Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 5. juuli 2006 - Strasbourg
Piiriülese politseikoostöö tugevdamine *
 Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II
 Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II
 Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod *
 Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni - investeerimine kasvu ja tööhõivesse
 Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale

Piiriülese politseikoostöö tugevdamine *
PDF 266kWORD 51k
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Madalmaade Kuningriigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus piiriülese politseikoostöö tugevdamise kohta kohtumiste puhul, kus viibib suur hulk inimesi rohkem kui ühest liikmesriigist ja kus politseitöö peamine eesmärk on avaliku korra ja turvalisuse tagamine ning kuritegude ärahoidmine ja nende vastu võitlemine (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))
P6_TA(2006)0297A6-0222/2006

See tekst ei ole HTML-vormingus kättesaadav. PDF- või Wordi vormingus avamiseks klõpsake üleval paremas nurgas oleval ikoonil.


Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II
PDF 2594kWORD 6288k
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 82/714/EMÜ (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD))
P6_TA(2006)0298A6-0208/2006

See tekst ei ole HTML-vormingus kättesaadav. PDF- või Wordi vormingus avamiseks klõpsake üleval paremas nurgas oleval ikoonil.


Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II
PDF 1485kWORD 1031k
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD))
P6_TA(2006)0299A6-0212/2006

See tekst ei ole HTML-vormingus kättesaadav. PDF- või Wordi vormingus avamiseks klõpsake üleval paremas nurgas oleval ikoonil.


Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod *
PDF 287kWORD 78k
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (KOM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS))
P6_TA(2006)0300A6-0174/2006

See tekst ei ole HTML-vormingus kättesaadav. PDF- või Wordi vormingus avamiseks klõpsake üleval paremas nurgas oleval ikoonil.


Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni - investeerimine kasvu ja tööhõivesse
PDF 257kWORD 76k
Euroopa Parlamendi resolutsioon ühenduse Lissaboni kava rakendamise kohta: rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja tööhõivesse: ühtne lähenemisviis (2006/2005(INI))
P6_TA(2006)0301A6-0204/2006

See tekst ei ole HTML-vormingus kättesaadav. PDF- või Wordi vormingus avamiseks klõpsake üleval paremas nurgas oleval ikoonil.


Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale
PDF 215kWORD 61k
Euroopa Parlamendi resolutsioon raampoliitika kohta ELi tootmise tugevdamiseks – süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale (2006/2003(INI))
P6_TA(2006)0302A6-0206/2006

See tekst ei ole HTML-vormingus kättesaadav. PDF- või Wordi vormingus avamiseks klõpsake üleval paremas nurgas oleval ikoonil.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika