Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 14 czerwca 2006 r. - Strasburg
 Europejski nakaz wykonania i przekazywanie osób skazanych *
 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I
 Ochrona danych osobowych *
 Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej
 Skutki wyroku Trybunału z dnia 13 września 2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie)
 Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich
 Bułgaria i Rumunia (Rada Europejska z 15-16 czerwca 2006 r.)
 Kolejne kroki w okresie refleksji (Rada Europejska z 15-16 czerwca 2006 r.)
Teksty (280 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności