Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 12. oktober 2006 - Bruxelles
Aftale EF/Bulgarien: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *
 Aftale EF/Rumænien: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *
 Aftale EF/Tyrkiet: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *
 Aftale EF/Singapore om visse aspekter af lufttrafik *
 Aftale EF/Australien om visse aspekter af lufttrafik *
 Aftale EF/New Zealand om visse aspekter af lufttrafik *
 Aftale EF/Uruguay om visse aspekter af lufttrafik *
 Aftale EF/Maldiverne om visse aspekter af lufttrafik *
 Satellitbaseret radionavigation *
 Kvalitetskrav til skaldyrvande (kodificeret udgave) ***I
 Vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave) ***I
 Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) ***I
 Rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave) ***I
 Bekæmpelse af San José skjoldlusen (kodificeret udgave) *
 Glucose og lactose (kodificeret udgave) *
 Ændring af forretningsordenens artikel 3 og 4
 Europol-ansattes vederlag og tillæg *
 Vedtægten for Europols personale *
 Den statistiske nomenklatur ***I
 Ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo *
 Det Europæiske Genopbygningsagentur *
 EU's agentur for grundlæggende rettigheder *
 EU's agentur for grundlæggende rettigheder - aktiviteter under EU-traktatens afsnit VI *
 Fremtidige foranstaltninger på patentområdet
 Dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010)
 Konkurrence i de liberale erhverv
 Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Mercosur
 Sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning

Aftale EF/Bulgarien: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om Bulgariens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (KOM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))
P6_TA(2006)0393A6-0328/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0255)(1),

-   der henviser til udkast til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om Republikken Bulgariens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 152 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0322/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk.1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0328/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Bulgariens regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Rumænien: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *
PDF 9kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om Rumæniens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (KOM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087 (CNS))
P6_TA(2006)0394A6-0326/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0256)(1),

-   der henviser til udkast til aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om Rumæniens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 152 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0321/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0326/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Rumæniens regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Tyrkiet: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *
PDF 9kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om Tyrkiets deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (KOM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))
P6_TA(2006)0395A6-0327/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets beslutning (KOM(2006)0257)(1),

-   der henviser til udkast til aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om Republikken Tyrkiets deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 152 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0320/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0327/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Tyrkiets regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Singapore om visse aspekter af lufttrafik *
PDF 8kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Singapore om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0513 - C6-0165/2006 - 2005/0208(CNS))
P6_TA(2006)0396A6-0295/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0513)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0165/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0295/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Singapores regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Australien om visse aspekter af lufttrafik *
PDF 8kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0264 - C6-0224/2005 - 2005/0112(CNS))
P6_TA(2006)0397A6-0293/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0264)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0224/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0293/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Australiens regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/New Zealand om visse aspekter af lufttrafik *
PDF 8kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0267 - C6-0226/2005 - 2005/0113(CNS))
P6_TA(2006)0398A6-0294/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0267)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0226/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0294/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og New Zealands regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Uruguay om visse aspekter af lufttrafik *
PDF 106kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Østlige Republik Uruguay om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2006)0064 - C6-0249/2006 - 2006/0016(CNS))
P6_TA(2006)0399A6-0296/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0064)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0249/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0296/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Østlige Republik Uruguays regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Maldiverne om visse aspekter af lufttrafik *
PDF 8kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Maldiverne om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2006)0095 - C6-0250/2006 - 2006/0027(CNS))
P6_TA(2006)0400A6-0297/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0095)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0250/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0297/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Maldivernes regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Satellitbaseret radionavigation *
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (KOM(2006)0261 - C6-0201/2006 - 2006/0090(CNS))
P6_TA(2006)0401A6-0314/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0261)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0201/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0314/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Kvalitetskrav til skaldyrvande (kodificeret udgave) ***I
PDF 8kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitetskrav til skaldyrvande - (kodificeret udgave) (KOM(2006)0205 - C6-0152/2006 - 2006/0067(COD))
P6_TA(2006)0402A6-0313/2006

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0205)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, (C6-0152/2006),

-   der henviser til aftale mellem institutionerne af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, 51 og 43,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0313/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave) ***I
PDF 105kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave) (KOM(2006)0222 - C6-0161/2006 - 2006/0070(COD))
P6_TA(2006)0403A6-0318/2006

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM (2006)0222)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen. jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C6-0161/2006),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, 51 og 43,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6–0318/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag,

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) ***I
PDF 9kWORD 31k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) (KOM(2006)0219 - C6-0160/2006 - 2006/0071(COD))
P6_TA(2006)0404A6-0323/2006

(Fælles beslutningsprocedure: kodificering)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0219)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95 (C6-0160/2006),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, 51 og 43,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0323/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave) ***I
PDF 9kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave) (KOM(2006)0226 - C6-0162/2006 - 2006/0073(COD))
P6_TA(2006)0405A6-0321/2006

(Fælles beslutningsprocedure - Kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0226)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95 (C6-0162/2006),

-   der henviser til aftale mellem institutionerne af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, 51 og 43,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0321/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Bekæmpelse af San José skjoldlusen (kodificeret udgave) *
PDF 105kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om bekæmpelse af San José skjoldlusen (kodificeret udgave) (KOM(2006)0123 - C6-0136/2006 - 2006/0040(CNS))
P6_TA(2006)0406A6-0322/2006

(Høringsprocedure - kodificering)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0123)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0136/2006),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6–0322/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Glucose og lactose (kodificeret udgave) *
PDF 105kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om glucose og lactose (kodificeret udgave) (KOM(2006)0116 - C6-0135/2006 - 2006/0038(CNS))
P6_TA(2006)0407A6-0320/2006

(Høringsprocedure- Kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0116)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0135/2006),

-   der henviser til aftale mellem institutionerne af 20. december 1994(2) om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, 51 og 43,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6–0320/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Ændring af forretningsordenens artikel 3 og 4
PDF 23kWORD 50k
Europa-Parlamentets beslutning om ændring af forretningsordenens artikel 3 og 4 (2005/2036 (REG))
P6_TA(2006)0408A6-0274/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin afgørelse af 14. december 2004 om valgs prøvelse(1), navnlig punkt 6,

-   der henviser til skrivelse fra generalsekretæren af 15. februar 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0274/2006),

1.   vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.   gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode, jf. forretningsordenens artikel 202, stk. 3;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændringer
Ændring 1
Artikel 3, stk. -1 (nyt)
-1.  Efter valg til Europa-Parlamentet opfordrer formanden medlemsstaternes kompetente myndigheder til straks at meddele Parlamentet navnene på de valgte medlemmer, således at alle medlemmer kan deltage i Parlamentets møder fra det første møde efter valget.
Samtidig henleder formanden disse myndigheders opmærksomhed på de relevante bestemmelser i akten af 20. september 1976 og opfordrer dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet.
(Den nuværende artikel 3, stk. 6, udgår.)
Ændring 2
Artikel 3, stk. -1 a (nyt)
-1a. Ethvert medlem, hvis valg er meddelt Parlamentet, afgiver, inden han kan deltage i Parlamentets møder, en skriftlig erklæring om, at han ikke besidder hverv, der er uforenelige med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. Efter valg til Europa-Parlamentet afgives denne erklæring om muligt senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde. Ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og som har undertegnet den nævnte erklæring, deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder.
Såfremt det på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger konstateres, at et medlem besidder et hverv, der er uforeneligt med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, fastslår Parlamentet på grundlag af oplysninger fra formanden, at mandatet er blevet ledigt.
(Den nuværende artikel 3, stk. 5, udgår.)
Ændring 3
Artikel 3, stk. 2, afsnit 2
Et medlems mandat kan først erklæres gyldigt, efter at den pågældende skriftligt har afgivet erklæringer på grundlag af artikel 7 i akten af 20. september 1976 og bilag I til denne forretningsorden.
Et medlems mandat kan først erklæres gyldigt, efter at den pågældende skriftligt har afgivet erklæringer i henhold til denne artikel og bilag I til denne forretningsorden.
Ændring 4
Artikel 4, stk. 4
4.  Uforenelighed som følge af national lovgivning meddeles Parlamentet, som tager meddelelsen til efterretning.
4.  Når en medlemsstats kompetente myndighed underretter formanden om, at et mandat er ophørt i henhold til bestemmelser i den pågældende medlemsstats lovgivning som følge af enten uforenelighed i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976, eller fortabelse af mandatet, jf. aktens artikel 13, stk. 3, meddeler formanden Parlamentet, at mandatet er ophørt på den af medlemsstaten oplyste dato, og opfordrer medlemsstaten til straks at besætte det ledige mandat.
Giver medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem formanden meddelelse om udnævnelse til hverv, der er uforenelige med medlemskab af Europa-Parlamentet, underretter formanden Parlamentet, som konstaterer, at mandatet er blevet ledigt.
Giver medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem formanden meddelelse om udnævnelse eller valg til hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, underretter formanden Parlamentet, som konstaterer, at mandatet er blevet ledigt.
Ændring 5
Artikel 4, stk. 6, led 2
- ved udnævnelse til hverv, som er uforenelige med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet enten i henhold til den nationale valglov eller i henhold til artikel 7 i akten af 20. september 1976: fra det tidspunkt, der angives af medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem.
- ved udnævnelse eller valg til hverv, som er uforenelige med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten af 20. september 1976: fra det tidspunkt, der angives af medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem.
Ændring 6
Artikel 4, stk. 7
7.  Når Parlamentet har konstateret, at et mandat er blevet ledigt, underretter det vedkommende medlemsstat herom.
7.  Når Parlamentet har konstateret, at et mandat er blevet ledigt, underretter det vedkommende medlemsstat herom og opfordrer den til straks at besætte det ledige mandat.
Ændring 7
Artikel 11, fortolkning
Rejses der under aldersformandens ledelse spørgsmål om valgs prøvelse, henviser denne spørgsmålet til det kompetente udvalg.
Det ældste medlem udøver formandens beføjelser i henhold til artikel 3, stk. -1a, andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs prøvelse, der rejses under aldersformandens ledelse, henvises til det kompetente udvalg.

(1) EUT C 226 E af 15.9.2005, s. 51.


Europol-ansattes vederlag og tillæg *
PDF 12kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS))
P6_TA(2006)0409A6-0278/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Republikken Østrigs initiativ (5417/2006)(1),

-   der henviser til artikel 44 i Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtægten for Europols personale (herefter benævnt "vedtægten"),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0072/2006),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den demokratiske kontrol med Europol (KOM(2002)0095),

-   der henviser til sin henstilling til Rådet af 30. maj 2002 om Europols fremtidige udvikling og fulde integration i Den Europæiske Unions institutionelle system(2),

-   der henviser til sin henstilling til Rådet af 10. april 2003 om Europols fremtidige udvikling(3),

-   der henviser til sin beslutning af 7. juli 2005 om Storhertugdømmet Luxembourgs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg(4),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0278/2006),

A.   der henviser til, at Parlamentet ikke er blevet hørt - eller informeret - om nogen af de operationelle og organisatoriske foranstaltninger vedrørende Europol, eller om Europols aktuelle aktiviteter og fremtidige programmer til opfyldelse af EU's og medlemsstaternes behov; der endvidere henviser til, at denne mangel på information gør det umuligt for Parlamentet at vurdere, hvorvidt den foreslåede retsakt er relevant og fyldestgørende; der påpeger, at der er et presserende behov for at gøre Europol til et EU-agentur med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og tilsynet, og at Rådet ved at blokere for fremskridt i denne henseende ikke lever op til sit ansvar,

1.   forkaster Republikken Østrigs initiativ;

2.   opfordrer Republikken Østrig til at trække sit initiativ tilbage;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Republikken Østrigs regering.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 187 af 7.8.2003, s. 144.
(3) EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 588.
(4) EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 450.


Vedtægten for Europols personale *
PDF 12kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804 (CNS))
P6_TA(2006)0410A6-0279/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Republikken Østrigs initiativ (5428/2006)(1),

-   der henviser til artikel 44 i Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtægten for Europols personale (herefter benævnt "vedtægten"),

-   der henviser til artikel 39, stk. 1, i EU-traktaten, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0073/2006),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Den demokratiske kontrol med Europol (KOM(2002)0095),

-   der henviser til sin henstilling til Rådet af 30. maj 2002 om Europols fremtidige udvikling og fulde integration i Den Europæiske Unions institutionelle system(2),

-   der henviser til sin henstilling til Rådet af 10. april 2003 om Europols fremtidige udvikling(3),

-   der henviser til sin holdning af 7. juli 2005 om Storhertugdømmet Luxembourgs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg(4),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0279/2006),

A.   der henviser til, at Parlamentet ikke er blevet hørt - eller informeret - om nogen af de operationelle og organisatoriske foranstaltninger vedrørende Europol, eller om Europols aktuelle aktiviteter og fremtidige programmer til opfyldelse af EU's og medlemsstaternes behov; der endvidere henviser til, at denne mangel på information gør det umuligt for Parlamentet at vurdere, hvorvidt den foreslåede retsakt er relevant og fyldestgørende; der påpeger, at der er et presserende behov for at gøre Europol til et EU-agentur med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og tilsynet, og at Rådet ved at blokere for fremskridt i denne henseende ikke lever op til sit ansvar,

1.   forkaster Republikken Østrigs initiativ;

2.   opfordrer Republikken Østrig til at trække sit initiativ tilbage;

3.   pålægger sin formand at sende denne holdning til Rådet og Kommissionen, samt til Republikken Østrigs regering.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 187 E af 7.8.2003, s. 144.
(3) EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 588.
(4) EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 450.


Den statistiske nomenklatur ***I
PDF 1171kWORD 1716k
Beslutning
Konsolideret tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (KOM(2006)0039 - C6-0041/2006 - 2006/0011(COD))
P6_TA(2006)0411A6-0247/2006

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0039)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1 (C6-0041/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0247/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. oktober 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder

P6_TC1-COD(2006)0011


(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90(4) indførtes den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (herefter benævnt "NACE rev. 1" eller "NACE rev. 1.1").

(2)  For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i økonomien bør der oprettes en ajourført nomenklatur kaldet NACE revision 2 (herefter benævnt "NACE rev. 2").

(3)  En ajourført nomenklatur som NACE rev. 2 er af afgørende betydning for Kommissionens fortsatte bestræbelser på at modernisere udarbejdelsen af fællesskabsstatistikkerne; det forventes, at nomenklaturen via mere sammenlignelige og relevante data vil bidrage til en bedre økonomisk styring på både fællesskabsplan og nationalt plan.

(4)  Gennemførelsen af det indre marked kræver statistiske normer for indsamling, fremsendelse og offentliggørelse af nationale statistikker og EF-statistikker med henblik på at sikre virksomheder, finansieringsinstitutter, regeringer og alle andre økonomiske beslutningstagere i det indre marked adgang til pålidelige og sammenlignelige statistiske data. Med henblik på dette er det af afgørende betydning, at de forskellige kategorier i nomenklaturen for aktiviteter i Fællesskabet fortolkes ens i alle medlemsstaterne.

(5)  Pålidelige og sammenlignelige oplysninger er nødvendige for virksomhederne til vurdering af deres konkurrenceevne og nyttige for Fællesskabets institutioner til forebyggelse af konkurrenceforvridning.

(6)  Indførelsen af en revideret fælles statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter indebærer ikke nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at indsamle, offentliggøre eller indberette data. Kun hvis medlemsstaterne anvender nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som er baseret på EF-nomenklaturen, er det muligt at tilvejebringe integrerede statistiske oplysninger, der er tilstrækkeligt pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og detaljeret opdelt til forvaltning af det indre marked.

(7)  For at tilgodese nationale behov bør medlemsstaterne have mulighed for at indføje yderligere kategorier, der er baseret på den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet, i deres nationale nomenklaturer.

(8)  Af hensyn til de økonomiske statistikkers internationale sammenlignelighed anvender medlemsstaterne og fællesskabsinstitutionerne nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som er direkte forbundet med De Forenede Nationers internationale standardklassifikation af erhvervsmæssig virksomhed (ISIC) rev. 4.

(9)  Anvendelsen af nomenklaturen for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet kræver, at Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(5), navnlig i forbindelse med problemer med gennemførelsen af NACE rev. 2 med henblik på at sikre en fuldstændig koordineret overgang fra NACE rev. 1 til NACE rev. 2 og forberedelsen af fremtidige ændringer i NACE rev. 2.

(10)  Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93(6) indførtes en fælles ramme for oprettelse af statistiske virksomhedsregistre med harmoniserede definitioner, kendetegn, anvendelsesområder og ajourføringsprocedurer.

(11)  Revisionen af en statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter kræver en ændring af flere specifikke henvisninger til NACE rev. 1 og en række relevante retsakter. Det er derfor nødvendigt at ændre følgende retsakter: Forordning (EØF) nr. 3037/90, Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen(7), Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer(8), Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik(9), Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken(10), Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer(11), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik(12), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset(13), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009(14), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet(15) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder(16).

(12)  Før overgangen til NACE rev. 2 er det nødvendigt at ændre en række fællesskabsretsakter efter de gældende procedurer: Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab(17), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet(18) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer(19).

(13)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(20).

(14)  Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at ændre og supplere NACE rev.2 for at tage hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling eller til at bringe den i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning eller supplere denne med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(15)  Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte fælles statistiske standarder, der giver mulighed for harmoniserede data, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16)  Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFDELING I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning indføres en fælles statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet, herefter benævnt "NACE rev. 2". Denne nomenklatur sikrer, at Fællesskabets nomenklaturer svarer til den økonomiske virkelighed og øger sammenligneligheden mellem medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale nomenklaturer og dermed medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale statistikker.

2.  Denne forordning gælder udelukkende for nomenklaturens anvendelse til statistiske formål.

Artikel 2

NACE rev. 2

1.  NACE rev. 2 omfatter følgende niveauer:

   a) et første niveau identificeret ved en bogstavkode (hovedafdelinger)
   b) et andet niveau identificeret ved en tocifret talkode (hovedgrupper)
   c) et tredje niveau identificeret ved en trecifret talkode (grupper), og
   d) et fjerde niveau identificeret ved en firecifret talkode (undergrupper).

2.  NACE rev. 2 er anført i bilag I.

Artikel 3

Anvendelse af NACE rev. 2

Kommissionen anvender NACE rev. 2 til al statistik, der opdeles efter økonomiske aktiviteter.

Artikel 4

Nationale nomenklaturer for økonomiske aktiviteter

1.  Medlemsstaternes statistikker, der er opdelt efter økonomiske aktiviteter, udarbejdes på grundlag af NACE rev. 2 eller en national nomenklatur, der er afledt heraf.

2.  Den nationale nomenklatur kan omfatte flere positioner og inddelingsniveauer, og der kan anvendes andre koder. Hvert niveau - bortset fra det højeste - skal bestå af enten de samme positioner som det tilsvarende niveau i NACE rev. 2 eller af positioner, der udgør en nøjagtig opdeling heraf.

3.  Med henblik på godkendelse sender medlemsstaterne før offentliggørelsen Kommissionen de tekstudkast, som fastlægger eller ændrer deres nationale nomenklatur. Kommissionen efterprøver inden for en frist på 2 måneder, om disse tekstudkast er i overensstemmelse med stk. 2. Kommissionen fremsender den godkendte nationale nomenklatur til de øvrige medlemsstater til orientering. Medlemsstaternes nationale nomenklaturer skal indeholde en sammenligningstabel mellem de nationale nomenklaturer og NACE rev. 2.

4.  Forekommer det, at visse kategorier i NACE rev. 2 ikke svarer til den nationale erhvervsstruktur, kan Kommissionen give tilladelse til, at en medlemsstat slår kategorier i NACE rev. 2 sammen inden for en bestemt sektor.

For at opnå en sådan tilladelse skal medlemsstaten forelægge Kommissionen alle nødvendige oplysninger til behandling af dens anmodning. Kommissionen skal træffe beslutning herom inden for en frist på tre måneder.

Uanset bestemmelserne i stk. 2 berettiger en sådan tilladelse dog ikke den pågældende medlemsstat til at underopdele de aggregerede kategorier på en måde, som er forskellig fra NACE rev. 2.

5.  Kommissionen tager sammen med den pågældende medlemsstat regelmæssigt stilling til, om de tilladelser, der er givet i henhold til stk. 4, stadig er berettigede.

Artikel 5

Kommissionens opgaver

Kommissionen formidler, vedligeholder og fremmer i samarbejde med medlemsstaterne anvendelsen af NACE rev. 2, især ved:

   a) at udarbejde, ajourføre og offentliggøre forklarende bemærkninger til NACE rev. 2
   b) at udarbejde retningslinjer for klassificering af statistiske enheder efter NACE rev. 2
   c) at offentliggøre sammenligningstabeller mellem NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2 og mellem NACE rev. 2 og NACE rev. 1.1
   d) at forbedre overensstemmelsen med andre socioøkonomiske nomenklaturer.

Artikel 6

Gennemførelsesforanstaltninger

1.  Følgende foranstaltninger til gennemførelse af NACE rev. 2 vedtages efter forskriftsproceduren, jf. artikel 7, stk. 2:

   a) beslutninger, der skal træffes i tilfælde af problemer i forbindelse med gennemførelsen af NACE rev. 2, herunder klassificering af økonomiske aktiviteter i bestemte kategorier
   b) tekniske foranstaltninger, der skal sikre en fuldstændig koordineret overgang fra NACE rev. 1.1 til NACE rev. 2, især i spørgsmål som tidsserier, herunder dobbelt indberetning og tilbageregning af tidsrækker.

2.  Foranstaltninger vedrørende NACE rev.2 til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af forordningen, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 7, stk. 3, med henblik på følgende:

   a) at tage højde for den teknologiske eller økonomiske udvikling, eller
   b) at bringe den i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer.

3.  Der lægges vægt på princippet om, at fordelene ved en ajourføring skal opveje omkostningerne herved, og på princippet om, at yderligere omkostninger og byrder skal holdes inden for rimelige grænser.

Artikel 7

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes proceduren i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes proceduren i artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 8

Gennemførelse af NACE rev. 2

1.  Statistiske enheder i virksomhedsregistre, der er oprettet i henhold til forordning (EØF) nr. 2186/93, klassificeres efter NACE rev. 2.

2.  Statistikker, som omhandler økonomiske aktiviteter, der udøves fra og med 1. januar 2008, udarbejder medlemsstaterne på grundlag af NACE rev. 2 eller en national nomenklatur, som er afledt heraf i overensstemmelse med artikel 4.

3.  Uanset stk. 2, udarbejdes der i overensstemmelse med NACE rev. 2 fra den 1. januar 2009 konjunkturstatistikker i henhold til forordning (EF) nr. 1165/98 og et lønomkostningsindeks i henhold til forordning (EF) nr. 450/2003.

4.  Bestemmelserne i stk. 2 finder ikke anvendelse på udarbejdelsen af følgende statistikker:

   a) nationalregnskabsstatistik omfattet af forordning (EF) nr. 2223/96
   b) landbrugsregnskaber omfattet af forordning (EF) nr. 138/2004, og
   c) statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenesteydelser og udenlandske direkte investeringer omfattet af forordning (EF) nr. 184/2005.

AFDELING II

ÆNDRINGER I BERØRTE RETSAKTER

Artikel 9

Ændringer i forordning (EØF) nr. 3037/90

Artikel 3, 10 og 12 i forordning (EØF) nr. 3037/90 udgår.

Artikel 10

Ændringer i forordning (EØF) nr. 3924/91

I forordning (EØF) nr. 3924/91 foretages følgende ændringer:

1)  "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten.

2)  Artikel 2, stk. 1, affattes således:

"

1.  Området for undersøgelsen, hvortil der henvises i artikel 1, er de aktiviteter, der er anført i hovedafdeling B og C i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, NACE rev. 2.

"

Artikel 11

Ændringer i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97

I forordning (EF) nr. 58/97 foretages følgende ændringer:

1)  "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten og i bilagene med undtagelse af bilag 1, afsnit 10 "Beretninger og pilotundersøgelser", bilag 3, afsnit 5 "Første referenceår" og bilag 3, afsnit 9 "Beretninger og pilotundersøgelser", hvor henvisningen til "NACE rev. 1" bibeholdes.

2)  Artikel 3, stk. 1, affattes således:

"

1.  Denne forordning finder anvendelse på alle økonomiske aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til N og P til S i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2).

"

3)  Bilagene ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 12

Ændringer i forordning (EF, Euratom) nr. 1165/98

I forordning (EF) nr. 1165/98 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 2, stk. 1, affattes således:

"

1.  Denne forordning finder anvendelse på alle økonomiske aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til N og P til S i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2).

"

2)  I artikel 17 indsættes følgende litraer:

"
   k) det første basisår, der anvendes for tidsrækker udarbejdet i henhold til NACE rev. 2
   l) for tidsrækker før 2009, der indberettes i henhold til NACE rev. 2, detaljeringsniveau, form, første referenceperiode og referenceperiode.
"

3)  Bilagene ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 13

Ændring til forordning (EF) nr. 1172/98

I forordning (EF) nr. 1172/98 erstattes "NACE rev. 1" og "NACE rev. 1.1" af "NACE rev. 2" i hele teksten og alle bilagene.

Artikel 14

Ændringer til forordning (EF) nr. 530/1999

I forordning (EF) nr. 530/1999 foretages følgende ændringer:

1)  "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten.

2)  Artikel 3

   a) stk. 1, affattes således:"
1.  Statistikkerne dækker alle de økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i hovedafdeling B (Råstofindvinding), C (Fremstillingsvirksomhed), D (El-, gas- og fjernvarmeforsyning), E (Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand), F (Bygge- og anlægsvirksomhed), G (Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler), H (Transport og godshåndtering), I (Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed), J (Information og kommunikation), K (Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring), L (Fast ejendom), M (Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser), N (Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester), P (Undervisning), Q (Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger), R (Kultur, forlystelser og sport) og S (Andre serviceydelser) i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE rev. 2)."
   b) stk. 2 udgår.

Artikel 15

Ændringer i forordning (EF) nr. 2150/2002

I forordning (EF) nr. 2150/2002 foretages følgende ændringer:

1)  "NACE rev. 1" og "NACE rev. 1.1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten og alle bilagene.

2)  Bilag I til forordning (EF) nr. 2150/2002 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 16

Ændringer i forordning (EF) nr. 450/2003

I forordning (EF) nr. 450/2003 foretages følgende ændringer:

1)  "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten.

2)  Artikel 3 affattes således:

"

Artikel 3 - Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på alle de aktiviteter, der er defineret i hovedafdeling B til S i NACE rev. 2.

2.  Medtagelsen i denne forordning af økonomiske aktiviteter som defineret i NACE rev. 2, hovedafdeling O til S, fastsættes efter proceduren i artikel 12, stk. 2, idet der tages højde for resultaterne af feasibility-undersøgelserne i artikel 10.

"

3)  Artikel 5 affattes således:

"

Artikel 5 - Hyppighed og tilbageregnede data

1.  Dataene til lønomkostningsindekset skal første gang udarbejdes i henhold til NACE rev. 2 for første kvartal af 2009 og derefter for hvert kvartal (der afsluttes den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december hvert år).

2.  Tilbageregnede data for perioden fra første kvartal af 2000 til fjerde kvartal af 2008 leveres af medlemsstaterne. Tilbageregnede data leveres for hver af NACE rev. 2-hovedafdelingerne B-N og for de lønomkostningsposter, der er nævnt i artikel 4, stk. 1.

"

4)  Artikel 6, stk. 3, affattes således:

"

3.  De tilbageregnede data, der er nævnt i artikel 5, fremsendes til Kommissionen (Eurostat) samtidig med lønomkostningsindekset for første kvartal af 2009.

"

5)  Artikel 11, litra c), affattes således:

"
   c) medtagelse af hovedafdeling O-S i NACE rev. 2 (Artikel 3).
"

Artikel 17

Ændringer i forordning (EF) nr. 48/2004

Artikel 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 48/2004 affattes således:

"

Denne forordning omfatter data om stålindustrien, der er defineret som gruppe 24.1 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2).

"

Artikel 18

Ændringer i forordning (EF) nr. 808/2004

Bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 19

Ændringer i forordning (EF) nr. 1552/2005

I forordning (EF) nr. 1552/2005 foretages følgende ændringer:

1)  "NACE rev. 1.1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten.

2)  Artikel 2, stk. 2, udgår.

3)  Artikel 4 affattes således:

"

Artikel 4 - Statistikkernes dækning

Statistikkerne over efter- og videreuddannelse i virksomheder skal mindst dække alle de økonomiske aktiviteter, der er omfattet af hovedafdeling B-N og R-S NACE rev. 2.

"

AFDELING III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Overgangsbestemmelser

I overensstemmelse med kravene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 indberetter medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende kalenderåret 2008 i henhold til både NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2.

For hvert af bilagene til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, skal listen over variabler og de fordelinger, der skal indberettes i henhold til NACE rev. 1.1, fastlægges efter proceduren i artikel 13 i samme forordning.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

NACE rev. 2

i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt

* indgår i

Hoved-

gruppe

Gruppe

Under-

gruppe

ISIC

rev. 4

HOVEDAFDELING A - LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

01

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

 

 

 

 

 

 

01.1

 

Dyrkning af etårige afgrøder

 

 

 

01.11

Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

0111

 

 

01.12

Dyrkning af ris

0112

 

 

01.13

Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

0113

 

 

01.14

Dyrkning af sukkerrør

0114

 

 

01.15

Dyrkning af tobak

0115

 

 

01.16

Dyrkning af tekstilplanter

0116

 

 

01.19

Dyrkning af andre etårige afgrøder

0119

 

 

 

 

 

 

01.2

 

Dyrkning af flerårige afgrøder

 

 

 

01.21

Dyrkning af druer

0121

 

 

01.22

Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter

0122

 

 

01.23

Dyrkning af citrusfrugter

0123

 

 

01.24

Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter

0124

 

 

01.25

Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder

0125

 

01.26

Dyrkning af olieholdige frugter

0126

01.27

Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer

0127

01.28

Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter

0128

 

 

01.29

Dyrkning af andre flerårige afgrøder

0129

 

 

 

 

 

 

 

 

01.3

 

Planteformering

 

 

 

01.30

Planteformering

0130

 

 

 

 

 

 

01.4

 

Husdyravl

 

 

 

01.41

Avl af malkekvæg

0141*

 

 

01.42

Avl af andet kvæg og bøfler

0141*

 

 

01.43

Avl af heste og dyr af hestefamilien

0142

 

 

01.44

Avl af kameler og dyr af kamelfamilien

0143

 

 

01.45

Avl af får og geder

0144

 

 

01.46

Svineavl

0145

 

 

01.47

Fjerkræavl

0146

 

 

01.49

Avl af andre dyr

0149

 

 

 

 

 

 

01.5

 

Blandet drift

 

 

 

01.50

Blandet drift

0150

 

 

 

 

 

 

01.6

 

Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst

 

 

 

01.61

Serviceydelser i forbindelse med planteavl

0161

 

 

01.62

Serviceydelser i forbindelse med husdyravl

0162

01.63

Forarbejdning af afgrøder efter høst

0163

 

 

01.64

Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd

0164

 

01.7

 

Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed

 

 

 

01.70

Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed

0170

 

 

 

 

 

02

 

 

Skovbrug og skovning

 

 

 

 

 

 

 

02.1

 

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

 

 

 

02.10

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

0210

 

 

 

 

 

 

02.2

 

Skovning

 

 

 

02.20

Skovning

0220

 

 

 

 

 

 

02.3

 

Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer

 

 

 

02.30

Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer

0230

 

02.4

 

Serviceydelser til skovbrug

 

 

 

02.40

Serviceydelser til skovbrug

0240

 

 

 

 

 

03

 

 

Fiskeri og akvakultur

 

 

 

 

 

 

 

03.1

 

Fiskeri

 

 

 

03.11

Havfiskeri

0311

 

 

03.12

Ferskvandsfiskeri

0312

 

 

 

 

 

 

03.2

 

Akvakultur

 

 

 

03.21

Havbrug

0321

 

 

03.22

Ferskvandsbrug

0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING B - RÅSTOFINDVINDING

 

 

 

 

 

 

05

 

 

Indvinding af kul og brunkul

 

 

 

 

 

 

 

05.1

 

Indvinding af stenkul

 

 

 

05.10

Indvinding af stenkul

0510

 

 

 

 

 

 

05.2

 

Indvinding af brunkul

 

 

 

05.20

Indvinding af brunkul

0520

 

 

 

 

 

06

 

 

Indvinding af råolie og naturgas

 

 

 

 

 

 

 

06.1

 

Indvinding af råolie

 

 

 

06.10

Indvinding af råolie

0610

 

 

 

 

 

 

06.2

 

Indvinding af naturgas

 

 

 

06.20

Indvinding af naturgas

0620

 

 

 

 

 

07

 

 

Brydning af metalmalme

 

 

 

 

 

 

 

07.1

 

Brydning af jernmalm

 

 

 

07.10

Brydning af jernmalm

0710

 

 

 

 

 

 

07.2

 

Brydning af ikke-jernholdige metalmalme

 

 

 

07.21

Brydning af uran- og thoriummalme

0721

 

 

07.29

Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme

0729

 

 

 

 

 

08

 

 

Anden råstofindvinding

 

 

08.1

 

Brydning af sten og indvinding af sand og ler

 

 

 

08.11

Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

0810*

 

 

08.12

Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin

0810*

 

 

 

 

 

 

08.9

 

Råstofindvinding i.a.n.

 

 

 

08.91

Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

0891

 

 

08.92

Indvinding af tørv

0892

 

 

08.93

Saltindvinding

0893

 

 

08.99

Anden råstofindvinding i.a.n.

0899

 

 

 

 

 

09

 

 

Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding

 

 

09.1

 

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas

 

 

 

09.10

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas

0910

 

 

 

 

 

 

09.9

 

Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding

 

 

 

09.90

Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding

0990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING C - FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Fremstilling af fødevarer

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter

 

 

 

10.11

Forarbejdning og konservering af kød

1010*

 

 

10.12

Forarbejdning og konservering af fjerkrækød

1010*

 

 

10.13

Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

1010*

 

 

 

 

 

10.2

Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

 

10.20

Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

1020

 

10.3

 

Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 

 

 

 

10.31

Forarbejdning og konservering af kartofler

1030*

 

 

10.32

Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft

1030*

 

 

10.39

Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

1030*

 

 

 

 

 

 

10.4

 

Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer

 

10.41

Fremstilling af olier og fedtstoffer

1040*

 

 

10.42

Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer

1040*

 

 

 

 

 

 

10.5

 

Fremstilling af mejeriprodukter

 

 

 

10.51

Mejerier samt ostefremstilling

1050*

 

 

10.52

Fremstilling af konsumis

1050*

 

 

 

 

 

 

10.6

 

Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

 

 

 

10.61

Fremstilling af mølleriprodukter

1061

 

 

10.62

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

1062

 

 

 

 

 

 

10.7

 

Fremstilling af bageri- og dejprodukter

 

 

 

10.71

Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv.

1071*

 

 

10.72

Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

1071*

 

 

10.73

Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

1074

 

 

 

 

 

 

10.8

 

Fremstilling af andre fødevarer

 

 

 

10.81

Fremstilling af sukker

1072

 

 

10.82

Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

1073

 

 

10.83

Forarbejdning af te og kaffe

1079*

 

 

10.84

Fremstilling af smagspræparater og krydderier

1079*

10.85

Fremstilling af færdigretter

1075

 

 

10.86

Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad

1079*

 

 

10.89

Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

1079*

 

 

 

 

 

 

10.9

 

Fremstilling af færdige foderblandinger

 

 

 

10.91

Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

1080*

 

 

10.92

Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

1080*

 

 

 

 

 

11

 

 

Fremstilling af drikkevarer

 

 

 

 

 

 

 

11.0

 

Fremstilling af drikkevarer

 

 

 

11.01

Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

1101

 

 

11.02

Fremstilling af vin af druer

1102*

 

 

11.03

Fremstilling af cider og anden frugtvin

1102*

 

 

11.04

Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

1102*

 

 

11.05

Fremstilling af øl

1103*

 

 

11.06

Fremstilling af malt

1103*

 

 

11.07

Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

1104

 

 

 

 

 

12

 

 

Fremstilling af tobaksprodukter

 

 

 

 

 

 

 

12.0

 

Fremstilling af tobaksprodukter

 

 

 

12.00

Fremstilling af tobaksprodukter

1200

 

 

 

 

 

13

 

 

Fremstilling af tekstiler

 

 

 

 

 

 

 

13.1

 

Forbehandling og spinding af tekstilfibre

 

 

 

13.10

Forbehandling og spinding af tekstilfibre

1311

 

 

 

 

 

 

13.2

 

Vævning af tekstiler

 

 

 

13.20

Vævning af tekstiler

1312

 

 

 

 

 

 

13.3

 

Efterbehandling af tekstiler

 

 

 

13.30

Efterbehandling af tekstiler

1313

 

 

 

 

 

 

13.49

 

Fremstilling af andre tekstiler

 

 

 

13.91

Fremstilling af trikotagestoffer

1391

 

 

13.92

Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler

1392

 

 

13.93

Fremstilling af tæpper

1393

 

 

13.94

Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

1394

 

 

13.95

Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

1399*

 

 

13.96

Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

1399*

 

 

13.99

Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

1399*

 

 

 

 

 

14

 

 

Fremstilling af beklædningsartikler

 

 

 

 

 

 

 

14.1

 

Fremstilling af beklædningsartikler undtagen beklædningsartikler af pelsskind

 

 

 

14.11

Fremstilling af beklædningsartikler af læder

1410*

 

 

14.12

Fremstilling af arbejdsbeklædning

1410*

 

 

14.13

Fremstilling af anden yderbeklædning

1410*

 

 

14.14

Fremstilling af underbeklædning

1410*

 

 

14.19

Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

1410*

 

 

 

 

 

 

14.2

 

Fremstilling af varer af pelsskind

 

 

 

14.20

Fremstilling af varer af pelsskind

1420

 

 

 

 

 

 

14.3

 

Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler

 

 

 

14.31

Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

1430*

 

 

14.39

Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

1430*

 

 

 

 

 

15

 

 

Fremstilling af læder og lædervarer

 

 

 

 

 

 

 

15.1

 

Garvning og beredning af læder; fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredning og farvning af pelsskind

 

 

 

15.11

Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind

1511

 

 

15.12

Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

1512

 

 

 

 

 

 

15.2

 

Fremstilling af fodtøj

 

 

 

15.20

Fremstilling af fodtøj

1520

 

 

 

 

 

16

 

 

Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

 

 

 

 

 

 

 

16.1

 

Udsavning og høvling af træ

 

 

 

16.10

Udsavning og høvling af træ

1610

 

 

 

 

 

 

16.2

 

Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

 

 

 

16.21

Fremstilling af finerplader og træbaserede plader

1621

 

 

16.22

Fremstilling af sammensatte parketstave

1622*

 

 

16.23

Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt

1622*

 

 

16.24

Fremstilling af træemballage

1623

 

 

16.29

Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

1629

 

 

 

 

17

 

 

Fremstilling af papir og papirvarer

 

 

 

 

 

 

 

17.1

 

Fremstilling af papirmasse, papir og pap

 

 

 

17.11

Fremstilling af papirmasse

1701*

 

 

17.12

Fremstilling af papir og pap

1701*

 

 

 

 

 

 

17.2

 

Fremstilling af papir- og papvarer

 

 

 

17.21

Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap

1702

 

 

17.22

Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

1709*

 

 

17.23

Fremstilling af kontorartikler af papir

1709*

 

 

17.24

Fremstilling af tapet

1709*

 

 

17.29

Fremstilling af andre papir- og papvarer

1709*

 

 

 

 

 

18

 

 

Trykning og reproduktion af indspillede medier

 

 

 

 

 

 

 

18.1

 

Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed

 

 

 

18.11

Trykning af dagblade

1811*

 

 

18.12

Anden trykning

1811*

 

 

18.13

Prepress- og premedia-arbejde

1812*

 

 

18.14

Bogbinding og lignende serviceydelser

1812*

 

 

 

 

 

 

18.2

 

Reproduktion af indspillede medier

 

 

 

18.20

Reproduktion af indspillede medier

1820

 

 

 

 

 

19

 

 

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

 

 

 

 

 

 

 

19.1

 

Fremstilling af koks mv.

 

 

 

19.10

Fremstilling af koks mv.

1910

 

 

 

 

 

 

19.2

 

Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

 

 

 

19.20

Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

1920

20

 

 

Fremstilling af kemiske produkter

 

 

 

 

 

 

 

20.1

 

Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form

 

 

 

20.11

Fremstilling af industrigasser

2011*

 

 

20.12

Fremstilling af farvestoffer og pigmenter

2011*

 

 

20.13

Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier

2011*

 

 

20.14

Fremstilling af andre organiske basiskemikalier

2011*

 

 

20.15

Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter

2012

 

 

20.16

Fremstilling af plast i ubearbejdet form

2013*

 

 

20.17

Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form

2013*

 

 

 

 

 

 

20.2

 

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

 

 

 

20.20

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

2021

 

 

 

 

 

 

20.3

 

Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer

 

 

 

20.30

Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer

2022

 

 

 

 

 

 

20.4

 

Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv.

 

 

 

20.41

Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

2023*

 

 

20.42

Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.

2023*

 

 

 

 

 

 

20.5

 

Fremstilling af andre kemiske produkter

 

 

 

20.51

Fremstilling af sprængstoffer

2029*

 

 

20.52

Fremstilling af lim

2029*

 

 

20.53

Fremstilling af æteriske olier

2029*

 

 

20.59

Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.

2029*

 

20.6

 

Fremstilling af kemofibre

 

 

 

20.60

Fremstilling af kemofibre

2030

 

 

 

 

 

21

 

 

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

 

 

 

 

 

 

 

21.1

 

Fremstilling af farmaceutiske råvarer

 

 

 

21.10

Fremstilling af farmaceutiske råvarer

2100*

 

 

 

 

 

 

21.2

 

Fremstilling af farmaceutiske præparater

 

 

 

21.20

Fremstilling af farmaceutiske præparater

2100*

 

 

 

 

 

22

 

 

Fremstilling af gummi- og plastprodukter

 

 

 

 

 

 

 

22.1

 

Fremstilling af gummiprodukter

 

 

 

22.11

Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

2211

 

 

22.19

Fremstilling af andre gummiprodukter

2219

 

22.2

 

Fremstilling af plastprodukter

 

 

 

22.21

Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast

2220*

 

 

22.22

Fremstilling af plastemballage

2220*

 

 

22.23

Fremstilling af bygningsartikler af plast

2220*

 

 

22.29

Fremstilling af andre plastprodukter

2220*

 

 

 

 

 

23

 

 

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

 

 

 

 

 

 

 

23.1

 

Fremstilling af glas og glasprodukter

 

 

 

23.11

Fremstilling af planglas

2310*

 

 

23.12

Formning og forarbejdning af planglas

2310*

 

 

23.13

Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.

2310*

 

 

23.14

Fremstilling af glasfiber

2310*

 

 

23.19

Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)

2310*

 

 

 

 

 

 

23.2

 

Fremstilling af ildfaste produkter

 

 

 

23.20

Fremstilling af ildfaste produkter

2391

 

 

 

 

 

 

23.3

 

Fremstilling af byggematerialer af ler

 

 

 

23.31

Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser

2392*

 

 

23.32

Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler

2392*

 

 

 

 

 

 

23.4

 

Fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter

 

 

 

23.41

Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

2393*

 

 

23.42

Fremstilling af keramiske sanitetsartikler

2393*

 

 

23.43

Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele

2393*

 

 

23.44

Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug

2393*

 

 

23.49

Fremstilling af andre keramiske produkter

2393*

 

 

 

 

 

 

23.5

 

Fremstilling af cement, kalk og gips

 

 

 

23.51

Fremstilling af cement

2394*

 

 

23.52

Fremstilling af kalk og gips

2394*

 

 

 

 

 

 

23.6

 

Fremstilling af produkter af beton, cement og gips

 

 

 

23.61

Fremstilling af byggematerialer af beton

2395*

 

 

23.62

Fremstilling af byggematerialer af gips

2395*

 

 

23.63

Fremstilling af færdigblandet beton

2395*

 

 

23.64

Fremstilling af mørtel

2395*

 

 

23.65

Fremstilling af fibercement

2395*

 

 

23.69

Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter

2395*

 

 

 

 

 

 

23.7

 

Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten

 

 

 

23.70

Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten

2396

 

 

 

 

 

 

23.9

 

Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

 

 

 

23.91

Fremstilling af slibemidler

2399*

 

 

23.99

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

2399*

 

 

 

 

 

24

 

 

Fremstilling af metal

 

 

 

 

 

 

 

24.1

 

Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer

 

 

 

24.10

Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer

2410*

 

 

 

 

 

 

24.2

 

Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål

 

 

 

24.20

Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål

2410*

 

 

 

 

 

 

24.3

 

Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål

 

 

 

24.31

Fremstilling af stænger ved koldtrækning

2410*

 

 

24.32

Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning

2410*

 

 

24.33

Koldbehandling

2410*

 

 

24.34

Fremstilling af tråd ved koldtrækning

2410*

 

 

 

 

 

 

24.4

 

Fremstilling af ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller

 

 

 

24.41

Fremstilling af ædelmetaller

2420*

 

 

24.42

Fremstilling af aluminium

2420*

 

 

24.43

Fremstilling af bly, zink og tin

2420*

 

 

24.44

Fremstilling af kobber

2420*

 

 

24.45

Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller

2420*

 

 

24.46

Oparbejdning af nukleart brændsel

2420*

 

 

 

 

 

 

24.5

 

Støbning af metalprodukter

 

 

 

24.51

Støbning af jernprodukter

2431*

 

 

24.52

Støbning af stålprodukter

2431*

 

 

24.53

Støbning af letmetalprodukter

2432*

 

 

24.54

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

2432*

 

 

 

 

 

25

 

 

Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

 

 

25.1

 

Fremstilling af metalkonstruktioner

 

 

 

25.11

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

2511*

 

 

25.12

Fremstilling af døre og vinduer af metal

2511*

 

 

 

 

 

 

25.2

 

Fremstilling af tanke og beholdere af metal

 

 

 

25.21

Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

2512*

 

 

25.29

Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal

2512*

 

 

 

 

 

25.3

Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler

 

25.30 

Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler

2513

 

25.4

 

Fremstilling af våben og ammunition

 

 

 

25.40

Fremstilling af våben og ammunition

2520

 

 

 

 

 

 

25.5

 

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

 

 

 

25.50

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

2591

 

 

 

 

 

 

25.6

 

Overfladebehandling af metal; maskinforarbejdning

 

 

 

25.61

Overfladebehandling af metal

2592*

 

 

25.62

Maskinforarbejdning

2592*

 

 

 

 

 

 

25.7

 

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter

 

 

 

25.71

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber

2593*

 

 

25.72

Fremstilling af låse og hængsler

2593*

 

 

25.73

Fremstilling af håndværktøj

2593*

 

 

 

 

 

 

25.9

 

Fremstilling af andre færdige metalprodukter

 

 

 

25.91

Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere

2599*

 

 

25.92

Fremstilling af letmetalemballage

2599*

 

 

25.93

Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre

2599*

 

 

25.94

Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker

2599*

 

 

25.99

Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

2599*

26

 

 

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

 

 

26.1

 

Fremstilling af elektroniske komponenter og plader

 

 

 

26.11

Fremstilling af elektroniske komponenter

2610*

26.12

Fremstilling af printplader o.l.

2610*

 

26.2

 

Fremstilling af computere og ydre enheder

 

 

 

26.20

Fremstilling af computere og ydre enheder

2620

 

 

 

 

 

 

26.3

 

Fremstilling af kommunikationsudstyr

 

 

 

26.30

Fremstilling af kommunikationsudstyr

2630

 

26.4

 

Fremstilling af elektronik til husholdninger

 

 

 

26.40

Fremstilling af elektronik til husholdninger

2640

 

 

 

 

 

 

26.5

 

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol; ure

 

26.51

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

2651

 

 

26.52

Fremstilling af ure

2652

 

 

 

 

 

 

26.6

 

Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

 

 

 

26.60

Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

2660

 

 

 

 

 

 

26.7

 

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

 

 

 

26.70

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

2670

 

 

 

 

 

 

26.8

 

Fremstilling af magnetiske og optiske media

 

 

 

26.80

Fremstilling af magnetiske og optiske media

2680

 

 

 

 

 

27

 

 

Fremstilling af elektrisk udstyr

 

 

27.1

 

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroltavler

 

 

 

27.11

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer

2710*

 

 

27.12

Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater

2710*

 

 

 

 

 

 

27.2

 

Fremstilling af batterier og akkumulatorer

 

 

 

27.20

Fremstilling af batterier og akkumulatorer

2720

 

 

 

 

 

 

27.3

 

Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil

 

 

 

27.31

Fremstilling af lyslederkabler

2731

 

 

27.32

Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

2732

27.33

Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler

2733

 

27.4

 

Fremstilling af elektriske belysningsartikler

 

 

 

27.40

Fremstilling af elektriske belysningsartikler

2740

 

 

 

 

 

 

27.5

 

Fremstilling af husholdningsapparater

 

 

 

27.51

Fremstilling af elektriske husholdningsapparater

2750*

 

 

27.52

Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater

2750*

 

 

 

 

 

 

27.9

 

Fremstilling af andet elektrisk udstyr

 

27.90

Fremstilling af andet elektrisk udstyr

2790

 

 

 

 

 

28 

 

 

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. 

 

 

28.1

 

Fremstilling af maskiner til generelle formål

 

 

 

28.11

Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

2811

 

 

28.12

Fremstilling af hydraulisk udstyr

2812

 

 

28.13

Fremstilling af andre pumper og kompressorer

2813*

 

 

28.14

Fremstilling af andre haner og ventiler

2813*

 

 

28.15

Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer

2814

 

 

 

 

 

 

28.2

 

Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål

 

28.21

Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater

2815

 

 

28.22

Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr

2816

 

 

28.23

Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)

2817

 

 

28.24

Fremstilling af motordrevet håndværktøj

2818

 

 

28.25

Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

2819*

 

 

28.29

Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

2819*

 

28.3

 

Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

 

 

 

28.30

Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

2821

 

 

 

 

 

 

28.4

 

Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner og værktøjsmaskiner

 

 

 

28.41

Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner

2822*

 

 

28.49

Fremstilling af andre værktøjsmaskiner

2822*

 

 

 

 

 

 

28.9

 

Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål

 

 

 

28.91

Fremstilling af maskiner til metallurgi

2823

 

 

28.92

Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg

2824

 

 

28.93

Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

2825

 

 

28.94

Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder

2826

 

 

28.95

Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap

2829*

 

 

28.96

Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi

2829*

 

 

28.99

Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

2829*

 

 

 

 

 

29

 

 

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

 

 

 

 

 

 

 

29.1

 

Fremstilling af motorkøretøjer

 

 

 

29.10

Fremstilling af motorkøretøjer

2910

 

 

 

 

 

 

29.2

 

Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne

 

 

 

29.20

Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne

2920

 

 

 

 

 

 

29.3

 

Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer

 

 

 

29.31

Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer

2930*

 

 

29.32

Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer

2930*

 

 

 

 

 

30

 

 

Fremstilling af andre transportmidler

 

 

 

 

 

 

 

30.1

 

Bygning af skibe og både

 

30.11

Bygning af skibe og flydende materiel

3011

 

 

30.12

Bygning af både til fritid og sport

3012

 

 

 

 

 

 

30.2

 

Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje

 

 

 

30.20

Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje

3020

 

 

 

 

 

 

30.3

 

Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.

 

 

 

30.30

Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.

3030

 

 

 

 

 

 

30.4

 

Fremstilling af militære kampfartøjer

 

 

 

30.40

Fremstilling af militære kampfartøjer

3040

 

 

 

 

 

 

30.9

 

Fremstilling af transportmidler i.a.n.

 

 

 

30.91

Fremstilling af motorcykler

3091

 

 

30.92

Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer

3092

 

 

30.99

Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.

3099

 

 

 

 

 

31

 

 

Fremstilling af møbler

 

 

 

 

 

 

 

31.0

 

Fremstilling af møbler

 

31.01

Fremstilling af kontor- og butiksmøbler

3100*

 

 

31.02

Fremstilling af køkkenmøbler

3100*

 

 

31.03

Fremstilling af madrasser

3100*

 

 

31.09

Fremstilling af andre møbler

3100*

 

 

 

 

 

32

 

 

Anden fremstillingsvirksomhed

 

 

 

 

 

 

 

32.1

 

Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer

 

 

 

32.11

Prægning af mønter

3211*

 

 

32.12

Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter

3211*

 

 

32.13

Fremstilling af bijouteri og lignende varer

3212

 

 

 

 

 

 

32.2

 

Fremstilling af musikinstrumenter

 

 

 

32.20

Fremstilling af musikinstrumenter

3220

 

 

 

 

 

 

32.3

 

Fremstilling af sportsudstyr

 

 

 

32.30

Fremstilling af sportsudstyr

3230

 

 

 

 

 

 

32.4

 

Fremstilling af spil og legetøj

 

 

 

32.40

Fremstilling af spil og legetøj

3240

 

 

 

 

 

 

32.5

 

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

 

 

 

32.50

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

3250

 

32.9

 

Fremstillingsvirksomhed i.a.n.

 

 

 

32.91

Fremstilling af koste og børster

3290*

 

 

32.99

Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.

3290*

 

 

 

 

 

33

 

 

Reparation og installation af maskiner og udstyr

 

 

 

 

 

 

 

33.1

 

Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

 

33.11

Reparation af jern- og metalvarer

3311

 

 

33.12

Reparation af maskiner

3312

33.13

Reparation af elektronisk og optisk udstyr

3313

33.14

Reparation af elektrisk udstyr

3314

 

 

33.15

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

3315*

 

 

33.16

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

3315*

33.17

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler

3315*

33.19

Reparation af andet udstyr

3319

 

33.2

 

Installation af industrimaskiner og -udstyr

 

 

 

33.20

Installation af industrimaskiner og -udstyr

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING D - EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING

 

 

 

 

 

 

35

 

 

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

 

 

 

 

 

 

 

35.1 

 

Elforsyning

 

 

35.11

Produktion af elektricitet

3510*

 

 

35.12

Transmission af elektricitet

3510*

 

 

35.13

Distribution af elektricitet

3510*

 

 

35.14

Handel med elektricitet

3510*

 

 

 

 

 

 

35.2

 

Gasforsyning

 

 

 

35.21

Fremstilling af gas

3520*

 

 

35.22

Distribution af gas

3520*

 

 

35.23

Handel med gas gennem rørledninger

3520*

 

 

 

 

 

 

35.3

 

Fjernvarmeforsyning

 

 

 

35.30

Fjernvarmeforsyning

3530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING E - VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Vandforsyning

 

 

 

 

 

 

 

36.0

 

Vandforsyning

 

 

 

36.00

Vandforsyning

3600

 

 

 

 

 

37

 

 

Opsamling og behandling af spildevand

 

 

 

 

 

 

 

37.0

 

Opsamling og behandling af spildevand

 

 

 

37.00

Opsamling og behandling af spildevand

3700

 

 

 

 

 

38

 

 

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug

 

 

 

 

 

 

 

38.1

 

Indsamling af affald

 

 

 

38.11

Indsamling af ikke-farligt affald

3811

 

 

38.12

Indsamling af farligt affald

3812

 

 

 

 

 

 

38.2

 

Behandling og bortskaffelse af affald

 

 

 

38.21

Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

3821

 

 

38.22

Behandling og bortskaffelse af farligt affald

3822

 

 

 

 

 

 

38.3

 

Genbrug

 

 

 

38.31

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

3830*

 

 

38.32

Genbrug af sorterede materialer

3830*

 

 

 

 

 

39

 

 

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

 

 

 

 

 

 

 

39.0

 

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

 

 

 

39.00

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

3900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING F - BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

 

 

 

 

 

 

41

 

 

Opførelse af bygninger

 

 

 

 

 

 

 

41.1

 

Gennemførelse af byggeprojekter

 

 

 

41.10

Gennemførelse af byggeprojekter

4100*

 

 

 

 

 

 

41.2

 

Opførelse af bygninger

 

 

 

41.20

Opførelse af bygninger

4100*

 

 

 

 

 

42

 

 

Anlægsarbejder

 

 

 

 

 

 

 

42.1

 

Anlæg af veje og jernbaner

 

 

 

42.11

Anlæg af veje og motorveje

4210*

 

 

42.12

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

4210*

 

 

42.13

Anlæg af broer og tunneller

4210*

 

 

 

 

 

 

42.2

 

Anlæg af ledningsnet

 

 

 

42.21

Anlæg af ledningsnet til væsker

4220*

 

 

42.22

Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation

4220*

 

42.9

 

Anden anlægsvirksomhed

 

 

 

42.91

Udførelse af vandbygningsanlæg

4290*

 

 

42.99

Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

4290*

 

 

 

 

 

43

 

 

Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

 

 

 

 

 

 

 

43.1

 

Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder

 

 

 

43.11

Nedrivning

4311

 

 

43.12

Forberedende byggepladsarbejder

4312*

 

 

43.13

Funderingsundersøgelser

4312*

 

 

 

 

 

 

43.2

 

El-installation, vvs- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed

 

 

 

43.21

El-installation

4321

 

 

43.22

VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg

4322

 

 

43.29

Anden bygningsinstallationsvirksomhed

4329

 

43.3

 

Bygningsfærdiggørelse

 

 

 

43.31

Stukkatørvirksomhed

4330*

 

 

43.32

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

4330*

 

 

43.33

Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

4330*

 

 

43.34

Maler- og glarmestervirksomhed

4330*

 

 

43.39

Anden bygningsfærdiggørelse

4330*

 

 

 

 

 

 

43.9

 

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

 

 

 

43.91

Tagdækningsvirksomhed

4390*

 

 

43.99

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.

4390*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING G - ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

 

 

 

 

 

45

 

 

Handel med biler og motorcykler og reparation heraf

 

 

 

 

 

 

 

45.1

 

Salg af motorkøretøjer

 

 

 

45.11

Salg af biler og lette motorkøretøjer

4510*

 

 

45.19

Salg af andre motorkøretøjer

4510*

 

 

 

 

 

 

45.2

 

Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer

 

 

 

45.20

Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer

4520

 

 

 

 

 

 

45.3

 

Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

 

 

 

45.31

Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

4530*

 

 

45.32

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

4530*

 

 

 

 

 

 

45.4

 

Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

 

 

 

45.40

Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

4540

 

 

 

 

46

 

 

Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

 

 

 

 

 

 

 

46.1

 

Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis)

 

 

 

46.11

Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata

4610*

 

 

46.12

Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien

4610*

 

 

46.13

Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer

4610*

 

 

46.14

Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner

4610*

46.15

Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram

4610*

46.16

Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer

4610*

 

 

46.17

Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

4610*

46.18

Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.

4610*

 

 

46.19

Agenturhandel med blandet sortiment

4610*

 

 

 

 

 

 

46.2

 

Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr

 

 

 

46.21

Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer

4620*

 

 

46.22

Engroshandel med blomster og planter

4620*

 

 

46.23

Engroshandel med levende dyr

4620*

 

 

46.24

Engroshandel med huder, skind og læder

4620*

 

 

 

 

 

 

46.3

 

Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

 

 

 

46.31

Engroshandel med frugt og grøntsager

4630*

 

 

46.32

Engroshandel med kød og kødprodukter

4630*

 

 

46.33

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

4630*

 

 

46.34

Engroshandel med drikkevarer

4630*

 

 

46.35

Engroshandel med tobaksvarer

4630*

 

 

46.36

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer

4630*

 

 

46.37

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier

4630*

 

 

46.38

Engroshandel med andre fødevarer herunder fisk, krebsdyr og bløddyr

4630*

 

 

46.39

Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

4630*

 

 

 

 

 

 

46.4

 

Engroshandel med husholdningsartikler

 

 

 

46.41

Engroshandel med tekstiler

4641*

 

 

46.42

Engroshandel med beklædning og fodtøj

4641*

 

 

46.43

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler

4649*

 

 

46.44

Engroshandel med porcelæns- og glasvarer og rengøringsmidler

4649*

 

 

46.45

Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik

4649*

 

 

46.46

Engroshandel med medicinalvarer

4649*

 

 

46.47

Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler

4649*

 

 

46.48

Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

4649*

 

 

46.49

Engroshandel med andre husholdningsartikler

4649*

 

 

 

 

 

 

46.5

 

Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr

 

46.51

Engroshandel med computere, ydre enheder og software

4651

46.52

Engroshandel med elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr og dele hertil

4652

 

46.6

 

Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør

 

 

 

46.61

Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

4653

 

 

46.62

Engroshandel med værktøjsmaskiner

4659*

 

 

46.63

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

4659*

 

 

46.64

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien

4659*

 

 

46.65

Engroshandel med kontormøbler

4659*

 

 

46.66

Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr

4659*

 

 

46.69

Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

4659*

 

 

 

 

 

 

46.7

 

Anden specialiseret engroshandel

 

 

 

46.71

Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer

4661

 

 

46.72

Engroshandel med metaller og metalmalme

4662

 

 

46.73

Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler

4663*

46.74

Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør

4663*

 

 

46.75

Engroshandel med kemiske produkter

4669*

 

 

46.76

Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata

4669*

 

 

46.77

Engroshandel med affaldsprodukter

4669*

 

 

 

 

 

 

46.9

 

Ikke-specialiceret engroshandel

 

 

 

46.90

Ikke-specialiceret engroshandel

4690

 

 

 

 

 

47

 

 

Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

 

 

 

 

 

 

 

47.1

 

Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger

 

 

 

47.11

Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer

4711

 

 

47.19

Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger

4719

 

 

 

 

 

 

47.2

 

Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer i specialforretninger

 

 

 

47.21

Frugt og grøntforretninger

4721*

 

 

47.22

Slagter og viktualieforretninger

4721*

 

 

47.23

Fiskeforretninger

4721*

 

 

47.24

Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer i specialforretninger

4721*

 

 

47.25

Detailhandel med drikkevarer

4722

 

 

47.26

Tobaksforretninger

4723

 

 

47.29

Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger

4721*

 

 

 

 

 

 

47.3

 

Servicestationer

 

 

 

47.30

Servicestationer

4730

 

 

 

 

 

 

47.4

 

Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr i specialforretninger

 

 

 

47.41

Detailhandel med computere, ydre enheder og software

4741*

 

 

47.42

Detailhandel med telekommunikationsudstyr

4741*

 

 

47.43

Radio- og tvforretninger

4742

 

 

 

 

 

 

47.5

 

Detailhandel med husholdningsudstyr i specialforretninger

 

 

 

47.51

Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.

4751

 

 

47.52

Detailhandel med isenkram, maling og glas

4752

 

 

47.53

Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning

4753

 

 

47.54

Detailhandel med elektriske husholdningsapparater

4759*

 

 

47.59

Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler

4759*

 

 

 

 

 

 

47.6

 

Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid i specialforretninger

 

 

 

47.61

Detailhandel med bøger

4761*

 

 

47.62

Detailhandel med aviser og papirvarer

4761*

 

 

47.63

Detailhandel med musik- og videooptagelser

4762

 

 

47.64

Detailhandel med sportsudstyr

4763

 

 

47.65

Detailhandel med spil og legetøj

4764

 

 

 

 

 

 

47.7

 

Detailhandel med andre varer i specialforretninger

 

 

 

47.71

Detailhandel med beklædningsartikler

4771*

 

 

47.72

Detailhandel med skotøj og lædervarer

4771*

 

 

47.73

Apoteker

4772*

 

 

47.74

Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

4772*

 

 

47.75

Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje

4772*

 

 

47.76

Detailhandel med blomster, planter, frø, gødningsstoffer, kæledyr samt foder til kæledyr

4773*

 

 

47.77

Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

4773*

 

 

47.78

Anden detailhandel fra specialforretninger

4773*

 

 

47.79

Detailhandel med brugte varer i forretninger

4774

 

 

 

 

 

 

47.8

 

Detailhandel fra stadepladser og markeder

 

 

 

47.81

Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder

4781

 

 

47.82

Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder

4782

 

 

47.89

Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder

4789

 

 

 

 

 

 

47.9

 

Detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

 

 

 

47.91

Detailhandel fra postordre- eller internetforretninger

4791

 

 

47.99

Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

4799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING H - TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

 

 

 

 

 

 

49

 

 

Landtransport; rørtransport

 

 

 

 

 

 

 

49.1

 

Passagertransport med regional- eller fjerntog

 

 

 

49.10

Passagertransport med regional- eller fjerntog

4911

 

 

 

 

 

 

49.2 

 

Godstransport med tog

 

 

49.20

Godstransport med tog

4912

 

 

 

 

 

49.3

 

Anden landpassagertransport

 

 

 

49.31

Landpassagertransport i by- og forstadsområder

4921

 

 

49.32

Taxikørsel

4922*

 

 

49.39

Anden landpassagertransport i.a.n.

4922*

 

 

 

 

 

 

49.4

 

Vejgodstransport og flytning

 

 

 

49.41

Vejgodstransport

4923*

 

 

49.42

Flytteforretninger

4923*

 

 

 

 

 

 

49.5

 

Rørtransport

 

 

 

49.50

Rørtransport

4930

 

 

 

 

 

50

 

 

Skibsfart

 

 

 

 

 

 

 

50.1

 

Sø- og kysttransport af passagerer

 

 

 

50.10

Sø- og kysttransport af passagerer

5011

 

 

 

 

 

 

50.2

 

Sø- og kysttransport af gods

 

 

 

50.20

Sø- og kysttransport af gods

5012

 

 

 

 

 

 

50.3

 

Transport af passagerer ad indre vandveje

 

 

 

50.30

Transport af passagerer ad indre vandveje

5021

 

 

 

 

 

 

50.4

 

Transport af gods ad indre vandveje

 

 

 

50.40

Transport af gods ad indre vandveje

5022

 

 

 

 

 

51

 

 

Luftfart

 

 

 

 

 

 

 

51.1

 

Lufttransport af passagerer

 

 

 

51.10

Lufttransport af passagerer

5110

 

 

 

 

 

 

51.2

 

Lufttransport af gods og rumfart

 

 

 

51.21

Lufttransport af gods

5120*

 

 

51.22

Rumfart

5120*

 

 

 

 

 

52

 

 

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

 

 

 

 

 

 

 

52.1

 

Oplagrings- og pakhusvirksomhed

 

 

 

52.10

Oplagrings- og pakhusvirksomhed

5210

 

 

 

 

 

 

52.2

 

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

 

52.21

Serviceydelser i forbindelse med landtransport

5221

 

 

52.22

Serviceydelser i forbindelse med skibsfart

5222

 

 

52.23

Serviceydelser i forbindelse med luftfart

5223

 

 

52.24

Godshåndtering

5224

 

 

52.29

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

5229

 

 

 

 

 

53

 

 

Post- og kurertjenester

 

 

 

 

 

 

 

53.1

 

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

 

 

 

53.10

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

5310

 

 

 

 

 

 

53.2

 

Andre post- og kurértjenester

 

 

 

53.20

Andre post- og kurértjenester

5320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING I - OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Overnatningsfaciliteter

 

 

 

 

 

 

 

55.1

 

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

 

 

 

55.10

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

5510*

 

 

 

 

 

 

55.2

 

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

 

 

 

55.20

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

5510*

 

 

 

 

 

 

55.3

 

Campingpladser

 

 

 

55.30

Campingpladser

5520

 

 

 

 

 

 

55.9

 

Andre overnatningsfaciliteter

 

 

 

55.90

Andre overnatningsfaciliteter

5590

 

 

 

 

 

56

 

 

Restaurationsvirksomhed

 

 

 

 

 

 

 

56.1

 

Restauranter og levering af mad ud af huset

 

 

 

56.10

Restauranter og levering af mad ud af huset

5610

 

 

 

 

 

 

56.2

 

Event catering og anden restaurationsvirksomhed

 

 

 

56.21

Event catering

5621

 

 

56.29

Anden restaurationsvirksomhed

5629

 

 

 

 

 

 

56.3

 

Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

 

 

 

56.30

Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

5630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING J - INFORMATION OG KOMMUNIKATION

 

 

 

 

 

 

58

 

 

Udgivervirksomhed

 

 

 

 

 

 

 

58.1

 

Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed

 

 

 

58.11

Udgivelse af bøger

5811

 

 

58.12

Udgivelse af telefonbøger og adresselister

5812

 

 

58.13

Udgivelse af aviser og dagblade

5813*

 

 

58.14

Udgivelse af ugeblade og magasiner

5813*

 

 

58.19

Anden udgivervirksomhed

5819

 

 

 

 

 

 

58.2

 

Udgivelse af software

 

 

 

58.21

Udgivelse af computerspil

5820*

 

 

58.29

Anden udgivelse af software

5820*

 

 

 

 

 

59

 

 

Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser

 

 

 

 

 

 

 

59.1

 

Produktion af film, video- og tv-programmer

 

59.11

Produktion af film, video- og tv-programmer

5911

59.12

Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer

5912

59.13

Distribution af film, video- og tv-programmer

5913

 

 

59.14

Biografer

5914

 

 

 

 

 

 

59.2

 

Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

 

 

 

59.20

Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

5920

60

 

 

Radio- og tv-virksomhed

 

 

 

 

 

 

 

60.1

 

Radiovirksomhed

 

 

 

60.10

Radiovirksomhed

6010

 

 

 

 

 

 

60.2

 

 

60.20

Tv-virksomhed

6020

 

 

 

Tv-virksomhed

 

 

 

 

 

 

61

 

 

Telekommunikation

 

 

 

 

 

 

 

61.1

 

Fastnetbaseret telekommunikation

 

 

 

61.10

Fastnetbaseret telekommunikation

6110

 

 

 

 

 

 

61.2

 

Trådløs telekommunikation

 

 

 

61.20

Trådløs telekommunikation

6120

 

 

 

 

 

 

61.3

 

Satellitbaseret telekommunikation

 

 

 

61.30

Satellitbaseret telekommunikation

6130

 

 

 

 

 

 

61.9

 

Anden telekommunikation

 

 

 

61.90

Anden telekommunikation

6190

 

 

 

 

 

62

 

 

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

62.0

 

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter

 

 

 

62.01

Computerprogrammering

6201

 

 

62.02

Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

6202*

 

 

62.03

Facility management

6202*

 

 

62.09

Anden itservicevirksomhed

6209

 

 

 

 

 

63

 

 

Informationstjenester

 

 

63.1

 

Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler

 

 

 

63.11

Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;

6311

 

 

63.12

Webportaler

6312

 

 

 

 

 

 

63.9

 

Andre informationstjenester

 

 

 

63.91

Pressebureauer

6391

 

 

63.99

Andre informationstjenester i.a.n.

6399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING K - PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

 

 

 

 

 

 

 

64.1

 

Pengeinstitutvirksomhed

 

 

 

64.11

Centralbanker

6411

 

 

64.19

Anden pengeinstitutvirksomhed

6419

 

 

 

 

 

 

64.2

 

Holdingselskabers virksomhed

 

 

 

64.20

Holdingselskabers virksomhed

6420

 

 

 

 

 

 

64.3

 

Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.

 

 

 

64.30

Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.

6430

 

 

 

 

 

 

64.9

 

Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring

 

 

 

64.91

Finansiel leasing

6491

 

 

64.92

Anden kreditformidling

6492

 

 

64.99

Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

6499

 

 

 

 

 

65

 

 

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring

 

 

 

 

 

 

 

65.1

 

Forsikring

 

 

 

65.11

Livsforsikring

6511

 

 

65.12

Anden forsikring

6512

 

 

 

 

 

 

65.2

 

Genforsikring

 

 

 

65.20

Genforsikring

6520

 

 

 

 

 

 

65.3

 

Pensionsforsikring

 

 

 

65.30

Pensionsforsikring

6530

 

 

 

 

 

66

 

 

Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

 

 

 

 

 

 

 

66.1

 

Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

 

 

 

66.11

Forvaltning af kapitalmarkeder

6611

 

 

66.12

Værdipapir- og varemægling

6612

 

 

66.19

Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

6619

 

 

 

 

 

 

66.2

 

Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

 

 

 

66.21

Risiko- og skadesvurdering

6621

 

 

66.22

Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed

6622

 

 

66.29

Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

6629

 

 

 

 

 

 

66.3

 

Formueforvaltning

 

 

 

66.30

Formueforvaltning

6630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING L - FAST EJENDOM

 

 

 

 

 

 

68

 

 

Fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

68.1

 

Køb og salg af egen fast ejendom

 

 

 

68.10

Køb og salg af egen fast ejendom

6810*

 

 

 

 

 

 

68.2

 

Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

 

 

 

68.20

Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

6810*

 

 

 

 

 

 

68.3

 

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

 

 

 

68.31

Ejendomsmæglere

6820*

 

 

68.32

Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

6820*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING M - LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER

 

 

 

 

 

 

69

 

 

Juridisk bistand, bogføring og revision

 

 

 

 

 

 

 

69.1

 

Juridisk bistand

 

 

 

69.10

Juridisk bistand

6910

 

 

 

 

 

 

69.2

 

Bogføring og revision; skatterådgivning

 

 

 

69.20

Bogføring og revision; skatterådgivning

6920

 

 

 

 

 

70

 

 

Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

 

 

70.1

 

Hovedsæders virksomhed

 

 

 

70.10

Hovedsæders virksomhed

7010

 

 

 

 

 

 

70.2

 

Virksomhedsrådgivning

 

 

 

70.21

Public relations og kommunikation

7020*

 

 

70.22

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

7020*

 

 

 

 

 

71

 

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

 

 

 

 

 

 

 

71.1

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

 

 

 

71.11

Arkitektvirksomhed

7110*

 

 

71.12

Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

7110*

 

 

 

 

 

 

71.2

 

Teknisk afprøvning og analyse

 

 

 

71.20

Teknisk afprøvning og analyse

7120

 

 

 

 

 

72

 

 

Videnskabelig forskning og udvikling

 

 

 

 

 

 

 

72.1

 

Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

 

72.11

Forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi

7210*

72.19

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

7210*

 

 

 

 

 

 

72.2

 

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

 

 

 

72.20

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

7220

 

 

 

 

 

73

 

 

Reklame og markedsanalyse

 

 

 

 

 

 

 

73.1

 

Reklame

 

 

 

73.11

Reklamebureauer

7310*

 

 

73.12

Reklameplads i medier

7310*

 

 

 

 

 

 

73.2

 

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

 

 

 

73.20

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

7320

 

 

 

 

 

74

 

 

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

 

 

 

 

 

 

 

74.1

 

Specialiseret designarbejde

 

 

 

74.10

Specialiseret designarbejde

7410

 

 

 

 

 

 

74.2

 

Fotografisk virksomhed

 

 

 

74.20

Fotografisk virksomhed

7420

 

 

 

 

 

 

74.3

 

Oversættelse og tolkning

 

 

 

74.30

Oversættelse og tolkning

7490*

 

 

 

 

 

 

74.9

 

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

 

 

 

74.90

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

7490*

 

 

 

 

 

75

 

 

Dyrlæger

 

 

 

 

 

 

 

75.0

 

Dyrlæger

 

 

 

75.00

Dyrlæger

7500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING N - ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER

 

 

 

 

 

 

77

 

 

Udlejning og leasing

 

 

 

 

 

 

 

77.1

 

Udlejning og leasing af motorkøretøjer

 

 

77.11

Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

7710*

 

 

77.12

Udlejning og leasing af lastbiler

7710*

 

 

 

 

 

 

77.2

 

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

 

 

 

77.21

Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

7721

 

 

77.22

Udlejning af videobånd og videodisks

7722

 

 

77.29

Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

7729

 

 

 

 

 

 

77.3

 

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver

 

 

 

77.31

Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

7730*

77.32

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

7730*

 

 

77.33

Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr

7730*

 

 

77.34

Udlejning og leasing af skibe og både

7730*

 

 

77.35

Udlejning og leasing af luftfartøjer

7730*

 

 

77.39

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

7730*

 

 

 

 

 

 

77.4

 

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker

 

 

 

77.40

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker

7740

 

 

 

 

 

78

 

 

Arbejdsformidling

 

 

 

 

 

 

 

78.1

 

Arbejdsformidlingskontorer

 

 

 

78.10

Arbejdsformidlingskontorer

7810

 

 

 

 

 

 

78.2 

 

Vikarbureauer

 

 

78.20

Vikarbureauer

7820

 

 

 

 

 

78.3

Anden personaleformidling

 

 

78.30

Anden personaleformidling

7830

79

 

 

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjensteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

 

 

 

 

 

 

 

79.1

 

Rejsebureauer og rejsearrangører

 

 

 

79.11

Rejsebureauer

7911

 

 

79.12

Rejsearrangører

7912

 

 

 

 

 

 

79.9

 

Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

 

 

 

79.90

Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

7990

80

 

 

Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning

 

 

 

 

 

 

 

80.1

 

Private vagt- og sikkerhedstjenester

 

 

 

80.10

Private vagt- og sikkerhedstjenester

8010

 

 

 

 

 

 

80.2

 

Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer

 

 

 

80.20

Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer

8020

 

 

 

 

 

 

80.3

 

Overvågning

 

 

 

80.30

Overvågning

8030

 

 

 

 

 

81

 

 

Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje

 

 

 

 

 

 

 

81.1

 

Kombinerede serviceydelser

 

 

 

81.10

Kombinerede serviceydelser

8110

 

 

 

 

 

 

81.2

 

Renhold

 

 

 

81.21

Almindelig rengøring i bygninger

8121

 

 

81.22

Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

8129*

 

 

81.29

Andre rengøringsydelser

8129*

 

 

 

 

 

 

81.3

 

Landskabspleje

 

 

 

81.30

Landskabspleje

8130

 

 

 

 

 

82

 

 

Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

 

 

 

 

 

 

 

82.1

 

Administrationsservice og kontorservice

 

 

 

82.11

Kombinerede administrationsserviceydelser

8211

 

 

82.19

Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice

8219

 

 

 

 

 

 

82.2

 

Call centres virksomhed

 

 

 

82.20

Call centres virksomhed

8220

 

 

 

 

 

 

82.3

 

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

 

 

 

82.30

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

8230

 

 

 

 

 

 

82.9

 

Anden forretningsservice i.a.n.

 

 

 

82.91

Inkassovirksomhed og kreditoplysning

8291

 

 

82.92

Pakkerier

8292

 

 

82.99

Anden forretningsservice i.a.n.

8299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING O - OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; SOCIALSIKRING

 

 

 

 

 

 

84

 

 

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

 

 

84.1 

 

Forvaltning af staten og den økonomiske og sociale politik

 

 

 

84.11

Generelle offentlige tjenester

8411

84.12

Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen socialsikring

8412

 

 

84.13

Administration af og bidrag til erhvervsfremme

8413

 

84.2

 

Tjenesteydelser til samfundet som helhed

 

 

 

84.21

Udenrigsanliggender

8421

 

 

84.22

Forsvar

8422

 

 

84.23

Domstole og fængselsvæsen

8423*

 

 

84.24

Politi

8423*

 

 

84.25

Brandvæsen

8423*

 

 

 

 

 

 

84.3 

 

Lovpligtig socialsikring mv.

 

 

84.30

Lovpligtig socialsikring mv.

8430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING P - UNDERVISNING

 

85

 

 

Undervisning

 

 

 

 

 

 

 

85.1

 

Førskoleundervisning

 

 

 

85.10

Førskoleundervisning

8510*

 

85.2

 

Folke- og specialskoler

 

 

 

85.20

Folke- og specialskoler

8510*

 

 

 

 

 

 

85.3

 

Gymnasier og erhvervsfaglige skoler

 

 

 

85.31

Gymnasier, studenterkurser o.l.

8521

 

 

85.32

Tekniske skoler og fagskoler

8522

 

85.4

 

Videregående uddannelsesinstitutioner

 

 

 

85.41

Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

8530*

 

 

85.42

Videregående uddannelser på universitetsniveau

8530*

 

 

 

 

 

 

85.5

 

Anden undervisning

 

85.51

Undervisning inden for sport og fritid

8541

 

 

85.52

Undervisning i kulturelle discipliner

8542

 

 

85.53

Køreskoler

8549*

 

 

85.59

Anden undervisning i.a.n.

8549*

 

 

 

 

 

 

85.6

 

Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning

 

 

 

85.60

Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning

8550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING Q - SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

 

 

 

 

 

 

86

 

 

Sundhedsvæsen

 

 

 

 

 

 

 

86.1

 

Hospitaler

 

 

 

86.10

Hospitaler

8610

 

 

 

 

 

 

86.2

 

Praktiserende læger og tandlæger

 

 

 

86.21

Alment praktiserende læger

8620*

 

 

86.22

Praktiserende speciallæger

8620*

 

 

86.23

Praktiserende tandlæger

8620*

 

 

 

 

 

 

86.9

 

Sundhedsvæsen i øvrigt

 

 

 

86.90

Sundhedsvæsen i øvrigt

8690

 

 

 

 

 

87

 

 

Institutionsophold

 

 

 

 

 

 

 

87.1

 

Institutionsophold med sygepleje

 

 

 

87.10

Institutionsophold med sygepleje

8710

 

 

 

 

 

 

87.2

 

Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere

 

 

 

87.20

Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere

8720

 

 

 

 

 

 

87.3

 

Institutionsophold for ældre og handicappede

 

 

 

87.30

Institutionsophold for ældre og handicappede

8730

 

 

 

 

 

 

87.9

 

Andre former for institutionsophold

 

 

 

87.90

Andre former for institutionsophold

8790

 

 

 

 

 

88

 

 

Sociale foranstaltninger uden institutionsophold

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold

 

 

 

88.10

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold

8810

 

 

 

 

 

 

88.9

 

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold

 

 

 

88.91

Børnedagpleje

8890*

 

 

88.99

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

8890*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING R - KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT

 

 

 

 

 

 

90

 

 

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

 

 

 

 

 

 

 

90.0

 

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

 

 

 

90.01

Scenekunst

9000*

 

 

90.02

Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst

9000*

 

 

90.03

Kunstnerisk skaben

9000*

 

 

90.04

Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

9000*

 

 

 

 

 

91

 

 

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed

 

 

 

 

 

 

 

91.0

 

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed

 

 

 

91.01

Biblioteker og arkiver

9101

 

 

91.02

Museer

9102*

91.03

Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner

9102*

 

 

91.04

Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater

9103

 

 

 

 

 

92

 

 

Lotteri- og anden spillevirksomhed

 

 

 

 

 

 

 

92.0

 

Lotteri- og anden spillevirksomhed

 

 

 

92.00

Lotteri- og anden spillevirksomhed

9200

 

 

 

 

 

93

 

 

Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

93.1

 

Sport

 

 

 

93.11

Drift af sportsanlæg

9311*

 

 

93.12

Sportsklubber

9312

 

 

93.13

Fitnesscentre

9311*

 

 

93.19

Andre sportsaktiviteter

9319

 

 

 

 

 

 

93.2

 

Forlystelser og fritidsaktiviteter

 

 

 

93.21

Forlystelsesparker o.l.

9321

 

 

93.29

Andre forlystelser og fritidsaktiviteter

9329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING S - ANDRE SERVICEYDELSER

 

 

 

 

 

 

94

 

 

Organisationer og foreninger

 

 

 

 

 

 

 

94.1

 

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger

 

 

 

94.11

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

9411

 

 

94.12

Faglige sammenslutninger

9412

 

 

 

 

 

 

94.2

 

Fagforeninger

 

 

 

94.20

Fagforeninger

9420

 

 

 

 

 

 

94.9

 

Andre organisationer og foreninger

 

 

 

94.91

Religiøse institutioner og foreninger

9491

 

 

94.92

Politiske partier

9492

 

 

94.99

Andre organisationer og foreninger i.a.n.

9499

95

 

 

Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug

 

 

 

 

 

 

 

95.1

 

Reparation af computere og kommunikationsudstyr

 

 

 

95.11

Reparation af computere og ydre enheder

9511

 

 

95.12

Reparation af kommunikationsudstyr

9512

 

 

 

 

 

 

95.2

 

Reparation af varer til personlig brug og husholdningsbrug

 

 

 

95.21

Reparation af forbrugerelektronik

9521

 

 

95.22

Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

9522

 

 

95.23

Reparation af skotøj og lædervarer

9523

 

 

95.24

Reparation af møbler og boligudstyr

9524

 

 

95.25

Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer

9529*

 

 

95.29

Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

9529*

 

 

 

 

 

96

 

 

Andre personlige serviceydelser

 

 

 

 

 

 

 

96.0

 

Andre personlige serviceydelser

 

 

 

96.01

Vaskerier og renserier

9601

 

 

96.02

Frisør- og skønhedssaloner

9602

 

 

96.03

Bedemænd og begravelsesvæsen

9603

 

 

96.04

Aktiviteter vedrørende fysisk velvære

9609*

 

 

96.09

Andre personlige serviceydelser i.a.n.

9609*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING T - PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP; HUSHOLDNINGERS PRODUKTION AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL EGET BRUG, I.A.N.

 

 

 

 

 

 

97

 

 

Husholdninger med ansat medhjælp

 

 

 

 

 

 

 

97.0

 

Husholdninger med ansat medhjælp

 

 

 

97.00

Husholdninger med ansat medhjælp

9700

 

 

 

 

 

98

 

 

Private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

 

 

 

 

 

 

 

98.1

 

Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.

 

 

98.10

Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.

9810

 

 

 

 

 

 

98.2

 

Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

 

 

 

98.20

Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

9820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDAFDELING U - EKSTRATERRITORIALE ORGANISATIONER OG ORGANER

 

99

 

 

Ekstraterritoriale organisationer og organer

 

 

 

 

 

 

 

99.0

 

Ekstraterritoriale organisationer og organer

 

 

 

99.00

Ekstraterritoriale organisationer og organer

9900

 

 

 

 

 

BILAG II

I bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 foretages følgende ændringer:

1)  I bilag 1 (Generelt modul for årlige statistikker over erhvervsstrukturer) foretages følgende ændringer:

1.  1) I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

NACE rev. 1, hovedafdeling J

NACE rev. 2, hovedafdeling K

NACE rev. 1, gruppe 65.2 og hovedgruppe 67

NACE rev. 2, gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66

Hovedafdeling C til G i NACE rev. 1

Hovedafdeling B til G i NACE rev. 2

NACE rev. 1, undergruppe 65.11

NACE rev. 2, undergruppe 64.11

Hovedgruppe 65 og 66 i NACE rev. 1

hovedgruppe 64 og 65 NACE rev. 2

Hovedafdeling H, I og K i NACE rev. 1

Hovedafdeling H, I, J, L, M, N og hovedgruppe 95 i NACE rev. 2

1.  2) Afsnit 9 affattes således:

"

Afsnit 9 - Aktivitetsgrupper

Nedenstående aktivitetsgrupper refererer til NACE rev. 2-nomenklaturen.

HOVEDAFDELING B, C, D, E OG F

Råstofindvinding; fremstillingsvirksomhed; el-, gas- og fjernvarmeforsyning; vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand; bygge- og anlægsvirksomhed.

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergrupperne i NACE rev. 2.

HOVEDAFDELING G

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergrupperne i NACE rev. 2.

HOVEDAFDELING H

Transport og godshåndtering

49.1+49.2

Passagertransport med regional- eller fjerntog og Godstransport med tog

49.3

Anden landpassagertransport

49.4

Vejgodstransport og flytning

49.5

Rørtransport

50.1+50.2

Sø- og kysttransport af passagerer og Sø- og kysttransport af gods

50.3+50.4

Transport af passagerer ad indre vandveje og Transport af gods ad indre vandveje

51

Luftfart

52

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

53.1

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

53.2

Andre post- og kurertjenester

HOVEDAFDELING I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

55

Overnatningsfaciliteter

56

Restaurationsvirksomhed

HOVEDAFDELING J

Information og kommunikation

58

Udgivervirksomhed

59

Produktion af film, video- og tv-programmer, Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

60

Radio- og tv-virksomhed

61

Telekommunikation

62

Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter

63

Informationstjenester

HOVEDAFDELING K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

For at gøre det muligt at udarbejde statistikker på fællesskabsplan skal medlemsstaterne indberette de nationale resultater fordelt på undergrupperne i NACE rev. 2.

HOVEDAFDELING L

Fast ejendom

68

Fast ejendom

HOVEDAFDELING M

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

69+70

Juridisk bistand, bogføring og revision og Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

71

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

72

Videnskabelig forskning og udvikling

73.1

Reklame

73.2

74

75

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Dyrlæger

HOVEDAFDELING N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

77.1

77.2

Udlejning og leasing af motorkøretøjer

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

77.3

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver

77.4

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker

78

Arbejdsformidling

79

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed og andre reservationstjensteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

80

Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning

81

Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje

82

Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

HOVEDAFDELING S

Andre serviceydelser

95.11

Reparation af computere og ydre enheder

95.12

Reparation af kommunikationsudstyr

95.21

Reparation af forbrugerelektronik

95.22

Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

95.23

Reparation af skotøj og lædervarer

95.24

Reparation af møbler og boligudstyr

95.25

Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer

95.29

Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug."

"

2)  I bilag 2 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for industrien) foretages følgende ændringer:

2.  1) I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Hovedafdeling C i NACE rev. 1

Hovedafdeling B i NACE rev. 2

Hovedafdeling D i NACE rev. 1

Hovedafdeling C i NACE rev. 2

Hovedafdeling E i NACE rev. 1

Hovedafdeling D og E i NACE rev. 2

Hovedgruppe 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 13/14/15/17/18/22/25/26/31 i NACE rev. 2

2.  2) Afsnit 3 affattes således:

"

Afsnit 3 - Dækning

Der udarbejdes statistikker for alle aktiviteter under hovedafdeling B, C, D og E i NACE rev. 2. Disse hovedafdelinger omfatter råstofindvinding (B), fremstillingsvirksomhed (C), el-, gas- og fjernvarmeforsyning (D) samt vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand (E). Erhvervsstatistikkerne vedrører populationen af alle firmaer, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling B, C, D eller E.

"

3)  I bilag 3 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for handel) foretages følgende ændringer:

3.  1) Afsnit 3, punkt. 1, affattes således:

"

1.  Der udarbejdes statistikker for alle aktiviteter under hovedafdeling G i NACE rev. 2. Denne hovedafdeling omfatter engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler. Erhvervsstatistikkerne vedrører populationen af alle firmaer, hvis hovedaktivitet er klassificeret i hovedafdeling G.

"

3.  2) I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Hovedgruppe 50 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 45 i NACE rev. 2

Hovedgruppe 51 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 46 i NACE rev. 2

Hovedgruppe 52 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 47 i NACE rev. 2

I afsnit 5 "Første referenceår" og afsnit 9 "Beretninger og pilotundersøgelser" bibeholdes henvisningen til NACE rev. 1, hovedgruppe 50, 51 og 52.

4)  I bilag 4 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for bygge- og anlægssektoren) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Gruppe 451 og 452 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 41 og 42 og gruppe 43.1 og 43.9 i NACE rev. 2

5)  I bilag 5 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer inden for forsikring) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Hovedgruppe 66 undtagen undergruppe 66.02 i NACE rev. 1

Hovedgruppe 65 undtagen gruppe 65.3 i NACE rev. 2

6)  I bilag 6 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende kreditinstitutter) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Undergruppe 65.12 og 65.22 i NACE rev. 1

Undergruppe 64.19 og 64.92 i NACE rev. 2

7)  I bilag 7 (Detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende pensionskasser) foretages følgende ændringer:

I hele teksten foretages følgende ændringer:

Tidligere ordlyd

Ændret ordlyd

Undergruppe 66.02 i NACE rev. 1

Gruppe 65.3 i NACE rev. 2

BILAG III

I bilag A, B, C og D til forordning (EF) nr. 1165/98 foretages følgende ændringer:

1)  Bilag A

1.  1) Bilag A, litra a) ("Anvendelsesområde"), affattes således:

"

a)  Anvendelsesområde

Dette bilag gælder for alle aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, eller i givet fald alle produkter, der er opført i hovedafdeling B til E i CPA. Der udarbejdes ikke oplysninger for 37, 38.1, 38.2 og 39 i NACE rev. 2. Listen over aktiviteter kan ændres efter proceduren i artikel 18.

"

1.  2) I bilag A, litra c) ("Variabler"), affattes nr. 6), 7) og 8) således:

"

6)  Oplysninger om produktion (nr. 110) udarbejdes ikke for hovedgruppe 36 og gruppe 35.3 og 38.3 i NACE rev. 2.

7)  Oplysninger om omsætning (nr. 120, 121, 122) udarbejdes ikke for hovedafdeling D og E i NACE rev. 2.

8)  Oplysninger om ordrer (nr. 130, 131, 132) udarbejdes kun for følgende hovedgrupper i NACE rev 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Listen over aktiviteter kan ændres efter proceduren i artikel 18.

"

1.  3) I bilag A, litra c) ("Variabler"), erstattes nr. 9) og 10) med følgende:

"

9)  Oplysningerne om variablerne nr. 210, 220 og 230 udarbejdes ikke for gruppe 38.3 i NACE rev. 2.

10.  "10) Oplysningerne om produktionspriser og importpriser (nr. 310, 311, 312 og 340) udarbejdes ikke for følgende grupper/undergrupper i NACE rev. 2/CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 og 38.3. Listen over aktiviteter, kan ændres efter proceduren i artikel 18.

11)  Variablen om importpriser (nr. 340) beregnes på grundlag af CPA-produkter. Importenhederne kan være klassificeret under andre aktiviteter end de i hovedafdeling B til E i NACE 2 opførte."

"

1.  4) I bilag A, litra f) ("Detaljeringsniveau"), affattes nr. 1) og 2) således:

"

1)  Alle variabler undtagen importpriser (nr. 340) indberettes på hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Variabel 340 indberettes på hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA.

2)  For hovedafdeling C i NACE rev. 2 skal produktionsindekset (nr. 110) og produktionsprisindeksene (nr. 310, 311, 312) desuden indberettes på 3-cifret og 4-cifret niveau i NACE rev. 2. De indberettede indeks for produktion og produktionspriser på 3-cifret og 4-cifret niveau skal repræsentere mindst 90 % af den samlede værditilvækst for hver medlemsstat i hovedafdeling C i NACE rev. 2 i et givet basisår. Medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling C i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen, skal ikke indberette disse variabler på et så detaljeret niveau.

"

1.  5) I bilag A, litra f) ("Detaljeringsniveau"), nr. 3), erstattes "NACE rev. 1" af "NACE rev. 2".

1.  6) I bilag A, litra f) ("Detaljeringsniveau"), affattes nr. 4), 5), 6) og 7) således:

"

4)  Endvidere indberettes alle variabler, undtagen variablerne vedrørende omsætning og ordreindgang (nr. 120, 121, 122, 130, 131, 132), for den samlede industri, der defineres som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, og industrihovedgrupperne som defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2001(21).

5)  Variablerne vedrørende omsætning (nr. 120, 121, 122) indberettes for den samlede industri, der defineres som hovedafdeling B og C i NACE rev. 2, og industrihovedgrupperne med undtagelse af de industrihovedgrupper, der er defineret for energi.

6)  Variablerne vedrørende ordreindgang (nr. 130, 131, 132) indberettes for den samlede fremstillingsindustri, hovedafdeling C i NACE rev. 2, og et begrænset udsnit af industrihovedgrupper, der omfatter de NACE 2-hovedgrupper, som er nævnt i dette bilags litra c) ("Variabler") under nr. 8).

7)  Variablen importpriser (nr. 340) indberettes for samtlige industriprodukter, hovedafdeling B til E i CPA, og industrihovedgrupper defineret i henhold til forordning (EF) nr. 586/2001 på grundlag af produktgrupper i CPA. Det er ikke obligatorisk for medlemsstater, som ikke har indført euroen som national valuta, at indberette denne variabel.

"

1.  7) I bilag A, litra f) ("Detaljeringsniveau"), affattes nr. 9) og 10) således:

"

9)  Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122, 132 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om hovedafdeling D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendige for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelingsniveau (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde kan Kommissionen efter proceduren i artikel 18 fastlægge retningslinjerne for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. De medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 132, 312 og 340.

10)  Medlemsstater, hvis værditilvækst i hovedafdeling B, C, D og E i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 1 % af EF-totalen, skal kun indberette data for den samlede industri, industrihovedgrupper samt hovedafdelingsniveau i NACE rev. 2 eller CPA.

"

1.  8) I bilag A, litra g) ("Dataindberetningsfrister"), affattes nr. 2), således:

"

2)  Fristen kan forlænges med indtil 15 kalenderdage for data på gruppeniveau og undergruppeniveau i NACE rev. 2 eller gruppeniveau og undergruppeniveau i CPA. For de medlemsstater, hvis værditilvækst i hovedafdeling B, C, D og E i NACE rev. 2 i givet basisår udgør mindre end 3 % af EF-totalen, kan fristen forlænges med indtil 15 kalenderdage for data om den samlede industri, industrihovedgrupper, data på hovedafdelingsniveau og hovedgruppeniveau i NACE rev. 2 eller CPA.

"

1.  9) I bilag A, litra i) ("Første referenceperiode"), tilføjes følgende afsnit:

"

Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er for de månedlige data januar 2009 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 2009.

"

2)  Bilag B

2.  1) Bilag B, litra a) ("Anvendelsesområde"), affattes således:

"

a)  Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført i hovedafdeling F i NACE rev. 2.

"

2.  2) I bilag B, litra e) ("Referenceperiode"), erstattes "NACE" af "NACE rev. 2".

2.  3) I bilag B, litra f) ("Detaljeringsniveau"), affattes nr. 1) og 2) således:

"

1)  Variabel nr. 110, 210, 220 og 230 indberettes på mindst hovedafdelingsniveau i NACE rev. 2.

2)  Variablerne vedrørende ordreindgang (nr. 130, 135 og 136) udarbejdes kun for gruppe 41.2 og hovedgruppe 42 i NACE rev. 2.

"

2.  4) I bilag B, litra f) ("Detaljeringsniveau"), nr. 6), erstattes "NACE" af "NACE rev. 2".

2.  5) I bilag B, litra g) ("Dataindberetningsfrister"), nr. 2), erstattes "NACE rev. 1" af "NACE rev. 2".

2.  6) I bilag B, litra i) ("Første referenceår"), tilføjes følgende afsnit:

"

Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er for de månedlige data januar 2009 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 2009.

"

3)  Bilag C

3.  1) Bilag C, litra a) ("Anvendelsesområde"), affattes således:

"

a)  Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på de aktiviteter, der er opført i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2.

"

3.  2) I bilag C, litra f) ("Detaljeringsniveau"), affattes nr. 1), 2), 3) 4) og 5) således:

"

1)  Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes efter de niveauer, som er defineret i nr. 2) og 3). Variablen antal beskæftigede (nr. 210) indberettes efter det niveau, som er defineret i nr. 4).

2)  Detaljeniveau efter undergrupper og grupper i NACE rev. 2:

undergruppe 47.11

undergruppe 47.19

gruppe 47.2

gruppe 47.3

summen af undergruppe 47.73, 47.74 og 47.75

summen af undergruppe 47.51, 47.71 og 47.72

summen af undergruppe 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 og 47.63

summen af undergruppe 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 og 47.78

undergruppe 47.91.

3)  Aggregerede niveauer efter undergrupper og grupper i NACE rev. 2:

summen af undergruppe/gruppe 47.11 og 47.2

summen af gruppe/undergruppe 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 og 47.9

hovedgruppe 47

hovedgruppe 47 undtagen 47.3.

4)

hovedgruppe 47

hovedgruppe 47 undtagen 47.3.

5)  Medlemsstater, hvis omsætning i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 1 % af EF-totalen, skal kun indberette data til variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) efter de niveauer, som er defineret i nr. 3).

"

3.  3) I bilag C, litra g) ("Dataindberetningsfrister"), affattes nr. 1), 2) og 3) således:

"

1)  Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for to måneder på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 2). For medlemsstater, hvis omsætning i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 3 % af EF-totalen, kan denne frist forlænges med indtil 15 dage.

2)  Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Retningslinjerne for denne fordeling fastlægges efter proceduren i artikel 18.

3)  Variablen antal beskæftigede indberettes inden for 2 måneder efter udløbet af referenceperioden. For medlemsstater, hvis omsætning i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 3 % af EF-totalen, kan denne frist forlænges med indtil 15 dage.

"

3.  4) I bilag C, litra i) ("Første referenceår"), tilføjes følgende sætning:

"

Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er for de månedlige data januar 2009 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 2009.

"

4)  Bilag D

4.  1) Bilag D, litra a) ("Anvendelsesområde"), affattes således:

"

(a)  Anvendelsesområde

"Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført i hovedgruppe 45 og 46 og hovedafdeling H til N og P til S i NACE rev. 2.

"

4.  2) I bilag D, litra c) ("Variabler"), nr. 4), litra d), erstattes "NACE" af "NACE rev. 2".

4.  3) I bilag D, litra f) ("Detaljeringsniveau"), affattes nr. 1), 2), 3) 4) og 5) således:

"

1)  Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes for følgende grupperinger i NACE rev. 2:

46 på 3-cifret niveau

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82

summen af 45.1, 45.3 og 45.4

summen af 55 og 56

summen af 69 og 70.2.

2)  Variablen for antal beskæftigede (nr. 210) indberettes for følgende grupperinger i NACE rev. 2:

hovedgruppe 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63

summen af 69, 70.2, 71, 73 og 74

summen af 55 og 56

summen af 78, 79, 80, 81.2 og 82.

3)  For hovedgruppe 45 og 46 i NACE rev. 2 skal medlemsstater, hvis omsætning i disse hovedgrupper i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen, kun indberette omsætningsvariablen på 2-cifret niveau.

4)  For hovedafdeling H og J i NACE rev. 2 skal medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i disse hovedafdelinger i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen, kun indberette variablen antal beskæftigede (nr. 210) på hovedafdelingsniveau.

5)  Variablen produktionspriser (nr. 310) indberettes for følgende aktiviteter og grupperinger i NACE rev. 2:

   49. 4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2
  

summen af 50.1 og 50.2

  

summen af 69.1, 69.2 og 70.2.

78 i NACE rev. 2 omfatter den samlede pris for rekruttering af arbejdskraft og personale, som er stillet til rådighed.

"

4.  4) I bilag D, litra f) ("Detaljeringsniveau"), affattes nr. 7) således:

"

7)  For hovedgruppe 63 i NACE rev. 2 skal variablen produktionspriser (nr. 310) kun indberettes på 2-cifret niveau af de medlemsstater, hvis omsætning i denne hovedgruppe i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 4 % af EF-totalen.

"

4.  5) I bilag D, litra h) ("Pilotundersøgelser"), affattes nr. 3) således:

"
  3) Undersøgelse af, om der kan og skal indsamles data om:
   i) holdingselskabers virksomhed, NACE rev. 2, gruppe 64.2 og 70.1
   ii) fast ejendom, NACE rev. 2, hovedgruppe 68
   iii) forskning og udvikling, NACE rev. 2, hovedgruppe 72
   iv) udlejning, NACE rev. 2, hovedgruppe 77
   – v) NACE rev. 2, hovedafdeling K, P, Q, R, S.
"

4.  6) I bilag D, litra i) ("Første referenceperiode"), tilføjes følgende afsnit:

"

Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes i henhold til NACE rev. 2, er første kvartal af 2009.

"

4.  7) Bilag D, litra j) ("Overgangsperiode"), affattes således:

"

j)  Overgangsperiode

For variabel nr. 310 kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode, der ophører senest den 11. august 2008. Der vil efter proceduren i artikel 18 kunne indrømmes en yderligere overgangsperiode på et år for implementeringen af variabel nr. 310 for hovedgruppe 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 og 81 i NACE rev. 2. Ud over disse overgangsperioder kan der indrømmes endnu en overgangsperiode på et år efter proceduren i artikel 18 for medlemsstater, hvis omsætning inden for de aktiviteter i NACE rev. 2, der er omhandlet i litra a) "Anvendelsesområde ", i et givet basisår udgør mindre end 1 % af EF-totalen.

"

BILAG IV

I bilag I til forordning (EF) nr. 2150/2002 foretages følgende ændringer:

1)  Afdeling 1, affattes således:

"

Afdeling 1 - Dækning

Der udarbejdes statistikker for alle de aktiviteter, der falder inden for hovedafdeling A til U i NACE rev. 2. Disse hovedafdelinger dækker alle økonomiske aktiviteter.

Dette bilag vedrører ligeledes:

   a) affald fra husholdninger
   b) affald fra nyttiggørelses- og/eller bortskaffelsesprocesser.

"

2)  I afdeling 8, affattes punkt 1.1 således:

"
   1.1. følgende positioner som defineret i NACE Rev. 2:

Positionsnr.

NACE rev. 2-kode

Beskrivelse

1

Hovedgr. 01
Hovedgr. 02

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed
Skovbrug og skovning

2

Hovedgr. 03

Fiskeri og akvakultur

3

Hovedafd. B

Råstofindvinding

4

Hovedgr. 10
Hovedgr. 11
Hovedgr. 12

Fremstilling af fødevarer
Fremstilling af drikkevarer
Fremstilling af tobaksvarer

5

Hovedgr. 13
Hovedgr. 14
Hovedgr. 15

Fremstilling af tekstiler
Fremstilling af beklædningsartikler
Fremstilling af læder og lædervarer

6

Hovedgr. 16

Fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

7

Hovedgr. 17
Hovedgr. 18

Fremstilling af papir og papirvarer
Trykning og reproduktion af indspillede media

8

Hovedgr. 19

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

9

Hovedgr. 20
Hovedgr. 21
Hovedgr. 22

Fremstilling af kemiske produkter
Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater
Fremstilling af gummi- og plastprodukter

10

Hovedgr. 23

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

11

Hovedgr. 24
Hovedgr. 25

Fremstilling af metal
Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

12

Hovedgr. 26
Hovedgr. 27
Hovedgr. 28
Hovedgr. 29
Hovedgr. 30

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter
Fremstilling af elektrisk udstyr
Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
Fremstilling af andre transportmidler

13

Hovedgr. 31
Hovedgr. 32
Hovedgr. 33

Fremstilling af møbler
Anden fremstillingsvirksomhed
Reparation og installation af maskiner og udstyr

14

Hovedafd. D

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

15

Hovedgr. 36
Hovedgr. 37
Hovedgr. 39

Vandforsyning
Opsamling og behandling af spildevand
Rensning af jord og grundvand og anden form for
forureningsbekæmpelse

16

Hovedgr. 38

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald;
genbrug

17

Hovedafd. F

Bygge- og anlægsvirksomhed

18

Hovedafd G,
undtagen 46.77
Hovedafd. H
Hovedafd. I
Hovedafd. J
Hovedafd. K
Hovedafd. L
Hovedafd. M
Hovedafd. N
Hovedafd. O
Hovedafd. P
Hovedafd. Q
Hovedafd. R
Hovedafd. S
Hovedafd. T
Hovedafd. U

Serviceydelser:
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og
motorcykler
Transport og godshåndtering
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Information og kommunikation
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Fast ejendom
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring
Undervisning
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Kultur, forlystelser og sport
Anden servicevirksomhed
Husholdninger med ansat medhjælp; private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
Ekstraterritoriale organer

19

Undergruppe 46.77

Engroshandel med affaldsprodukter"
"

BILAG V

I bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 affattes litra b) således:

"

b)  Dækning

Dette modul omfatter økonomiske aktiviteter henhørende under hovedafdeling C til N og R og hovedgruppe 95 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2). Hovedafdeling K indgår, hvis resultaterne af de forudgående pilotundersøgelser er positive.

Statistikkerne udarbejdes for virksomhedsenheder

"

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 79 af 1.4.2006, s. 31.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 12.10.2006.
(4) EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(5) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
(6) EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(7) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(8) EFT L 14 af 17.1.1997, s.1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(9) EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1503/2006 (EUT L 281 af 12.10.2006, s. 15).
(10) EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(11) EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(12) EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 783/2005 (EUT L 131 af 25.5.2005, s. 38).
(13) EUT L 69 af 13.3.2003, s. 1.
(14) EUT L 7 af 13.1.2004, s. 1.
(15) EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.
(16) EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.
(17) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).
(18) EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 909/2006 (EUT L 168 af 21.6.2006, s. 14).
(19) EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 602/2006 (EUT L 106 af 19.4.2006, s. 10).
(20) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
(21) EFT L 86 af 27.3.2001, s. 11.


Ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo *
PDF 219kWORD 58k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo (KOM(2006)0207 - C6-0171/2006 - 2006/0068(CNS))
P6_TA(2006)0412A6-0291/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0207)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0171/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A6-0291/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 7 a (ny)
(7a) Denne ekstraordinære finansielle bistand supplerer andre programmer for EU-bistand til det vestlige Balkan.
Ændring 2
Betragtning 9
(9)  Selv om den økonomiske aktivitet er taget til efter konflikten, befinder Kosovo sig på et lavt økonomisk udviklingsstade. Kosovo er ikke i stand til at optage lån, hverken indenlandsk eller på det internationale finansielle marked, og med dets nuværende status er det ikke berettiget til medlemskab af de internationale finansielle institutioner. Det kan derfor ikke komme i betragtning til lånebistand under deres programmer.
(9)  Selv om den økonomiske aktivitet er taget til efter konflikten, befinder Kosovo sig på et lavt økonomisk udviklingsstade. Kosovo er ikke i stand til at optage lån, hverken indenlandsk eller på det internationale finansielle marked, og med dets nuværende status er det ikke berettiget til medlemskab af de internationale finansielle institutioner. Det kan derfor ikke komme i betragtning til lånebistand under deres programmer, og dette er hovedårsagen til at yde ekstraordinær finansiel bistand i form af gavebistand.
Ændring 3
Betragtning 12
(12)  Frigivelsen af denne gavebistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.
(12)  Fællesskabets finansielle bistand betales direkte til Kosovos konsoliderede budget for 2006 og 2007 og opføres under betegnelsen "Ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet". Frigivelsen af denne gavebistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.
Ændring 4
Betragtning 13
(13)  Denne finansielle støtte skal ydes, efter at det er kontrolleret, om de finansielle og økonomiske betingelser, der skal aftales med Kosovos myndigheder efter vedtagelsen af denne rådsafgørelse, kan opfyldes på tilfredsstillende måde.
(13)  Denne finansielle støtte skal ydes, efter at det er kontrolleret, om de betingelser, der skal aftales med Kosovos myndigheder, er opfyldt på tilfredsstillende måde. Betingelserne for frigivelse af trancher af den ekstraordinære bistand skal omfatte specifikke mål på følgende områder: forbedret gennemsigtighed og øget bæredygtighed i de offentlige finanser, især hvad angår overensstemmelse mellem Kosovos konsoliderede budget og den mellemfristede udgiftsramme og udviklings- og strategiplanen for Kosovo, anvendelse af makroøkonomiske og budgetmæssige prioriteter på grundlag af det memorandum om økonomiske og finansielle politikker, der blev aftalt med Den Internationale Valutafond den 2. november 2005, styrket finanspolitisk disciplin og kontrol med offentlige udgifter, især med henblik på afsløring, behandling og opfølgning af formodet svig og andre uregelmæssigheder i forbindelse med nationale og internationale midler samt fuld overholdelse af internationale standarder for demokrati og menneskerettigheder, herunder mindretalsrettigheder, og de grundlæggende retsstatsprincipper. Reelle fremskridt mod disse mål bør kunne danne grundlag for udbetaling af trancher af denne bistand.
Ændring 5
Artikel 1, stk. 1
Fællesskabet stiller en ekstraordinær finansiel bistand til rådighed for Kosovo i form af gavebistand på op til 50 mio. EUR med henblik på at lette den finansielle situation i Kosovo, støtte udviklingen af en sund økonomisk og finanspolitisk ramme, lette videreførelsen og styrkelsen af vigtige administrative funktioner og tackle offentlige investeringsbehov.
Fællesskabet stiller en ekstraordinær finansiel bistand til rådighed for Kosovo i form af gavebistand på op til 50 mio. EUR med henblik på at dække Kosovos forventede eksterne finansieringsbehov i 2006 og 2007 i overensstemmelse med Kosovos mellemfristede udgiftsramme for 2006-2008, støtte udviklingen af en sund økonomisk og finanspolitisk ramme, lette videreførelsen og styrkelsen af vigtige administrative funktioner og tackle offentlige investeringsbehov.
Ændring 6
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)
2a. For at lette dialogen med Europa-Parlamentet skal Kommissionen regelmæssigt informere Europa-Parlamentet om dette Udvalgs arbejde og forsyne det med relevante dokumenter.
Ændring 7
Artikel 1, stk. 3
3.  Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i to år fra første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1. Hvis omstændighederne gør det nødvendigt, kan Kommissionen imidlertid efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg beslutte at forlænge perioden med op til et år.
3.  Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i to år fra første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1. Hvis omstændighederne gør det nødvendigt, kan Kommissionen imidlertid efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Europa-Parlamentet beslutte at forlænge perioden med op til et år.
Ændring 8
Artikel 2, stk.1
1.  Kommissionen bemyndiges til efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med Kosovos myndigheder at aftale de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der knytter sig til denne bistand, og som fastlægges i et aftalememorandum. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.
1.  Kommissionen bemyndiges til efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Europa-Parlamentet og sammen med Kosovos myndigheder at aftale de betingelser, der knytter sig til denne bistand, og som fastlægges i et aftalememorandum, der sendes til Rådet og Europa-Parlamentet. Disse betingelser skal omfatte specifikke mål på følgende områder: forbedret gennemsigtighed og øget bæredygtighed i de offentlige finanser, især hvad angår overensstemmelse mellem Kosovos konsoliderede budget og den mellemfristede udgiftsramme og udviklings- og strategiplanen for Kosovo, anvendelse af makroøkonomiske og budgetmæssige prioriteter på grundlag af det memorandum om økonomiske og finansielle politikker, der blev aftalt med Den Internationale Valutafond den 2. november 2005, styrket finanspolitisk disciplin og kontrol med offentlige udgifter, især med henblik på afsløring, behandling og opfølgning af formodet svig og andre uregelmæssigheder i forbindelse med nationale og internationale midler, samt fuld overholdelse af internationale standarder for demokrati og menneskerettigheder, herunder mindretalsrettigheder, og de grundlæggende retsstatsprincipper. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.
Ændring 10
Artikel 2, stk. 2
2.  Før den faktiske gennemførelse af Fællesskabets bistand skal Kommissionen overvåge, om Kosovo har fornuftige finansielle kredsløb, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der har relevans for denne makrofinansielle bistand fra Fællesskabet.
2.  Før den faktiske gennemførelse af Fællesskabets bistand skal Kommissionen ved hjælp af sine repræsentanters ekspertise og overvågningskapacitet i Kosovo overvåge, om Kosovo har fornuftige finansielle kredsløb, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der har relevans for denne makrofinansielle bistand fra Fællesskabet.
Ændring 11
Artikel 2, stk. 3
Kommissionen kontrollerer jævnligt, i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med IMF, om Kosovos økonomiske politik er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger, og om de aftalte økonomiskpolitiske og finansielle betingelser opfyldes på tilfredsstillende måde.
Kommissionen kontrollerer jævnligt, ved hjælp af sine repræsentanters ekspertise og overvågningskapacitet i Kosovo og i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med IMF, om Kosovos økonomiske politik er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger og vilkår, og om de aftalte økonomiskpolitiske og finansielle betingelser i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, opfyldes på tilfredsstillende måde.
Ændring 12
Artikel 3, stk. 2
2.  Anden rate og eventuelle efterfølgende rater frigives på grundlag af tilfredsstillende resultater med opfyldelsen af de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der henvises til i artikel 2, stk. 1, og tidligst tre måneder efter frigivelsen af den foregående rate.
2.  Anden rate og eventuelle efterfølgende rater frigives på grundlag af tilfredsstillende resultater med opfyldelsen af de betingelser, der henvises til i artikel 2, stk. 1, navnlig tilfredsstillende fremskridt med at nå de mål, der blev fastsat i aftalememorandummet, jf. artikel 2, stk. 1, og tidligst tre måneder efter frigivelsen af den foregående rate.
Ændring 13 + 14
Artikel 4
Gennemførelsen af denne bistand sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og gennemførelsesreglerne. Det gælder især, at det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1, skal indeholde bestemmelser om hensigtsmæssige foranstaltninger, som Kosovo skal træffe med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. Det skal også indeholde bestemmelser om kontrol, der skal udføres af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med ret til at udføre kontrol og inspektion på stedet, og om revision, der skal udføres af Revisionsretten, om nødvendigt på stedet.
Gennemførelsen af denne bistand sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og gennemførelsesreglerne. Det gælder især, at det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1, skal indeholde bestemmelser om hensigtsmæssige foranstaltninger, som Kosovo skal træffe med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. For at garantere øget gennemsigtighed i forvaltning og udbetaling af bistanden skal det også indeholde bestemmelser om kontrol, der skal udføres af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med ret til at udføre kontrol og inspektion på stedet, og om revision, der skal udføres af Revisionsretten og uafhængige revisorer, om nødvendigt på stedet.
Ændring 15 + 16
Artikel 5
Kommissionen forelægger mindst én gang om året en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der skal indgå en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år.
Kommissionen forelægger mindst én gang om året og inden den 15. september en rapport for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og for Rådet, hvori der skal indgå en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år. Denne rapport skal specificere sammenhængen mellem målene i artikel 2, stk. 1, Kosovos løbende økonomiske og finansielle resultater og Kommissionens beslutning om at frigive trancher af denne bistand.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Det Europæiske Genopbygningsagentur *
PDF 117kWORD 44k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (KOM(2006)0162 - C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS))
P6_TA(2006)0413A6-0285/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0162)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 181 A, stk. 2, første punktum, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0170/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A6-0285/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 5 A (ny)
(5a) For at opretholde EU's deltagelse i regionen på et højt niveau bør Kommissionen sikre, at den relevante faglige viden, som Agenturet har erhvervet gennem sin tekniske og finansielle bistand til de pågældende lande, ikke går tabt ved overførslen af beføjelser, og at der gives garanti for den nødvendige kontinuitet i arbejdet.
Ændring 2
ARTIKEL 1 A (ny)
Artikel 1a
Rapporter
1.  Med henblik på klarhed og gennemsigtighed forelægger Kommissionen kvartalsrapporter for Europa-Parlamentet og Rådet med en redegørelse for de nuværende operationelle detaljer i forbindelse med overførselsplanen, herunder fordelingen af opgaver mellem Agenturet og Kommissionens relevante delegationer og detaljer vedrørende samarbejdet mellem dem i overgangsperioden. Rapporterne skal også henvise til den planlagte tidsplan for overførselsprocessen, de resultater, der er opnået siden den seneste rapport, og nye mål, der skal sættes, og endvidere indeholde en oversigt over, hvordan overførslen vil fungere i praksis for alle de berørte lande og især for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på baggrund af dennes status som kandidatland.
2.  I forbindelse med de i stk. 1 nævnte rapporter forelægger Kommissionen en detaljeret redegørelse for
a) de foranstaltninger, den agter at træffe for at fremme regionale projekter, som f.eks. projekter, der indebærer samarbejde mellem lande, og grænseoverskridende infrastrukturprojekter efter Agenturets opløsning;
b) og planerne for opgraderingen af Kommissionens delegationer og/eller kontorer efter adskillelsen af republikkerne Serbien og Montenegro. Rapporterne indeholder også forslag til en opgradering af de delegationer og/eller kontorer, der beskæftiger sig med Kosovos fremtidige status.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


EU's agentur for grundlæggende rettigheder *
PDF 163kWORD 219k
Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS))
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

(Høringsprocedure)

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 5
(5)  Repræsentanter for medlemsstaterne forsamlet i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 13. december 2003 besluttede at tage udgangspunkt i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997, og udvide dets mandat for at omdanne det til et agentur for grundlæggende rettigheder.
(5)  Repræsentanter for medlemsstaterne forsamlet i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 13. december 2003 besluttede at tage udgangspunkt i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997, og udvide dets mandat for at omdanne det til et agentur for grundlæggende rettigheder. Ved samme lejlighed besluttede de ligeledes, at agenturet fortsat skal have hjemsted i Wien.
Ændring 2
Betragtning 8
(8)  Ved oprettelsen af agenturet skal der tages behørigt hensyn til Kommissionens forslag til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer af 25. februar 2005.
udgår
Ændring 3
Betragtning 9
(9)  Agenturet bør i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder. Den tætte forbindelse til chartret bør afspejles i agenturets navn. Agenturets arbejdsområder bør fastlægges i en flerårig ramme, der afgrænser agenturets arbejde, og som i overensstemmelse med de generelle institutionelle principper ikke bør sætte sin egen politiske dagsorden for grundlæggende rettigheder.
(9)  Agenturet bør i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, herunder de rettigheder, der er fastsat i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de bl.a. er afspejlet i chartret om grundlæggende rettigheder. Den tætte forbindelse til chartret bør afspejles i agenturets navn.
Ændring 4
Betragtning 9 a (ny)
(9a) Eftersom agenturet skal tage udgangspunkt i det allerede eksisterede Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, bør agenturets arbejde fortsat omfatte fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme samt beskyttelse af rettighederne for personer tilhørende mindretal som vigtige elementer i beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Der bør lægges behørig vægt på grupper, der udsættes for former for forskelsbehandling, der er omhandlet i artikel 13 i traktaten og artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 5
Betragtning 11
(11)  Agenturet bør kunne fremsætte udtalelser til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, uden at det berører de lovgivningsmæssige og retlige procedurer i traktaten.
(11)  Agenturet bør kunne fremsætte udtalelser til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, uden at det berører de lovgivningsmæssige og retlige procedurer i traktaten. De nævnte institutioner bør kunne anmode om udtalelser om deres lovgivningsmæssige forslag eller om holdninger indtaget under lovgivningsmæssige procedurer for så vidt angår disses forenelighed med grundlæggende rettigheder.
Ændring 6
Betragtning 12
(12)  Rådet bør have mulighed for at anmode agenturet om teknisk ekspertise inden for rammerne af den procedure, der kan indledes efter artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union.
(12)  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør have mulighed for at anmode agenturet om teknisk ekspertise inden for rammerne af den procedure, der kan indledes efter artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union.
Ændring 7
Betragtning 13
(13)  Agenturet fremlægger en årsrapport om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, hvad angår EU-institutioners, organers og agenturers og medlemsstaters overholdelse af disse ved gennemførelsen af EU-ret. Endvidere bør agenturet udarbejde rapporter om emner af særlig betydning for EU's politikker.
(13)  Agenturet bør fremlægge en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder, som henhører under agenturets arbejdsområder, og giver heri også eksempler på god praksis. Endvidere bør agenturet udarbejde rapporter om emner af særlig betydning for EU's politikker.
Ændring 8
Betragtning 15
(15)  Agenturet bør i så høj grad som muligt tage højde for alle relevante fællesskabsprogrammer, organer og agenturer og EU-organer for at undgå overlapning, navnlig hvad angår det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder.
(15)  Agenturet bør i så høj grad som muligt samarbejde med alle relevante EU-institutioner samt med Fællesskabets og Unionens organer, kontorer og agenturer for at undgå overlapning, navnlig hvad angår det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder.
Ændring 9
Betragtning 15 a (ny)
(15a) Agenturet bør have et tæt samarbejde med medlemsstaterne, hvorfor disse bør udnævne nationale forbindelsesofficerer. Agenturet bør navnlig holde sig i kontakt med de nationale forbindelsesofficerer under udarbejdelsen af rapporter og andre dokumenter.
Ændring 10
Betragtning 16
(16)  Agenturet bør have et tæt samarbejde med Europarådet. Dette samarbejde skal sikre, at man undgår overlapninger mellem agenturets og Europarådets aktiviteter, navnlig ved at udarbejde mekanismer, der skaber synergier, som f.eks. indgåelse af en bilateral samarbejdsaftale og deltagelse af en uafhængig person udpeget af Europarådet i agenturets ledelsesstrukturer med præcist definerede stemmerettigheder som i det nuværende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad.
(16)  Agenturet bør have et tæt samarbejde med Europarådet. Dette samarbejde skal sikre, at man undgår overlapninger mellem agenturets og Europarådets aktiviteter, navnlig ved at udarbejde mekanismer, der skaber komplementaritet og merværdi, som f.eks. indgåelse af en bilateral samarbejdsaftale og deltagelse af en uafhængig person udpeget af Europarådet i agenturets ledelsesstrukturer med præcist definerede stemmerettigheder.
Ændring 11
Betragtning 16 a (ny)
(16a) I erkendelse af den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller for beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, bør agenturet fremme dialog med civilsamfundet og arbejde nært sammen med sådanne ikke-statslige organisationer og civilsamfundsorganisationer, som er aktive inden for grundlæggende rettigheder. Agenturet bør etablere et samarbejdsnetværk kaldet Platformen for Grundlæggende rettigheder for at skabe en struktureret og frugtbar dialog og et nært samarbejde med alle relevante interesserede parter.
Ændring 12
Betragtning 17 a (ny)
(17a) Med henblik på at sikre, at dets arbejde er af høj videnskabelig kvalitet, bør agenturet have et videnskabeligt udvalg.
Ændring 13
Betragtning 17 b (ny)
(17b) De myndigheder, der udpeger medlemmer til bestyrelsen, forretningsudvalget og Det Videnskabelige Udvalg, bør tilstræbe en ligelig deltagelse af kvinder og mænd i disse organer. Der bør også drages særlig omsorg for en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i personalet.
Ændring 14
Betragtning 18
(18)  Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle inden for grundlæggende rettigheder. Det skal udpege en uafhængig person som medlem af agenturets bestyrelse.
(18)  Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle inden for grundlæggende rettigheder. Det skal derfor høres forud for vedtagelsen af agenturets flerårige ramme samt om de kandidater, der foreslås til stillingen som agenturets direktør.
Ændring 15
Betragtning 19
(19)  Der bør inden for agenturets struktur oprettes et rådgivende forum for at sikre en pluralistisk repræsentation af de sociale kræfter i civilsamfundet, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder, for at sikre et effektivt samarbejde med alle involverede parter.
udgår
Ændring 16
Betragtning 21 a (ny)
(21a) Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber samt de af fællesskabsinstitutionerne i fællesskab vedtagne gennemførelsesbestemmelser til denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår bør finde anvendelse på agenturets personale og direktør, herunder bestemmelserne vedrørende afskedigelse af direktøren.
Ændring 17
Betragtning 22
(22)  Agenturet bør have status som juridisk person og afløse Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med hensyn til alle retlige og finansielle forpligtelser, som Observationscentret har indgået, og aftaler indgået af centret samt ansættelseskontrakter med centrets personale. Agenturet skal fortsat have hjemsted i Wien som fastsat i afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 2. juni 1997 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad.
(22)  Agenturet bør have status som juridisk person og afløse Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med hensyn til alle retlige og finansielle forpligtelser, som Observationscentret har indgået, og aftaler indgået af centret samt ansættelseskontrakter med centrets personale.
Ændring 18
Betragtning 22 a (ny)
(22a) Agenturet bør være åbent for kandidatlandes deltagelse. Endvidere bør lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale, kunne deltage i agenturet, da dette vil gøre det muligt for Unionen at støtte deres bestræbelser i retning af europæisk integration gennem fremme af deres lovgivnings gradvise tilpasning til fællesskabsretten samt overførsel af knowhow og god praksis, navnlig på de områder af gældende fællesskabsret, der vil tjene som et centralt referencepunkt for reformprocessen på det vestlige Balkan.
Ændring 19
Betragtning 23
(23)  Da gennemførelsesforanstaltningerne til denne forordning er generelle foranstaltninger, jf. artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, bør de vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 5 i nævnte afgørelse.
udgår
Ændring 20
Betragtning 23 a (ny)
(23a) Agenturet bør påbegynde de nødvendige evalueringer af sine aktiviteter i god tid og i den forbindelse bl.a. foretage en grundig evaluering af sine beføjelser i forhold til lande, der ikke er medlemmer af Unionen. Disse evalueringer bør danne grundlag for fornyede overvejelser vedrørende agenturets beføjelser, opgaver og arbejdsmetoder.
Ændring 21
Artikel 3, stk. 2-4
2.  Agenturet skal i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000.
2.  Agenturet skal i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder i den i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union omhandlede forstand, herunder de rettigheder, der er fastsat i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og som de er afspejlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000.
3.  Agenturet skal ved udførelsen af sin virksomhed beskæftige sig med situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, uden at det berører bestemmelserne i det følgende stykke og i artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 27 og 28.
3.  Agenturet skal tage sig af spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret. Desuden kan det tage sig af spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder inden for de i stk. 1 fastlagte rammer i de i artikel 27, stk. 1, nævnte lande i det omfang, dette er nødvendigt for det pågældende lands gradvise tilpasning til fællesskabsretten, og i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2.
4.  Uden at det berører artikel 27 skal agenturet efter anmodning fra Kommissionen tilvejebringe oplysninger og analyser om grundlæggende rettigheder i tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået associeringsaftaler eller aftaler, der indeholder bestemmelser om overholdelse af menneskerettigheder, eller med hvilke der er indledt eller forventes indledt forhandlinger om indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig lande der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik.
Ændring 22
Artikel 4
1.  Med henblik på at nå det mål, der er opstillet i artikel 2, skal agenturet:
1.  Med henblik på at nå det mål, der er opstillet i artikel 2, skal agenturet inden for rammerne af de i artikel 3 fastsatte beføjelser:
a) indsamle, registrere, analysere og formidle relevante objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, herunder resultater af forskning og overvågning indsendt af medlemsstater, EU-institutioner, fællesskabsagenturer, forskningscentre, nationale organer, ikke-statslige organisationer, tredjelande og internationale organisationer
a) indsamle, registrere, analysere og formidle relevante objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, herunder resultater af forskning og overvågning indsendt af medlemsstater, EU-institutioner, Fællesskabets og Unionens organer, kontorer og agenturer, forskningscentre, nationale organer, ikke-statslige organisationer, tredjelande, internationale organisationer og navnlig Europarådets kompetente organer
b) udvikle metoder til forbedring af sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne
b) udvikle metoder og standarder til forbedring af sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne
c) udføre og fremme videnskabelig forskning og undersøgelser, indledende undersøgelser og gennemførlighedsundersøgelser efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, når det er hensigtsmæssigt og foreneligt med prioriteterne og det årlige arbejdsprogram. Det skal også tilrettelægge ekspertmøder og om nødvendigt nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper
c) udføre og fremme videnskabelig forskning og undersøgelser, indledende undersøgelser og gennemførlighedsundersøgelser efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, når det er hensigtsmæssigt og foreneligt med prioriteterne og det årlige arbejdsprogram
d) fremsætte konklusioner og udtalelser om generelle emner til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen
d) fremsætte og offentliggøre konklusioner og udtalelser om specifikke tematiske emner til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen
e) stille sin tekniske ekspertise til Rådets disposition, når Rådet i medfør af artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union anmoder uafhængige personer om at fremlægge en rapport om situationen i en given medlemsstat, eller når det forelægges et forslag efter artikel 7, stk. 2, og når Rådet i overensstemmelse med proceduren i de respektive stykker i artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union har anmodet agenturet om teknisk ekspertise
e) stille sin tekniske ekspertise til Europa-Parlamentets og Rådets disposition, når Rådet modtager et forslag i medfør af artikel 7, stk. 1 eller 2, i traktaten om Den Europæiske Union
f) offentliggøre en årsrapport om situationen for grundlæggende rettigheder, der også giver eksempler på god praksis
f) offentliggøre en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og heri også give eksempler på god praksis
g) offentliggøre tematiske rapporter baseret på dets analyser, forskning og undersøgelser
g) offentliggøre tematiske rapporter baseret på dets analyser, forskning og undersøgelser
h) offentliggøre en årlig aktivitetsrapport
h) offentliggøre en årlig aktivitetsrapport
i) fremme samarbejdet med civilsamfundet, herunder ikke-statslige organisationer, arbejdsmarkedets parter, forskningscentre og repræsentanter for offentlige myndigheder og andre personer eller organer, som beskæftiger sig med grundlæggende rettigheder, navnlig ved at netværke, fremme dialogen på europæisk plan og ved at deltage i drøftelser eller møder på nationalt plan, hvis det er relevant
i) udvikle en kommunikationsstrategi og fremme dialog med civilsamfundet for at øge offentlighedens kendskab til grundlæggende rettigheder og aktivt informere den om sit arbejde
j) tilrettelægge konferencer, kampagner, rundbordssamtaler, seminarer og møder med de relevante berørte parter på europæisk plan for at fremme og formidle sit arbejde, og
k) udvikle en kommunikationsstrategi, der tager sigte på at bevidstgøre offentligheden, tilvejebringe dokumentationskilder for offentligheden og udarbejde undervisningsmateriale, fremme samarbejde og undgå overlapning med andre informationskilder.
2.  De konklusioner, udtalelser og rapporter, som agenturet udarbejder som led i udøvelsen af sine opgaver som nævnt i stk. 1, skal ikke vedrøre spørgsmålet om lovligheden af forslag fra Kommissionen efter traktatens artikel 250, lovligheden af institutionernes holdninger under den lovgivningsmæssige procedure eller lovligheden af retsakter efter traktatens artikel 230. De skal ikke omhandle spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse i henhold til traktaten, jf. traktatens artikel 226.
2.  De i stk. 1 nævnte konklusioner, udtalelser og rapporter kan vedrøre forslag fra Kommissionen efter traktatens artikel 250 eller institutionernes holdninger under den lovgivningsmæssige procedure, men kun hvis den pågældende institution har anmodet herom i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra d). Nævnte konklusioner, udtalelser og rapporter skal ikke omhandle lovligheden af retsakter efter traktatens artikel 230 eller spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse i henhold til traktaten, jf. traktatens artikel 226.
Ændring 23
Artikel 5
1.  Kommissionen skal vedtage en flerårig ramme for agenturet i overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 29, stk. 2. Rammen skal
1.  Agenturets bestyrelse skal under behørig hensyntagen til retningslinjer i Europa-Parlamentets beslutninger og Rådets konklusioner på området grundlæggende rettigheder og efter forslag fra Kommissionen vedtage en flerårig ramme.
a) dække 5 år
b) fastlægge agenturets arbejdsområder, herunder altid bekæmpelse af racisme og fremmedhad
c) være i overensstemmelse med EU's prioriterede områder som defineret i Kommissionens strategiske mål
d) tage behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer, og
e) indeholde bestemmelser, der tager sigte på at undgå overlapninger i forhold til det mandat, der er tillagt andre af Fællesskabets organer, kontorer og agenturer.
2.  Agenturet skal udføre opgaver inden for de arbejdsområder, der er fastsat i den flerårige ramme. Det berører ikke agenturets mulighed for under hensyntagen til dets finansielle og menneskelige ressourcer at efterkomme anmodninger fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen efter artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 1, litra d) og e), der falder uden for disse arbejdsområder.
2.  Den flerårige ramme skal dække fem år, være i overensstemmelse med Unionens prioriteringer og strategiske mål og være forenelig med de finansielle og menneskelige ressourcer, der står til agenturets rådighed.
3.  Agenturet skal udføre sine opgaver inden for rammerne af det årlige arbejdsprogram og under behørig hensyntagen til de disponible finansielle og menneskelige ressourcer.
3.  Agenturet skal udføre sine opgaver inden for de arbejdsområder, der er fastsat i den flerårige ramme. Dog skal agenturet også under hensyntagen til sine finansielle og menneskelige ressourcer efterkomme anmodninger fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen efter artikel 4, stk. 1, litra d) og e), der falder uden for disse arbejdsområder.
4.  Det årlige arbejdsprogram, der vedtages i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, litra a), skal være i overensstemmelse med Kommissionens årlige arbejdsprogram, herunder hvad angår forskning og foranstaltninger på det statistiske område, der iværksættes som led i Fællesskabets statistiske program.
4.  Agenturet skal udføre sine opgaver inden for rammerne af sit årlige arbejdsprogram.
Ændring 24
Artikel 6, stk. 1 og 2
1.  Agenturet skal oprette og koordinere de nødvendige informationsnetværk. De skal udformes, så det sikres, at der tilvejebringes objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, der er baseret på sagkundskab hos en række organisationer og organer i de enkelte medlemsstater, og idet der tages hensyn til behovet for at inddrage nationale myndigheder i indsamlingen af data.
1.  For at sikre, at der tilvejebringes objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, skal agenturet, idet det støtter sig til sagkundskab hos en række organisationer og organer i de enkelte medlemsstater og tager hensyn til behovet for at inddrage nationale myndigheder i indsamlingen af data
a) oprette og koordinere de nødvendige informationsnetværk, f.eks. et netværk af uafhængige eksperter i grundlæggende rettigheder, og gøre brug af allerede eksisterende netværk
b) tilrettelægge møder med eksterne eksperter og,
c) når det er nødvendigt, nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper.
2.  For at undgå overlapning og sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse skal agenturet tage hensyn til eksisterende oplysninger, uanset kilden, og navnlig aktiviteter, der allerede er udført af:
2.  For at opnå komplementaritet og sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse skal agenturet i relevant omfang tage hensyn til indsamlede oplysninger og udførte aktiviteter, navnlig sådanne, som er indsamlet eller udført af:
a)  Fællesskabets institutioner, organer, kontorer og agenturer
a)  EU-institutioner og Fællesskabets og Unionens samt medlemsstaternes organer, kontorer og agenturer
b) medlemsstaternes institutioner, organer, kontorer og agenturer, og
b)  Europarådet, idet der skal henvises til dettes overvågnings- og kontrolmekanismers og menneskerettighedskommissærs undersøgelsesresultater og aktiviteter, og
c)  Europarådet og andre internationale organisationer.
c)  Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), De Forenede Nationer og andre internationale organisationer.
Ændring 25
Artikel 8, overskrift og stk. 1
Samarbejde med organisationer i medlemsstaterne og på europæisk plan
Samarbejde med organisationer i medlemsstaterne og på internationalt plan
-1.  For at sikre et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne udpeger hver medlemsstat en statslig tjenestemand til national forbindelsesofficer. Agenturet tilstiller de nationale forbindelsesofficerer alle dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og i).
1.  Ved udførelsen af sine opgaver samarbejder agenturet med statslige eller ikke-statslige organisationer og organer, der har kompetence inden for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne eller på europæisk niveau.
1.  Ved udførelsen af sine opgaver samarbejder agenturet med:
- statslige organisationer og offentlige organer, der har kompetence inden for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne, herunder nationale menneskerettighedsorganisationer
-  OSCE, navnlig Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), De Forenede Nationer og andre internationale organisationer.
Ændring 26
Artikel 9
Agenturet koordinerer sin virksomhed med Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt angår det årlige arbejdsprogram i medfør af artikel 5. I den henseende skal Fællesskabet i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 300 indgå en aftale med Europarådet med henblik på at indlede et tæt samarbejde mellem sidstnævnte og agenturet. Denne aftale skal fastslå Europarådets forpligtelse til at udnævne en uafhængig person, der skal have sæde i agenturets bestyrelse i overensstemmelse med artikel 11.
For at sikre komplementaritet og merværdi koordinerer agenturet sin virksomhed med Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt angår det årlige arbejdsprogram i medfør af artikel 5 og samarbejdet med civilsamfundet i overensstemmelse med artikel 9a. I den henseende skal Fællesskabet i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 300 indgå en aftale med Europarådet med henblik på at indlede et tæt samarbejde mellem sidstnævnte og agenturet. Denne aftale skal indeholde bestemmelse om Europarådets udnævnelse af en uafhængig person, der skal have sæde i agenturets bestyrelse og forretningsudvalg i overensstemmelse med artikel 11 og 12.
Ændring 27
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Samarbejde med civilsamfundet og etablering af en platform for grundlæggende rettigheder
1.  Agenturet arbejder tæt sammen med ikke-statslige organisationer og med civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder på nationalt, europæisk eller internationalt plan, herunder inden for bekæmpelse af racisme og fremmedhad og beskyttelse af mindretal. Med henblik herpå opretter agenturet et samarbejdsnetværk kaldet Platformen for Grundlæggende Rettigheder, som skal bestå af ikke-statslige organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, de berørte sociale og faglige organisationer, kirkelige organisationer, religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, universiteter og andre kvalificerede eksperter fra europæiske og internationale organer og organisationer.
2.  Platformen udgør en mekanisme til udveksling af oplysninger og samling af viden. Den skal sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de involverede parter.
3.  Platformen er åben for alle interesserede og kvalificerede parter i henhold til stk. 1. Agenturet kan henvende sig til platformens medlemmer i overensstemmelse med specifikke behov i tilknytning til prioriterede områder af agenturets arbejde.
4.  Agenturet skal navnlig opfordre platformen til:
a) at fremsætte forslag til bestyrelsen vedrørende det årlige arbejdsprogram, der skal vedtages efter artikel 11, stk. 4, litra a)
b) at give bestyrelsen feedback og forelægge den forslag til opfølgning af den i artikel 4, stk. 1, litra f), omhandlede årlige rapport og
c) at give direktøren og Det Videnskabelige Udvalg meddelelse om resultater og henstillinger fra konferencer, seminarer og møder med relevans for agenturets arbejde.
5.  Platformen koordineres under direktørens myndighed.
Ændring 28
Artikel 10, litra c og d
c) en direktør
d) et forum.
c) et videnskabeligt udvalg og
d) en direktør.
Ændring 29
Artikel 11
1.  Bestyrelsen består af personer med passende erfaring inden for området grundlæggende rettigheder og ledelse af offentlige organisationer fordelt som følger:
1.  Bestyrelsen består af personer med passende erfaring inden for området grundlæggende rettigheder og ledelse af offentlige organisationer fordelt som følger:
a) en uafhængig person udpeget af hver medlemsstat
a) en uafhængig person udpeget af hver medlemsstat med store ansvarsområder inden for ledelse og en uafhængig national menneskerettighedsorganisation eller af andre offentlige eller private organisationer
b) en uafhængig person udpeget af Europa-Parlamentet
c) en uafhængig person udpeget af Europarådet og
c) en uafhængig person udpeget af Europarådet og
d) to repræsentanter for Kommissionen.
d) to personer udpeget af Kommissionen:
- hvoraf den ene skal være en uafhængig person udpeget blandt personer, hvis kompetence inden for grundlæggende rettigheder er almindelig anerkendt
- hvoraf den anden skal være en repræsentant for Kommissionen.
De personer, der er nævnt i litra a), skal være personer:
- med store ansvarsområder inden for ledelse af en uafhængig national menneskerettighedsorganisation, eller
- med stor erfaring inden for grundlæggende rettigheder erhvervet i andre uafhængige institutioner eller organer.
Medlemmerne af bestyrelsen kan lade sig repræsentere af en suppleant, der opfylder ovennævnte betingelser.
Listen over medlemmer af bestyrelsen skal offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.
2.  Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode skal være på fem år. Perioden kan forlænges en gang.
Hvis et bestyrelsesmedlem imidlertid ikke længere opfylder de kriterier, der lå til grund for udnævnelsen, skal vedkommende straks informere Kommissionen og agenturets direktør. Den berørte part skal udnævne et nyt medlem til resten af mandatperioden.
3.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand for en periode på to et halvt år, der kan forlænges en gang.
Hvert medlem af bestyrelsen eller, ved medlemmets fravær suppleanten, har én stemme.
4.  Bestyrelsen skal sikre, at agenturet udfører de opgaver, det har fået overdraget. Den er agenturets planlægnings- og overvågningsorgan. Den skal blandt andet:
4.  Bestyrelsesmedlemmernes og disses suppleanters mandatperiode er på fem år. Perioden kan ikke forlænges.
a) vedtage agenturets årlige arbejdsprogram på grundlag af et udkast forelagt af agenturets direktør og Kommissionens udtalelse herom. Det skal være i overensstemmelse med de finansielle og menneskelige ressourcer. Det årlige arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
b) godkende årsrapporterne, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra f) og h), idet navnlig de opnåede resultater sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram; rapporterne skal sendes senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
c) udnævne og om nødvendigt afskedige agenturets direktør
d) vedtage agenturets budgetforslag og endelige årsbudget
e) udøve disciplinærmyndighed i forhold til direktøren
f) udarbejde et årligt overslag over agenturets udgifter og indtægter og sende det til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5
g) vedtage agenturets forretningsorden på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens udtalelse herom
h) vedtage agenturets finansielle regler på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens udtalelse herom i overensstemmelse med artikel 20, stk. 11
i) vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, og
j) vedtage gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2.
5.  Bestyrelsen kan uddelegere et hvilket som helst af sine ansvarsområder til forretningsudvalget, dog ikke emner, der falder ind under stk. 4, litra a), b), c), d), g) og h).
5.  Bortset fra ordinær nybesættelse eller dødsfald ophører mandatet for et medlem eller en suppleant kun ved fratræden. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant imidlertid ikke længere opfylder kravet om uafhængighed, skal vedkommende straks underrette Kommissionen og agenturets direktør herom. Den berørte part udpeger et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden. Den pågældende part udpeger desuden et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden, hvis bestyrelsen på forslag fra en tredjedel af sine medlemmer eller fra Kommissionen har fastslået, at et medlem eller en suppleant ikke længere opfylder kravet om uafhængighed. Hvis der er mindre end to år tilbage af mandatperioden, kan det nye medlems eller den nye suppleants mandatperiode være på fulde fem år.
6.  Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 4, litra a), c) og d) og e), hvor der kræves et flertal på to tredjedele af alle medlemmer. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Den person, der er udpeget af Europarådet, kan kun deltage i afstemninger om beslutninger, der falder ind under stk. 4, litra a) og b).
6.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand samt de to øvrige medlemmer af forretningsudvalget, der er nævnt i artikel 12, blandt de af sine medlemmer, der er udpeget i henhold til stk. 1, litra a), for en periode på to et halvt år, der kan forlænges én gang.
7.  Formanden skal indkalde bestyrelsen én gang om året, således at der dog kan holdes yderligere ekstraordinære møder. Formanden indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.
7.  Bestyrelsen sikrer, at agenturet udfører de opgaver, det har fået overdraget. Den er agenturets planlægnings- og overvågningsorgan. Den har blandt andet til opgave at:
a) vedtage agenturets årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med den flerårige ramme og på grundlag af et udkast forelagt af agenturets direktør, efter at Kommissionen og Det Videnskabelige Udvalg har afgivet udtalelse herom. Det skal være i overensstemmelse med de finansielle og menneskelige ressourcer og tage hensyn til Fællesskabets arbejde inden for forskning og statistik. Det årlige arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
b) godkende de i artikel 4, stk. 1, litra f) og h), nævnte årsrapporter, idet der navnlig i den i sidstnævnte litra nævnte rapport foretages en sammenligning af de opnåede resultater med målene i det årlige arbejdsprogram; uden at det berører artikel 12a, stk. 5, høres Det Videnskabelige Udvalg inden vedtagelsen af den i artikel 4, stk. 1, litra f), nævnte rapport; rapporterne skal senest den 15. juni sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
c) udnævne og om nødvendigt afskedige agenturets direktør
d) vedtage agenturets budgetforslag og endelige årsbudget
e) udøve de i artikel 23, stk. 2, omhandlede beføjelser over for direktøren og disciplinærmyndighed i forhold til direktøren
f) udarbejde et årligt overslag over agenturets udgifter og indtægter og sende det til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5
g) vedtage agenturets forretningsorden på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens og Det Videnskabelige Udvalgs udtalelse herom
h) vedtage agenturets finansielle regler på grundlag af et udkast forelagt af direktøren, efter at Kommissionen har afgivet udtalelse herom i overensstemmelse med artikel 20, stk. 11
i) vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3
j) vedtage gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2
k) udnævne og afsætte medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg i overensstemmelse med artikel 12a, stk. 1 og 3, og
l) fastslå, i overensstemmelse med stk. 5, at et bestyrelsesmedlem eller dettes suppleant ikke længere opfylder kravet om uafhængighed.
8.  Direktøren for det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder kan deltage i bestyrelsens møder som observatør. Direktørerne for andre relevante fællesskabsagenturer og EU-organer kan også deltage som observatører, når de er inviteret af forretningsudvalget.
8.  Bestyrelsen kan uddelegere sine ansvarsområder til forretningsudvalget med undtagelse af de spørgsmål, der er omhandlet i stk. 7, litra a), b), c), d), e), g), h), k) og l).
8a. Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 6 samt i stk. 7, litra a), b), c), d), e), g), k) og l), hvor der kræves et flertal på to tredjedele af alle medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem eller, i dettes fravær, vedkommendes suppleant har én stemme. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Den person, der er udpeget af Europarådet, kan deltage i afstemninger om beslutninger, der falder ind under stk. 7, litra a), b), g) og k).
8b. Formanden indkalder bestyrelsen to gange om året, uden at dette berører muligheden for at afholde eventuelle ekstraordinære møder. Formanden indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.
8c. Formanden eller næstformanden for Det Videnskabelige Udvalg og direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder kan deltage i bestyrelsens møder som observatører. Direktørerne for andre relevante fællesskabsagenturer, EU-organer og andre internationale institutioner som nævnt i artikel 8 og 9 kan også deltage som observatører, når de er indbudt af forretningsudvalget.
Ændring 30
Artikel 12, stk. 1
1.  Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden og næstformændene for bestyrelsen og to repræsentanter for Kommissionen.
1.  Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden og næstformændene for bestyrelsen, to andre medlemmer af bestyrelsen valgt af denne i overensstemmelse med artikel 11, stk. 6, og en af de personer, som Kommissionen har udnævnt til bestyrelsen. Den person, Europarådet udpeger til bestyrelsen, kan deltage i forretningsudvalgets møder som observatør.
Ændring 31
Artikel 12 a (ny)
Artikel 12a
Det Videnskabelige Udvalg
Det Videnskabelige Udvalg består af elleve uafhængige personer, der er højt kvalificeret inden for grundlæggende rettigheder. Bestyrelsen udpeger medlemmerne efter en gennemsigtig ansøgnings- og udvælgelsesprocedure og efter at have hørt og taget hensyn til de synspunkter, som Europa-Parlamentets kompetente udvalg har givet udtryk for. Bestyrelsen skal sikre en ligelig geografisk repræsentation. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke være medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg. Den i artikel 11, stk. 7, litra g), nævnte forretningsorden angiver de detaljerede bestemmelser for udpegelsen af medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg.
Mandatperioden for medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg er fem år. Perioden kan ikke forlænges.
Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg skal være uafhængige. De kan kun udskiftes på egen anmodning i tilfælde af varigt forfald. Hvis et medlem ikke længere opfylder kravet om uafhængighed, skal vedkommende dog straks underrette Kommissionen og agenturets direktør herom. Alternativt kan bestyrelsen på grundlag af et forslag fra en tredjedel af sine medlemmer erklære, at den pågældende person ikke længere opfylder kravet om uafhængighed og afsætte vedkommende. Bestyrelsen udpeger et nyt medlem for resten af mandatperioden efter den for ordinære medlemmer gældende procedure. Hvis resten af mandatperioden er på under to år, kan det nye medlems mandatperiode være på fulde fem år. Listen over medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg skal offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.
Det Videnskabelige Udvalg vælger sin formand og næstformand for en mandatperiode på ét år.
Det Videnskabelige Udvalg sikrer den videnskabelige kvalitet af agenturets arbejde og vejleder det med henblik herpå. I dette øjemed inddrager direktøren så tidligt som muligt Det Videnskabelige Udvalg i forberedelsen af alle de dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og i).
Det Videnskabelige Udvalg træffer afgørelse med to tredjedele af de afgivne stemmer. Det indkaldes af sin formand fire gange om året. Formanden indleder om nødvendigt en skriftlig procedure eller indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst fire medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg.
Ændring 32
Artikel 13
1.  Agenturet ledes af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over ansøgere, som foreslås af Kommissionen. Direktøren udnævnes på grundlag af erfaring og kvalifikationer inden for administration og forvaltning samt erfaring inden for grundlæggende rettigheder. Inden udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen vælger, indkaldes til høring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg for at afgive en erklæring og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.
1.  Agenturet ledes og repræsenteres af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen efter den i stk. 2 fastsatte samarbejdsprocedure. Direktøren udnævnes på grundlag af sine kvalifikationer, sin erfaring inden for grundlæggende rettigheder og sin kompetence inden for administration og forvaltning.
2.  Direktøren udnævnes for en femårig periode. Efter forslag fra Kommissionen og efter evaluering kan denne periode forlænges en gang med højst fem år. Kommissionen skal i evalueringen bl.a. vurdere de resultater, der er opnået i den første periode, og den måde, de er opnået på, og agenturets opgaver og forpligtelser i de kommende år.
2.  Der fastsættes følgende samarbejdsprocedure:
a) på grundlag af en liste over kandidater opstillet af Kommissionen efter indkaldelse af interessetilkendegivelser og en gennemsigtig udvælgelsesprocedure anmodes kandidaterne, inden der foretages en udnævnelse, om at forelægge en redegørelse for Rådet og det relevante udvalg i Europa-Parlamentet og om at besvare spørgsmål
b)  Europa-Parlamentet og Rådet udtaler sig herefter udtale sig om kandidaterne og angiver deres foretrukne rækkefølge
c) bestyrelsen udnævner direktøren under hensyntagen til disse udtalelser.
3.  Direktøren er ansvarlig for:
a) udførelsen af de opgaver, der er nævnt i artikel 4
b) udarbejdelse og gennemførelse af agenturets årlige arbejdsprogram
c) alle personaleanliggender, herunder navnlig udøvelse af de beføjelser, der er nævnt i artikel 23, stk. 2
d) den daglige ledelse
e) gennemførelse af agenturets budget i overensstemmelse med artikel 20 og
f) gennemførelse af effektive overvågnings- og evalueringsprocedurer vedrørende agenturets resultater set i forhold til målene ved anvendelse af fagligt anerkendte standarder. Direktøren aflægger årligt beretning over for bestyrelsen om resultaterne af denne overvågning.
3.  Direktørens mandatperiode er på fem år.
I de sidste ni måneder af denne periode evaluerer Kommissionen navnlig de resultater, direktøren har opnået, og agenturets opgaver og behov i de kommende år.
Under hensyn til evalueringsrapporten og kun hvis agenturets opgaver og behov berettiger hertil, kan bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen forlænge direktørens mandatperiode én gang med højst tre år.
Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet om sin hensigt om at forlænge direktørens mandatperiode. Inden for en periode på én måned inden bestyrelsen formelt træffer afgørelse om at forlænge mandatperioden, kan direktøren anmodes om at forelægge en redegørelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og om at besvare spørgsmål fra dettes medlemmer.
Forlænges direktørens mandatperiode ikke, varetager direktøren sine opgaver, indtil en efterfølger er udnævnt.
4.  Direktøren er, for så vidt angår forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over for bestyrelsen og deltager i dens møder uden stemmeret.
4.  Direktøren er ansvarlig for:
a) udførelsen af de opgaver, der er nævnt i artikel 4, navnlig udarbejdelse og offentliggørelse af de dokumenter, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og i) i samarbejde med Det Videnskabelige Udvalg
b) udarbejdelsen og gennemførelsen af agenturets årlige arbejdsprogram
c) alle personaleanliggender, navnlig udøvelsen over for personalet af de i artikel 23, stk. 2, fastsatte beføjelser
d) den daglige forvaltning
e) gennemførelsen af agenturets budget i overensstemmelse med artikel 20
f) gennemførelsen af effektive kontrol- og evalueringsprocedurer for så vidt angår agenturets resultater set i forhold til dets målsætninger og i overensstemmelse med fagligt anerkendte standarder; direktøren aflægger årligt beretning til bestyrelsen om resultaterne af kontrolsystemet
g) samarbejdet med nationale forbindelsesofficerer og
h) samarbejdet med civilsamfundet, herunder koordinering af Platformen for Grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 9a.
5.  Direktøren kan efter forslag fra Kommissionen afskediges af bestyrelsen før mandatperiodens udløb.
5.  Direktøren varetager sine opgaver i uafhængighed. Han eller hun er ansvarlig for forvaltningen af sine opgaver over for bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.
5a. Europa-Parlamentet eller Rådet kan når som helst indkalde direktøren til en høring om et spørgsmål vedrørende agenturets virksomhed.
5b. Direktøren kan efter forslag fra en tredjedel af bestyrelsen medlemmer afskediges af bestyrelsen før mandatperiodens udløb. Bestyrelsesformanden underretter Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til afskedigelsen.
Ændring 33
Artikel 14
Artikel 14
udgår
Forum for grundlæggende rettigheder
1.  Dette forum består af repræsentanter for ikke-statslige organisationer med ansvar for grundlæggende rettigheder og bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, de berørte sociale og faglige organisationer, kirkelige organisationer, religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, universiteter, eksperter og europæiske og internationale organer og organisationer.
2.  Medlemmerne af forummet vælges ved en åben udvælgelsesmekanisme, som bestyrelsen fastsætter. Der kan højst vælges 100 medlemmer. De udpeges for en fireårig periode, der kan forlænges én gang.
3.  Bestyrelsesmedlemmerne er ikke medlem af forummet, men de kan deltage i forummets møder.
4.  Forummet opretter en mekanisme til udveksling af oplysninger vedrørende grundlæggende rettigheder og samling af viden. Det skal sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de involverede parter.
5.  Forummet skal:
- fremsætte forslag med henblik på udarbejdelsen af det årlige arbejdsprogram, der skal vedtages efter artikel 11, stk. 4, litra a), og
- give feedback og foreslå opfølgning på grundlag af den årlige rapport om situationen for grundlæggende rettigheder, der skal vedtages efter artikel 11, stk. 4, litra b).
6.  Forummet ledes af en direktør. Det mødes én gang om året eller på bestyrelsens anmodning. Procedurer for forummets virksomhed fastsættes i agenturets forretningsorden, der offentliggøres.
7.  Agenturet yder forummet den nødvendige tekniske og logistiske bistand og varetager sekretariatsfunktionen i forbindelse med møderne.
Ændring 34
Artikel 15, stk. 2
2.  Medlemmerne af bestyrelsen, direktøren og medlemmerne af forummet forpligter sig til at handle i almenvellets interesse. De skal i den henseende afgive en loyalitetserklæring.
2.  Medlemmerne af bestyrelsen og disses suppleanter, medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg og direktøren forpligter sig til at handle i almenvellets interesse. De skal i den henseende afgive en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Erklæringen skal være skriftlig, afgives ved overtagelsen af de pågældende hverv og revideres i tilfælde af ændringer med hensyn til interesserne. Agenturet offentliggør erklæringen på sit netsted.
Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter artikel 11, stk. 1, litra a), b) og c), direktøren og medlemmerne af forummet forpligter sig til at handle uafhængigt. De udfærdiger i den henseende en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses at berøre deres uafhængighed.
Begge erklæringer, der skal være skriftlige, afgives hvert år.
Ændring 35
Artikel 16, overskrift og stk. 1 og 2
Aktindsigt
Åbenhed og aktindsigt
1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.
1.  Agenturet skal udvikle god administrativ praksis for at sikre størst mulig åbenhed i sin virksomhed.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.
2.  Bestyrelsen vedtager ordninger for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter agenturets ikrafttrædelse.
2.  Senest seks måneder efter at agenturet er blevet operationelt, vedtager bestyrelsen specifikke regler for den praktiske gennemførelse af stk. 1. Reglerne skal bl.a. omfatte regler for:
- mødernes åbenhed
- offentliggørelsen af agenturets, herunder Det Videnskabelige Udvalgs, arbejde og
- gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.
Ændring 36
Artikel 19, stk. 3
3.  Agenturets indtægter omfatter ud over andre indtægter:
3.  Agenturets indtægter omfatter ud over andre indtægter et tilskud fra Fællesskabet, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektion "Kommissionen").
a) et tilskud fra Fællesskabet, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektion "Kommissionen"), og
Disse indtægter kan suppleres med betalinger for tjenesteydelser ydet som led i gennemførelsen af de i artikel 4 opregnede opgaver.
b) betalinger for tjenesteydelser
Disse indtægter kan suppleres med
a) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne, og
b) eventuelle finansielle bidrag fra de i artikel 8, 9 og 27 omhandlede organisationer eller tredjelande.
Ændring 37
Artikel 22, stk. 4
4.  Agenturet erstatter i retlig henseende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad. Det overtager alle centrets retlige og finansielle forpligtelser. Ansættelseskontrakter indgået af centret før vedtagelse af denne forordning overholdes.
4.  Agenturet erstatter i retlig henseende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad. Det overtager alle centrets retlige og finansielle forpligtelser.
Ændring 38
Artikel 23, stk. 1 og 2
1.  Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale.
1.  Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale og direktør.
2.  Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, som er overdraget til ansættelsesmyndigheden.
2.  Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, som ved vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber er overdraget til ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, som ved ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber er overdraget til den myndighed, der er bemyndiget til at indgå kontrakter.
Ændring 39
Artikel 27
Deltagelse af kandidatlande eller potentielle kandidatlande
Deltagelse af kandidatlande og lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale
1.  Agenturet er åbent for deltagelse af de lande, som Fællesskabet har indgået en associeringsaftale med, og som Det Europæiske Råd har identificeret som kandidatlande eller potentielle kandidatlande med henblik på tiltrædelse af EU, hvis det relevante associeringsråd træffer beslutning om en sådan deltagelse.
1.  Agenturet er åbent for deltagelse af kandidatlande eller lande, med hvilke Det Europæiske Fællesskab har indgået en satbiliserings- og associeringsaftale.
2.  I det tilfælde skal de nærmere retningslinjer for denne deltagelse fastlægges ved en beslutning truffet af det relevante associeringsråd. Beslutningen skal præcisere, hvilken ekspertise og bistand det pågældende land skal tilbydes, og bl.a. fastsætte karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om finansielle bidrag og personale. Beslutningen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Beslutningen skal fastslå, at det deltagende land kan udpege en uafhængig person, der har de kvalifikationer, der kræves ifølge artikel 11, stk. 1, litra a), som observatør uden stemmeret til bestyrelsen.
2.  Sådanne landes deltagelse og de relevante retningslinjer herfor fastlægges ved en beslutning truffet af det relevante associeringsråd under hensyntagen til hvert enkelt lands specifikke status. Beslutningen skal bl.a. fastsætte karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde inden for de i artikel 4 og 5 udstukne rammer, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om finansielle bidrag og personale. Beslutningen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Beslutningen skal fastslå, at det deltagende land kan udpege en uafhængig person, der har de kvalifikationer, der kræves ifølge artikel 11, stk. 1, litra a), som observatør uden stemmeret til bestyrelsen.
3.  Agenturet skal beskæftige sig med situationen for grundlæggende rettigheder i de lande, der deltager i overensstemmelse med denne artikel, i det omfang det er relevant for den pågældende associeringsaftale. Artikel 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse i den henseende.
Ændring 40
Artikel 29
Artikel 29
Procedure
udgår
1.  Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 7, stk. 3.
3.  Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er på en måned.
Ændring 41
Artikel 30
1.  Mandatet for bestyrelsesmedlemmerne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad udløber den 31. december 2006. Kommissionen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en bestyrelse oprettet i overensstemmelse med artikel 11 kan påbegynde sit mandat pr. 1. januar 2007.
1.  Mandatet for bestyrelsesmedlemmerne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad udløber den 31. december 2006. Kommissionen træffer umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en bestyrelse oprettet i overensstemmelse med artikel 11 kan påbegynde sit arbejde til behørig tid.
2.  Kommissionen skal umiddelbart efter denne forordnings ikrafttrædelse indlede proceduren for udnævnelse af en direktør for agenturet som foreskrevet i artikel 13, stk. 1.
2.  De berørte parter skal umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden indlede proceduren for udnævnelse af en direktør for agenturet som foreskrevet i artikel 13, stk. 1.
3.  Efter forslag fra Kommissionen kan bestyrelsen udvide mandatperioden for direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med højst 18 måneder, indtil udnævnelsesproceduren som nævnt i stk. 2 er afsluttet.
3.  Efter forslag fra Kommissionen kan bestyrelsen udnævne en fungerende direktør eller udvide mandatperioden for direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med den kortest mulige periode, indtil udnævnelsesproceduren som nævnt i stk. 2 er afsluttet.
4.  Hvis direktøren for centret ikke er indstillet på eller ude af stand til at forlænge sit mandat i overensstemmelse med stk. 3, skal bestyrelsen udnævne en fungerende direktør på de samme betingelser.
Ændring 42
Artikel 31, stk. 1-3
1.  Agenturet skal regelmæssigt udføre forudgående og efterfølgende evalueringer af dets aktiviteter, når de medfører betydelige udgifter. Det skal underrette bestyrelsen om resultatet af disse evalueringer.
1.  Agenturet foretager regelmæssigt forudgående og efterfølgende evalueringer af sine aktiviteter, når de medfører betydelige udgifter. Direktøren underretter bestyrelsen om resultatet af disse evalueringer.
2.  Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.
2.  Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.
3.  Senest den 31. december 2009 skal agenturet lade foretage en uafhængig ekstern evaluering af sine resultater på grundlag af retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Denne evaluering skal tage højde for agenturets opgaver, arbejdsmetoder og følgerne af agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder, ligesom den skal omfatte en analyse af synergieffekterne og de finansielle følger af en eventuel udvidelse af arbejdsopgaverne. I evalueringen tages der hensyn til de berørte parters synspunkter både på fællesskabsplan og på nationalt plan.
3.  Senest den 31. december 2011 skal agenturet lade foretage en uafhængig ekstern evaluering af sine resultater på grundlag af retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Denne evaluering skal
- tage højde for agenturets opgaver, arbejdsmetoder og følgerne af agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder
- omfatte en vurdering af et eventuelt behov for at ændre agenturets opgaver, beføjelser, arbejdsområder eller struktur
- omfatte en analyse af synergieffekterne og de finansielle følger af en eventuel ændring af arbejdsopgaverne og
- tage hensyn til de berørte parters synspunkter både på fællesskabsplan og på nationalt plan.
Evalueringen skal også indeholde en vurdering af et eventuelt behov for at ændre eller udvide agenturets opgaver, beføjelser, arbejdsområder eller struktur, herunder særlige strukturelle ændringer, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med horisontale regler for reguleringsorganer, når de træder i kraft.
Ændring 43
Artikel 32, stk. 1
1.  Bestyrelsen gennemgår de konklusioner af evalueringen, som er nævnt i artikel 31, og retter i givet fald henstillinger til Kommissionen om ændringer af agenturet, dets arbejdsmetoder og arbejdsområder. Kommissionen sender evalueringsrapporten og henstillingerne til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør dem.
1.  Bestyrelsen gennemgår de konklusioner af evalueringen, som er nævnt i artikel 31, stk. 3 og 4, og retter i givet fald henstillinger til Kommissionen om ændringer af agenturet, dets arbejdsmetoder og arbejdsområder. Kommissionen sender evalueringsrapporten og henstillingerne til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør dem.

(1) Efter vedtagelsen af ændringsforslagene blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 53, stk. 2 (A6-0306/2006).


EU's agentur for grundlæggende rettigheder - aktiviteter under EU-traktatens afsnit VI *
PDF 8kWORD 37k
Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at udføre opgaver på de områder, der er nævnt i Afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union (KOM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS))
P6_TA(2006)0415A6-0282/2006

(Høringsprocedure)

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Betragtning 3 a (nyt)
(3a) Agenturet kan inden for sit ansvarsområde beskytte menneskerettighederne, ikke kun hvad angår terrorisme og organiseret kriminalitet, men også på andre områder, såsom menneskehandel, overgreb mod børn, ulovlig narkotikahandel og ulovlig våbenhandel, korruption og svig, hvor foranstaltninger også kan forringe effektiviteten af beskyttelsen af menneskerettighederne.

(1) Efter vedtagelsen af ændringsforslagene blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 53, stk. 2 (A6-0282/2006).


Fremtidige foranstaltninger på patentområdet
PDF 12kWORD 36k
Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige patentpolitik i Europa
P6_TA(2006)0416B6-0522/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens grønbog fra 24. juni 1997 om EF-patentet og det europæiske patentsystem - Patentering som innovationsfremme (KOM(1997)0314),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser(1),

-   der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2005 om patenter på bioteknologiske opfindelser(2),

-   der henviser til den høring, som Kommissionen søsatte den 9. januar 2006 om den fremtidige patentpolitik i Europa,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at det er usandsynligt, at svaghederne ved forslagene om EF-patentet vil blive afhjulpet inden for en overskuelig fremtid,

B.   der henviser til, at et effektivt, konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt patentsystem, som er tilgængeligt for alle, er en væsentlig forudsætning for Lissabon-strategien om et konkurrencedygtigt, videnbaseret samfund og af afgørende betydning for fremgang for såvel små og mellemstore som store virksomheder,

C.   der henviser til, at der har været voksende bekymring over uønskede patenter på forskellige områder og over manglende demokratisk kontrol med procedurerne for meddelelse, validering og håndhævelse af patenter,

1.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udforske alle muligheder for at forbedre patent- og patenttvistsystemerne i EU, herunder at deltage i yderligere drøftelser om den europæiske patenttvistaftale, at tiltræde München-konventionen og at revidere forslagene om EF-patentet; mener, at udkastet til den europæiske patenttvistaftale skal forbedres væsentligt og omfatte spørgsmålene om demokratisk kontrol, domstolens uafhængighed og sagsomkostninger, og at det skal indeholde et tilfredsstillende forslag til procesreglement for Den Europæiske Patentret;

2.   erindrer Kommissionen om, at alle forslag til retsakter bør ledsages af en dybtgående konsekvensanalyse for så vidt angår patentkvalitet, forvaltning af patentsystemet, domstolens uafhængighed, og sagsomkostninger;

3.   henstiller, at Parlamentets Juridiske Tjeneste anmodes om at afgive et foreløbigt responsum om de EU-relaterede aspekter af den eventuelle indgåelse mellem medlemsstaterne af den europæiske patenttvistaftale i lyset af overlapningerne mellem patenttvistaftalen og gældende EU-ret samt at klarlægge de lovgivningsmæssige kompetencer på dette område;

4.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0407.


Dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010)
PDF 177kWORD 80k
Europa-Parlamentets beslutning om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (2006/2046(INI))
P6_TA(2006)0417A6-0290/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (KOM(2006)0013),

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om handlingsplanen for dyrebeskyttelse og den dertil hørende konsekvensvurdering (KOM(2006)0014 og SEK(2006)0065),

-   der henviser til protokollen til EF-traktaten (Amsterdam-traktaten) om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd,

-   der henviser til Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål(1),

-   der henviser til de fælles bestemmelser om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål,

-   der henviser til Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, som i øjeblikket er under udarbejdelse (KOM(2005)0119),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde med titlen "Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien"(KOM(2005)0024),

-   der henviser til Kommissionens retningslinjer af 15. juni 2005 vedrørende konsekvensvurderinger (SEK(2005)0791),

-   der henviser til det mandat, som Kommissionen fik i forbindelse med WTO-forhandlingerne inden for landbrug, og som er fastlagt i Kommissionens forslag til modaliteter i landbrugsforhandlingerne i WTO (dokumentreference 625/02) af januar 2003,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0290/2006),

A.   der henviser til, at enhver aktivitet med henblik på dyrebeskyttelse og dyrevelfærd skal være baseret på det grundlæggende princip om, at dyr er sansende skabninger, og at der skal tages hensyn til deres specifikke behov, samt at dyrebeskyttelse også er et udtryk for en human indstilling i det 21. århundrede og en udfordring, som den europæiske civilisation og kultur står over for,

B.   der henviser til, at Europa har udstedt en omfattende dyrebeskyttelseslovgivning i de senere år og således har opnået et af de højeste dyrebeskyttelsesniveauer i verden; der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har gjort opmærksom på, at det anser denne proces for at være absolut nødvendig; der henviser til, at et højt dyrebeskyttelsesniveau opfylder offentlighedens ønske om etisk og socialt ansvarlige produkter,

C.   der henviser til, at dyrebeskyttelse vedrører flere politikområder og en lang række etiske, sociale, politiske og økonomiske spørgsmål; der henviser til, at dyrebeskyttelse ikke må begrænse sig til forsøgsdyrs eller landbrugsdyrs beskyttelse og velfærd, men at den derimod skal omfatte alle dyr,

D.   der henviser til, at der er en sammenhæng mellem dyrebeskyttelse, dyresundhed og produktsikkerhed; der henviser til, at alternative testmetoder og et højt dyrebeskyttelsesniveau fra opdræt til slagtning kan have en positiv indflydelse på produktsikkerheden,

E.   der henviser til, at en videreudvikling af dyrebeskyttelsen i Fællesskabet kræver øget forskning og integration af dyrebeskyttelse i alle relevante konsekvensanalyser samt inddragelse af alle interessegrupper i beslutningsprocessen; der henviser til, at gennemsigtighed og accept samt en fælles anvendelse og kontrol af eksisterende forskrifter på alle niveauer er en forudsætning for en vellykket dyrebeskyttelsesstrategi i Europa,

F.   der henviser til, at målet med en dyrebeskyttelsesstrategi skal være, at øgede omkostninger i forbindelse med dyrebeskyttelse honoreres rimeligt; der henviser til, at en ambitiøs dyrebeskyttelsespolitik uden en europæisk og global dialog herom og uden en offensiv oplysningskampagne i ind- og udland om fordelene ved højere dyrebeskyttelsesstandarder kun kan blive en begrænset succes, hvis den forfølges ensidigt af EU,

G.   der henviser til, at den europæiske dyrebeskyttelsespolitik skal ledsages af en sammenhængende handelspolitik og en politik, som erkender, at dyrevelfærd på trods af EU's anstrengelser hverken var omhandlet i rammeaftalen af juli 2004 eller i nogen andre af de vigtige dokumenter fra Doha-runden under WTO-forhandlingerne; der henviser til, at det derfor ikke er holdbart at indføre yderligere dyrevelfærdsstandarder, som kan påvirke producenternes internationale konkurrenceevne negativt, før EU's vigtigste partnere i WTO har ændret deres holdning grundlæggende,

H.   der henviser til, at anerkendelse af de såkaldte "non-trade-concerns", som omfatter dyrevelfærd, ikke har været en prioritet for Kommissionen under WTO-forhandlingerne; der henviser til, at anerkendelse af "non-trade-co