Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0022(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0431/2006

Predložena besedila :

A6-0431/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2006 - 6.32
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0600

Sprejeta besedila
PDF 364kWORD 56k
Četrtek, 14. december 2006 - Strasbourg
Vizumi za prehode zunanjih meja držav članic *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2006)0084)(1),

–   ob upoštevanju člena 62(2)(b)(i) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0256/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0431/2006),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe o ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
UVODNA IZJAVA 3
(3)  Antigvo in Barbudo, Bahame, Barbados, Mauritius, Saint Kitts in Nevis ter Sejšele je treba prestaviti v Prilogo II. Izvzetje iz vizumske obveznosti za državljane teh držav ne sme začeti veljati pred sklenitvijo dvostranskega sporazuma o izvzetju iz vizumske obveznosti med Evropsko skupnostjo in zadevno državo.
(3)  Antigvo in Barbudo, Bahame, Barbados, Mauritius, Saint Kitts in Nevis ter Sejšele je treba prestaviti v Prilogo II. Izvzetje iz vizumske obveznosti za državljane teh držav ne sme začeti veljati pred sklenitvijo dvostranskega sporazuma o izvzetju iz vizumske obveznosti med Evropsko skupnostjo in zadevno državo. Ob naslednjem pregledu Uredbe (ES) 539/2001 bi morali preučiti tudi primer ostalih manjših otoških držav.
Sprememba 2
UVODNA IZJAVA 6
(6)  Države članice imajo možnost, da izvzamejo iz vizumske obveznosti begunce s priznanim statusom in osebe brez državljanstva, ki prebivajo v eni od tretjih držav iz Priloge II, ter šolarje, ki prebivajo v eni od teh držav in potujejo v okviru šolske ekskurzije. Za ti dve skupini oseb je treba uvesti izvzetje iz vizumske obveznosti po samem zakonu, če prebivajo v eni od držav članic.
(6)  Države članice imajo možnost, da izvzamejo iz vizumske obveznosti begunce s priznanim statusom, vse osebe brez državljanstva, tako tiste, ki jih zajema Konvencija o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954, kakor tudi tiste, ki jih ne zajema, ter šolarje, ki prebivajo v eni od tretjih držav iz Priloge II in potujejo v okviru šolske ekskurzije. Izvzetje iz vizumske obveznosti po samem zakonu že obstaja za te tri skupine oseb, ki prebivajo znotraj schengenskega območja, kadar ponovno vstopijo na to območje. Splošno izvzetje bi morali uvesti za osebe tistih skupin, ki prebivajo v državah članicah, ki (še) niso del schengenskega območja, če te osebe ponovno vstopajo na ozemlje katere koli druge države članice, ki jo zavezuje schengenski pravni red.
Sprememba 3
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (B)
Člen 1, odstavek 2, pododstavek 1 a, alinea 3 (Uredba (ES) št. 539/2001)
– begunci s priznanim statusom in osebe brez državljanstva, ki prebivajo v eni od držav članic in so imetniki potnih dokumentov, ki jih je izdala ta država članica.
– begunci s priznanim statusom, osebe brez državljanstva ter druge osebe, ki niso državljani nobene države in ki prebivajo v eni od držav članic ter so imetniki potnega lista za tujce, potnega lista za nedržavljane ali kakšnega drugega potnega dokumenta, ki ga je izdala ta država članica.
državljani tretjih držav, ki imajo dovoljenje za bivanje za daljši čas v skladu s členom 8 Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas1.
1 OJ L 16, 23.1.2004, p. 44.
Sprememba 4
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (A)
Člen 4, odstavek 1, točka (a) (Uredba (ES) št. 539/2001)
(a) imetnike diplomatskih potnih listov, službenih/uradnih potnih listov ali posebnih potnih listov, v skladu s postopkom iz člena 1(1) ali postopkom iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 789/2001;
(a) imetnike diplomatskih potnih listov ali službenih/uradnih potnih listov, v skladu s postopkom iz člena 1(1) ali postopkom iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 789/2001;
Sprememba 5
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (C)
Priloga I, točka 3 (Uredba (ES) št. 539/2001)
3)  BRITANSKI DRŽAVLJANI, KI NISO DRŽAVLJANI ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA V SMISLU PRAVA SKUPNOSTI:
3)  BRITANSKI DRŽAVLJANI, KI NISO DRŽAVLJANI ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA V SMISLU PRAVA SKUPNOSTI:
British Overseas Territories Citizens
britanski državljani čezmorskih ozemelj (British Overseas Territories Citizens), ki nimajo pravice do stalnega prebivališča v Združenem kraljestvu
British Overseas Citizens
britanski čezmorski državljani (British Overseas Citizens)
British subjects
britanski subjekti (British subjects), ki nimajo pravice do stalnega prebivališča v Združenem kraljestvu
British Protected Persons;
britanske zaščitene osebe (British Protected Persons);

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov