Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel
 Avtal EG-Bulgarien: Bulgariens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk *
 Avtal EG-Rumänien: Rumäniens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk *
 Avtal EG-Turkiet: Turkiets medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk *
 Avtal mellan EG och Singapore om vissa aspekter av lufttrafiktjänster *
 Avtal mellan EG och Australien om vissa luftfartsaspekter *
 Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter *
 Avtal mellan EG och Uruguay om vissa luftfartsaspekter *
 Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter *
 Förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering *
 Kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) ***I
 Vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) ***I
 Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) ***I
 Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) ***I
 Bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version) *
 Glukos och laktos (kodifierad version) *
 Ändring av artiklarna 3 och 4 i parlamentets arbetsordning
 Grundlöner och tillägg för Europols personal *
 Europols tjänsteföreskrifter *
 Den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 ***I
 Exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo *
 Europeiska byrån för återuppbyggnad *
 Inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter *
 Byrån för grundläggande rättigheter - verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen *
 Framtida åtgärder på patentområdet
 Djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010
 Uppföljning av rapporten om konkurrens inom sektorn för professionella tjänster
 Associeringsavtal mellan EU och Mercosur
 Bär och körsbär
Texter (750 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy