Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών *
 Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών *
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία ***
 Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο για το μέλλον
 Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού - Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 Απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2006-2008)
 Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 Συμφωνία ΕΕ-Αλβανίας
Κείμενα (181 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου