Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0099(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0458/2006

Ingediende teksten :

A6-0458/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2006 - 6.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0571

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 31k
Donderdag 14 december 2006 - Straatsburg
Procedure voor het voorafgaande onderzoek en overleg omtrent bepaalde bepalingen welke door de lidstaten op het gebied van het vervoer worden overwogen (gecodificeerde versie) ***I
P6_TA(2006)0571A6-0458/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een procedure voor het voorafgaande onderzoek en overleg omtrent bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke door de lidstaten op het gebied van het vervoer worden overwogen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0284 – C6-0185/2006 – 2006/0099(COD))

(Medebeslissingsprocedure - codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0284)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2; en op artikel 71 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0185/2006),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(2),

–   gelet op artikel 80, artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0458/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(2) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

Juridische mededeling - Privacybeleid