Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2658(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0631/2006

Συζήτηση :

PV 12/12/2006 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.15
CRE 13/12/2006 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0566

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 344kWORD 63k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Σύνοδος κορυφής Ρωσσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης
P6_TA(2006)0566B6-0631/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 24 Νοεμβρίου 2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου(1), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997 και εκπνέει το 2007,

–   έχοντας υπόψη τη διαβούλευση ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς ευθύνες της Ρωσίας, υπό την ιδιότητά της ως Προεδρεύουσας στην Ομάδα G8 και Προέδρου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2006, όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά τη δολοφονία της ρωσίδας δημοσιογράφου Άννας Πολιτκόφσκαγια(2), το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3), καθώς και το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας(4),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 18ης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 24 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας αναπτύσσονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε βαθιά και σφαιρική οικονομική ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση, η οποία αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον,

Β.   εκτιμώντας ότι η βελτίωση της συνεργασίας και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας έχουν καίρια σημασία για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της Ευρώπης,

Γ.   εκτιμώντας ότι η σύναψη συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει κεφαλαιώδη σημασία για μια τέτοια ενίσχυση της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων με βάση την ισότητα, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των διεθνώς αποδεκτών διαδικασιών, την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη με την εξεύρεση πολιτικών και ειρηνικών λύσεων στις περιφερειακές συγκρούσεις στον κοινό χώρο γειτνίασης, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του σεβασμού του κράτους δικαίου και του δημοκρατικού πλαισίου ως βάσης των σχέσεων αυτών,

Δ.   εκτιμώντας ότι η ταχεία υλοποίηση των τεσσάρων κοινών χώρων –του κοινού οικονομικού χώρου, του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, του χώρου εξωτερικής ασφάλειας και του χώρου έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού– πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης,

Ε.   εκτιμώντας ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και ένα από τα σημαντικότερα πεδία συνεργασίας με τη Ρωσία και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει από τη Ρωσία περίπου το ένα τέταρτο των αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο καταναλωτή ρωσικών εξαγωγών,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 είχε προορισμό να σηματοδοτήσει μια νέα φάση στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ιδίως να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας προς αντικατάσταση της ισχύουσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που λήγει το 2007,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία ματαίωσε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία-πλαίσιο, θέτοντας ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων την εκ μέρους της Μόσχας άρση της απαγόρευσης των εισαγωγών πολωνικού κρέατος, που επιβλήθηκε το 2005,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου 2006 η Ρωσία επέβαλε νέα απαγόρευση των εισαγωγών πολωνικού κρέατος και πτηνοτροφικών προϊόντων, αναφέροντας ότι ανησυχούσε για παραβιάσεις των κτηνιατρικών κανονισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα η Ρωσία επέβαλε επίσης απαγόρευση στις εισαγωγές ψαριών και αλιευτικών προϊόντων από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 η Ρωσία απείλησε να επεκτείνει την προηγούμενη απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ, λόγω ανησυχιών για την πανώλη των χοίρων στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία,

Θ.   εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες δολοφονίες επιφανών αντιπάλων της ρωσικής κυβέρνησης έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η ανησυχία -στη Ρωσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού- σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και σχετικά με την ανικανότητα των ρωσικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών να βρουν τους υπαίτιους για τις πολιτικές δολοφονίες,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τυπικές διαδικασίες για τη διέλευση των συνόρων είναι εξαιρετικά χρονοβόρες στα σύνορα ΕΕ-Ρωσίας, κάτι που προκαλεί αφόρητα μεγάλες ουρές φορτηγών σε ορισμένα σημεία ελέγχου,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να ενώσει τις δυνάμεις της και να ομιλεί με μία φωνή στο θέμα των σχέσεών της με τη Ρωσία,

1.   αναγνωρίζει τη σημασία της Ρωσίας ως στρατηγικού εταίρου για συνεργασία, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται όχι μόνο οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας στον διεθνή στίβο καθώς και στον κοινό χώρο γειτνίασης·

2.   υπογραμμίζει τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ΕΈ στις σχέσεις τους με τη Ρωσία· χαιρετίζει κατά συνέπεια την κοινή γραμμή της ΕΕ που υιοθετήθηκε κατά την ανεπίσημη Σύνοδο Κορυφής του Lahti στις 20 Οκτωβρίου 2006, η οποία έδωσε στην ΕΕ τη δυνατότητα να μιλήσει με μια φωνή κατά τις συναντήσεις της με τον Πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στο Lahti και στο Ελσίνκι·

3.   χαιρετίζει τις ανοιχτές συζητήσεις για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 και στη σύνοδο κορυφής του Lahti· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Ρωσία δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ελευθερίας έκφρασης και των δικαιωμάτων της κοινωνίας των πολιτών και των ατόμων να αμφισβητούν και να ζητούν το λόγο από τις αρχές για τη δράση τους·

4.   εκφράζει ως εκ τούτου τη λύπη του για το γεγονός ότι η προπαρατεθείσα Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 δεν μπόρεσε να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, και ενθαρρύνει τη Φινλανδική και τη Γερμανική Προεδρία να συνεχίσουν να εργάζονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής για μια νέα συμφωνία όσο το δυνατόν συντομότερα και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις χωρίς άλλη χρονοτριβή·

5.   υπογραμμίζει ότι η σθεναρή υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών πρέπει να αποτελέσει κεντρική αρχή οποιασδήποτε δέσμευσης της ΕΕ έναντι της Ρωσίας· προτρέπει την Επιτροπή να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους εμπλεκομένους ότι οι αξίες αυτές δεν θα έχουν δευτερεύουσα θέση στη δέσμη διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ρωσίας·

6.   εκφράζει τη λύπη του διότι ο τέταρτος γύρος διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα Δικαιώματα δεν επέφερε αξιόλογη πρόοδο στον τομέα ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις· καλεί επομένως τη ρωσική κυβέρνηση να συμβάλει στην εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμελιώδη συνιστώσα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας, να επιτρέψει την ελεύθερη λειτουργία των εγχώριων και διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων ΜΚΟ και να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια όσων αναπτύσσουν δραστηριότητα υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε χρηματοδοτική βοήθεια χορηγείται στη Ρωσία θα συνδέεται με την ανάπτυξη δημοκρατικών προτύπων στη χώρα·

7.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις τελευταίες αναφορές διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων στις φυλακές και τα αστυνομικά τμήματα της Ρωσίας, καθώς και σε μυστικά κέντρα κράτησης στην Τσετσενία, όπου περιλαμβάνονται απάνθρωπες και εξευτελιστικές πράξεις που διαπράττονται από δημόσιους λειτουργούς· καταδικάζει έντονα παρόμοιες πρακτικές και καλεί τις ρωσικές αρχές να διερευνήσουν τις καταχρήσεις, να τερματίσουν πάραυτα κάθε παρεκτροπή και να προσαγάγουν τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη·

8.   τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τη Ρωσία ως αναγκαίο στρατηγικό εταίρο για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας και την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων ασφάλειας, όπως οι περιβαλλοντικοί και πυρηνικοί κίνδυνοι, τα ναρκωτικά, το λαθρεμπόριο όπλων, η εμπορία ανθρώπων και το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα στον ευρωπαϊκό χώρο γειτνίασης, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς·

9.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες με τη ρωσική κυβέρνηση για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κοινό χώρο γειτνίασης, ιδίως μάλιστα κοινές δραστηριότητες για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και του σεβασμού των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και κοινές προσπάθειες για την οριστική επίλυση των διενέξεων στη Μολδαβία, στη Γεωργία και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ· καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως μέλη του Κουαρτέτου (που περιλαμβάνει επίσης τον ΟΗΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες) για τη διευθέτηση των διενέξεων στη Μέση Ανατολή και να προωθήσουν τη σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για μια περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή·

10.   επισημαίνει ότι η πρόοδος όσον αφορά την υπογραφή και την κύρωση των εκκρεμουσών μεθοριακών συμφωνιών μεταξύ Εσθονίας και Ρωσίας και μεταξύ Λεττονίας και Ρωσίας συνεχίζει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά τρόπο εποικοδομητικό, δίκαιο και αποδεκτό από όλες τις πλευρές·

11.   εκφράζει τη λύπη του για τις διενέξεις σχετικά με τις εξαγωγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων από την ΕΕ στη Ρωσία· εκφράζει την άποψη ότι η συνέχιση αυτών των εμπορικών διενέξεων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τη ρωσική κυβέρνηση να δώσουν επειγόντως λύση στις εκκρεμούσες εμπορικές διενέξεις· εμμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει την απαιτούμενη αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως την Πολωνία, που υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις στο πλαίσιο της ρωσικής εμπορικής πολιτικής·

12.   εκφράζει την ανησυχία του για δηλώσεις ρωσικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες η χώρα αυτή θα επιβάλει περιορισμούς στα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας·

13.   εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη σειρά δολοφονιών επιφανών προσώπων, όπως η Άννα Πολιτόφσκαγια, που αντιτάσσονται στη σημερινή ρωσική κυβέρνηση ή υπερασπίζονται τα βασικά δικαιώματα των ρώσων πολιτών· τονίζει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσουν με όλο τους το κύρος και υπογραμμίζει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσουν οι τρέχουσες διαδικασίες της εταιρικής σχέσης όσο η ρωσική κυβέρνηση δεν επιδεικνύει ικανότητα και ισχυρή βούληση να βοηθήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων και να εκπληρώσει το καθήκον της για τερματισμό αυτού του φαύλου κύκλου και προσαγωγή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη·

14.   ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να βελτιώσει τις συνθήκες των φυλακισμένων και να τερματίσει τις δυσκολίες πρόσβασης ορισμένων από αυτούς σε δικηγόρους· επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ρωσικό ποινικό κώδικα, οι κρατούμενοι πρέπει να κρατούνται σε φυλακές είτε κοντά στον τόπο κατοικίας τους είτε κοντά στον τόπο όπου έγινε η δίκη, όπως κατέδειξε η χαρακτηριστική περίπτωση των κρατουμένων κ. Khodorkovsky και κ. Lebedev·

15.   χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την προπαρατεθείσα Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 για τη βαθμιαία κατάργηση των τελών που επιβάλλει η Ρωσία στους αερομεταφορείς της ΕΕ που υπερίπτανται της Σιβηρίας, ώστε να διευθετηθεί η εικοσάχρονη διαμάχη των δύο μερών και να προετοιμαστεί το έδαφος για την αύξηση των δρομολογίων των αερομεταφορέων της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας· επισημαίνει ότι η διένεξη για τα τέλη αυτά, που κόστιζαν στους αερομεταφορείς της ΕΕ περισσότερο από EUR 250 εκατομμύρια ετησίως, ήταν ένα από τα τελευταία εμπόδια που εντόπιζε η ΕΕ μετά τη συμφωνία της με τη Ρωσία για την ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), γεγονός το οποίο θα ανοίξει νέες δυνατότητες για αυξημένη συνεργασία και εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας·

16.   εκφράζει την ανησυχία του ότι οι πρόσφατες αλλαγές στο τμήμα IV του ρωσικού αστικού κώδικα περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπολείπονται από τα πρότυπα που απαιτούνται για τον ΠΟΕ (TRIPS), και ακόμη περισσότερο από τις βαθύτερες δεσμεύσεις που προβλέπονται σε μια στρατηγική εταιρική σχέση·

17.   χαιρετίζει τον εντατικοποιημένο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας στα ενεργειακά ζητήματα· υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και την ανάγκη βελτίωσης των ενεργειακών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει ότι η περαιτέρω συνεργασία στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας και υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, την υποδομή και τις επενδύσεις, με στόχο την αποφυγή ολιγοπωλιακών δομών της αγοράς και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί εν προκειμένω τη Ρωσία να σεβαστεί τις αρχές της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 1998 και να εντείνει τη συνεργασία όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

18.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τους για την επίλυση των προβλημάτων διέλευσης των συνόρων στα σύνορα ΕΕ-Ρωσίας· επισημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί επιπλέον διαμεθοριακή ικανότητα για να αντιμετωπισθεί η αύξηση στη ροή εμπορευμάτων· παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να μειώσουν τις ουρές στα σύνορα επιταχύνοντας τις επιθεωρήσεις και μεταφέροντας ορισμένες από αυτές από την περιοχή των συνόρων σε πιο απομακρυσμένες θέσεις·

19.   χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση της συνόδου κορυφής για τη Βόρεια Διάσταση στο Ελσίνκι στις 24 Νοέμβριο 2006, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνάρτηση με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και στην οποία συμμετείχε η Ρωσία, μαζί με την ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία· εκφράζει την ελπίδα ότι το έγγραφο-πλαίσιο που εκδόθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Βόρειας Διάστασης το οποίο εγκρίθηκε θα αποτελέσει καλή βάση για την ανάπτυξη στενότερης περιφερειακής και διαμεθοριακής συνεργασίας με τη Ρωσία·

20.   εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, σοβαρές ανησυχίες για τα μέτρα που εφαρμόζει η Ρωσία κατά της Γεωργίας και τα οποία έχουν τεράστιες οικονομικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές συνέπειες, και καλεί τις ρωσικές αρχές να άρουν την αδικαιολόγητη απαγόρευση των εξαγωγών ευαίσθητων προϊόντων από τη Γεωργία στη Ρωσία, καθώς και να σταματήσουν τη συνεχιζόμενη καταπίεση των Γεωργιανών που διαμένουν στη Ρωσία·

21.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργεί με ενότητα και αποφασιστικότητα στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία· χαιρετίζει τις προθέσεις της γερμανικής Προεδρίας να δώσει ακόμα υψηλότερη προτεραιότητα στο σημαντικό αυτό ζήτημα·

22.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ L 327, 28.11.1997, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0448.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0110.
(4) ΕΕ C 117 Ε, 18.5.2006, σ. 235.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου