Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 27 september 2006 - Straatsburg
 Bescherming van persoonsgegevens (politiële en justitiële samenwerking) *
 Bescherming van de euro tegen valsemunterij "Pericles" *
 Bescherming van de euro tegen valsemunterij "Pericles" (niet-deelnemende lidstaten) *
 Wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten *
 Overeenkomst EG/Guinee-Bissau over de visserij *
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 (Amendementen)
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 (Amendementen)
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006
 PROGRESS-programma (werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit) ***II
 Strategische richtsnoeren inzake cohesie ***
 Diensten van algemeen belang
 Vorderingen van Turkije op weg naar toetreding
Teksten (163 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid