Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 14 juni 2006 - Strasbourg
 Europeiskt verkställighetsbeslut och överföring av dömda personer*
 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ***I
 Skydd av personuppgifter *
 Gemenskapens beredskapsplan för influensapandemier
 Följderna av EG-domstolens dom av den 13 september 2005 (C-176/03, kommissionen mot rådet)
 Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi
 Bulgarien och Rumänien (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006)
 Nästa steg under perioden av eftertanke (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006)
Texter (280 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy