Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 12. oktoober 2006 - Brüssel
 EÜ ja Bulgaaria vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös *
 EÜ ja Rumeenia vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös *
 EÜ ja Türgi vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös *
 EÜ ja Singapuri vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 EÜ ja Austraalia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 EÜ ja Uus-Meremaa vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 EÜ ja Uruguay vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 EÜ ja Maldiivide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimine *
 Karpide elukeskkonna vee nõutav kvaliteet (kodifitseeritud versioon) ***I
 Eksitav ja võrdlev reklaam (kodifitseeritud versioon) ***I
 Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg (kodifitseeritud versioon) ***I
 Rentimis - ja laenutamisõigus ja teatavad autoriõigusega kaasnevad õigused intellektuaalomandi vallas (kodifitseeritud versioon) ***I
 San José kilptäi tõrje (kodifitseeritud versioon) *
 Glükoos ja laktoos (kodifitseeritud versioon) *
 Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmine
 Europoli töötajate põhipalgad ja toetused *
 Europoli personalieeskirjad *
 Majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator - NACE Revision 2 ***I
 Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole *
 Euroopa Ülesehitusamet *
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine *
 Põhiõiguste Amet - Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus *
 Tulevased meetmed patentide valdkonnas
 Loomade kaitse ja heaolu (2006-2010)
 Kutseteenuste konkurentsi käsitleva aruande järelmeetmed
 ELi ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonileping
 Olukord töötlemiseks ette nähtud marjade ja kirsside sektoris
Tekstid (733 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika