Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2252(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0436/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0436/2006

Συζήτηση :

PV 13/12/2006 - 4
CRE 13/12/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0568

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 295kWORD 80k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007
P6_TA(2006)0568A6-0436/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2006-2007 (2006/2252(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2006-2007 (COM(2006)0649),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης της 21ης-22ας Ιουνίου 1993 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης της 15ης-16ης Δεκεμβρίου 1995, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου της 12ης-13ης Δεκεμβρίου 1997, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων των Βρυξελλών της 16ης-17ης Δεκεμβρίου 2004, της 16ης-17ης Ιουνίου 2005 και της 15ης-16ης Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την περίοδο προβληματισμού(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0436/2006),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτικό σχέδιο βασιζόμενο σε κοινές αξίες και σε από κοινού επιδιωκόμενους στόχους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εξελιχθεί σε πολιτική ένωση δημοκρατιών, η οποία είναι προσηλωμένη στα δημοκρατικά πρότυπα και στην ανάπτυξη ζωντανής δημοκρατικής κουλτούρας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνητρο που παρέχει η προοπτική ένταξης στην ΕΕ έχει συμβάλει αναντίρρητα στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, την εδραίωση της δημοκρατίας, τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αύξηση της σταθερότητας στις γειτονικές χώρες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 επιβεβαίωσε τη δέσμευση για την πλήρη εφαρμογή της ατζέντας της Θεσσαλονίκης και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 15ης-16ης Ιουνίου 2006 επιβεβαίωσε την πρόθεση να τηρηθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Τουρκία και Κροατία, χώρες με τις οποίες διεξάγονται επί του παρόντος ενταξιακές διαπραγματεύσεις, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας/FYROM, ως υποψήφιας χώρας, και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως δυνάμει υποψήφιων) ως προς τη διεύρυνση, ενώ τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι η Ένωση "είναι ικανή να λειτουργήσει πολιτικά, δημοσιονομικά και θεσμικά όσο διευρύνεται'·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να ενεργεί με βάση την αναπότρεπτη προσήλωσή της στη δημοκρατία και τη γνώση ότι η δημοκρατία λειτουργεί μόνον εάν ο δήμος - ήτοι οι πολίτες της Ευρώπης - αναγνωρίζει και στηρίζει τη διεύρυνσή της μέσω της ένταξης νέων κρατών μελών και των πολιτών τους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και με τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της διαδικασίας διεύρυνσης και, ως εκ τούτου, να αυξήσει τη συναίνεση της κοινής γνώμης επ" αυτού του ζητήματος,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση θα πρέπει –όπως ορίζεται στη Συνθήκη– να συμβάλλει στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην επίτευξη ακόμη στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης, αλλά να μην υπονομεύει την πολιτική φύση του σχεδίου αυτού, ενώ θα πρέπει επίσης να προωθεί την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευημερία στην Ευρώπη,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, η ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση του μέλλοντος της Ένωσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης, της 21ης και 22ας Ιουνίου 1993, θεωρούσε σημαντικό στοιχείο την ικανότητα της Ένωσης να δέχεται νέα μέλη, διατηρώντας παράλληλα την ορμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν με θάρρος τους θεσμικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που περιλαμβάνονται στην ικανότητα της Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προϋποθέτει εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων που ενδεχομένως συνεπάγεται η αύξηση του αριθμού των μελών της Ένωσης για τις πολιτικές συνοχής της και για τα οικονομικά της,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα ολοκλήρωσης είναι εξελικτική έννοια η οποία θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά ενόψει νέων περιστάσεων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και, συνεπώς, δεν πρέπει να συγχέεται με την αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη για τον αντίκτυπο μελλοντικών διευρύνσεων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης δεν αποτελεί νέο κριτήριο για τις υποψήφιες χώρες αλλά προϋπόθεση για την επιτυχία της διεύρυνσης και την εμβάθυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για τη βελτίωση της "ικανότητας ολοκλήρωσής" της εναπόκειται στην Ένωση και όχι στις υποψήφιες χώρες,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό ένταξη και οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συμμορφούνται με τα κριτήρια ένταξης που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (κριτήρια της Κοπεγχάγης) και με όλες τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες και τις διμερείς συμφωνίες,

1.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι προηγούμενες διευρύνσεις ήταν επιτυχείς, ενδυνάμωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση τονώνοντας την οικονομική της ανάπτυξη, ενισχύοντας τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή και προωθώντας την ανάπτυξη νέων πολιτικών της ΕΕ, και προώθησαν τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία στην Ευρώπη· τονίζει ότι η διεύρυνση αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα της εξωτερικής πολιτικής και των πολιτικών της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων· υπενθυμίζει ότι η επιτυχία αυτή βασίστηκε στην ευρεία υποστήριξη της οποίας έτυχαν οι προηγούμενες διευρύνσεις, ως εκπλήρωση της αρχικής αποστολής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να επανενώσει την ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τις πολιτικές διαιρέσεις του 20ού αιώνα·

2.   σημειώνει, ωστόσο, ότι μπορούν να αντληθούν διδάγματα από την προηγούμενη πείρα, και ιδίως από την ανάγκη κάθε υποψήφια χώρα να κρίνεται σύμφωνα με τη δική της αξία και η διαπραγμάτευση για την ένταξή της να γίνεται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα βασιζόμενο στην πραγματική τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, καθώς και την ανάγκη να αποφευχθεί ο ορισμός ημερομηνίας της τελικής ένταξης υπερβολικά νωρίς·

3.   πιστεύει ότι τα διδάγματα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν, προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας διεύρυνσης·

4.   θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι των χωρών που έχουν ήδη προοπτικές ένταξης, υπό τον όρο ότι οι χώρες αυτές πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά· υπογραμμίζει ότι η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις συγκεκριμένες χώρες προκειμένου να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους·

5.   συμφωνεί ότι η παγιοποίηση, η υπαγωγή σε όρους και η επικοινωνία αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ· θεωρεί ότι κάθε περαιτέρω δέσμευση για διεύρυνση θα απαιτεί περισσότερο εμπεριστατωμένο έλεγχο από ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά το ζήτημα της ικανότητας ολοκλήρωσης της Ένωσης, τόσο από θεσμική όσο και από οικονομική και πολιτική σκοπιά·

6.   εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του που η Επιτροπή αδυνατεί να παράσχει επαρκώς εμπεριστατωμένη ανάλυση των ζητημάτων που χρήζουν επίλυσης προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω διευρύνσεις·

7.   θεωρεί ότι η "Ειδική έκθεση σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ να εντάξει νέα μέλη" στο Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης, αποτελεί ανεπαρκή απάντηση στο αίτημα του Κοινοβουλίου που περιέχεται στην παράγραφο 5 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 16ης Μαρτίου 2006, να υποβληθεί "έκθεση... η οποία να παραθέτει τις αρχές που στηρίζουν την έννοια αυτή'·

8.   εκφράζει την άποψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης βασίζεται κυρίως σε τρεις πυλώνες, ήτοι στα θεσμικά της όργανα και τη νομιμότητα και την ικανότητά τους να ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις δημοκρατικά και αποτελεσματικά βάσει νέων συνθηκών, στους χρηματοδοτικούς της πόρους και τη συνολική τους συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και στην ικανότητα μιας διευρυμένης Ένωσης να επιδιώκει τους πολιτικούς στόχους της·

9.   υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για τη βελτίωση της ικανότητας ολοκλήρωσής της εναπόκειται επομένως στην Ένωση και όχι στις υποψήφιες χώρες·

10.   πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να αναμένει από τους πολίτες της να υιοθετήσουν θετική στάση έναντι της διεύρυνσης μόνον εάν δουν μια Ευρώπη που επιτυγχάνει αποτελέσματα· τονίζει, συνεπώς, ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης δεν πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα από την ικανότητα δράσης της ΕΕ· θεωρεί ότι η διεύρυνση θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της Ατζέντας Πολιτών της Ένωσης και γίνει δεόντως γνωστό στο ευρύ κοινό·

11.   θεωρεί ότι η πραγματική λειτουργία της Ένωσης έγκειται στην ανεπιφύλακτη προσχώρηση όλων των μελών της στις οικουμενικές αξίες στις οποίες εδράζεται η ΕΕ ως πολιτικό σχέδιο: τα αναπαλλοτρίωτα και απαραβίαστα δικαιώματα του ανθρώπου, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου, που συνιστούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα·

12.   πιστεύει ότι, εάν δεν διασφαλισθεί ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης της ΕΕ συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσής της, τούτο θα αποδυνάμωνε την Ένωση εσωτερικά και εξωτερικά και θα μείωνε τα οφέλη όλων των μελών της από την αύξηση του συνολικού αριθμού μελών, κάτι που δεν θα αντισταθμιζόταν από το αυξημένο εξωτερικό μέγεθος·

13.   επικρίνει την Επιτροπή για τον επιφανειακό τρόπο αντιμετώπισης των θεσμικών πτυχών, και παραπέμπει στο ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη(4)·

14.   υπενθυμίζει όσα ανέφερε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 και επαναβεβαιώνει ότι, ύστερα από την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η Συνθήκη της Νίκαιας δεν παρέχει πλέον την κατάλληλη βάση για μελλοντικές διευρύνσεις·

15.   ζητεί, κατά συνέπεια, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ολοκληρώσουν τη συνταγματική διαδικασία πριν τα τέλη του 2008, όπως όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του Ιουνίου 2006, προκειμένου η Ένωση να μπορεί να εργάζεται πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο δημοκρατικά, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω διευρύνσεις·

16.   υπενθυμίζει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το καθήκον τους να περατώσουν τη διαδικασία αυτή πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, ώστε να αποφευχθεί καθυστέρηση στις τρέχουσες ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

17.   τονίζει ότι η πλήρης θεσμική αναθεώρηση της Ένωσης αποτελεί ανάγκη καθαυτή, ανεξαρτήτως των περαιτέρω διευρύνσεων, και ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί ένθερμα και έγκαιρα·

18.   επιβεβαιώνει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν ανάλογα με την αξία και τα επιτεύγματα κάθε διαπραγματευόμενου εταίρου·

19.   χαιρετίζει και στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας ένταξης υιοθετώντας προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο σε δείκτες αναφοράς καθώς και στη διαφάνεια, και διεξάγοντας συστηματικά αξιολογήσεις αντικτύπου στους βασικούς τομείς πολιτικής και σε καίρια στάδια της διαδικασίας·

20.   εκφράζει την άποψη ότι η προγραμματισμένη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2008/2009 πρέπει να λάβει υπόψη τη μελλοντική ολοκλήρωση των σημερινών υποψηφίων και προ-υποψήφιων χωρών·

21.   επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει εμπεριστατωμένα τις οικονομικές επιπτώσεις των περαιτέρω διευρύνσεων, και καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε σαφείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις των δημοσιονομικών συνεπειών πριν από κάθε μελλοντική προσχώρηση·

22.   επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω συζήτηση αφορά δύσκολα θέματα που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στις κοινές πολιτικές της Ένωσης, περιλαμβανομένων των πολιτικών της για τη συνοχή·

23.   εκφράζει την άποψη ότι οι οικονομικές συνέπειες των περαιτέρω διευρύνσεων, η πολυπλοκότητα των οποίων έχει αναγνωριστεί εμμέσως από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όταν αρνήθηκαν να τις λάβουν υπόψη στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως· καλεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο ECOFIN να πραγματοποιήσουν κοινή συζήτηση επί του θέματος·

24.   τονίζει ότι θα πρέπει να δίνεται υψηλότερη προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του κράτους δικαίου, από αυτήν που δινόταν έως σήμερα κατά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη, και ότι πρέπει να θεσπιστεί άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών των κριτηρίων και της έναρξης και της συνολικής προόδου των διαπραγματεύσεων·

25.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εισαγωγή, στο τρέχον διαπραγματευτικό πλαίσιο, ενός κεφαλαίου για τα δικαστικά και θεμελιώδη δικαιώματα που καλύπτει τα πολιτικά θέματα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την πρόοδο που συντελείται στους καίριους αυτούς τομείς·

26.   είναι της γνώμης ότι σε προηγούμενες διευρύνσεις δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στην πρόοδο στους τομείς της δικαιοσύνης, της διαφθοράς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατά τα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων· ζητεί να αναλάβει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές πτυχές της, και καλεί το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο και να εκδίδει σαφείς και δεόντως αιτιολογημένες συστάσεις προς τις υποψήφιες χώρες αντί να επισημαίνει απλώς την τεχνική πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

27.   υπενθυμίζει τις σαφείς προοπτικές ένταξης στην ΕΕ, τις οποίες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 προσέφερε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· παραμένει απολύτως προσηλωμένο στις προοπτικές αυτές οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν, προκειμένου να εδραιωθούν η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή· υπενθυμίζει στις εν λόγω χώρες ότι θα αξιολογηθούν καθεμιά με βάση την αξία της, αξιολόγηση η οποία θα καθορίσει το ρυθμό ένταξής τους στην ΕΕ·

28.   χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2006 να εγκρίνει τις διαπραγματευτικές εντολές για τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίου και τις συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως πρώτο βήμα για την προώθηση των άμεσων επαφών μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι ο στόχος είναι η κυκλοφορία χωρίς θεώρηση διαβατηρίου·

29.   χαιρετίζει τη συνεχή πρόοδο που σημειώνει η Κροατία, η οποία είναι υποψήφια χώρα, προς την κατεύθυνση της ένταξής της στην ΕΕ και καλεί τους διαπραγματευτές και των δύο μερών να διατηρήσουν το ρυθμό που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις αυτές, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωσή τους·

30.   σημειώνει την Έκθεση Προόδου του 2006 για την Τουρκία που συνέταξε η Επιτροπή, η οποία αναφέρει μεν ότι συνεχίζονται οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, αλλά επισημαίνει ότι ο ρυθμός τους έχει επιβραδυνθεί και επιβεβαιώνει τις αδυναμίες της διαδικασίας μεταρρύθμισης, οι οποίες αναφέρονται ήδη στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη εμμένει ότι στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνεται και η κύρωση και πλήρης εφαρμογή, από την Τουρκία, του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου το οποίο επεκτείνει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στα δέκα νέα κράτη μέλη και υπεγράφη από την Τουρκία τον Ιούλιο του 2005, σύμφωνα με τη Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005·

31.   τονίζει ότι η άρνηση της Τουρκίας να τηρήσει πλήρως τους όρους του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ομαλή πορεία των διαπραγματεύσεων για την ένταξη· επισημαίνει ότι η απόφαση του Συμβουλίου να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για οκτώ σημαντικά κεφάλαια που αφορούν τομείς πολιτικής σχετικά με τους περιορισμούς της Τουρκίας ως προς την Κυπριακή Δημοκρατία και να μην κλείσουν προσωρινά κανένα κεφάλαιο, αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της στάσης της Τουρκίας στο θέμα αυτό· παροτρύνει την Τουρκία να συνεργαστεί εποικοδομητικά για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου το συντομότερο δυνατόν· χαιρετίζει, συναφώς, την πρόσκληση προς την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς τα ζητήματα που περιέχονται στην δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005

32.   εκφράζει τη γνήσια δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες της Φινλανδικής Προεδρίας να εξεύρει λύση στο υφιστάμενο αδιέξοδο ως προς την πλήρη εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, αφενός, και την περαιτέρω ελάφρυνση της απομόνωσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε στενή συνεργασία με νέες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου, ήταν ανεπιτυχείς· καλεί τη Γερμανική Προεδρία να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές με αποφασιστικότητα·

33.   εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη να υιοθετήσει ένα χρονοδιάγραμμα για να εξασφαλίσει την επίτευξη των ως άνω στόχων σε εύλογο χρονικό διάστημα·

34.   ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει νέες δεσμεύσεις μόνο βάσει εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των θεσμικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών τους· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεων κάθε φορά που εξετάζει νέες αιτήσεις προσχώρησης και όταν υποβάλλει τις συστάσεις της για την έναρξη και τη λήξη των διαπραγματεύσεων·

35.   υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη, όταν το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τα κριτήρια για το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο κάθε κεφαλαίου, τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν με ισόρροπο τρόπο έναντι όλων των υπό ένταξη χωρών·

36.   πιστεύει ότι το δικαίωμα σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας αλλά και πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη·

37.   σημειώνει ότι, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να διεξάγει, και να αρχίζει, διαπραγματεύσεις με τις βαλκανικές χώρες, η αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς και των περιφερειακών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, θα καθίσταται ολοένα σημαντικότερο στοιχείο της πορείας προς την ένταξη· συνιστά, κατά συνέπεια, με έμφαση την ενίσχυση και τον αναπροσανατολισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων διεύρυνσης, τα οποία θα πρέπει κατά πρώτη προτεραιότητα να αποβλέπουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού μηχανισμού, την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας·

38.   υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών ότι είναι ευθύνη τους να ενημερώνουν επαρκώς την κοινή γνώμη για τα οφέλη των προηγούμενων διευρύνσεων και τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι περαιτέρω διευρύνσεις και να γνωστοποιούν τους λόγους για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, ομόφωνα, καθ" όλη τη διαδικασία της ένταξης·

39.   καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εργασθεί με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να ενημερώσει πιο αποτελεσματικά την κοινή γνώμη για το χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσης, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας·

40.   χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής να δημοσιοποιούνται οι εκθέσεις παρακολούθησης, οι δείκτες αναφοράς για το άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων και η τελική κοινή θέση της ΕΕ·

41.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ακριβέστερο ορισμό της "ενισχυμένης Πολιτικής Γειτονίας" και να καθορίσει λεπτομερώς τι θα περιλαμβάνει αυτός ο τύπος σχέσης·

42.   επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που επί του παρόντος δεν έχουν προοπτικές προσχώρησης, προτάσεις για στενή διμερή ή πολυμερή σχέση με την ΕΕ, η οποία να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους· τονίζει ότι εναπόκειται σε όλες τις χώρες με αναγνωρισμένες προοπτικές προσχώρησης να αποφασίσουν εάν θέλουν να ενταχθούν ή όχι σε αυτό το πολυμερές πλαίσιο ως ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη προσχώρηση·

43.   καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη σύσταση, ως μέρος μιας ενισχυμένης Στρατηγικής Γειτονίας, μιας Κοινότητας ΕΕ-Μαύρης Θάλασσας, και επιπρόσθετα στις στρατηγικές που αφορούν τις σχέσεις με άλλες χώρες, μια συνολική περιφερειακή πολική της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έτσι ώστε να οικοδομηθούν ισχυρότερες διμερείς ή πολυμερείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και όλων των χωρών της Πολιτικής Γειτονίας της περιοχής αυτής, ιδίως σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο, όπως συμβαίνει με την Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, τις επενδύσεις, την ενεργειακή ασφάλεια και τη μεταναστευτική πολιτική·

44.   εκφράζει την άποψη ότι οι ανωτέρω επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δυνατοτήτων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματική και ελκυστική επιλογή η οποία, χωρίς να αποκλείει την πλήρη ένταξη, θα παρείχε στις χώρες-εταίρους σταθερή μακροπρόθεσμη προοπτική θεσμοθετημένων σχέσεων με την ΕΕ και θα προσέφερε το αναγκαίο κίνητρο για να προωθηθούν οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στις εν λόγω χώρες·

45.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν, στο πλαίσιο αυτό, τη διαμόρφωση της κοινοτικής βοήθειας υπό το πρίσμα της προόδου που συντελείται από τις χώρες δικαιούχους σχετικά με την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή τους·

46.   υπογραμμίζει ότι, αν και η Ρωσία δεν είναι ούτε υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα ούτε συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, οι σχέσεις με τον μεγαλύτερο γείτονα της ΕΕ παραμένουν ωστόσο ζωτικές στο πλαίσιο κάθε μελλοντικής στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει όλες τις προσπάθειες για την ανάπτυξη ενιαίας και ευρείας εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει το εμπόριο και την ενέργεια αλλά, κυρίως, όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό·

47.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, των υπό ένταξη χωρών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0381.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0096.
(3) ΕΕ C 287, 24.11.2006, σ. 306.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0569.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου