς και διοικητικές ή "γραφειοκρατικές" σχέσεις με τις ενδιαφερόμενες χώρες· εκφράζει την άποψη ότι ορισμένα στοιχεία της πολιτικής θα πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των διαφόρων ενδιαφερομένων χωρών και να προσαρμοσθούν οι ρυθμίσεις καλύτερα στις ανάγκες τους· ζητεί, υπό αυτό το πρίσμα, να εμπλακεί το Κοινοβούλιο στην εν λόγω διαδικασία·

52.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ετήσια έκθεση συμμόρφωσης των συμφωνιών με χώρες της πολιτικής γειτονίας με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, η οποία θα συνοδεύεται από λεπτομερή αξιολόγηση και συστάσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την συνεκτικότητα των ληφθέντων μέτρων·

Σταθερότητα και δημοκρατία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

53.   επισημαίνει ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πλησιάζουν συνεχώς και περισσότερο στο να αποκτήσουν την ώθηση που οδηγεί στην ένταξη, στην οποία αναφέρεται η "Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης", και αναμένει από την Ένωση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για την παγίωση της σταθερότητας και την αύξηση της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια, βοηθώντας ως εκ τούτου τις χώρες της περιοχής στην πορεία τους για την ένταξη στην ΕΕ·

Ρωσία

54.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την Ρωσία εκπνέει το 2007· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες αρχές για το στρατηγικό περιεχόμενο των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία και, ειδικότερα, να επισημάνει την σημασία του να τεθεί η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης στο επίκεντρο των μελλοντικών σχέσεων, θεσπίζοντας μηχανισμό διαφάνειας που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των ρητρών μιας τέτοιας συμφωνίας·

Αναπτυξιακή πολιτική

55.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την τήρηση της δέσμευσής της στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για εναλλακτική χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων·

56.   πιστεύει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατό για τις χώρες ΑΚΕ να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους, θα πρέπει να δοθεί το προβάδισμα στην πτυχή της περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης·

Εμπορική πολιτική και διαπραγματεύσεις ΠΟΕ

57.   ζητεί, σε πολυμερές επίπεδο, την επιτυχημένη και φιλόδοξη έκβαση του Γύρου της Ντόχα· εκφράζει τη λύπη του διότι χρειάσθηκε να ανασταλούν επ' αόριστον οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα και επισημαίνει ότι η αποτυχία των πολυμερών διαπραγματεύσεων και η στροφή προς διμερείς/περιφερειακές συμφωνίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνιση ελευθέρωση και στρεβλή ανάπτυξη, με δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

ΕΠΑΑ

58.   υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών κοινοβουλευτικής εποπτείας της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) γενικά και των αποστολών στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ ειδικότερα, τονίζει δε ότι πρέπει να υφίσταται ενεργητική παροχή πληροφοριών και να διεξάγεται διάλογος πριν από την ανάληψη κοινών ενεργειών στον τομέα της ΕΠΑΑ, προκειμένου οι βουλευτές να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους·

2.Καλύτερη νομοθεσία

59.   υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων, την ταχεία μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της εφαρμογής και επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη·

60.   εμμένει στην πλήρη συμμόρφωση όλων των πρωτοβουλιών απλοποίησης με όλες τις αρχές και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη στρατηγική για την απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος(1)·

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

61.   χαιρετίζει την ενσωμάτωση των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στη νομοθετική διαδικασία καθώς και το γεγονός ότι το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας αντικατοπτρίζει τη σύμπνοια σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων μέσω της δέσμευσης της Επιτροπής να πραγματοποιεί αξιολογήσεις των επιπτώσεων για όλες τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας· εμμένει στην ανάγκη ανεξάρτητων αξιολογήσεων των επιπτώσεων, τονίζει ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να γίνει αιτία υπερβολικών καθυστερήσεων στην παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η "καλύτερη νομοθετική διαδικασία" δεν πρέπει να οδηγήσει στην απορρύθμιση ή σε άλλες μορφές ελάχιστης κανονιστικής ρύθμισης·

Ελαστική νομοθεσία

62.   εκφράζει την αποδοκιμασία του για την αυξανόμενη χρήση εκ μέρους της Επιτροπής ελαστικής νομοθεσίας, όπως συστάσεις και ερμηνευτικές ανακοινώσεις, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό τα προνόμια της νομοθετικής αρχής·

Έλεγχος της εφαρμογής και επιβολή του κεκτημένου

63.   εκφράζει την λύπη του διότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε αρκούντως θετικά στο αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη·

64.   ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει τη διαδικασία μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας περισσότερο διαφανή στο σύνολό της και να πείσει τα κράτη μέλη να παράγουν τους λεγόμενους "πίνακες συσχετισμού" οι οποίοι εμφαίνουν επακριβώς ποια τμήματα της νομοθεσίας, σε οιονδήποτε τομέα, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια από τα κράτη μέλη·

Δημοσιονομική ευθύνη

65.   αναμένει την πλήρη εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2007 όλων των νέων μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη νέα διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή την καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

66.   ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει, διευκολύνει και ενθαρρύνει την πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το 2007 θα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εφαρμογή των νέων διαρθρωτικών πολιτικών· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, σύμφωνα με τις νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή, θα είναι έτοιμα και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται εγκαίρως απ' όλα τα κράτη μέλη·

67.   υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στη Ατζέντα της μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της κακοδιαχείρισης, καθώς κάθε τέτοια πράξη συντελεί στην αύξηση του ευρω-σκεπτικισμού· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή φαίνεται να έχει υποβαθμίσει το αρχικό μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα· καλεί υπό αυτή την έννοια την Επιτροπή να συνεχίσει την εκπόνηση του σχεδίου δράσης της για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια·

o
o   o

68.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0205.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου