Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2658(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0631/2006

Rozpravy :

PV 12/12/2006 - 6

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.15
CRE 13/12/2006 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0566

Prijaté texty
PDF 276kWORD 59k
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg
Samit EÚ – Rusko
P6_TA(2006)0566B6-0631/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko, ktorý sa konal 24. novembra 2006 v Helsinkách

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane(1), ktorá nadobudla účinnosť v roku 1997 a ktorej platnosť sa skončí v roku 2007,

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom týkajúce sa ľudských práv,

–   so zreteľom na súčasné medzinárodné a európske záväzky Ruska ako výkonného predsedu G8 a predsedu Výboru ministrov Rady Európy,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a najmä svoje uznesenie z 25. októbra 2006 o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom po zavraždení ruskej novinárky Anny Politkovskej(2), z 23. marca 2006 o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii(3) a z 26. mája 2005 o vzťahoch EÚ - Rusko(4),

–   so zreteľom na výsledok 18. samitu EÚ – Rusko, ktorý sa konal 24. novembra 2006 v Helsinkách,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa za posledné roky postupne rozvíjajú, čo vedie k hlbokej a komplexnej hospodárskej integrácii a vzájomnej závislosti, ktorá sa má v blízkej budúcnosti ešte viac prehĺbiť,

B.   keďže rozšírená spolupráca a dobré susedské vzťahy EÚ a Ruska majú kľúčový význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu celej Európy,

C.   keďže uzavretie strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskou federáciou je pre túto zvýšenú spoluprácu najdôležitejšie, najmä v súvislosti s ďalším rozvojom hospodárskych vzťahov založených na rovnoprávnosti, transparentnosti a dodržiavaní medzinárodne uznávaných postupov, posilňovaním bezpečnosti a stability v Európe prostredníctvom hľadania politických a mierových riešení regionálnych konfliktov v spoločnom susedstve a ďalším posilňovaním dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokratického rámca ako základu týchto vzťahov,

D.   keďže rýchla realizácia štyroch spoločných priestorov so spoločným hospodárskym priestorom, priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, priestorom vonkajšej bezpečnosti a priestorom výskumu, vzdelávania a kultúry by mala byť ústrednou témou rokovaní o tejto novej strategickej dohode o partnerstve,

E.   keďže bezpečnosť dodávok energie je jednou z najzložitejších úloh Európy a jednou z najdôležitejších oblastí spolupráce s Ruskom a keďže EÚ dováža približne štvrtinu svojej spotreby plynu a ropy z Ruska a je najspoľahlivejším spotrebiteľom ruského vývozu,

F.   keďže cieľom vyššie uvedeného samitu EÚ – Rusko z 24. novembra 2006 bolo začať novú etapu vo vzťahoch EÚ s Ruskom a najmä otvoriť rokovania o novej rámcovej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktorá má nahradiť súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorej platnosť sa skončí v roku 2007,

G.   keďže Poľsko zablokovalo začatie rokovaní o novej rámcovej dohode a podmienilo ho zrušením zákazu dovozu poľského mäsa zo strany Moskvy zavedeného v roku 2005,

H.   keďže 10. novembra 2006 Rusko zaviedlo nové embargo na dovoz poľského mäsa a výrobkov z hydiny s odôvodnením, že sa obáva porušovania veterinárnych právnych predpisov; keďže Rusko nedávno zaviedlo aj zákaz dovozu rýb a rybacích výrobkov z EÚ; keďže Rusko pred vyššie uvedeným samitom EÚ - Rusko z 24. novembra 2006 hrozilo rozšírením zákazu na celú EÚ v dôsledku znepokojenia nad výskytom moru ošípaných v Rumunsku a Bulharsku,

I.   keďže nedávne vraždy popredných oponentov ruskej vlády vyvolali v celej Európe veľké znepokojenie,

J.   keďže v Rusku, EÚ a inde existuje všeobecné znepokojenie nad situáciou v oblasti demokracie a ľudských práv v Rusku a nad neschopnosťou ruskej polície a súdnych orgánov nájsť osoby zodpovedné za politické vraždy,

K.   keďže plnenie formálnych náležitostí na prekročenie hraníc EÚ s Ruskom je veľmi pomalé, čo spôsobuje, že na niektorých hraničných priechodoch sa vytvárajú neúnosne dlhé rady kamiónov,

L.   keďže EÚ by mala byť schopná spojiť svoje sily a vystupovať jednohlasne vo svojich vzťahoch s Ruskom,

1.   uznáva dôležitosť Ruska ako strategického partnera na spoluprácu, s ktorým má EÚ spoločné nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzko spolupracovať na medzinárodnej scéne a tiež v oblasti spoločného susedstva;

2.   zdôrazňuje význam jednoty a solidarity medzi členskými štátmi EÚ pri ich vzťahoch s Ruskom; víta preto spoločnú líniu EÚ určenú na neoficiálnom samite v Lahti 20. októbra 2006, ktorá umožnila EÚ vystupovať jednohlasne na jej stretnutiach s prezidentom Vladimírom Putinom v Lahti a v Helsinkách;

3.   víta otvorené diskusie na tému demokracie a ľudských práv na vyššie uvedenom samite EÚ - Rusko z 24. novembra 2006 a na samite v Lahti; zdôrazňuje však, že terajšia situácia v Rusku vyvoláva vážne obavy, čo sa týka dodržiavania ľudských práv, demokracie, slobody prejavu a práva občianskej spoločnosti a jednotlivcov spochybniť konanie orgánov a žiadať, aby sa za svoje činy zodpovedali;

4.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že na vyššie uvedenom samite EÚ - Rusko z 24. novembra 2006 sa nepodarilo začať rokovania o novej rámcovej dohode medzi EÚ a Ruskom a nabáda fínske a nemecké predsedníctva, aby pokračovali vo svojom úsilí, aby bolo možné čo najskôr prijať rokovací mandát na novú dohodu a bezodkladne začať rokovania;

5.   zdôrazňuje, že rozhodná obrana ľudských práv a demokratických hodnôt by mala byť hlavnou zásadou akýchkoľvek kontaktov EÚ s Ruskom; naliehavo žiada Komisiu, aby všetkým zúčastneným stranám vyslala jasný signál o tom, že tieto hodnoty nebudú v rokovacom balíku EÚ – Rusko druhoradé;

6.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že štvrté kolo konzultácií EÚ s Ruskom týkajúcich sa ľudských práv neprinieslo žiaden výrazný pokrok v tejto oblasti, ktorá by z hľadiska dvojstranných vzťahov mala byť prioritou; vyzýva preto ruskú vládu, aby prispela k zintenzívneniu konzultácií medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach ako k základnému prvku partnerstva EÚ – Rusko, aby umožnila slobodné fungovanie domácich a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv a iných mimovládnych organizácií a aby chránila osobnú bezpečnosť obhajcov ľudských práv; vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že každá finančná pomoc poskytnutá Rusku bude viazaná na rozvoj demokratických noriem v tejto krajine;

7.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad najnovšími správami medzinárodných organizácií, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv a odborníkov OSN o používaní mučenia v ruských väzniciach, na policajných staniciach a v tajných väzenských zariadeniach v Čečensku vrátane neľudských a ponižujúcich činov páchaných verejnými predstaviteľmi; dôrazne odsudzuje takýto postup a vyzýva ruské orgány, aby vyšetrili prípady týrania, okamžite zastavili akékoľvek zneužívanie úradnej moci a trestne stíhali páchateľov;

8.   zdôrazňuje potrebu spolupracovať s Ruskom ako nevyhnutným strategickým partnerom pri zabezpečovaní mieru, stability a bezpečnosti, v boji proti medzinárodnému terorizmu a agresívnemu extrémizmu, ako aj pri riešení ďalších bezpečnostných otázok, ako sú environmentálne a jadrové nebezpečenstvá, obchodovanie s drogami, zbraňami a ľuďmi a organizovaná cezhraničná trestná činnosť v európskom susedstve, v spolupráci s OBSE a ďalšími medzinárodnými fórami;

9.   vyzýva Komisiu a Radu, aby spoločne s ruskou vládou vyvinuli iniciatívy na posilnenie demokracie, bezpečnosti a stability v spoločnom susedstve, najmä prostredníctvom spoločných činností na zabezpečenie demokracie a dodržiavania základných ľudských práv v Bielorusku a spoločného úsilia zameraného na konečné vyriešenie konfliktov v Moldavsku, Gruzínsku a Náhornom Karabachu; vyzýva EÚ a Rusko, aby ako členovia Kvarteta (ktoré ďalej tvoria OSN a USA) prevzali zodpovednosť za riešenie konfliktu na Blízkom východe a podporovali snahy o uskutočnenie medzinárodnej mierovej konferencie o regionálnej blízkovýchodnej mierovej dohode;

10.   poukazuje na to, že pokrok pri podpise a ratifikácii otvorených dohôd týkajúcich sa hraníc medzi Estónskom a Ruskom a medzi Lotyšskom a Ruskom zostáva prioritou vzťahov EÚ s Ruskom a že touto otázkou je potrebné sa zaoberať konštruktívnym a spravodlivým spôsobom prijateľným pre všetky strany;

11.   odsudzuje spory týkajúce sa vývozu poľnohospodárskych a rybacích výrobkov z EÚ do Ruska; zastáva názor, že pokračovanie týchto obchodných sporov vážne ohrozuje ďalší vývoj vzťahov medzi Ruskom a EÚ; vyzýva preto Komisiu a ruskú vládu k bezodkladnému riešeniu týchto pretrvávajúcich obchodných sporov; trvá na tom, aby EÚ preukazovala potrebnú solidaritu so všetkými členskými štátmi, najmä s Poľskom, ktoré je znevýhodňované v dôsledku obchodnej politiky Ruska;

12.   vyjadruje znepokojenie nad vyhláseniami ruských orgánov o zavedení obmedzení na poľnohospodárske výrobky EÚ po pristúpení Bulharska a Rumunska;

13.   vyjadruje svoje najhlbšie znepokojenie nad pokračujúcou sériou vrážd popredných osobností, ako napríklad Anny Politkovskej, ktoré odporovali súčasnej ruskej vláde alebo ktoré sa postavili za základné práva ruských občanov; zdôrazňuje, že Rada a Komisia musia konať s úplným využitím svojej právomoci a kladie dôraz na to, že ak Rusko nepreukáže schopnosť a pevné odhodlanie pomáhať pri pátraní po vrahoch a nesplní si povinnosť zastaviť tento začarovaný kruh a trestne stíhať zodpovedné osoby, bude to mať vážny vplyv na partnerstvo s Ruskom;

14.   nalieha na Ruskú federáciu ako člena Rady Európy, aby zlepšila podmienky väzňov a odstránila ťažkosti, ktoré majú právnici pri prístupe k niektorým z nich; zdôrazňuje, že podľa ruského trestného zákonníka by mali byť osoby väznené buď v blízkosti ich bydliska, alebo v blízkosti miesta súdneho konania, čomu tak nebolo v prípade väzňov Chodorovského a Lebedeva;

15.   víta dohodu, ktorá sa dosiahla na vyššie uvedenom samite EÚ - Rusko z 24. novembra 2006, o postupnom rušení poplatkov, ktoré Rusko účtuje leteckým spoločnostiam EÚ za prelet nad Sibírou, čím sa vyriešil 20 rokov trvajúci spor medzi oboma stranami a vytvorili sa podmienky pre letecké dopravné spoločnosti EÚ na zvýšenie počtu letov do oblastí Ázie s rozširujúcimi sa trhmi; poznamenáva, že spor týkajúci sa poplatkov, ktoré ročne stáli letecké spoločnosti EÚ viac ako 250 miliónov EUR, bol jednou z posledných prekážok vstupu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré EÚ evidovala po uzatvorení dohody s touto krajinou, pričom vstup do WTO otvorí nové možnosti na zvýšenú spoluprácu a obchod medzi EÚ a Ruskom;

16.   vyjadruje obavy, že nedávne zmeny časti IV ruského občianskeho zákonníka týkajúce sa práv duševného vlastníctva nespĺňajú normy, ktoré požaduje WTO (TRIPS), a ešte menej postačujú na splnenie hlbších záväzkov, s ktorými počíta strategické partnerstvo;

17.   víta zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Ruskom o energetických otázkach; zdôrazňuje strategický význam spolupráce v oblasti energetiky a potrebu posilniť vzťahy medzi EÚ a Ruskom v tejto oblasti; zdôrazňuje, že ďalšia spolupráca v tejto oblasti sa musí zakladať na zásadách vzájomnej závislosti a transparentnosti a rovnako zdôrazňuje význam vzájomnosti, pokiaľ ide o prístup na trhy, infraštruktúru a investície s cieľom vyhnúť sa oligopolným trhovým štruktúram a diverzifikovať dodávky energie pre EÚ; v tejto súvislosti vyzýva Rusko na dodržiavanie zásad Zmluvy o energetickej charte, ktorá nadobudla účinnosť v apríli 1998, a na zvýšenie úrovne spolupráce v oblasti energetickej účinnosti, úspor energie a energie z obnoviteľných zdrojov;

18.   vyzýva Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili svoje úsilie o vyriešenie problémov súvisiacich s prekračovaním hraníc na hraniciach EÚ s Ruskom; poukazuje na to, že je potrebné rozšíriť kapacity na hraniciach s cieľom vyrovnať sa s prílevom tovaru; naliehavo žiada ruské orgány, aby obmedzili vytváranie radov na hraniciach zrýchlením kontrol a presunutím niektorých kontrol z hraničnej oblasti na vzdialenejšie miesta;

19.   víta úspešný výsledok samitu o Severnej dimenzii, ktorý sa uskutočnil 24. novembra 2006 v Helsinkách v spojitosti so samitom EÚ – Rusko, a na ktorom sa zúčastnilo Rusko, ako aj EÚ, Nórsko a Island; dúfa, že rámcový dokument o Severnej dimenzii, prijatý na samite o Severnej dimenzii, poskytne dobrý základ na rozvoj užšej regionálnej a cezhraničnej spolupráce s Ruskom;

20.   v súvislosti s tým vyjadruje hlboké znepokojenie nad opatreniami, ktoré prijalo Rusko proti Gruzínsku, ktoré majú ďalekosiahle hospodárske, politické a humanitárne následky; preto vyzýva ruské orgány, aby zrušili neopodstatnený zákaz vývozu citlivých výrobkov z Gruzínska do Ruska, ako aj zastavili pokračujúce represie proti etnickým Gruzíncom žijúcim v Rusku;

21.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ postupovala jednotne a odhodlane vo svojom úsilí posilniť vzťahy s Ruskom; víta zámer nemeckého predsedníctva ďalej sa prioritne venovať tejto dôležitej otázke;

22.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.

(1) Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0448.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2006)0110.
(4) Ú. v. EÚ C 117 E, 18.5.2006, s. 235.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia