Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg
 Fiskeriavtalet EG/Komorerna *
 Fiskeriavtalet EG/Seychellerna *
 Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien ***
 En europeisk social modell för framtiden
 Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen
 Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken
 Budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget
 Avtal EU-Albanien
Texter (106 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy