Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 5. juuli 2006 - Strasbourg
 Piiriülese politseikoostöö tugevdamine *
 Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II
 Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II
 Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod *
 Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni - investeerimine kasvu ja tööhõivesse
 Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale
Tekstid
Õigusteave - Privaatsuspoliitika