Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Jannis Sakellariou
 Μέσα ενημέρωσης και ανάπτυξη
 Πρωτοβουλίες για τη συμπλήρωση των εθνικών προγραμμάτων διδακτέας ύλης με κατάλληλο διδακτικό υλικό ώστε να περιλαμβάνεται η ευρωπαϊκή διάσταση
 Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ***I
 Απαλλαγή 2004: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα ***I
 Βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση ***I
 Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση
 Θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον
 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
 Aπαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κείμενα (787 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου