Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0099(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0458/2006

Indgivne tekster :

A6-0458/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2006 - 6.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0571

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 33k
Torsdag den 14. december 2006 - Strasbourg
Bestemmelser på transportområdet ***I
P6_TA(2006)0571A6-0458/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en fremgangsmåde til forudgående undersøgelse og forhandling om visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som medlemsstaterne påtænker at udstede på transportområdet (kodificeret udgave) (KOM(2006)0284 - C6-0185/2006 - 2006/0099(COD))

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0284)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0185/2006),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0458/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik