Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 5 lipca 2006 r. - Strasburg
Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej *
 Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II
 Harmonizacja niektórych wymagań i procedur w lotnictwie cywilnym ***II
 Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego *
 Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia
 W kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej

Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej *
PDF 371kWORD 54k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Królestwo Niderlandów w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie wzmocnienia transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń dużej liczby osób z więcej niż jednego państwa członkowskiego, w czasie których działania policji mają przede wszystkim na celu utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępstwom kryminalnym i ich zwalczanie (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))
P6_TA(2006)0297A6-0222/2006

Tekst ten nie istnieje w wersji HTML, ale można uzyskać dostęp do wersji PDF lub WORD, klikając na ikonę w prawym górnym rogu.


Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II
PDF 3057kWORD 15305k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (13274/1/2005 – C60091/2006 – 1997/0335(COD))
P6_TA(2006)0298A6-0208/2006

Tekst ten nie istnieje w wersji HTML, ale można uzyskać dostęp do wersji PDF lub WORD, klikając na ikonę w prawym górnym rogu.


Harmonizacja niektórych wymagań i procedur w lotnictwie cywilnym ***II
PDF 1922kWORD 1677k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (13376/1/2005 – C60090/2006 – 2000/0069(COD))
P6_TA(2006)0299A6-0212/2006

Tekst ten nie istnieje w wersji HTML, ale można uzyskać dostęp do wersji PDF lub WORD, klikając na ikonę w prawym górnym rogu.


Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego *
PDF 403kWORD 95k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli transportu odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego (COM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS))
P6_TA(2006)0300A6-0174/2006

Tekst ten nie istnieje w wersji HTML, ale można uzyskać dostęp do wersji PDF lub WORD, klikając na ikonę w prawym górnym rogu.


Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia
PDF 310kWORD 87k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja (2006/2005(INI))
P6_TA(2006)0301A6-0204/2006

Tekst ten nie istnieje w wersji HTML, ale można uzyskać dostęp do wersji PDF lub WORD, klikając na ikonę w prawym górnym rogu.


W kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej
PDF 230kWORD 76k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ram politycznych dla wzmocnienia przemysłu UE – w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (2006/2003(INI))
P6_TA(2006)0302A6-0206/2006

Tekst ten nie istnieje w wersji HTML, ale można uzyskać dostęp do wersji PDF lub WORD, klikając na ikonę w prawym górnym rogu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności