Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 6 lipca 2006 r. - Strasburg
 Uproszczenie procedury obciążania podatkiem VAT i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych *
 Partnerstwo UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju
 Ochrona europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymi
 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I
 Instrument na Rzecz Stabilności ***I
 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej *
 Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne)
 Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (procedury) *
 Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I
 Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *
 Procedura wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej *
 Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
 Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie
 Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania wieźniów
 Przechwytywanie danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USA
 Integracja imigrantów w UE
 Rozwój i migracja
 Sprawiedliwy handel i rozwój
 AIDS - czas na działania
 Somalia
 Mauretania
 Wolność słowa w internecie
 Oznaczanie kraju pochodzenia niektórych importowanych produktów
Teksty (557 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności