Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0665/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2006 - 6.33
CRE 14/12/2006 - 6.33

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0601

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 33k
Donderdag 14 december 2006 - Straatsburg
Follow-up van de Sacharov-prijs
P6_TA(2006)0601RC-B6-0665/2006

Resolutie van het Europees Parlement over de follow-up van de Sacharov-prijs

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 103, lid 4 van zijn Reglement,

A.   overwegende dat de Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken sinds 1988 is ingesteld en dat deze prijs een van de talrijke vormen van steun is van het Europees Parlement aan de rechten van de mens en aan de zaak van de democratie, en een middel om degenen die strijden tegen onderdrukking, onverdraagzaamheid en onrecht in de wereld, erkenning te bieden,

B.   overwegende dat zich onder de prijswinnaars persoonlijkheden en organisaties bevinden als Anatoli MartsjenkO (1988), Aung San Suu Kyi (1990), Adem Demaçi (1991), Las Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslina Nasreen (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), ¡Basta Ya! (2000), Nurit Peled-Elhanan, Izzat Ghazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo José Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan en de Verenigde Naties (2003), de Wit-Russische journalistenvereniging (2004), Damas de Blanco (Cuba), Reporters zonder grenzen en Hauwa Ibrahim (ex-aequo) (2005) en Alexander Milinkjevitsj (2006),

C.   overwegende dat de winnares van 1990, de Birmese dissidente Aung San Suu Kyi, die onder huisarrest staat, en de winnaar van 2005, het Cubaanse collectief "Damas de Blanco", nog steeds geen toestemming hebben gekregen de prijs in ontvangst te komen nemen,

D.   overwegende dat de Conferentie van voorzitters besloten heeft delegaties naar Cuba en Birma te zenden om contact op te nemen met de prijswinnaars en inzicht te krijgen in hun persoonlijke situatie,

E.   overwegende dat de winnaar van de Sacharov-prijs 1996, Wei Jingsheng, die zich toen in gevangenschap bevond, nog altijd niet de gelegenheid heeft gehad het woord te voeren in de plenaire vergadering en de aan de prijs verbonden beloning in ontvangst te nemen,

1.   betreurt ten zeerste dat nog steeds niet alle prijswinnaars toestemming hebben gekregen om persoonlijk hun prijs in ontvangst te nemen, wat een inbreuk vormt op een van de fundamentele rechten van de mens, namelijk het recht om vrij het eigen land te verlaten en weer te betreden, een recht dat in de Universele verklaring van de rechten van de mens expliciet wordt erkend;

2.   dringt erop aan dat, gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters delegaties naar Birma en Cuba te sturen, de autoriteiten van beide landen deze delegaties toestaan zich vrij te verplaatsen;

3.   is ingenomen met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 november 2006 om een follow-up-instrument in het leven te roepen voor de winnaars van de Sacharov-prijs en stelselmatig een delegatie van het Europees Parlement af te vaardigen voor een ontmoeting met de prijswinnaars die van de autoriteiten in hun land geen toestemming hebben gekregen om de prijsuitreiking bij te wonen;

4.   dringt er andermaal op aan dat alle winnaars van de Sacharov-prijs, en met name Aung San Suu Kyi, Oswaldo José Payá Sardiñas en het Cubaanse collectief "Damas de Blanco", toestemming krijgen de Europese instellingen te bezoeken;

5.   verzoekt zijn Voorzitter alle nodige stappen te ondernemen om deze besluiten concreet te kunnen uitvoeren;

6.   verzoekt de Conferentie van voorzitters de organisatie van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Wei Jingsheng op de agenda van haar volgende vergadering te plaatsen;

7.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van Birma, China en Cuba, het Chinese parlement, het Birmese parlement, de Nationale Volksmachtassemblee van de Republiek Cuba en de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties.

Juridische mededeling - Privacybeleid