Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0665/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.33
CRE 14/12/2006 - 6.33

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0601

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 281kWORD 40k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Η συνέχεια που δίδεται στο Βραβείο Ζαχάρωφ
P6_TA(2006)0601RC-B6-0665/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται στο Βραβείο Ζαχάρωφ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο θεσπίστηκε το 1988, συνιστά ένα από τα πολλαπλά μέσα που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει τα δικαιώματα του ανθρώπου και την δημοκρατία, καθώς και μέσο αναγνώρισης εκείνων που μάχονται κατά της καταπίεσης, της μισαλλοδοξίας και της αδικίας ανά τον κόσμο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των τιμηθέντων με το βραβείο αυτό συγκαταλέγονται προσωπικότητες και οργανισμοί όπως: Anatoli Marchenko (1988), Aung San Suu Kyi (1990), Adem Demaç (1991), Las Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslima Nasreen (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), ¡Basta Ya! (2000), Nurit Peled-Elhanan, Izzat Ghazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo José Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan και τα Ηνωμένα Έθνη (2003), Ένωση Δημοσιογράφων Λευκορωσίας (2004), Damas de Blanco (Κυρίες στα Λευκά) (Κούβα), Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα και Hauwa Ibrahim (από κοινού, 2005), Alexandre Milinkievitch (2006),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμηθείσα το 1990, βιρμανή διαφωνούσα Aung San Suu Kyi που τελεί υπό κατ' οίκον περιορισμό και το τιμηθέν το 2005 κουβανικό σωματείο Damas de Blanco δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια να προσέλθουν για να παραλάβουν το βραβείο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε τη μετάβαση δύο αντιπροσωπειών στην Κούβα και τη Βιρμανία προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τους τιμηθέντες και να εξακριβώσουν την προσωπική τους κατάσταση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τιμηθείς το 1996 με το Βραβείο Ζαχάρωφ Wei Jingsheng, που τελούσε υπό κράτηση την εποχή εκείνη, δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να ομιλήσει ενώπιον της Ολομέλειας και να παραλάβει την αμοιβή που συνδέεται με το βραβείο αυτό,

1.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτοί οι κάτοχοι του βραβείου δεν έχουν ακόμη λάβει την άδεια να παραλάβουν προσωπικώς τα βραβεία τους, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, η ελευθερία εισόδου και εξόδου από τη χώρα του, το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

2.   ζητεί, μετά από την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να αποστείλει δύο αντιπροσωπείες, μία στη Βιρμανία και μία άλλη στην Κούβα, να διευκολύνουν οι αρχές των δύο αυτών χωρών τη μετάβαση των εν λόγω αντιπροσωπειών·

3.   χαιρετίζει την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Νοεμβρίου 2006 να δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου θα δίδεται συνέχεια στην απονομή των Βραβείων Ζαχάρωφ και θα αποστέλλεται συστηματικά αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό να συναντήσει τους βραβευθέντες που δεν έχουν ακόμη λάβει την άδεια από τις αρχές της χώρας τους να παραστούν στην απονομή του βραβείου·

4.   επαναλαμβάνει το αίτημά του, όλοι οι τιμηθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ και ιδιαίτερα οι Aung San Suu Kyi, Oswaldo JoséPayá Sardiñas και το κουβανικό σωματείο Damas de Blanco να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

5.   ζητεί από τον Πρόεδρό του να προβεί σε όλα τα αναγκαία διαβήματα προκειμένου οι αποφάσεις αυτές να εφαρμοσθούν στην πράξη·

6.   ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς της συνεδρίασης τη διοργάνωση της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ στον Wei Jingsheng·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις της Βιρμανίας, της Κίνας και της Κούβας, στο κοινοβούλιο της Κίνας, στο κοινοβούλιο της Βιρμανίας, στη Συνέλευση Λαϊκής Εξουσίας της Δημοκρατίας της Κούβας και στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου