Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 12 oktober 2006 - Brussel
 Overeenkomst EG-Bulgarije: deelneming van Bulgarije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving *
 Overeenkomst EG-Roemenië: deelneming van Roemenië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving *
 Overeenkomst EG-Turkije: deelneming van Turkije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving *
 Overeenkomst EG-Singapore inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG-Australië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG-Nieuw-Zeeland inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG-Uruguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG-Republiek der Maldiven inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet *
 Vereiste kwaliteit van schelpdierwater (gecodificeerde versie) ***I
 Misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie) ***I
 Beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie) ***I
 Verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie) ***I
 Bestrijding van de San José-schildluis (gecodificeerde versie) *
 Glucose en lactose (gecodificeerde versie) *
 Wijziging van de artikelen 3 en 4 van het Reglement van het Parlement
 Basissalarissen en toelagen van de personeelsleden van Europol *
 Statuut voor de personeelsleden van Europol *
 Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev. 2 en andere specifieke statistieken ***I
 Toekenning van uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo *
 Europees Bureau voor Wederopbouw *
 Oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *
 Activiteiten van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten onder titel VI van het EU-Verdrag *
 Toekomstige octrooibeleid in Europa
 Communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006-2010
 Professionele dienstverlening
 Economische en commerciële betrekkingen tussen de EU en de Mercosur
 Situatie in de sector zacht fruit en kersen voor verwerking
Teksten (779 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid