Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0126(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0413/2006

Ingivna texter :

A6-0413/2006

Debatter :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0598

Antagna texter
PDF 194kWORD 53k
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg
Utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (beslut)*
P6_TA(2006)0598A6-0413/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/886/RIF om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2006)0383)(1),

–   med beaktande av artikel 30.1 a och b, artikel 31.1 a och b och artikel 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0297/2006),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0413/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra förslaget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy