Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0126(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0413/2006

Ingediende teksten :

A6-0413/2006

Debatten :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Stemmingen :

PV 14/12/2006 - 6.30
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0598

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 29k
Donderdag 14 december 2006 - Straatsburg
Ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (besluit) *
P6_TA(2006)0598A6-0413/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 2001/886/JBZ betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0383)(1),

–   gelet op artikel 30, lid 1, onder a) en b), artikel 31, lid 1, onder a) en b) en artikel 34, lid 2, onder c) van het EU-Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0297/2006),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0413/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid