Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 12. oktober 2006 - Bruselj
 Sporazum ES-Bolgarija o sodelovanju Bolgarije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami *
 Sporazum ES-Romunija o sodelovanju Romunije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami *
 Sporazum ES-Turčija o sodelovanju Turčije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami *
 Sporazum ES-Singapur o nekaterih vidikih zračnega prevoza *
 Sporazum ES-Avstralija o nekaterih vidikih zračnega prevoza *
 Sporazum ES-Nova Zelandija o nekaterih vidikih zračnega prevoza *
 Sporazum ES-Urugvaj o nekaterih vidikih zračnega prevoza *
 Sporazum ES-Maldivi o nekaterih vidikih zračnega prevoza *
 Upravljanje evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema *
 Kakovost voda, primernih za lupinarje (kodificirana različica) ***I
 Zavajajoče in primerjalno oglaševanje (kodificirana različica) ***I
 Varstvo avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (kodificirana različica) ***I
 Pravice, sorodne avtorski pravici (kodificirana različica) ***I
 Obvladovanje ameriškega kaparja (kodificirana različica) *
 Glukoza in laktoza (kodificirana različica) *
 Sprememba členov 3 in 4 Poslovnika Parlamenta
 Osnovne plače, dodatki in odpravnine osebja Europola *
 Kadrovski predpisi Europola *
 Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in druga posebna statistična področja ***I
 Izredna finančna pomoč Skupnosti Kosovu *
 Evropska agencija za obnovo *
 Agencija Evropske unije za temeljne pravice *
 Agencija za temeljne pravice - dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji *
 Prihodnji ukrepi na področju patentov
 Zaščita in dobro počutje živali (2006-2010)
 Nadaljevanje poročila o konkurenci v sektorju svobodnih poklicev
 Gospodarski in trgovinski odnosi EU z Mercosurjem
 Sektor drobnega sadja, češenj in višenj, namenjenih za predelavo
Besedila (737 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov