Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0022(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0431/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0431/2006

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2006 - 6.32
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0600

Elfogadott szövegek
PDF 439kWORD 52k
2006. december 14., Csütörtök - Strasbourg
A tagállamok külső határainak átlépésére jogosító vízum *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2006)0084)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 62. cikke 2.b) pontja i) alpontjára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 67. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0256/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0431/2006),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.   felszólítja a Bizottságot, hogy ennek alapján módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS
(3)  A II. mellékletbe kell áthelyezni az alábbiakat: Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Mauritius, Saint Christopher és Nevis, valamint a Seychelle-szigetek. Helyénvaló, hogy az ezen országok állampolgáraira vonatkozó vízummentesség az Európai Közösség és a szóban forgó ország közötti kétoldalú megállapodás megkötése előtt nem lép hatályba.
(3)  A II. mellékletbe kell áthelyezni az alábbiakat: Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Mauritius, Saint Christopher és Nevis, valamint a Seychelle-szigetek. Helyénvaló, hogy az ezen országok állampolgáraira vonatkozó vízummentesség az Európai Közösség és a szóban forgó ország közötti kétoldalú megállapodás megkötése előtt nem lép hatályba. Amikor az 539/2001/EK rendeletet legközelebb felülvizsgálják, meg kell vizsgálni az egyéb kis szigetállamok ügyét.
Módosítás: 2
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS
(6)  A tagállamok mentesíthetik a vízumkötelezettség alól azokat a menekültnek elismert és hontalan személyeket, akik a II. mellékletben szereplő harmadik országok egyikében lakóhellyel rendelkeznek, valamint az ezen országok egyikében lakóhellyel rendelkező azon tanulókat, akik iskolai kiránduláson vesznek részt. E két személykategóriára vonatkozóan automatikus vízummentességet kell bevezetni, amennyiben azok a tagállamok egyikében lakóhellyel rendelkeznek.
(6)  A tagállamok mentesíthetik a vízumkötelezettség alól azokat a menekültnek elismert személyeket és mind a hontalanok státuszára vonatkozó 1954-es egyezménybe tartozó, mind az azon kívül eső összes hontalan személyt, akik a II. mellékletben felsorolt harmadik országok egyikében lakóhellyel rendelkeznek, valamint az ezen országok egyikében lakóhellyel rendelkező azon tanulókat, akik iskolai kiránduláson vesznek részt. E három, a schengeni területen belül lakóhellyel rendelkező személyekkel kapcsolatos kategóriára vonatkozóan a vízummentesség már létezik, amikor ismételten belépnek a területre. Általános felmentést kell kapniuk azoknak az ilyen kategóriába sorolható, a schengeni területhez még nem tartozó tagállamban lakóhellyel rendelkező személyeknek, ami egy másik, a schengeni területhez tartozó tagállam területére történő ismételt belépésüket illeti.
Módosítás: 3
1. CIKK 1. PONT B) ALPONT
1. cikk (2) bekezdés 1a. albekezdés harmadik francia bekezdés (539/2001/EK rendelet)
– a tagállamok egyikében tartózkodó menekültnek elismert és hontalan személyek, akik az említett tagállam által kibocsátott útiokmánnyal rendelkeznek.
- a tagállamok egyikében tartózkodó menekültnek elismert, hontalan, valamint semmilyen állampolgársággal sem rendelkező más személyek, akik az említett tagállam által idegenek, illetve nem állampolgárok részére kibocsátott vagy más útiokmánnyal rendelkeznek.
- a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003. november 25-i 2003/109/EK irányelv1 8. cikke értelmében huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok;
1 HL L 16., 2004.1.23., 44. o.
Módosítás: 4
1. CIKK 2. PONT A) ALPONT
4. cikk (1) bekezdés a) pont (539/2001/EK rendelet)
a) a diplomata útlevéllel, szolgálati/hivatali útlevéllel vagy különleges útlevéllel rendelkező személyek – a 789/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében, illetve 2. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárások egyikének megfelelően;
a) a diplomata-útlevéllel, vagy szolgálati/hivatali útlevéllel rendelkező személyek – a 789/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében, illetve 2. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárások egyikének megfelelően;
Módosítás: 5
1. CIKK 3. PONT C) ALPONT
I. melléklet 3. pont (539/2001/EK rendelet)
3)  OLYAN BRIT POLGÁROK, AKIK NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK A KÖZÖSSÉGI JOG ÉRTELMÉBEN NEM ÁLLAMPOLGÁRAI:
A brit tengerentúli területek állampolgárai
A brit tengerentúli területek állampolgárai
A brit korona alattvalói
Brit védett személyek;
3)  OLYAN BRIT POLGÁROK, AKIK NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK A KÖZÖSSÉGI JOG ÉRTELMÉBEN NEM ÁLLAMPOLGÁRAI:
A brit tengerentúli területek állampolgárai, akik nem jogosultak az Egyesült Királyságban való tartózkodásra
A brit tengerentúli területek állampolgárai
A brit korona alattvalói, akik nem jogosultak az Egyesült Királyságban való tartózkodásra
Brit védett személyek;

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat