Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2287(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0464/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0464/2006

Συζήτηση :

PV 13/12/2006 - 25
CRE 13/12/2006 - 25

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0589

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 326kWORD 40k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 182 του Κανονισμού (Κοσμήτορες, επιτροπές)
P6_TA(2006)0589A6-0464/2006

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 15 και 182, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Εκλογή των Κοσμητόρων και των Προεδρείων των Επιτροπών (2006/2287(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0628/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0464/2006),

1.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις παρακάτω τροποποιήσεις·

2.   υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογίες
Τροπολογία 1
Άρθρο 15, εδάφιο 2α (νέο)
Για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιούλιο του 2009 το Κοινοβούλιο εκλέγει έξι Κοσμήτορες.
Τροπολογία 2
Άρθρο 182, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιούλιο του 2009 το προεδρείο των επιτροπών περιλαμβάνει τέσσερις αντιπροέδρους.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου