Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 5 juli 2006 - Strasbourg
 Förstärkning av gränsöverskridande polissamarbete vid internationella evenemang i Europeiska unionen *
 Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***II
 Civil luftfart - harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden ***II
 Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle *
 Mer forskning och innovation - Att investera i tillväxt och sysselsättning
 Mot en mer integrerad industripolitik
Texter
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy