Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 12 ta' Ottubru 2006 - Brussell
Ftehima KE-Bulgarija : Il-parteċipazzjoni fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga *
 Ftehima KE-Rumanija: Il-parteċipazzjoni fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga *
 Ftehima KE-Turkija: Il-parteċipazzjoni fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga *
 Ftehima bejn il-KE u s-Singapor dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
 Ftehima bejn il-KE u l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
 Ftehima bejn il-KE u n-New Zealand dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
 Ftehima bejn il-KE u l-Urugwaj dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
 Ftehima bejn il-KE u l-Maldivi dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
 L-immaniġġjar tal-programmi Ewropej għar-radju-navigazzjoni bis-satelliti *
 Il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski (verżjoni kkodifikata) ***I
 Reklamar qarrieqi u komparattiv ***I
 Il-protezzjoni ta' drittijiet ta' l-awtur u ċerti drittijiet relatati (Verżjoni kkodifikata) ***I
 Drittijiet relatati mad-drittijiet ta' l-awtur (Verżjoni kkodifikata) ***I
 Il-kontroll tal-Qoxra ta' San José (Verżjoni kkodifikata) *
 Glukożju u lattożju (Verżjoni kkodifikata) *
 Emendi għall-Artikoli 3 u 4 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
 Is-salarji bażiċi u l-allowances finanzjarji li japplikaw għall-istaff tal-Europol *
 Regolamenti tal-Persunal ta' l-Europol *
 Klassifika ta' l-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi Reviżjoni 2 tan-NACE ***I
 Għajnuna Komunitarja speċjali lill-Kosovo *
 L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni *
 L-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali *
 L-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali - attivitajiet taħt it-Titolu VI tat-TUE *
 Azzjonijiet futuri fil-qasam tal-privattivi
 Il-Protezzjoni u l-Benesseri ta' l-Annimali 2006-2010
 Segwitu tar-rapport dwar il-kompetizzjoni fis-servizzi professjonali
 Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-UE u l-MERCOSUR
 Il-frott artab u ċ-ċirasa intenzjonati għall-ipproċessar

Ftehima KE-Bulgarija : Il-parteċipazzjoni fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga *
PDF 202kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Bulgarija dwar il-parteċipazzjoni tal-Bulgarija fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi (COM(2006)0255 – C6-0322/2006 – 2006/0095(CNS))
P6_TA(2006)0393A6-0328/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0255)(1),

–   wara li kkunsidra l-abbozz tal-ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Bulgarija dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija fiċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 152 u 300(2), l-ewwel subparagrafu tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skond liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0322/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0328/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tal-Bulgarija.

(1) Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.


Ftehima KE-Rumanija: Il-parteċipazzjoni fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga *
PDF 203kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija dwar il-parteċipazzjoni tar-Rumanija fix-xogħol taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga (COM(2006)0256 – C6-0321/2006 – 2006/0087(CNS))
P6_TA(2006)0394A6-0326/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0256) (1),

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tar-Rumanija rigward il-parteċipazzjoni tar-Rumanija fiċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 152 u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Trattat il-Kunsill ikkonsulta mal-Parlament (C6-0321/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0326/2006),

1.  Japprova konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Rumanija.

(1) Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.


Ftehima KE-Turkija: Il-parteċipazzjoni fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga *
PDF 201kWORD 32k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar il-parteċipazzjoni tat-Turkija fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga (COM(2006)0257 – C6-0320/2006 – 2006/0089(CNS))
P6_TA(2006)0395A6-0327/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0257)(1),

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tat-Turkija fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 152 u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Trattat il-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0320/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0327/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tat-Turkija.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Ftehima bejn il-KE u s-Singapor dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
PDF 198kWORD 30k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2005)0513 – C6-0165/2006 – 2005/0208(CNS))
P6_TA(2006)0396A6-0295/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2005)0513)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80(2) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6-0165/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0295/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika ta' Singapor.

(1) Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.


Ftehima bejn il-KE u l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
PDF 197kWORD 30k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2005)0264 – C6-0224/2005 – 2005/0112(CNS))
P6_TA(2006)0397A6-0293/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2005)0264)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80(2) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0224/2005),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0293/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-Gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u ta' l-Awstralja.

(1) Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.


Ftehima bejn il-KE u n-New Zealand dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
PDF 198kWORD 30k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u n-New Zealand dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru. (COM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS))
P6_TA(2006)0398A6-0294/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2005)0267)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80(2) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0226/2005),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0294/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tan-New Zealand.

(1) Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.


Ftehima bejn il-KE u l-Urugwaj dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
PDF 198kWORD 30k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Lvant ta' l-Urugwaj dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2006)0064 – C6-0249/2006 – 2006/0016(CNS))
P6_TA(2006)0399A6-0296/2006

(Proċedura ta" konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0064)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80(2) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0249/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0296/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex iressaq il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-Gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Lvant ta' l-Urugwaj.

(1)1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Ftehima bejn il-KE u l-Maldivi dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru *
PDF 197kWORD 30k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Maldivi dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2006)0095 – C6-0250/2006 – 2006/0027(CNS))
P6_TA(2006)0400A6-0297/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0095)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80(2) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0250/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0297/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Maldivi.

(1)1 Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.


L-immaniġġjar tal-programmi Ewropej għar-radju-navigazzjoni bis-satelliti *
PDF 197kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar it-twaqqif ta' strutturi għall-immaniġġjar tal-programmi Ewropej għar-radju-navigazzjoni bis-satelliti (COM(2006)0261 – C6-0201/2006 – 2006/0090(CNS))
P6_TA(2006)0401A6-0314/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0261)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 308 tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill kkonsulta lill-Parlament (C6-0201/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0314/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kunsill sabiex javżaħ jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta mill-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski (verżjoni kkodifikata) ***I
PDF 199kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0205 – C6-0152/2006 – 2006/0067(COD))
P6_TA(2006)0402A6-0313/2006

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: Kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0205)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 175(1) tat-Trattat KE, skond liema Trattat il-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6-0152/2006),

–   wara li kkunsidra il-Ftehim Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80, 51 u 43 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0313/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Reklamar qarrieqi u komparattiv ***I
PDF 197kWORD 30k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0222) – C6-0161/2006 – 2006/0070(COD))
P6_TA(2006)0403A6-0318/2006

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: Kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0222)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 95 tat-Trattat KE, skond liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0161/2006),

–   wara li kkunsidra il-Ftehim Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80, 51 u 43 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarjiet Legali (A6-0318/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Il-protezzjoni ta' drittijiet ta' l-awtur u ċerti drittijiet relatati (Verżjoni kkodifikata) ***I
PDF 198kWORD 32k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-perjodu ta' protezzjoni ta' drittijiet ta' l-awtur u ċerti drittijiet relatati (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0219 – C6-0160/2006 – 2006/0071(COD))
P6_TA(2006)0404A6-0323/2006

(Proċedura ta' kodeċiżjoni - Kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0219)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2), 47(2), 55 u 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0160/2006),

–   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80, 51 u 43 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0323/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Drittijiet relatati mad-drittijiet ta' l-awtur (Verżjoni kkodifikata) ***I
PDF 199kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dritt ta' kiri u dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet ta' l-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0226 – C6-0162/2006 – 2006/0073(COD))
P6_TA(2006)0405A6-0321/2006

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: Kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0226)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2), 47(2), 55 u 95 tat-Trattat KE, skond liema Trattat il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0162/2006),

–   wara li kkunsidra il-Ftehima Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80, 51 u 43 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0321/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Il-kontroll tal-Qoxra ta' San José (Verżjoni kkodifikata) *
PDF 200kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Qoxra ta' San José (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0123 - C6-0136/2006 – 2006/0040(CNS))
P6_TA(2006)0406A6-0322/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni - Kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0123)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 37 u 94 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0136/2006),

–   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80, 51 u 43 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0322/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Glukożju u lattożju (Verżjoni kkodifikata) *
PDF 199kWORD 31k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-glukożju u l-lattożju (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0116 – C6-0135/2006 – 2006/0038(CNS))
P6_TA(2006)0407A6-0320/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni - Kodifikazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0116)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 308 tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Kunsill kkonsulta lill-Parlament (C6-0135/2006),

–   wara li kkunsidra il-Ftehima Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġiżlattivi(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80, 51 u 43 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0320/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.


Emendi għall-Artikoli 3 u 4 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
PDF 367kWORD 50k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-emendi għall-Artikoli 3 u 4 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2005/2036(REG))
P6_TA(2006)0408A6-0274/2006

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu ta' l-14 ta' Diċembru 2004 dwar il-verifikazzjoni tal-kredenzjali(1) u speċjalment paragrafu 6 tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-ittra mingħand is-Segretarju Ġenerali tiegħu tal-15 ta' Frar 2005,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0274/2006),

1.  Iddeċieda li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidhru hawn taħt,

2.  Josserva li dawn l-emendi se jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss skond l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test preżenti   Emendi
Emenda 1
Artikolu 3, paragrafu -1 (ġdid)
-1.  Wara l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, il-President għandu jistieden lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri sabiex jgħaddu lill-Parlament mingħajr dewmien l-ismijiet tal-Membri eletti sabiex il-Membri kollha jieħdu l-kariga fil-Parlament b'effet mill-ftuħ ta' l-ewwel seduta wara l-elezzjonijiet.
Fl-istess ħin, il-President għandu jiġbed l-attenzjoni ta' dawk l-awtoritajiet għad-dispożizzjoniiet rilevanti għall-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 u jistedinhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jevitaw kull inkompatibbiltà mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew.
(L-artikolu 3(6) attwali hu mħassar)
Emenda 2
Artikolu 3, paragrafu -1a (ġdid)
-1a. Kull Membru li l-elezzjoni tiegħu jkun mgħarraf biha l-Parlament għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, qabel jidħol fil-kariga fil-Parlament, li huwa ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976. Wara l-elezzjonijiet ġenerali, din id-dikjarazzjoni għandha ssir fejn hu possibbli mhux aktar tard minn sitt ijiem qabel is-seduta kostituttiva tal-Parlament. Sakemm il-kredenzjali ta' Membru jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe tilwima u kemm-il darba jkun iffirma minn qabel id-dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija aktar 'l fuq, il-Membru għandu jidħol fil-kariga tiegħu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u għandu jgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga.
Fejn ikun stabbilit minn fatti vverifikati minn sorsi disponibbli għall-pubbliku li Membru għandu kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament, fuq informazzjoni provduta mill-President tiegħu, għandu jistabbilixxi li hemm post vakanti.
(L-artikolu 3(5) attwali hu mħassar)
Emenda 3
Artikolu 3, paragrafu 2, subparagrafu 2
M'għandux ikun possibbli li tiġi kkonfermata l-validità tal-mandat ta' xi Membru jekk ma jkunux ġew magħmula d-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa skond l-Artikolu 7 ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u l-Anness I ta' dawn ir-regoli. 
M'għandux ikun possibbli li tiġi kkonfermata l-validità tal-mandat ta' xi Membru jekk ma jkunux ġew magħmula d-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa taħt dan l-Artikolu u l-Anness I ta' dawn ir-regoli.
Emenda 4
Artikolu 4, paragrafu 4
4.  L-inkompatibilitajiet ġejjin mil-leġiżlazzjoni nazzjonali għandhom ikunu mgħarrfa lill-Parlament li għandu jieħu nota tagħhom.
4.  Fejn awtorità kompetenti ta' Stat Membru tinnotifika lill-President bit-tmiem tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew skond id-dispożizzjonijiet tal-Liġi ta' dak l-Istat Membru, b'riżultat jew ta' inkompatibbiltajiet fis-sens ta' l-Artikolu 7(3) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, jew ta' l-irtirar tal-mandat skond l-Artikolu 13(3) ta' dak l-Att, il-President għandu jinforma lill-Parlament li l-mandat spiċċa fid-data kkomunikata mill-Istat Membru u jistieden lill-Istat Membru jimla l-post vakanti mingħajr dewmien.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew il-Membru konċernat jgħarrfu lill-President dwar xi ħatra jew kariga li hija inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, il-President għandu jgħarraf lill-Parlament li jqis il-post vakanti.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew il-Membru konċernat jgħarrfu lill-President dwar xi ħatra jew elezzjoni għal kariga li hija inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-President għandu jgħarraf lill-Parlament li għandu jistabilixi li hemm post vakanti.
Emenda 5
Artikolu 4, paragrafu 6, inċiż 2
f'każ ta' ħatra għal kariga li hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, skond il-liġi elettorali nazzjonali jew skond l-Artikolu 7 ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976: id-data notifikata mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew mill-Membru konċernat.
-f'każ ta' ħatra jew elezzjoni għal kariga li hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) jew (2) ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976: id-data notifikata mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew mill-Membru konċernat.
Emenda 6
Artikolu 4, paragrafu 7
7.  Meta l-Parlament iqis il-post bħala vakanti, għandu jgħarraf b'dan lill-Istat Membru konċernat.
7.  Meta l-Parlament jistabilixxi li jeżisti post vakanti, għandu jgħarraf b'dan lill-Istat Membru konċernat u jistiednu jimla il-kariga mingħajr dewmien.
Emenda 7
Artikolu 11, interpretazzjoni
Jekk kwistjoni li għandha x' taqsam mal-verifika ta' kredenzjali titqajjem waqt li l-aktar Membru anzjan ikun qiegħed jippresiedi, huwa għandu jirreferi l-kwistjoni lill-kumitat responsabbli mill-verifika tal-kredenzjali.
L-aktar Membru anzjan għandu jeżerċita s-setgħat tal-President imsemmija fl-Artikolu 3 (-1a) subparagrafu 2. Kull kwistjoni oħra li għandha x' taqsam mal-verifika ta' kredenzjali li titqajjem waqt li l-aktar Membru anzjan ikun qiegħed jippresiedi, għandha tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-verifika tal-kredenzjali.

(1) ĠU C 226 E, 15.9.2005, p.51.


Is-salarji bażiċi u l-allowances finanzjarji li japplikaw għall-istaff tal-Europol *
PDF 203kWORD 34k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-inizjattiva mir-Repubblika ta' l-Awstrija għal adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li taġġusta s-salarji bażiċi u l-konċessjonijiet finanzjarji li japplikaw għall-istaff tal-Europol (5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))
P6_TA(2006)0409A6-0278/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-inizjattiva mir-Repubblika ta' l-Awstrija (5417/2006)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 44 ta' l-Att tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 1998 li jistabbilixxi r-regolamenti ta' l-istaff li japplikaw għall-impjegati ta' l-Europol (minn issa 'l quddiem imsejħa "r-regolamenti ta' l-istaff"),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE, skond liema l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6-0072/2006),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - Kontroll Demokratiku fuq l-Europol (COM(2002)0095),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2002 dwar l-iżvilupp fil-futur tal-Europol u dwar l-inkorporazzjoni awtomatika tiegħu fis-sistema istituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea(2),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill ta' l-10 ta' April 2003 dwar il-futur ta' l-iżvilupp ta' l-Europol(3),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2005 dwar l-inizjattiva tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu bil-ħsieb li tkun adottata deċiżjoni tal-Kunsill li taġġusta s-salarji bażiċi u l-konċessjonijiet finanzjarji li japplikaw għall-istaff ta' l-Europol(4),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0278/2006)

A.   billi l-Parlament ma kienx ikkonsultat, jew infurmat dwar kwalunkwe miżura operattiva jew organizzattiva fir-rigward ta' l-Europol, jew ta' l-attivitajiet attwali ta' l-Europol u programmi fil-futur indirizzati skond il-ħtiġijiet ta' l-UE u ta' l-Istati Membri; billi dan in-nuqqas ta' informazzjoni jwassal biex ikun impossibbli għal Parlament biex jevalwa r-relevanza u l-adegwatezza tad-deċiżjoni proposta, u billi l-konverżjoni ta' l-Europol f'aġenzija ta' l-UE hija meħtieġa b'mod urġenti biex tittejjeb it-trasparenza u s-superviżjoni u billi bl-ixkiel tiegħu fil-progress f'dan ir-rigward il-Kunsill mhux qed jerfa' r-resposabilitajiet tiegħu;

1.  Jirrifjuta l-inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija;

2.  Jistieden lir-Repubblika ta' l-Awstrija biex tirtira l-inizjattiva tagħha;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvern tar-Repubblika ta' l-Awstrija.

(1) Għadha mhux ippublikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 187 E, 7.8.2003, p. 144.
(3) ĠU C 64 E, 12.3.2004, p.588.
(4) ĠU C 157 E, 6.7.2006, p. 450.


Regolamenti tal-Persunal ta' l-Europol *
PDF 200kWORD 34k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Att tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal ta' l-Europol (5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))
P6_TA(2006)0410A6-0279/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija (5428/2006)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 44 ta' l-Att tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 1998 li jistabbilixxi r-regolamenti tal-persunal li japplikaw għall-impjegati tal-Europol (minn issa 'l quddiem imsejjħa "r-regolamenti tal-persunal"),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE, skond liema il-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6-0073/2006),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - Kontroll Demokratiku fuq il-Europol (COM(2002)0095),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2002 dwar il-futur ta' l-iżvilupp ta' l-Europol u dwar l-inkorporazzjoni awtomatika tiegħu fis-sistema istituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea(2),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill ta' l-10 ta' April 2003 dwar il-futur ta' l-iżvilupp ta' l-Europol(3),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2005 dwar l-inizjattiva tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu bil-ħsieb li tkun adottata deċiżjoni tal-Kunsill li taġġusta s-salarji bażiċi u l-konċessjonijiet finanzjarji li japplikaw għall-istaff ta' l-Europol(4),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0279/2006),

A.   billi l-Parlament ma ġiex ikkonsultat, jew infurmat, dwar kwalunkwe miżura operattiva jew organizzattiva fir-rigward ta' l-Europol, jew ta' l-attivitajiet kurrenti u programmi futuri ta' l-Europol bi tweġiba għall-ħtiġijiet ta' l-UE u ta' l-Istati Membri; billi din in-nuqqas ta' informazzjoni jagħmilha impossibbli għall-Parlament biex jevalwa r-relevanza u l-adekwatezza tad-deċiżjoni proposta, u billi l-konverżjoni ta' l-Europol f'aġenzija ta' l-UE hija meħtieġa b'mod urġenti biex jitjiebu t-trasparenza u s-superviżjoni u billi bl-ixkiel tiegħu fil-progress f'dan ir-rigward il-Kunsill mhux qed jerfa' r-resposabilitajiet tiegħu;

1.  Jirrifjuta l-inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija;

2.  Jistieden lir-Repubblika ta' l-Awstrija biex tirtira l-inizjattiva tagħha;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvern tar-Repubblika ta' l-Awstrija.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 187 E, 7.8.2003, p. 144.
(3) ĠU C 64 E, 12.3.2004, p. 588.
(4) ĠU C 157 E, 6.7.2006, p. 450.


Klassifika ta' l-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi Reviżjoni 2 tan-NACE ***I
PDF 1573kWORD 1861k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-klassifika ta' l-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi Reviżjoni 2 tan-NACE u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi ta' l-istatistika (COM(2006)0039 – C6-0041/2006 – 2006/0011(COD))
P6_TA(2006)0411A6-0247/2006

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0039)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0041/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0247/2006),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk għandha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ieħor;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Posizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Ottubru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament Nru .../2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-klassifika ta" l-istatistika ta" attivitajiet ekonomiċi Reviżjoni 2 tan-NACE u jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi ta" l-istatistika

P6_TC1-COD(2006)0011


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA" L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komuntà Ewropea, u partikularment l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw ta" proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew(2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat(3),

Billi:

(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90(4) stabbilixxa l-klassifika ta" l-istatistika fir-rigward ta" attivitajiet ekonomiċi fil-Komuntà Ewropea (aktar "il quddiem magħrufa bħala r-"Rev.1 tan-NACE ").

(2)  Sabiex ikun rifless l-iżvilupp teknoloġiku u t-tibdil strutturali ta" l-ekonomija, għandha tkun stabbilita klassifika aġġornata, li se tissejjaħ ir-Reviżjoni 2 tan-NACE (aktar "il quddiem magħrufa bħala r-"Rev. 2 tan-NACE").

(3)  Klassifika aġġornata bħar-Rev. 2 tan-NACE hija ċentrali għall-isforzi li qed tagħmel il-Kummissjoni sabiex ikunu riveduti l-istatistiċi tal-Komunità; din hija mistennija li twassal, permezz ta" data aktar komparabbli u rilevanti,governanza ekonomika aħjar fil-livell tal-KE u dak nazzjonali.

(4)  Sabiex jiffunzjona, is-suq intern jeħtieġ normi ta" l-istatistika applikabbli għall-ġbir, it-trażmissjoni u l-pubblikazzjoni ta" l-istatistika nazzjonali u tal-Komunità sabiex l-intapriżi, l-istituzzjonijiet finanzjarji, il-gvernijiet u l-operaturi l-oħra kollha f'Suq Wieħed ikunu pprovduti b"data ta" l-istatistika li tkun ta" min joqgħod fuqha u komparabbli. Għal dan il-fini, huwa vitali li l-kategoriji varji tal-klassifika ta" l-attivitajiet fil-Komuntà Ewropea jkunu interpretati b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha.

(5)  Statistika ta" min joqgħod fuqha u komparabbli hija neċessarja biex tippermetti lill-intrapriżi jistmaw il-kompetittività tagħhom, u hija utli għall-Istituzzjonijiet tal-Komunità biex jipprevjenu distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.

(6)  L-istabbiliment ta" klassifika komuni ta" l-istatistika fir-rigward ta" l-attivitajiet ekonomiċi ma tobbligax per se lill-Istati Membri biex jiġbru, jippubblikaw jew jissupplixxu d-data. Jekk l-Istati Membri jużaw klassifiki ta" l-attivitajiet marbuta mal-klassifika tal-Komunità, biss, ikun possibbli li jkun ipprovdut tagħrif integrat bil-kredibilità, ħeffa, flessibilità u grad ta" dettal meħtieġ għall-ġestjoni tas-suq intern.

(7)  Għandu jittieħed ħsieb li l-Istati Membri jkunu kapaċi, sabiex jissodisfaw il-ħtiġiet nazzjonali, jintegraw fil-klassifiki nazzjonali tagħhom kategoriji addizzjonali msejsa fuq il-klassifika ta" l-istatistika fir-rigward ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komuntà Ewropea.

(8)  Il-komparabilità internazzjonali ta" l-istatistika fir-rigward ta" l-ekonomija teħtieġ li l-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet tal-Komunità jużaw klassifiki ta" l-attivitajiet ekonomiċi li huma marbuta direttament ma" l-Istandard Internazzjonali ta' Klassifika Industrijali ta" l-Attivitajiet Ekonomiċi kollha (ISIC) Rev. 4, kif adottat mill-Kummissjoni ta" l-Istatistika tan-Nazzjonijiet Uniti.

(9)  L-użu tal-klassifikazzjoni ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità jitlob li l-Kummissjoni tkun megħjuna mill-Kumitat għall-Programm Statistiku imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom(5) partikularment fir-rigward ta' l-eżami ta" problemi li jinħolqu mill-implimentazzjoni tar-Rev. 2 tan-NACE, tranżizzjoni koordinata b'mod sħiħ mir-Rev. 1 tan-NACE għar-Rev. 2 tan-NACE, kif ukoll l-inkorporazzjoni ta" l-emendi tar-Rev. 2 tan-NACE.

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93(6) stabbilixxa qafas komuni għat-twaqqif ta" reġistri ta" l-istatistika dwar in-negozju b'definizzjonijiet, karatteristiċi, ambitu u proċeduri ta" aġġornament armonizzati.

(11)  L-istabbiliment ta" klassifika riveduta ta" l-istatistika dwar l-attivitajiet ekonomiċi jimplika li hemm ħtieġa li jkunu mmodifikati speċifikament ir-referenzi għar-Rev. 1 tan-NACE kif ukoll li jkunu emendati għadd ta" strumenti rilevanti. Għalhekk, jeħtieġ ikun emendat ir-Regolament (KEE) Nru 3037/90, kif ukoll ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 tad-19 ta" Diċembru 1991 dwar l-istabbiliment ta" stħarriġ tal-produzzjoni industrijali mill-Komunità(7), ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 ta" l-20 ta" Diċembru 1996 dwar l-istatistika strutturali dwar in-negozju(8), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta" Mejju 1998 dwar l-istatistika fuq medda qasira ta" żmien(9), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 tal-25 ta" Mejju 1998 dwar statistical returns fir-rigward tal-ġarr ta" l-oġġetti bit-triq(10), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 tad-9 ta" Marzu 1999 dwar l-istatistika strutturali fuq dħul u fuq spejjeż tax-xogħol(11), ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 November 2002 fuq l-istatistika dwar l-iskart(12), ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-27 ta" Frar 2003 dwar l-indiċi ta" l-ispejjeż tax-xogħol(13), ir-Regolament (KE) Nru 48/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta" Diċembru 2003 fuq il-produzzjoni ta" l-istatistiċi annwali tal-Komunità fuq l-industrija ta" l-azzar għas-snin ta" referenza 2003-2009(14), ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 April 2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità fuq is-soċjetà informatika(15), ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta" Settembru 2005 fuq l-istatistika dwar it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi (16).

(12)  Għadd ta" strumenti tal-Komunità jridu jkun emendati, skond il-proċeduri speċifiċi li kienu japplikaw għalihom, qabel it-tranżizzjoni għar-Rev. 2 tan-NACE, jiġifieri: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta" Ġunju 1996 fuq is-sistema Ewropea tal-kontabilità nazzjonali u reġjonali fil-Komunità(17); ir-Regolament (KE) Nru 138/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta" Diċembru 2003 fuq il-kontabilità ekonomika għall-agrikoltura fil-Komunità(18); ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta" Jannar 2005 fuq l-istatistiċi tal-Komunità dwar il-bilanċ tal-ħlasijiet, il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi u l-investment dirett barrani(19).

(13)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta" dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta" Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta" implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni(20).

(14)  B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata l-poter li temenda jew tissuplimenta n-NACE Rev.2 sabiex jittieħed kont ta' żviluppi teknoloġiċi jew ekonomiċi jew sabiex din tkun konformi ma klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn. Minħabba li dawn il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma maħsuba sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament jew sabiex jissuplimentaw dan ir-Regolament biż-żieda ta' elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(15)  Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-ħolqien ta' standards statistiċi komuni li jippermettu l-produzzjoni ta' data armonizzata, ma jistax jintlaħaq b'mod sodisfaċenti mill-Istati Membri u jista' għalhekk jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolamet ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(16)  Il-Kumitat tal-Programm dwar l-Istatistika kien ikkonsultat.

ADOTTAW DAN ir-Regolament:

TAQSIMA 1:

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

1.  Dan ir-Regolament jistabblixxi l-klassifika komuni ta" l-istatisitka fir-rigward ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità, aktar "il quddiem magħrufa bħala r-"Rev. 2 tan-NACE", sabiex tkun żgurata r-rilevanza fir-rigward tar-realtà ekonomika u l-komparabilità bejn il-klassifiki nazzjonali, tal-Komunità u internazzjonali u b'hekk l-istatistika nazzjonali, tal-Komunità u internazzjonali.

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-użu tal-klassifika għal għanijiet ta" statistika.

Artikolu 2

Rev. 2 tan-NACE

1.  Ir-Rev. 2 tan-NACE għandha tinkludi:

   a) l-ewwel livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi alfabetiku (taqsimiet),
   b) it-tieni livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi numeriku b'żewġ figuri (diviżjonijiet),
   c) it-tielet livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi numeriku bi tliet figuri (gruppi),
   d) ir-raba" livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi numeriku b'erba" figuri (kategoriji).

2.  Ir-Rev. 2 tan-NACE tidher fl-Anness I.

Artikolu 3

Użu tar-Rev. 2 tan-NACE

Il-Kummissjoni għandha tuża r-Rev. 2 tan-NACE għall-istatistiċi kollha klassifikati skond l-attivitajiet ekonomiċi.

Artikolu 4

Klassifiki nazzjonali ta" l-attivitajiet ekonomiċi

1.  L-istatistika ta" l-Istati Membri ppreżentata skond l-attivitajiet ekonomiċi għandha tkun prodotta permezz tar-Rev. 2 tan-NACE jew ta" klassifika nazzjonali li toħroġ minnha.

2.  Il-klassifika nazzjonali tista" tintroduċi intestaturi u livelli addizzjonali u tista" tintuża kodifika differenti. Kull wieħed mil-livelli, ħlief l-ogħla, għandu jkun jikkonsisti jew fl-istess intestaturi bħal tal-livell ekwivalenti tar-Rev. 2 tan-NACE jew intestaturi li jikkostitwixxu taqsim preċiż tagħhom.

3.  L-Istati Membri għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni, għall-approvazzjoni tagħha qabel ma jkunu ppubblikati, l-abbozzi li jiddefinixxu jew jimmodifikaw il-klassifiki nazzjonali tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tikkontrolla l-konformità ta" dawn l-abbozzi mal-paragrafu 2 fi żmien xahrejn. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-klassifika nazzjonali approvata lill-Istati Membri l-oħra għall-informazzjoni. Il-klassifiki nazzjonali ta" l-Istati Membri għandhom jinkludu tabella ta" konkordanza bejn il-klassifiki nazzjonali u r-Rev. 2 tan-NACE.

4.  F'każ ta" inkompatibilità bejn ċerti intestaturi tar-Rev. 2 tan-NACE u l-istruttura ekonomika nazzjonali, il-Kummissjoni tista" tawtorizza Stat Membru sabiex juża aggregazzjoni ta" l-intestaturi tar-Rev. 2 tan-NACE f'settur speċifiku.

Biex iġib awtorizzazzjoni bħal din, l-Istat Membru kkonċernat irid jipprovdi lill-Kummissjoni bit-tagħrif kollu meħtieġ biex tikkunsidra t-talba tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fi żmien tliet xhur.

Madankollu, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, din l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tintitola lill-Istat Membru kkonċernat biex jissuddividi l-intestaturi aggregati b'mod differenti mir-Rev. 2 tan-NACE.

5.  Il-Kummissjoni għandha, flimkien ma" l-Istat Membru kkonċernat, tirrevedi perjodikament l-awtorizzazzjonijiet mogħtija skond il-paragrafu 4 biex ikun ivverifikat jekk għadhomx iġġustifikati.

Artikolu 5

Attivitajiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, għandha tiżgura t-tixrid, iż-żamma u l-promozzjoni tar-Rev. 2 tan-NACE, partikularment billi:

   a) tabbozza, taġġorna u tippubblika noti ta" spjegazzjoni għar-Rev. 2 tan-NACE;
   b) tfassal u tippubblika linji ta" gwida biex l-unitajiet ta" l-istatistika jkunu klassifikati skond ir-Rev. 2 tan-NACE;
   c) tippubblika tabelli ta' korrispondenza bejn ir-Rev. 1.1 tan-NACE u r-Rev. 2 tan-NACE u bejn ir-Rev. 2 tan-NACE u r-Rev. 1.1 tan-NACE;
   d) taħdem sabiex ittejjeb il-konsistenza ma" klassifiki oħra soċjali u ekonomiċi.

Artikolu 6

Miżuri ta" implimentazzjoni

1.  Il-miżuri li ġejjin għall-implimentazzjoni tar-Rev. 2 tan-NACE għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 7(2):

   a) deċiżjonijiet meħtieġa f'każ ta" problemi li joħrġu mill-implimentazzjoni tar-Rev. 2 tan-NACE, inkluża l-assenjazzjoni ta" l-attivitajiet ekonomiċi f'kategoriji speċifiċi; u
   b) miżuri tekniċi li jiżguraw it-tranżizzjoni koordinata bis-sħiħ mir-Rev. 1.1 tan-NACE għar-Rev. 2 tan-NACE, partikularment fir-rigward ta" kwistjonijiet dwar qtugħ fis-serji kronoloġiċi, inkluż rappurtaġġ doppju u estrapolazzjoni retroattiva fis-serji kronoloġiċi.

2.  Il-miżura li ġejja għandha tiġi adottata bi qbil mal-proċedura regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-Artikolu 7(3). l-emendi għar-Rev. 2 tan-NACE huma mfassla sabiex:

   a) iqisu l-iżviluppi teknoloġiċi jew ekonomiċi;
   b) ikun hemm allinjament ma" klassifiki oħra ekonomiċi u soċjali; Dawn il-miżuri għandhom ikunu annessi ma' dan ir-Regolament.

3.  Għandu jitqies il-prinċipju li l-benefiċċji mill-aġġornament iridu jkunu akbar mill-ispejjeż għalih, kif ukoll il-prinċipju li spejjeż u piżijiet addizzjonali jibqgħu f'limitu raġonevoli.

Artikolu 7

Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm dwar l-Istatistika, aktar 'il quddiem magħruf bħala l-Kumitat, stabbilit bid-Deċiżjoni 89/382/KEE, Euratom.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, u jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta" l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun iffissat għal tliet xhur.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandha tapplika l-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikoli 5a(1) sa (4) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, u jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta" l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 8

Implimentazzjoni tar-Rev. 2 tan-NACE

1.  L-unitajiet statistiċi msemmija fir-reġistri tan-negozju, kif imwaqqfa bir-Regolament (KEE) Nru 2186/93, għandhom ikunu kklassifikati skond ir-Rev. 2 tan-NACE.

2.  L-istatistika li tirreferri għall-attivitajiet ekonomiċi mwettqa mill-1 ta" Jannar 2008 "il quddiem għandha tkun prodotta mill-Istati Membri skond ir-Rev. 2 tan-NACE jew bi klassifika nazzjonali li toħroġ minnha skond l-Artikolu 4.

3.  B'deroga għall-paragrafu 2, mill-1 ta' Jannar 2009 'l quddiem l-istatistika għal żmien qasir irregolata mir-Regolament (KE) Nru. 1165/98 u l-indiċi ta' l-ispejjeż tax-xogħol irregolat mir-Regolament (KE) Nru. 450/2003, għandhom isiru skond ir-Rev. 2 tan-NACE mill-1 ta Jannar 2009.

4.  Ir-Rev. 2 tan-NACE m'għandhiex tintuża għall-produzzjoni ta" l-istatistika li ġejja:

   a) l-istatistika tal-Kontabilità Nazzjonali taħt ir-Regolament (KE) Nru 2223/96;
   b) Kontijiet ekonomiċi għall-agrikoltura skond ir-Regolament (KE) Nru. 138/2004;
   c) l-istatistika dwar il-bilanċ tal-ħlasijiet, il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi u l-investiment dirett barrani taħt ir-Regolament (KE) Nru 184/2005.

TAQSIMA II:

EMENDI TA" L-ATTI RELATATI

Artikolu 9

Emendi tar-Regolament (KEE) Nru 3037/90

L-Artikoli 3, 10, u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 3037/90 għandhom jitħassru.

Artikolu 10

Emenda tar-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  Ir-"Rev.1 tan-NACE" għandha tinbidel bir-"Rev. 2 tan-NACE" fit-test kollu.

2.  L-Artikolu 2(1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

1.  Il-qasam kopert bl-istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jkun dak ta" l-attivitajiet imsemmija fit-taqsimiet B u Ċ tal-klassifika ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komuntà Ewropea, ir-Rev. 2 tan-NACE.

"

Artikolu 11

Emenda tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97

Ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  "Rev.1 tan-NACE" għandha tinbidel b'Rev.2 tan-NACE" fit-testi u l-annessi kollha salv l-Anness 1, Taqsima 10 "Rapporti u studji pilota", l-Anness 3, Taqsima 5 "L-ewwel sena ta" referenza" u l-Anness 3, Taqsima 9 "Rapporti u studji pilota" fejn ir-referenza għar-"Rev.1 tan-NACE" għandha tinżamm.

2.  L-Artikolu 3 (1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

1.  Dan ir-Regolament għandu jkopri l-attivitajiet kollha tas-suq fit-Taqsimiet minn B sa N u minn P sa S tal-klassifika ta" l-istatistika fir-rigward ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komuntà Ewropea (Rev. 2 tan-NACE).

"

3.  L-Annessi għandhom ikunu emendati skond l-Anness II ta" dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1165/98

Ir-Regolament (KE) Nru 1165/98 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  L-Artikolu 2 (1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-attivitajiet kollha tas-suq fit-Taqsimiet minn B sa N u minn P sa S tal-klassifika ta" l-istatistika fir-rigward ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komuntà Ewropea (Rev. 2 tan-NACE).

"

2.  Fl-Artikolu 17, għandu jiżdied it-test li ġej:

"
   k) l-ewwel sena ta" bażi li għandha tkun applikata għas-serji ta" żmien fir-Rev. 2 tan-NACE
   l) għas-serje ta" żmien qabel l-2009, li għandha tkun trażmessa skond ir-Rev. 2 tan-NACE, il-livell ta" dettal, il-formola, l-ewwel perjodu ta" referenza, u l-perjodu ta" referenza
"

3.  L-Annessi ta" dan ir-Regolament għandhom ikunu emendati skond l-Anness III ta" dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1172/98

Ir-Regolament (KE) Nru 1172/98 għandu jkun emendat kif ġej: "Rev. 1 tan- NACE" u "Rev. 1.1 tan-NACE" għandhom jinbidlu b'Rev. 2 tan-NACE" fit-test kollu.

Artikolu 14

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 530/1999

Ir-Regolament (KE) Nru 530/1999 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  "Rev. 1 tan-NACE" għandu jinbidel b'Rev. 2 tan-NACE" fit-test kollu.

2.  Fl-Artikolu 3:

   a) il-paragrafu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:"
1.  L-istatistika għandha tkopri l-attivitajiet ekonomiċi kollha mfissra fit-taqsimiet B (Minjieri u barrieri), Ċ (Manifattura), D (Elettriku, gass, provvista ta" fwar u arja kkondizzjonata), E (Provvista ta" ilma; sistemi ta" drenaġġi, ġestjoni ta" skart u attivitajiet ta" rimedjazzjoni), F (Kostruzzjoni), G (Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta" vetturi bil-mutur u muturi), H (Trasport u ħżin), I (Akkomodazzjoni u attivitajiet ta" servizz marbuta ma" l-ikel), J (Attivitajiet ta" l-informatika u l-komunikazzjoni), K (Attivitajiet finanzjarji u ta" l-assigurazzjoni), L (Attivitajiet marbuta ma" propjetà immobbli), M (Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi), N (Attivitajiet amministrattivi u ta" servizz ta" sostenn), P (Edukazzjoni), Q (Saħħa tal-bniedem u attivitajiet ta" xogħol soċjali), R (Arti, divertiment u attivitajiet ta" rikreazzjoni) u S (Attivitajiet oħra ta" servizz) tal-klassifika ta" l-istatistika fir-rigward ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komuntà Ewropea, aktar "il quddiem magħrufa bħala r-"Rev. 2 tan-NACE"."
   b) il-paragrafu 2 għandu jitħassar.

Artikolu 15

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002

Ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  NACE Rev. 1" u "NACE Rev. 1.1" għandu jinbidel b'Rev. 2 tan-NACE" fit-test kollu u fl-annessi.

2.  Anness 1 għandu jkun emendat skond l-Anness IV ta" dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 450/2003

Ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  "NACE Rev. 1" għandu jinbidel b'Rev. 2 tan-NACE" fit-test kollu.

2.  Artikolu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 3 - Ambitu

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-attivitajiet kollha mfissra fit-taqsimiet minn B sa S tar-Rev. 2 tan-NACE.

2.  L-inklużjoni ta" l-attivitajiet ekonomiċi mfissra fir-Rev. 2 tan-NACE minn taqsimiet O sa S fl-ambitu ta" dan ir-Regolament għandha tkun iddeterminata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), b'mod li jingħata kas ta" l-istudji ta" fattibilità mfissra fl-Artikolu 10.

"

3.  L-Artikolu 5 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 5 - Frekwenza u data b'lura

1.  Id-data għal-LCI għandha l-ewwel tinġabar skond ir-Rev. 2 tan-NACE għall-ewwel tliet xhur ta" l-2009, u wara dan għal kull tliet xhur (il-perjodi jittieħdu sal-31 ta" Marzu, it-30 ta" Ġunju, it-30 ta" Settembru u l-31ta" Diċembru ta" kull sena).

2.  Data b'lura mill-ewwel tliet xhur ta" l-2000 sar-raba" perjodu ta" tliet xhur ta" l-2008 għandha ssir għar-Rev. 2 tan-NACE mit-taqsimiet B sa N u għall-oġġetti ta" l-ispejjeż tax-xogħol msemmija fl-Artikolu 4(1).

"

4.  L-Artikolu 6(3) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

3.  Id-data b'lura msemmija fl-Artikolu 5 għandha tkun trażmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) fl-istess ħin ta" l-LCI għall-ewwel tliet xhur ta" l-2009.

"

5.  Fl-Artikolu 11, il-punt (c) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"
   c) inklużjoni tar-Rev. 2 tan-NACE, minn taqsimiet O sa S (Artikolu 3);
"

Artikolu 17

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 48/2004

L-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 48/2004 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Dan ir-Regolament għandu jkopri d-data fuq l-industrija ta" l-azzar, li hija mfissra bħala grupp 24.1 tal-klassifika ta" l-istatistika fir-rigward ta" attivitajiet ekonomiċi fil-Komuntà Ewropea (Rev. 2 tan-NACE).

"

Artikolu 18

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 808/2004

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandu jkun emendat skond l-Anness V ta" dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1552/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  "Rev. 1.1 tan-NACE" għandu jinbidel b'Rev. 2 tan-NACE" fit-test kollu.

2.  L-Artikolu 2(2) għandu jitħassar.

3.  L-Artikolu 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 4 – Għan ta" l-istatistika

L-istatistika fuq it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi għandha tkopri għall-inqas l-attivitajiet ekonomiċi kollha mfissra fit-taqsimiet minn B sa N u minn R sa S tar-Rev. 2 tan-NACE.

"

TAQSIMA 3:

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

B'referenza għar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni (Eurostat) l-istatistika strutturali dwar in-negozju b'referenza għas-sena kalendarja 2008 skond kemm ir-Rev 1.1 tan-NACE kif ukoll ir-Rev. 2 tan-NACE.

Għal kull wieħed mill-Annessi għar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97, l-elenku ta' karatteristiċi u d-diviżjonijiet mitluba li jeħtieġ li jiġu trażmessi skond ir-Rev. 1.1 tan-NACE għandhom ikunu deċiżi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru. 58/97.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta" l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta" Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

Rev. 2 tan-NACE

n.e.c. : li ma huma kklassifikati fl-ebda post ieħor

*parti minn

Diviżjoni

Grupp

Kategorija

Rev. 4 ta" l-ISIC

 

 

TAQSIMA A - AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

 

 

 

 

 

 

01

 

 

Produzzjoni ta" għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

 

 

 

 

 

 

 

01.1

 

Tkabbir ta" għelejjel mhux perenni

 

 

 

01.11

Tkabbir ta" qmuħ (għajr ross), legumi u żrieragħ żejtnija

0111

 

 

01.12

Tkabbir ta" ross

0112

 

 

01.13

Tkabbir ta" ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ, ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi

0113

 

 

01.14

Tkabbir ta" kannamieli

0114

 

 

01.15

Tkabbir ta" tabakk

0115

 

 

01.16

Tkabbir ta" għelejjel fibrużi

0116

 

 

01.19

Tkabbir ta" għelejjel oħra mhux perenni

0119

 

 

 

 

 

 

01.2

 

Tkabbir ta" għelejjel perenni

 

 

 

01.21

Tkabbir ta" għeneb

0121

 

 

01.22

Tkabbir ta" frott tropikali u subtropikali

0122

 

 

01.23

Tkabbir ta" frott taċ-ċitru

0123

 

 

01.24

Tkabbir ta" frott pomaċi u frott bl-għadma

0124

 

 

01.25

Tkabbir ta" frott ieħor tas-siġar u ta" l-arbuxxell u ġewż

0125

 

 

01.26

Tkabbir ta" frott żejtni

0126

 

 

01.27

Tkabbir ta" għelejjel li minnhom isiru xarbiet

0127

 

 

01.28

Tkabbir ta" ħwawar, għelejjel aromatiċi, mediċini u għelejjel farmaċewtiċi

0128

 

 

01.29

Tkabbir ta" għelejjel perenni oħra

0129

 

 

 

 

 

 

01.3

 

Propagazzjoni ta" pjanti

 

 

 

01.30

Propagazzjoni ta" pjanti

0130

 

 

 

 

 

 

01.4

 

Produzzjoni ta" annimali

 

 

 

01.41

Trobbija ta" frat tal-ħalib

0141*

 

 

01.42

Trobbija ta" frat oħra u bufli

0141*

 

 

01.43

Trobbija ta" żwiemel u ekwini oħra

0142

 

 

01.44

Trobbija ta" iġmla u kamelidi oħra

0143

 

 

01.45

Trobbija ta" nagħaġ u mogħoż

0144

 

 

01.46

Trobbija ta" majjali/annimali ta" l-istess speċi

0145

 

 

01.47

Trobbija ta" tjur

0146

 

 

01.49

Trobbija ta" annimali oħra

0149

 

 

 

 

 

 

01.5

 

Biedja mħallta

 

 

 

01.50

Biedja mħallta

0150

 

 

 

 

 

 

01.6

 

Attivitajiet ta" sostenn għall-agrikoltura u attivitajiet ta" wara l-ħsad

 

 

 

01.61

Attivitajiet ta" sostenn għall-produzzjoni ta" għelejjel

0161

 

 

01.62

Attivitajiet ta" sostenn għall-produzzjoni ta" annimali

0162

 

 

01.63

Attivitajiet ta" wara l-ħsad

0163

 

 

01.64

Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni

0164

 

 

 

 

 

 

01.7

 

Kaċċa, insib u attivitajiet ta" servizz relatati

 

 

 

01.70

Kaċċa, insib u attivitajiet ta" servizz relatati

0170

 

 

 

 

 

02

 

 

Forestrija u qtugħ u trasport ta" siġar għall-injam

 

 

 

 

 

 

 

02.1

 

Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija

 

 

 

02.10

Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija

0210

 

 

 

 

 

 

02.2

 

Qtugħ u trasport ta" siġar għall-injam

 

 

 

02.20

Qtugħ u trasport ta" siġar għall-injam

0220

 

 

 

 

 

 

02.3

 

Ġbir ta" prodotti mhux ta" l-injam li jikbru fis-salvaġġ

 

 

 

02.30

Ġbir ta" prodotti mhux ta" l-injam li jikbru fis-salvaġġ

0230

 

 

 

 

 

 

02.4

 

Servizzi ta" sostenn għall-forestrija

 

 

 

02.40

Servizzi ta" sostenn għall-forestrija

0240

 

 

 

 

 

03

 

 

Sajd u akwakultura

 

 

 

 

 

 

 

03.1

 

Sajd

 

 

 

03.11

Sajd fil-baħar

0311

 

 

03.12

Sajd fl-ilma ħelu

0312

 

 

 

 

 

 

03.2

 

Akwakultura

 

 

 

03.21

Akwakultura tal-baħar

0321

 

 

03.22

Akwakultura ta" l-ilma ħelu

0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA B – MINJERI U BARRIERI

 

 

 

 

 

 

05

 

 

Qtugħ ta" faħam u faħam kannella mill-minjieri

 

 

 

 

 

 

 

05.1

 

Qtugħ ta" faħam iebes mill-minjieri

 

 

 

05.10

Qtugħ ta" faħam iebes mill-minjieri

0510

 

 

 

 

 

 

05.2

 

Qtugħ ta" faħam u faħam kannella mill-minjieri

 

 

 

05.20

Qtugħ ta" faħam u faħam kannella mill-minjieri

0520

 

 

 

 

 

06

 

 

Estrazzjoni ta" żejt mhux irraffinat u gass naturali

 

 

 

 

 

 

 

06.1

 

Estrazzjoni ta" żejt mhux irraffinat

 

 

 

06.10

Estrazzjoni ta" żejt mhux irraffinat

0610

 

 

 

 

 

 

06.2

 

Estrazzjoni ta" gass naturali

 

 

 

06.20

Estrazzjoni ta" gass naturali

0620

 

 

 

 

 

07

 

 

Qtugħ ta" metall mill-minjieri

 

 

 

 

 

 

 

07.1

 

Qtugħ ta" ħadid mill-minjieri

 

 

 

07.10

Qtugħ ta" ħadid mill-minjieri

0710

 

 

 

 

 

 

07.2

 

Qtugħ ta" metall mhux ferruż mill-minjieri

 

 

 

07.21

Qtugħ ta" uranju u torju mill-minjieri

0721

 

 

07.29

Qtugħ ta" metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri

0729

 

 

 

 

 

08

 

 

Minjieri u barrieri oħra

 

 

 

 

 

 

 

08.1

 

Qtugħ ta" ġebel, ramel u tafal mill-barrieri

 

 

 

08.11

Qtugħ ta" ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja

0810*

 

 

08.12

Operazzjoni ta" fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta" tafal u kawlina mill-minjieri

0810*

 

 

 

 

 

 

08.9

 

Minjieri u barrieri n.e.c.

 

 

 

08.91

Qtugħ ta" minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri

0891

 

 

08.92

Estrazzjoni ta" pit

0892

 

 

08.93

Estrazzjoni ta" melħ

0893

 

 

08.99

Minjieri u barrieri oħra n.e.c.

0899

 

 

 

 

 

09

 

 

Attiivitajiet ta" sostenn għall-minjieri

 

 

 

 

 

 

 

09.1

 

Attivitajiet ta" sostenn għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass naturali

 

 

 

09.10

Attivitajiet ta" sostenn għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass naturali

0910

 

 

 

 

 

 

09.9

 

Attivitajiet ta" sostenn għal minjieri u barrieri oħra

 

09.90

Attivitajiet ta" sostenn għal minjieri u barrieri oħra

0990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA Ċ - MANIFATTURA

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Manifattura ta" prodotti ta" l-ikel

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

Ipproċessar u priservar ta" laħam u produzzjoni ta" prodotti tal-laħam

 

 

 

10.11

Ipproċessar u priservar ta" laħam

1010*

 

 

10.12

Ipproċessar u priservar ta" laħam tat-tjur

1010*

 

 

10.13

Produzzjoni ta" laħam u prodotti ta" laħam tat-tjur

1010*

 

 

 

 

 

 

10.2

 

Ipproċessar u priservar ta" ħut, krustaċji u molluski

 

 

 

10.20

Ipproċessar u priservar ta" ħut, krustaċji u molluski

1020

 

 

 

 

 

 

10.3

 

Ipproċessar u priservar ta" frott u ħxejjex

 

 

 

10.31

Ipproċessar u priservar ta" patata

1030*

 

 

10.32

Manifattura ta" meraq tal-frott u tal-ħxejjex

1030*

 

 

10.39

Ipproċessar u ppreservar ieħor ta" frott u ħxejjex.

1030*

 

 

 

 

 

 

10.4

 

Manifattura ta" żjut u xaħmijiet veġetali u mill-annimali

 

 

 

10.41

Manifattura ta" żjut u xaħmijiet

1040*

 

 

10.42

Manifattura ta" marġerina u xaħmijiet simili li jittieklu

1040*

 

 

 

 

 

 

10.5

 

Manifattura ta" prodotti tal-ħalib

 

 

 

10.51

Operazzjoni ta" mħaleb u manifattura ta" ġobon

1050*

 

 

10.52

Manifattura ta" ġelat

1050*

 

 

 

 

 

 

10.6

 

Manifattura ta" prodotti ta" l-imtieħen tal-qmuħ, lamti u prodotti oħra tal-lamtu

 

 

 

10.61

Manifattura ta" prodotti ta" l-imtieħen tal-qmuħ

1061

 

 

10.62

Manifattura ta" lamti u prodotti oħra tal-lamtu

1062

 

 

 

 

 

 

10.7

 

Manifattura ta" prodotti tal-furnara u magħmula bid-dqiq

 

 

 

10.71

Manifattura ta" ħobż; manifattura ta" oġġetti ta" l-għaġina u pasti friski

1071*

 

 

10.72

Manifattura ta" biskuttelli u gallettini; manifattura ta" oġġetti ta" l-għaġina u pasti ppriservati

1071*

 

 

10.73

Manifattura ta" mqarrun, taljarini, kuskus u prodotti oħra simili ta" l-għaġina

1074

 

 

 

 

 

 

10.8

 

Manifattura ta" prodotti oħra ta" l-ikel

 

 

 

10.81

Manifattura ta" zokkor

1072

 

 

10.82

Manifattura ta" ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor

1073

 

 

10.83

Ipproċessar ta" te u kafè

1079*

 

 

10.84

Manifattura ta" kondimenti u ħwawar

1079*

 

 

10.85

Manifattura ta" ikliet u platti lesti

1075

 

 

10.86

Manifattura ta" preparazzjonijiet ta" l-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku

1079*

 

 

10.89

Manifattura ta" prodotti oħra ta" l-ikel n.e.c.

1079*

 

 

 

 

 

 

10.9

 

Manifattura ta" għalf għall-annimali lest

 

 

 

10.91

Manifattura ta" għalf għal annimali ta" l-irziezet lest

1080*

 

 

10.92

Manifattura ta" ikel lest għall-annimali domestiċi

1080*

 

 

 

 

 

11

 

 

Manifattura ta" xarbiet

 

 

 

 

 

 

 

11.0

 

Manifattura ta" xarbiet

 

 

 

11.01

Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta" spirti

1101

 

 

11.02

Manifattura ta" inbid mill-għeneb

1102*

 

 

11.03

Manifattura ta" sidru u nbejjed oħra tal-frott

1102*

 

 

11.04

Manifattura ta" xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati

1102*

 

 

11.05

Manifattura ta" birra

1103*

 

 

11.06

Manifattura ta" malt

1103*

 

 

11.07

Manifattura ta" soft drinks; produzzjoni ta" ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken

1104

 

 

 

 

 

12

 

 

Manifattura ta" prodotti tat-tabakk

 

 

 

 

 

 

 

12.0

 

Manifattura ta" prodotti tat-tabakk

 

 

 

12.00

Manifattura ta" prodotti tat-tabakk

1200

 

 

 

 

 

13

 

 

Manifattura ta" tessuti

 

 

 

 

 

 

 

13.1

 

Tħejjija u għażil ta" fibri tat-tessuti

 

13.10

Tħejjija u għażil ta" fibri tat-tessuti

1311

 

 

 

 

 

 

13.2

 

Insiġ ta" tessuti

 

13.20

Insiġ ta" tessuti

1312

 

 

 

 

 

 

13.3

 

Irfinar ta" tessuti

 

 

 

13.30

Irfinar ta" tessuti

1313

 

 

 

 

 

 

13.4

 

Manifattura ta" tessuti oħra

 

 

 

13.41

Manifattura ta" drappijiet maħduma bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

1321

 

 

13.42

Manifattura ta" oġġetti tat-tessuti maħduma, għajr ilbies

1322

 

 

13.43

Manifattura ta" twapet u twapet żgħar (rugs)

1323

 

 

13.44

Manifattura ta" ċwiemi, ħbula, spag u xbieki

1324

 

 

13.45

Manifattura ta" oġġetti mhux minsuġa u oġġetti oħra magħmula minn oġġetti mhux minsuġa, għajr lbies

1329*

 

 

13.46

Manifattura ta" tessuti tekniċi u industrijali

1329*

 

 

13.49

Manifattura ta" tessuti oħra n.e.c.

1329*

 

 

 

 

 

14

 

 

Manifattura ta" ħwejjeġ li jintlibsu

 

 

 

 

 

 

 

14.1

 

Manifattura ta" ħwejjeġ li jintlibsu, għajr lbies tal-fer

 

 

 

14.11

Manifattura ta" ħwejjeġ tal-ġilda

1410*

 

 

14.12

Manifattura ta" ħwejjeġ tax-xogħol

1410*

 

 

14.13

Manifattura ta" ħwejjeġ oħra ta" fuq

1410*

 

 

14.14

Manifattura ta" ħwejjeġ ta" taħt

1410*

 

 

14.19

Manifattura ta" ħwejjeġ oħra li jintlibsu u aċċessorji

1410*

 

 

 

 

 

 

14.2

 

Manifattura ta" oġġetti tal-fer

 

 

 

14.20

Manifattura ta" oġġetti tal-fer

1420

 

 

 

 

 

 

14.3

 

Manifattura ta" lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ

 

 

 

14.31

Manifattura ta" maljerija maħduma bil-labar u bil-ganċ

1430*

 

 

14.39

Manifattura ta" lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ

1430*

 

 

 

 

 

15

 

 

Manifattura ta" prodotti tal-ġilda u prodotti relatati

 

 

 

 

 

 

 

15.1

 

Kunzatura u rfinar ta" ġilda; manifattura ta" bagalji, ħendbegs, oġġetti tas-sarraġ u xedd; irfinar u żbigħ ta" fer

 

 

 

15.11

Kunzatura u rfinar ta" ġilda; kunzatura u rfinar ta" fer

1511

 

 

15.12

Manifattura ta" bagalji, hendbegs u oġġetti bħal dawn, oġġetti tas-sarraġ u xedd

1512

 

 

 

 

 

 

15.2

 

Manifattura ta" xedd tas-saqajn

 

 

 

15.20

Manifattura ta" xedd tas-saqajn

1520

 

 

 

 

 

16

 

 

Manifattura ta" injam u ta" prodotti ta" l-injam u tas-sufra, għajr għamara; manifattura ta" oġġetti tat-tiben u materjal għall-immaljar

 

 

 

 

 

 

 

16.1

 

Serrar u nċanar ta" njam

 

 

 

16.10

Serrar u nċanar ta" njam

1610

 

 

 

 

 

 

16.2

 

Manifattura ta" prodotti ta" l-injam, sufra, tiben u materjal għall-immaljar

 

 

 

16.21

Manifattura ta'folji tal-veneer u pannelli ta" l-injam

1621

 

 

16.22

Manifattura ta" art tal-parké mmuntata

1622*

 

 

16.23

Manifattura ta" xogħol ta" injam ieħor tal-bennejja

1622*

 

 

16.24

Manifattura ta" kontenituri magħmula mill-injam

1623

 

 

16.29

Manifattura ta" prodotti oħra ta" njam; manifattura ta" oġġetti ta" sufra, tiben u materjal għall-immaljar

1629

 

 

 

 

17

 

 

Manifattura ta" karta u ta" prodotti tal-karta

 

 

 

 

 

 

 

17.1

 

Manifattura ta" polpa, karta u kartun

 

 

 

17.11

Manifattura ta" polpa

1701*

 

 

17.12

Manifattura ta" karta u kartun

1701*

 

 

 

 

 

 

17.2

 

Manifattura ta" oġġetti tal-karti u kartun

 

 

 

17.21

Manifattura ta" karta u kartun immewġa u ta" kontenituri magħmula mill-karti u l-kartun

1702

 

 

17.22

Manifattura ta" oġġetti tad-dar u tal-kamra tal-banju u ta" ħtiġiet tat-twaletta

1709*

 

 

17.23

Manifattura ta" kartolerija tal-karti

1709*

 

 

17.24

Manifattura ta" karta tal-ħajt

1709*

 

 

17.29

Manifattura ta" oġġetti oħra tal-karti u l-kartun

1709*

 

 

 

 

 

18

 

 

Stampar u riproduzzjoni ta" midja rreġistrata

 

 

 

 

 

 

 

18.1

 

Attivitajiet ta" stampar u ta" servizz relatati ma" l-istampar

 

 

 

18.11

Stampar ta" gazzetti

1811*

 

 

18.12

Stampar ieħor.

1811*

 

 

18.13

Servizzi bi tħejjija għall-istampar u bi tħejjija għall-midja

1812*

 

 

18.14

Illegar u servizzi relatati

1812*

 

 

 

 

 

 

18.2

 

Riproduzzjoni ta" midja rreġistrata

 

 

 

18.20

Rieproduzzjoni ta" midja rreġistrata

1820

 

 

 

 

 

19

 

 

Manifattura ta" kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

 

 

 

 

 

 

 

19.1

 

Manifattura ta" prodotti tal-forn tal-kokk

 

 

 

19.10

Manifattura ta" prodotti tal-forn tal-kokk

1910

 

 

 

 

 

 

19.2

 

Manifattura ta" prodotti taż-żejt irraffinat

 

 

 

19.20

Manifattura ta" prodotti taż-żejt irraffinat

1920

 

 

 

 

 

20

 

 

Manifattura ta" kimiċi u prodotti kimiċi

 

 

 

 

 

 

 

20.1

 

Manifattura ta" kimiċi bażiċi, fertilizzanti u taħlitiet tan-nitroġenu, plastik u lasktu sintetiku f'forom primarji

 

 

 

20.11

Manifattura ta" gassijiet industrijali

2011*

 

 

20.12

Manifattura ta" koloranti u pigmenti

2011*

 

 

20.13

Manifattura ta" kimiċi bażiċi oħra mhux organiċi

2011*

 

 

20.14

Manifattura ta" kimiċi bażiċi oħra organiċi

2011*

 

 

20.15

Manifattura ta" fertilizzanti u taħlitiet tan-nitroġenu

2012

 

 

20.16

Manifattura ta" plastik f'forom primarji

2013*

 

 

20.17

Manifattura ta" lasktu sintetiku f'forom primarji

2013*

 

 

 

 

 

 

20.2

 

Manifattura ta" pestiċidi u prodotti oħra agrokimiċi

 

 

 

20.20

Manifattura ta" pestiċidi u prodotti oħra agrokimiċi

2021

 

 

 

 

 

 

20.3

 

Manifattura ta" żebgħa, verniċ u kisi simili, inka ta" l-istampar u mastiċi

 

 

 

20.30

Manifattura ta" żebgħa, verniċ u kisi simili, inka ta" l-istampar u mastiċi

2022

 

 

 

 

 

 

20.4

 

Manifattura ta" sapun u deterġenti, sustanzi għat-tindif u l-illustrar, fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta

 

 

 

20.41

Manifattura ta" sapun u deterġenti, sustanzi għat-tindif u l-illustrar

2023*

 

 

20.42

Manifattura ta" fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta

2023*

 

 

 

 

 

 

20.5

 

Manifattura ta" prodotti kimiċi oħra

 

 

 

20.51

Manifattura ta" splussivi

2029*

 

 

20.52

Manifattura ta" kolol

2029*

 

 

20.53

Manifattura ta" żjut essenzjali

2029*

 

 

20.59

Manifattura ta" prodotti oħra kimiċi n.e.c.

2029*

 

 

 

 

 

 

20.6

 

Manifattura ta" fibri magħmula mill-bniedem

 

 

 

20.60

Manifattura ta" fibri magħmula mill-bniedem

2030

 

 

 

 

 

21

 

 

Manifattura ta" prodotti farmaċewtiċi bażiċi u sustanzi farmaċewtiċi

 

 

 

 

 

 

 

21.1

 

Manifattura ta" prodotti farmaċewtiċi bażiċi

 

 

 

21.10

Manifattura ta" prodotti farmaċewtiċi bażiċi

2100*

 

 

 

 

 

 

21.2

 

Manifattura ta" sustanzi farmaċewtiċi

 

 

 

21.20

Manifattura ta" sustanzi farmaċewtiċi

2100*

 

 

 

 

 

22

 

 

Manifattura ta" prodotti tal-lasktu u tal-plastik

 

 

 

 

 

 

 

22.1

 

Manifattura ta" prodotti tal-lasktu

 

 

 

22.11

Manifattura ta" tajers u tubi tal-lasktu; riġenerazzjoni u rikostruzzjoni ta" tajers tal-lasktu

2211

 

 

22.19

Manifattura ta" prodotti oħra tal-lasktu

2219

 

 

 

 

 

 

22.2

 

Manifattura ta" prodotti oħra tal-plastik

 

 

 

22.21

Manifattura ta" platti, folji, tubi u profili tal-plastik

2220*

 

 

22.22

Manifattura ta" oġġetti ta" l-ippakkjar magħmula mill-plastik

2220*

 

 

22.23

Manifattura ta" oġġetti tal-plastik li jintużaw fil-bini

2220*

 

 

22.29

Manifattura ta" prodotti oħra ta" plastik

2220*

 

 

 

 

 

23

 

 

Manifattura ta" prodotti oħra mhux metalliċi

 

 

 

 

 

 

 

23.1

 

Manifattura ta" ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ

 

 

 

23.11

Manifattura ta" ħġieġ ċatt

2310*

 

 

23.12

Iffurmar u pproċessar ta" ħġieġ ċatt

2310*

 

 

23.13

Manifattura ta" ħġieġ imħaffer

2310*

 

 

23.14

Manifattura ta" fibri tal-ħġieġ

2310*

 

 

23.19

Manifattura u ipproċessar ta" ħġieġ ieħor, inkluż oġġetti tal-ħġieġ tekniċi

2310*

 

 

 

 

 

 

23.2

 

Manifattura ta" prodotti rifrattorji

 

 

 

23.20

Manifattura ta" prodotti rifrattorji

2391

 

 

 

 

 

 

23.3

 

Manifattura ta" materjal tal-bini tat-tafal

 

 

 

23.31

Manifattura ta" madum u ċangaturi taċ-ċeramika

2392*

 

 

23.32

Manifattura ta" briks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni, magħmula mit-tafal moħmi

2392*

 

 

 

 

 

 

23.4

 

Manifattura ta" prodotti oħra tal-porċellana u ċ-ċeramika

 

 

 

23.41

Manifattura ta'oġġetti tad-dar u tat-tiżjin magħmula miċ-ċeramika

2393*

 

 

23.42

Manifattura ta" tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

2393*

 

 

23.43

Manifattura ta" iżolaturi u tagħmir iżolatur taċ-ċeramika

2393*

 

 

23.44

Manifattura ta" prodotti oħra tekniċi taċ-ċeramika

2393*

 

 

23.49

Manifattura ta" prodotti oħra taċ-ċeramika

2393*

 

 

 

 

 

 

23.5

 

Manifattura ta" siment, ġir u ġibs

 

 

 

23.51

Manifattura ta" siment

2394*

 

 

23.52

Manifattura ta" ġir u ġibs

2394*

 

 

 

 

 

 

23.6

 

Manifattura ta" oġġetti tal-konkos, siment u ġibs

 

 

 

23.61

Manifattura ta" prodotti tal-konkos għall-għanijiet tal-kostruzzjoni

2395*

 

 

23.62

Manifattura ta" prodotti tal-ġibs għall-għanijiet tal-kostruzzjoni

2395*

 

 

23.63

Manifattura ta" konkos mħawwad għal-lest

2395*

 

 

23.64

Manifattura ta" taħlit ta" ġir jew siment, ramel u ilma

2395*

 

 

23.65

Manifattura ta" fibra tas-siment

2395*

 

 

23.69

Manifattura ta" oġġetti oħra tal-konkos, ġibs u siment

2395*

 

 

 

 

 

 

23.7

 

Qtugħ, iffurmar u rfinar ta" ġebel

 

 

 

23.70

Qtugħ, iffurmar u rfinar ta" ġebel

2396

 

 

 

 

 

 

23.9

 

Manifattura ta" prodotti oħra mhux metalliċi

 

 

 

23.91

Produzzjoni ta" prodotti li joborxu

2399*

 

 

23.99

Manifattura ta" prodotti oħra mhux metalliċi n.e.c.

2399*

 

 

 

 

 

24

 

 

Manifattura ta" metalli bażiċi

 

 

 

 

 

 

 

24.1

 

Manifattura ta" ħadid u azzar bażiċi u ta" ligi tal-ħadid

 

 

 

24.10

Manifattura ta" ħadid u azzar bażiċi u ta" ligi tal-ħadid

2410*

 

 

 

 

 

 

24.2

 

Manifattura ta" tubi, pajpijiet, profili vojta u tagħmir relatat, ta" l-azzar

 

 

 

24.20

Manifattura ta" tubi, pajpijiet, profili vojta u tagħmir relatat, ta" l-azzar

2410*

 

 

 

 

 

 

24.3

 

Manifattura ta" prodotti oħra ta" l-ewwel ipproċessar ta" l-azzar

 

 

 

24.31

Ġbid ta" vireg bil-kiesaħ

2410*

 

 

24.32

Ġbid ta" vireg dojoq bil-kiesaħ

2410*

 

 

24.33

Iffurmar jew tagħwiġ ta" taqsimiet bil-kiesaħ

2410*

 

 

24.34

Ġbid ta" wajer bil-kiesaħ

2410*

 

 

 

 

 

 

24.4

 

Manifattura ta'metalli prezzjużi u mhux tal-ħadid bażiċi

 

 

 

24.41

Produzzjoni ta" metalli prezzjużi

2420*

 

 

24.42

Produzzjoni ta" aluminju

2420*

 

 

24.43

Produzzjoni ta" ċomb, żingu u landa

2420*

 

 

24.44

Produzzjoni ta" ram

2420*

 

 

24.45

Produzzjoni ta" metall ieħor mhux tal-ħadid

2420*

 

 

24.46

Ipproċessar ta" fjuwil nukleari

2420*

 

 

 

 

 

 

24.5

 

Tidwib ta" metalli

 

 

 

24.51

Tidwib ta" ħadid

2431*

 

 

24.52

Tidwib ta" azzar

2431*

 

 

24.53

Tidwib ta" metalli ħfief

2432*

 

 

24.54

Tidwib ta" metalli oħra mhux tal-ħadid

2432*

 

 

 

 

 

25

 

 

Manifattura ta" prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr magni u tagħmir

 

 

 

 

 

 

 

25.1

 

Manifattura ta" prodotti strutturali tal-metall

 

 

 

25.11

Manifattura ta" strutturi u partijiet ta" strutturi tal-metall

2511*

 

 

25.12

Manifattura ta" bibien u twieqi tal-metall

2511*

 

 

 

 

 

 

25.2

 

Manifattura ta" tankijiet, reservoirs u kontenituri tal-metal

 

 

 

25.21

Manifattura ta" radjaturi u bojlers tat-tisħin ċentrali

2512*

 

 

25.29

Manifattura ta" tankijiet, ġibjuni u kontenituri tal-metall oħra

2512*

 

 

 

 

 

 

25.3

 

Manifattura ta" ġeneraturi tal-fwar, għajr bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali

 

 

 

25.30

Manifattura ta" ġeneraturi tal-fwar, għajr bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali

2513

 

 

 

 

 

 

25.4

 

Manifattura ta" armi u munizzjon

 

 

 

25.40

Manifattura ta" armi u munizzjon

2520

 

 

 

 

 

 

25.5

 

Funderija, pressa, ttimbrar u rrumblar ta" metall; metallurġija tat-trab

 

 

 

25.50

Funderija, pressa, ttimbrar u rrumblar ta" metall; metallurġija tat-trab

2591

 

 

 

 

 

 

25.6

 

Trattament u kisi ta" metalli; ħidma bil-magni

 

 

 

25.61

Trattament u kisi ta" metalli

2592*

 

 

25.62

Ħidma bil-magni

2592*

 

 

 

 

 

 

25.7

 

Manifattura ta" pożati, għodod u oġġetti ta" ferramenta

 

 

 

25.71

Manifattura ta" pożati

2593*

 

 

25.72

Manifattura ta" serraturi u ċappetti

2593*

 

 

25.73

Manifattura ta" għodod

2593*

 

 

 

 

 

 

25.9

 

Manifattura ta" prodotti oħra tal-metall iffabrikat

 

 

 

25.91

Manifattura ta" tankijiet ta" l-azzar u kontenituri simili

2599*

 

 

25.92

Manifattura ta" materjal ħafif għall-ippakkjar

2599*

 

 

25.93

Manifattura ta" prodotti tal-wajer, katina u molol

2599*

 

 

25.94

Manifattura ta" ganċijiet u prodotti tal-magni li jinvitaw

2599*

 

 

25.99

Manifattura ta" prodotti oħra tal-metall iffabbrikat n.e.c.

2599*

 

 

 

 

26

 

 

Manifattura ta" prodotti tal-kompjuter, elettroniċi u ottiċi

 

 

 

 

 

 

 

26.1

 

Manifattura ta" komponenti elettroniċi u bordijiet

 

 

 

26.11

Manifattura ta" komponenti elettroniċi

2610*

 

 

26.12

Manifattura ta" bordijiet elettroniċi illowdjati

2610*

 

 

 

 

 

 

26.2

 

Manifattura ta" kompjuters u tagħmir periferali

 

 

 

26.20

Manifattura ta" kompjuters u tagħmir periferali

2620

 

 

 

 

 

 

26.3

 

Manifattura ta" tagħmir għall-komunikazzjoni

 

 

 

26.30

Manifattura ta" tagħmir għal komunikazzjoni

2630

 

 

 

 

 

 

26.4

 

Manifattura ta" elettronika ta" konsum

 

 

 

26.40

Manifattura ta" elettronika ta" konsum

2640

 

 

 

 

 

 

26.5

 

Manifattura ta" strumenti u għodod għall-kejl, ittestjar, navigar; arloġġi ta" l-idejn u arloġġi oħra

 

 

 

26.51

Manifattura ta" strumenti u għodod għall-kejl, ittestjar u navigar

2651*

 

 

26.52

Manifattura ta" arloġġi ta" l-idejn u arloġġi oħra

2652

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6

 

Manifattura ta" tagħmir għall-irradjazzjoni, elettromediku u elettroterapewtiku

 

 

 

26.60

Manifattura ta" tagħmir għall-irradjazzjoni, elettromediku u elettroterapewtiku

2660

 

 

 

 

 

 

26.7

 

Manifattura ta" strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

 

 

 

26.70

Manifattura ta" strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

2670

 

 

 

 

 

 

26.8

 

Manifattura ta" mezzi manjetiċi u ottiċi

 

 

 

26.80

Manifattura ta" mezzi manjetiċi u ottiċi

2680

 

 

 

 

 

27

 

 

Manifattura ta" tagħmir ta" l-elettriku

 

 

 

 

 

 

 

27.1

 

Manifattura ta" muturi ta" l-elettriku, ġeneraturi, trasformaturi u apparat għat-tqassim u l-kontroll ta" l-elettriku

 

 

 

27.11

Manifattura ta" muturi ta" l-elettriku, ġeneraturi u trasformaturi

2710*

 

 

27.12

Manifattura ta" apparat għat-tqassim u l-kontoll ta" l-elettriku

2710*

 

 

 

 

 

 

27.2

 

Manifattura ta" batteriji u kumulaturi

 

 

 

27.20

Manifattura ta" batteriji u kumulaturi

2720

 

 

 

 

 

 

27.3

 

Manifattura ta" wajers u għodod għall-wajers

 

 

 

27.31

Manifattura ta" kejbils tal-fibre optic

2731

 

 

27.32

Manifattura ta" wajers u kejbils oħra elettroniċi u elettriċi

2732

 

 

27.33

Manifattura ta" għodod għall-wajers

2733

 

 

 

 

 

 

27.4

 

Manifattura ta" tagħmir tad-dawl elettriku

 

 

 

27.40

Manifattura ta" tagħmir tad-dawl elettriku

2740

 

 

 

 

 

 

27.5

 

Manifattura ta" apparat domestiku

 

 

 

27.51

Manifattura ta" apparat domestiku ta" l-elettriku

2750*

 

 

27.52

Manifattura ta" apparat domestiku mhux ta" l-elettriku

2750*

 

 

 

 

 

 

27.9

 

Manifattura ta" tagħmir għad-dawl elettriku

 

 

27.90

Manifattura ta" tagħmir għad-dawl elettriku

2790

 

 

 

 

 

28

 

 

Manifattura ta" magni u tagħmir n.e.c.

 

 

 

 

 

 

 

28.1

 

Manifattura ta" magni għal għanijiet ġenerali

 

 

 

28.11

Manifattura ta" magni u turbini, għajr inġenji ta" l-ajru, magni tal-vetturi u tal-muturi

2811

 

 

28.12

Manifattura ta" tagħmir idrawliku għall-enerġija

2812

 

 

28.13

Manifattura ta" pompi u kumpressuri oħra

2813*

 

 

28.14

Manifattura ta" viti u valvi oħra

2813*

 

 

28.15

Manifattura ta" berings, gerijiet, elementi tal-gerijiet u tas-sewqan

2814

 

 

 

 

 

 

28.2

 

Manifattura ta" magni oħra għal għanijiet ġenerali

 

 

 

28.21

Manifattura ta" fran, fuklari u berners tal-fuklari

2815

 

 

28.22

Manifattura ta" tagħmir biex jittellgħu l-oġġetti u għall-immaniġġar

2816

 

 

28.23

Manifattura ta" magni u tagħmir għall-uffiċċji (għajr kompjuters u tagħmir periferali)

2817

 

 

28.24

Manifattura ta" għodod ta" l-idejn li jaħdmu bl-elettriku

2818

 

 

28.25

Manifattura ta" tagħmir mhux domestiku għat-tkessiħ u l-ventilazzjoni

2819*

 

 

28.29

Manifattura ta" magni oħra għal għanijiet ġenerali n.e.c.

2819*

 

 

 

 

 

 

28.3

 

Manifattura ta" magni ta" l-agrikoltura u tal-forestrija

 

 

 

28.30

Manifattura ta" magni ta" l-agrikoltura u tal-forestrija

2821

 

 

 

 

 

 

28.4

 

Manifattura ta" magni tal-metall għall-iffurmar u għodod mekkaniċi

 

 

 

28.41

Manifattura ta' magni għall-iffurmar tal-metall

2822*

 

 

28.49

Manifattura ta" għodod oħra tal-magni

2822*

 

 

 

 

 

 

28.9

 

Manifattura ta" magni oħra għal għanijiet speċjali

 

 

 

28.91

Manifattura ta" makkinarju għall-metallurġija

2823

 

 

28.92

Manifattura ta" makkinarju għall-minjieri, il-barrieri u l-kostruzzjoni

2824

 

 

28.93

Manifattura ta" makkinarju għall-ipproċessar ta" ikel, xorb u tabakk

2825

 

 

28.94

Manifattura ta" makkinarju għall-produzzjoni ta" tessuti, lbies u ġilda

2826

 

 

28.95

Manifattura ta" makkinarju għall-produzzjoni tal-karta u l-kartun

2829*

 

 

28.96

Manifattura ta" makkinarju tal-plastik u l-lasktu

2829*

 

 

28.99

Manifattura ta" makkinarju ieħor għal għanijiet speċjali n.e.c.

2829*

 

 

 

 

 

29

 

 

Manifattura ta" vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers

 

 

 

 

 

 

 

29.1

 

Manifattura ta" vetturi bil-mutur

 

 

 

29.10

Manifattura ta" vetturi bil-mutur

2910

 

 

 

 

 

 

29.2

 

Manifattura ta" karozzerija għal vetturi bil-mutur; manifattura ta" trejlers u semitrejlers

 

 

 

29.20

Manifattura ta" karozzerija għal vetturi bil-mutur; manifattura ta" trejlers u semitrejlers

2920

 

 

 

 

 

 

29.3

 

Manifattura ta" parts u aċċessorji għal vetturi bil-mutur u l-magni tagħhom

 

 

 

29.31

Manifattura ta" tagħmir elettriku u elettroniku għal vetturi bil-mutur u l-magni tagħhom

2930*

 

 

29.32

Manifattura ta" partijiet u aċċessorji oħra għal vetturi bil-mutur u l-magni tagħhom

2930*

 

 

 

 

 

30

 

 

Manifattura ta" tagħmir ieħor għat-trasport

 

 

 

 

 

 

 

30.1

 

Bini ta" vapuri u dgħajjes

 

 

 

30.11

Bini ta" dgħajjes u strutturi għal fuq wiċċ l-ilma

3011

 

 

30.12

Bini ta" dgħajjes tad-divertiment u ta" l-isport

3012

 

 

 

 

 

 

30.2

 

Manifattura ta" lokomottivi tal-ferrovija u materjal ċirkulanti

 

 

 

30.20

Manifattura ta" lokomottivi tal-ferrovija u materjal ċirkulanti

3020

 

 

 

 

 

 

30.3

 

Manifattura ta" inġenji ta" l-ajru u ta" l-ispazju u makkinarju relatat

 

 

 

30.30

Manifattura ta" inġenji ta" l-ajru u ta" l-ispazju u makkinarju relatat

3030

 

 

 

 

 

 

30.4

 

Manifattura ta" vetturi tal-ġlied militari

 

 

 

30.40

Manifattura ta" vetturi tal-ġlied militari

3040

 

 

 

 

 

 

30.9

 

Manifattura ta" tagħmir għat-trasport n.e.c.

 

 

 

30.91

Manifattura ta" muturi

3091

 

 

30.92

Manifattura ta" roti u siġġijiet bir-roti

3092

 

 

30.99

Manifattura ta" tagħmir ieħor għat-trasport n.e.c.

3099

 

 

 

 

 

31

 

 

Manifattura ta" għamara

 

 

 

 

 

 

 

31.0

 

Manifattura ta" għamara

 

 

 

31.01

Manifattura ta" għamara għall-uffiċċji u għall-ħwienet

3100*

 

 

31.02

Manifattura ta" għamara għall-kċejjen

3100*

 

 

31.03

Manifattura ta" saqqijiet

3100*

 

 

31.09

Manifattura ta" għamara oħra

3100*

 

 

 

 

 

32

 

 

Manifattura oħra

 

 

 

 

 

 

 

32.1

 

Manifattura ta" ġojjellerija, biġotterija u oġġetti relatati

 

 

 

32.11

Muniti ta" metall prezzjuż

3211*

 

 

32.12

Manifattura ta" ġojjellerija u oġġetti relatati

3211*

 

 

32.13

Manifattura ta" ġojjellerija ta" imitazzjoni u oġġetti reltati

3212

 

 

 

 

 

 

32.2

 

Manifattura ta" strumenti mużikali

 

 

 

32.20

Manifattura ta" strumenti mużikali

3220

 

 

 

 

 

 

32.3

 

Manifattura ta" oġġetti ta" l-isport

 

 

 

32.30

Manifattura ta" oġġetti ta" l-isport

3230

 

 

 

 

 

 

32.4

 

Manifattura ta" logħob u ġugarelli

 

 

 

32.40

Manifattura ta" logħob u ġugarelli

3240

 

 

 

 

 

 

32.5

 

Manifattura ta" strumenti u provvisti mediċi u tad-dentistrija

 

 

 

32.50

Manifattura ta" strumenti u provvisti mediċi u tad-dentistrija

3250

 

 

 

 

 

 

32.9

 

Manifatturar, n.e.c.

 

 

 

32.91

Manifattura ta" xkupi u xkupilji

3290*

 

 

32.99

Manifatturar ieħor n.e.c.

3290*

 

 

 

 

 

33

 

 

Tiswija u installazzjoni ta" makkinarju u tagħmir

 

 

 

 

 

 

 

33.1

 

Tiswija ta" prodotti, makkinarju u tagħmir tal-metall iffabbrikat

 

 

 

33.11

Tiswija ta" prodotti tal-metall iffabbrikat

3311

 

 

33.12

Tiswija ta" makkinarju

3312

 

 

33.13

Tiswija ta" tagħmir elettroniku u ottiku

3313

 

 

33.14

Tiswija ta" tagħmir elettriku

3314

 

 

33.15

Tiswija u manutenzjoni ta" vapuri u dgħajjes

3315*

 

 

33.16

Tiswija u manutenzjoni ta" inġenji ta" l-ajru u inġenji ta" l-ispazju

3315*

 

 

33.17

Tiswija u manutenzjoni ta" tagħmir ieħor għat-trasport

3315*

 

 

33.19

Tiswija ta" tagħmir ieħor

3319

 

 

 

 

 

 

33.2

 

Installazzjoni ta" makkinarju u tagħmir industrijali

 

 

 

33.20

Installazzjoni ta" makkinarju u tagħmir industrijali

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA D – PROVVISTA TA" ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Provvista ta" elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġenerazzjoni, trażmissjoni u tqassim ta" l-elettriku

 

 

35.1

35.11

Produzzjoni ta" elettriku

3510*

 

 

35.12

Trażmissjoni ta" elettriku

3510*

 

 

35.13

Tqassim ta" elettriku

3510*

 

 

35.14

Negozju ta" elettriku

3510*

 

 

 

 

 

 

35.2

 

Manifattura ta" gass; tqassim ta" fjuwil fi stat ta" gass permezz ta" mejns

 

 

 

35.21

Manifattura ta" gass

3520*

 

 

35.22

Tqassim ta" fjuwil fi stat ta" gass permezz ta" mejns

3520*

 

 

35.23

Negozju ta" gass permezz ta" mejns

3520*

 

 

 

 

 

 

35.3

 

Provvista ta" fwar u arja kkondizzjonata

 

 

 

35.30

Provvista ta" fwar u arja kkondizzjonata

3530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA E – PROVVISTA TA" L-ILMA; SISTEMA TA" DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA" L-ISKART U ATTIVITAJIET TA" RIMEDJAZZJONI

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Ġbir, trattament u provvista ta" l-ilma

 

 

 

 

 

 

 

36.0

 

Ġbir, trattament u provvista ta" l-ilma

 

 

 

36.00

Ġbir, trattament u provvista ta" l-ilma

3600

 

 

 

 

 

37

 

 

Sistema ta" drenaġġi

 

 

 

 

 

 

 

37.0

 

Sistema ta" drenaġġi

 

 

 

37.00

Sistema ta" drenaġġi

3700

 

 

 

 

 

38

 

 

Attivitajiet ta" ġbir u trattament ta" skart u disponiment minnu; irkupru ta" materjal

 

 

 

 

 

 

 

38.1

 

Ġbir ta" skart

 

 

 

38.11

Ġbir ta" skart mhux perikoluż

3811

 

 

38.12

Ġbir ta" skart perikoluż

3812

 

 

 

 

 

 

38.2

 

Trattament ta" skart u disponiment minnu

 

 

 

38.21

Trattament ta" skart mhux perikoluż u disponiment minnu

3821

 

 

38.22

Trattament ta" skart perikoluż u disponiment minnu

3822

 

 

 

 

 

 

38.3

 

Irkupru ta" materjal

 

 

 

38.31

Żarmar ta" tifrik

3830*

 

 

38.32

Irkupru ta" materjal magħżul

3830*

 

 

 

 

 

39

 

 

Attivitajiet ta" rimedjazzjoni u servizzi oħra ta" ġestjoni ta" skart

 

 

 

 

 

 

 

39.0

 

Attivitajiet ta" rimedjazzjoni u servizzi oħra ta" ġestjoni ta" skart

 

 

 

39.00

Attivitajiet ta" rimedjazzjoni u servizzi oħra ta" ġestjoni ta" skart

3900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA F - KOSTRUZZJONI

 

 

 

 

 

 

41

 

 

Kostruzzjoni ta" binjiet

 

 

 

 

 

 

 

41.1

 

Żvilupp ta" proġetti tal-bini

 

 

 

41.10

Żvilupp ta" proġetti tal-bini

4100*

 

 

 

 

 

 

41.2

 

Kostruzzjoni ta' binjiet

 

 

 

41.20

Kostruzzjoni ta' binjiet

4100*

 

 

 

 

 

42

 

 

Inġinerija ċivili

 

 

 

 

 

 

 

42.1

 

Kostruzzjoni ta" toroq u binarji tal-ferrovija

 

 

 

42.11

Kostruzzjoni ta" toroq u awtostradi

4210*

 

 

42.12

Kostruzzjoni ta" binarji tal-ferrovija u binarji tal-ferrovija taħt l-art

4210*

 

 

42.13

Kostruzzjoni ta" pontijiet u mini

4210*

 

 

 

 

 

 

42.2

 

Kostruzzjoni ta" proġetti ta" utilità pubblika

 

 

 

42.21

Kostruzzjoni ta" proġetti ta" utilità pubblika fir-rigward ta" fluwidi

4220*

 

 

42.22

Kostruzzjoni ta" proġetti ta" utilità pubblika fir-rigward ta" elettriku u telekomunikazzjoni

4220*

 

 

 

 

 

 

42.9

 

Kostruzzjoni ta" proġetti oħra ta" inġinerija ċivili

 

 

 

42.91

Kostruzzjoni ta" proġetti ta" l-ilma

4290*

 

 

42.99

Kostruzzjoni ta" proġetti oħra ta" inġinerija ċivili n.e.c.

4290*

 

 

 

 

 

43

 

 

Attivitajiet ta" kostruzzjoni speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

43.1

 

Twaqqigħ u tħejjija tas-sit

 

 

 

43.11

Twaqqigħ

4311

 

 

43.12

Tħejjija tas-sit

4312*

 

 

43.13

Titqib u taħfir bi prova

4312*

 

 

 

 

 

 

43.2

 

Elettriku, plaming u attivitajiet oħra ta" installazzjoni tal-kostruzzjoni

 

 

 

43.21

Installazzjoni ta" elettriku

4321

 

 

43.22

Installazzjoni ta" plaming, tisħin u installazzjoni ta" arja kkondizzjonata

4322

 

 

43.29

Installazzjoni oħra tal-kostruzzjoni

4329

 

 

 

 

 

 

43.3

 

Tlestija u rfinar tal-bini

 

 

 

43.31

Tikħil

4330*

 

 

43.32

Installazzjoni ta" xogħol ta" l-injam

4330*

 

 

43.33

Kisi ta" art u ta" ħitan

4330*

 

 

43.34

Żebgħa u tqegħid ta" ħġieġ

4330*

 

 

43.39

Tlestija u rfinar oħra tal-bini

4330*

 

 

 

 

 

 

43.9

 

Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni

 

 

 

43.91

Attivitajiet ta" tisqif

4390*

 

 

43.99

Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni n.e.c.

4390*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA G – NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA" VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut u tiswija ta" vetturi bil-mutur u muturi

 

 

 

 

 

 

 

45.1

 

Bejgħ ta" vetturi bil-mutur

 

 

 

45.11

Bejgħ ta" karozzi u vetturi żgħar bil-mutur

4510*

 

 

45.19

Bejgħ ta" vetturi oħra bil-mutur

4510*

 

 

 

 

 

 

45.2

 

Manutenzjoni u tiswija ta" vetturi bil-mutur

 

 

 

45.20

Manutenzjoni u tiswija ta" vetturi bil-mutur

4520

 

 

 

 

 

 

45.3

 

Bejgħ ta" parts u aċċessorji ta" vetturi bil-mutur

 

 

 

45.31

Negozju bl-ingrossa ta" parts u aċċessorji ta" vetturi bil-mutur

4530*

 

 

45.32

Negozju bl-imnut ta" parts u aċċessorji ta" vetturi bil-mutur

4530*

 

 

 

 

 

 

45.4

 

Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta" parts u aċċessorji tal-muturi u oħrajn relatati

 

 

 

45.40

Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta" muturi u ta" parts relatati u aċċessorji

4540

 

 

 

 

46

 

 

Negozju bl-ingrossa, għajr ta" vetturi bil-mutur u muturi

 

 

 

 

 

 

 

46.1

 

Bejgħ bl-ingrossa fuq bażi ta" ħlas jew kuntratt

 

 

 

46.11

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" materja prima agrikola, annimali ħajja, materja prima tat-tessuti u oġġetti imħejjija għall-aħħar stadju tal-manifattura

4610*

 

 

46.12

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" fjuwil, minerali, metalli u kimiċi industrijali

4610*

 

 

46.13

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" injam u materjal għall-bini

4610*

 

 

46.14

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" makkinarju, tagħmir industrijali, vapuri u inġenji ta" l-ajru

4610*

 

 

46.15

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" għamara, oġġetti għad-dar u ferramenta

4610*

 

 

46.16

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" tessuti, ħwejjeġ, xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda

4610*

 

 

46.17

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" ikel, xorb u tabakk

4610*

 

 

46.18

Aġenti speċjalizzati fil-bejgħ bl-ingrossa ta" prodotti oħra

4610*

 

 

46.19

Aġenti involuti fil-bejgħ ta" varjetà ta" oġġetti

4610*

 

 

 

 

 

 

46.2

 

Bejgħ bl-ingrossa ta" materja prima agrikola u annimali ħajja

 

 

 

46.21

Bejgħ bl-ingrossa ta" qmugħ, tabakk mhux maħdum, żrieragħ u għalf ta" l-annimali

4620*

 

 

46.22

Bejgħ bl-ingrossa ta" fjuri u pjanti

4620*

 

 

46.23

Bejgħ bl-ingrossa ta" annimali ħajja

4620*

 

 

46.24

Bejgħ bl-ingrossa ta" ġlud

4620*

 

 

 

 

 

 

46.3

 

Bejgħ bl-ingrossa ta" ikel, xorb u tabakk

 

 

 

46.31

Bejgħ bl-ingrossa ta" frott u ħxejjex

4630*

 

 

46.32

Bejgħ bl-ingrossa ta" laħam u prodotti tal-laħam

4630*

 

 

46.33

Bejgħ bl-ingrossa ta" prodotti tal-ħalib, bajd u żjut u xaħmijiet ta" l-ikel

4630*

 

 

46.34

Bejgħ bl-ingrossa ta" xorb

4630*

 

 

46.35

Bejgħ bl-ingrossa ta" prodotti tat-tabakk

4630*

 

 

46.36

Bejgħ bl-ingrossa ta" zokkor u ċikkulata u dolċerija

4630*

 

 

46.37

Bejgħ bl-ingrossa ta" kafè, te, kawkaw u ħwawar

4630*

 

 

46.38

Bejgħ bl-ingrossa ta" ikel ieħor, inkluż ħut, krustaċji u molluski

4630*

 

 

46.39

Bejgħ bl-ingrossa mhux speċjalizzat ta" ikel, xorb u tabakk

4630*

 

 

 

 

 

 

46.4

 

Bejgħ bl-ingrossa ta" oġġetti għad-dar

 

 

 

46.41

Bejgħ bl-ingrossa ta" tessuti

4641*

 

 

46.42

Bejgħ bl-ingrossa ta" ħwejjeġ u xedd tas-saqajn

4641*

 

 

46.43

Bejgħ bl-ingrossa ta" apparat domestiku ta" l-elettriku u oġġetti tar-radju u t-televixin

4649*

 

 

46.44

Bejgħ bl-ingrossa ta" kina u oġġetti tal-ħġieġ u materjal għat-tindif

4649*

 

 

46.45

Bejgħ bl-ingrossa ta" fwieħa u kożmetiċi

4649*

 

 

46.46

Bejgħ bl-ingrossa ta" oġġetti farmaċewtiċi

4649*

 

 

46.47

Bejgħ bl-ingrossa ta" għamara, twapet u tagħmir għad-dawl

4649*

 

 

46.48

Bejgħ bl-ingrossa ta" arloġġi ta" l-idejn u ġojjelli

4649*

 

 

46.49

Bejgħ bl-ingrossa ta" oġġetti oħra għad-dar

4649*

 

 

 

 

 

 

46.5

 

Bejgħ bl-ingrossa ta" tagħmir tat-teknoloġija ta" l-informatika u l-komunikazzjoni (ICT)

 

 

 

46.51

Bejgħ bl-ingrossa ta" kompjuters, tagħmir periferali tal-kompjuter u softwer

4651

 

 

46.52

Bejgħ bl-ingrossa ta" tagħmir u parts ta" l-elettronika u t-telekomunikazzjoni

4652

 

46.6

 

Bejgħ bl-ingrossa ta" makkinarju, tagħmir u provvisti oħra

 

 

 

46.61

Bejgħ bl-ingrossa ta" makkinarju, tagħmir u provvisti agrikoli

4653

 

 

46.62

Bejgħ bl-ingrossa ta" għodod mekkanizzati

4659*

 

 

46.63

Bejgħ bl-ingrossa ta" makkinarju tal-minjieri, tal-kostruzzjoni u ta" l-inġineriji ċivili

4659*

 

 

46.64

Bejgħ bl-ingrossa ta" makkinarju għall-industrija tat-tessuti u ta" magni tal-ħjata u li jaħdmu s-suf

4659*

 

 

46.65

Bejgħ bl-ingrossa ta" għamara għall-uffiċċji

4659*

 

 

46.66

Bejgħ bl-ingrossa ta" makkinarju u tagħmir ieħor għall-uffiċċji

4659*

 

 

46.69

Bejgħ bl-ingrossa ta" makkinarju u tagħmir ieħor

4659*

 

 

 

 

 

 

46.7

 

Bejgħ ieħor speċjalizzat bl-ingrossa

 

 

 

46.71

Bejgħ bl-ingrossa ta" fjuwil soldu, likwidu u fi stat ta" gass u prodotti relatati

4661

 

 

46.72

Bejgħ bl-ingrossa ta" metalli u minerali tal-metall

4662

 

 

46.73

Bejgħ bl-ingrossa ta" injam, materjal għall-kostruzzjoni u tagħmir sanitarju

4663*

 

 

46.74

Bejgħ bl-ingrossa ta" ferramenta u tagħmir u provvisti għall-plaming u t-tisħin

4663*

 

 

46.75

Bejgħ bl-ingrossa ta" prodotti kimiċi

4669*

 

 

46.76

Bejgħ bl-ingrossa ta" prodotti oħra intermedji

4669*

 

 

46.77

Bejgħ bl-ingrossa ta" skart u ruttam

4669*

 

 

 

 

 

 

46.9

 

Negozju bl-ingrossa mhux speċjalizzat

 

 

 

46.90

Negozju bl-ingrossa mhux speċjalizzat

4690

 

 

 

 

 

47

 

 

Negozju bl-imnut, għajr ta" vetturi bil-mutur u muturi

 

 

 

 

 

 

 

47.1

 

Bejgħ bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati

 

 

 

47.11

Bejgħ bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati fejn jiddomina ikel, xorb jew tabakk

4711

 

 

47.19

Bejgħ ieħor bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati

4719

 

 

 

 

 

 

47.2

 

Bejgħ bl-imnut ta" ikel, xorb u tabakk minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.21

Bejgħ bl-imnut ta" frott u ħxejjex

4721*

 

 

47.22

Bejgħ bl-imnut ta" laħam u prodotti tal-laħam

4721*

 

 

47.23

Bejgħ bl-imnut ta" ħut, krustaċi u molluski

4721*

 

 

47.24

Bejgħ bl-imnut ta" ħobż, pasti, ħlewwiet tad-dqiq u dolċerija

4721*

 

 

47.25

Bejgħ bl-imnut ta" xorb

4722

 

 

47.26

Bejgħ bl-imnut ta" prodotti tat-tabakk

4723

 

 

47.29

Bejgħ ieħor bl-imnut ta" ikel minn ħwienet speċjalizzati

4721*

 

 

 

 

 

 

47.3

 

Bejgħ bl-imnut ta" fjuwil awtomotiv minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.30

Bejgħ bl-imnut ta" fjuwil awtomotiv minn ħwienet speċjalizzati

4730

 

 

 

 

 

 

47.4

 

Bejgħ bl-imnut ta" tagħmir ta" l-ICT minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.41

Bejgħ bl-imnut ta" kompjuters, unitajiet periferali u softwer minn ħwienet speċjalizzati

4741*

 

 

47.42

Bejgħ bl-imnut ta" tagħmir tat-telekomunikazzjoni minn ħwienet speċjalizzati

4741*

 

 

47.43

Bejgħ bl-imnut ta" tagħmir awdjo u vidjo minn ħwienet speċjalizzati

4742

 

 

 

 

 

 

47.5

 

Bejgħ bl-imnut ta" tagħmir ieħor għad-dar minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.51

Bejgħ bl-imnut ta" tessuti minn ħwienet speċjalizzati

4751

 

 

47.52

Bejgħ bl-imnut ta" ferramenta, żebgħa u ħġieġ minn ħwienet speċjalizzati

4752

 

 

47.53

Bejgħ bl-imnut ta" twapet, twapet żgħar, kisi tal-ħajt u ta" l-art minn ħwienet speċjalizzati

4753

 

 

47.54

Bejgħ bl-imnut ta" apparat ta" l-elettriku għad-dar minn ħwienet speċjalizzati

4759*

 

 

47.59

Bejgħ bl-imnut ta" għamara, tagħmir għad-dawl u oġġetti għad-dar oħra minn ħwienet speċjalizzati

4759*

 

 

 

 

 

 

47.6

 

Bejgħ bl-imnut ta" oġġetti kulturali u ta" rikrekreazzjoni minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.61

Bejgħ bl-imnut ta" kotba minn ħwienet speċjalizzati

4761*

 

 

47.62

Bejgħ bl-imnut ta" gazzetti u kartolerija minn ħwienet speċjalizzati

4761*

 

 

47.63

Bejgħ bl-imnut ta" reġistrazzjonijiet ta" mużika u vidjo minn ħwienet speċjalizzati

4762

 

 

47.64

Bejgħ bl-imnut ta" tagħmir għall-isport minn ħwienet speċjalizzati

4763

 

 

47.65

Bejgħ bl-imnut ta" logħob u ġugarelli minn ħwienet speċjalizzati

4764

 

 

 

 

 

 

47.7

 

Bejgħ bl-imnut ta" oġġetti oħra minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.71

Bejgħ bl-imnut ta" ħwejjeġ minn ħwienet speċjalizzati

4771*

 

 

47.72

Bejgħ bl-imnut ta" xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda minn ħwienet speċjalizzati

4771*

 

 

47.73

Spiżjar fi ħwienet speċjalizzati

4772*

 

 

47.74

Bejgħ bl-imnut ta" oġġetti mediċi u ortopediċi minn ħwienet speċjalizzati

4772*

 

 

47.75

Bejgħ bl-imnut ta" oġġetti kożmetiċi u tat-twaletta minn ħwienet speċjalizzati

4772*

 

 

47.76

Bejgħ bl-imnut ta" fjuri, pjanti, żrieragħ, fertilizzanti, annimali domestiċi u ikel għall-annimali domestiċi minn ħwienet speċjalizzati

4773*

 

 

47.77

Bejgħ bl-imnut ta" arloġġi ta" l-idejn u ġojjellerija minn ħwienet speċjalizzati

4773*

 

 

47.78

Bejgħ ieħor bl-imnut ta" oġġetti ġodda minn ħwienet speċjalizzati

4773*

 

 

47.79

Bejgħ bl-imnut ta" oġġetti wżati minn ħwienet

4774

 

 

 

 

 

 

47.8

 

Bejgħ bl-imnut permezz ta" tilari u swieq

 

 

 

47.81

Bejgħ bl-imnut permezz ta" tilari u swieq, ta" ikel, xorb u prodotti tat-tabakk

4781

 

 

47.82

Bejgħ bl-imnut permezz ta" swieq, ta" tessuti, ħwejjeġ u xedd tas-saqajn

4782

 

 

47.89

Bejgħ bl-imnut permezz ta" tilari u swieq, ta" oġġetti oħra

4789

 

 

 

 

 

 

47.9

 

Bejgħ bl-imnut mhux minn tilari jew swieq

 

 

 

47.91

Bejgħ bl-imnut permezz ta" postijiet għall-ordnijiet bil-posta jew permezz ta" l-Internet

4791

 

 

47.99

Bejgħ ieħor bl-imnut mhux minn ħwienet, tilari jew swieq

4799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA H - TRASPORT U ĦAŻNA

 

 

 

 

 

 

49

 

 

Trasport bl-art u transport permezz ta" sistemi ta" katusi

 

 

 

 

 

 

 

49.1

 

Trasport ta" passiġġieri bil-ferrovija, interurban

 

 

 

49.10

Trasport ta" passiġġieri bil-ferrovija, interurban

4911

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasport ta" merkanzija bil-ferrovija

 

 

49.2

49.20

Trasport ta" merkanzija bil-ferrovija

4912

 

 

 

 

 

49.3

 

Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art

 

 

 

49.31

Trasport tal-passiġġieri bl-art f'żona urbana usuburbana

4921

 

 

49.32

Operazzjoni ta" taksis

4922*

 

 

49.39

Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art n.e.c.

4922*

 

 

 

 

 

 

49.4

 

Trasport tal-merkanzija bit-triq u servizzi tal-ġarr

 

 

 

49.41

Trasport ta'merkanzija bit-triq

4923*

 

 

49.42

Servizzi ta" ġarr

4923*

 

 

 

 

 

 

49.5

 

Trasport permezz ta" sistema ta" katusi

 

 

 

49.50

Transport permezz ta" sistema ta" katusi

4930

 

 

 

 

 

50

 

 

Trasport bl-ilma

 

 

 

 

 

 

 

50.1

 

Trasport ta" passiġġieri fuq il-baħar u mal-kosta

 

 

 

50.10

Trasport ta" passiġġieri fuq il-baħar u mal-kosta

5011

 

 

 

 

 

 

50.2

 

Trasport ta" merkanzija fuq il-baħar u mal-kosta

 

 

 

50.20

Trasport ta" merkanzija fuq il-baħar u mal-kosta

5012

 

 

 

 

 

 

50.3

 

Trasport ġewwieni ta" passiġieri fuq l-ilma

 

 

 

50.30

Trasport ġewwieni ta" passiġieri fuq l-ilma

5021

 

 

 

 

 

 

50.4

 

Trasport ġewwieni ta" merkanzija fuq l-ilma

 

 

 

50.40

Trasport ġewwieni ta" merkanzija fuq l-ilma

5022

 

 

 

 

 

51

 

 

Trasport bl-ajru

 

 

 

 

 

 

 

51.1

 

Trasport ta" passiġġieri bl-ajru

 

 

 

51.10

Trasport ta" passiġġieri bl-ajru

5110

 

 

 

 

 

 

51.2

 

Trasort ta" merkanzija bl-ajru u trasport fl-ispazju

 

 

 

51.21

Trasport ta" merkanzija bl-ajru

5120*

 

 

51.22

Trasport fl-ispazju

5120*

 

 

 

 

 

52

 

 

Magazzinaġġ u attivitajiet ta" sostenn għat-trasport

 

 

 

 

 

 

 

52.1

 

Magazzinaġġ u ħażna

 

 

 

52.10

Magazzinaġġ u ħażna

5210

 

 

 

 

 

 

52.2

 

Attivitajiet ta" sostenn għat-trasport

 

 

 

52.21

Attivitajiet ta" servizz minn ħwienet speċjalizzati inċidentali għat-trasport bl-art

5221

 

 

52.22

Attivitajiet ta" servizz inċidentali għat-trasport fuq l-ilma

5222

 

 

52.23

Attivitajiet ta" servizz inċidentali għat-trasport bl-ajru

5223

 

 

52.24

Immaniġġar ta" merkanzija

5224

 

 

52.29

Attivitajiet oħra tat-trasport ta" sostenn

5229

 

 

 

 

 

53

 

 

Attivitajiet ta" posta u ta" kurjer

 

 

 

 

 

 

 

53.1

 

Attivitajiet postali taħt obbligu ta" servizz universali

 

 

 

53.10

Attivitajiet postali taħt obbligu ta" servizz universali

5310

 

 

 

 

 

 

53.2

 

Attivitajiet oħra postali u ta" kurjer

 

 

 

53.20

Attivitajiet oħra postali u ta" kurjer

5320

 

 

 

TAQSIMA I - AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA" SERVIZZ

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Akkomodazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

55.1

 

Lukandi u akkomodazzjoni simili

 

 

 

55.10

Lukandi u akkomodazzjoni simili

5510*

 

 

 

 

 

 

55.2

 

Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra

 

 

 

55.20

Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra

5510*

 

 

 

 

 

 

55.3

 

Parkeġġi għal vetturi ta" rikreazzjoni , parkeġġi għal trejlers u post għall-kampeġġ

 

 

 

55.30

Parkeġġi għal vetturi ta" rikreazzjoni , parkeġġi għal trejlers u post għall-kampeġġ

5520

 

 

 

 

 

 

55.9

 

Akkomodazzjoni oħra

 

 

 

55.90

Akkomodazzjoni oħra

5590

 

 

 

 

 

56

 

 

Attivitajiet ta" servizz ta" ikel u xorb

 

 

 

 

 

 

 

56.1

 

Ristoranti u attivitajiet mobbli ta" servizz ta" ikel

 

 

 

56.10

Ristoranti u attivitajiet mobbli ta" servizz ta" ikel

5610

 

 

 

 

 

 

56.2

 

Forniment ta" ikel għal attivitatijiet u servizzi oħra ta" ikel

 

 

 

56.21

Forniment ta" ikel għal attivitatijiet

5621

 

 

56.29

Sevizzi oħra ta" ikel

5629

 

 

 

 

 

 

56.3

 

Attivitajiet ta" servizz ta" xorb

 

 

 

56.30

Attivitajiet ta" servizz ta" xorb

5630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA J – INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI

 

 

 

 

 

 

58

 

 

Attivitajiet ta" pubblikazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

58.1

 

Pubblikazzjoni ta" kotba, perjodiċi u attivitajiet oħra ta" pubblikazzjoni

 

 

 

58.11

Pubblikazzjoni ta" kotba

5811

 

 

58.12

Pubblikazzjoni ta" direttorji u elenki ta" indirizzi

5812

 

 

58.13

Pubblikazzjoni ta" gazzetti

5813*

 

 

58.14

Pubblikazzjoni ta" ġurnali u perjodiċi

5813*

 

 

58.19

Attivitajiet oħra ta" pubblikazzjoni

5819

 

 

 

 

 

 

58.2

 

Pubblikazzjoni ta" softwer

 

 

 

58.21

Pubblikazzjoni ta" logħob tal-kompjuter

5820*

 

 

58.29

Pubblikazzjoni oħra ta" softwer

5820*

 

 

 

 

 

59

 

 

Produzzjoni ta" films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin, reġistrazzjoni ta" ħoss u attivitajiet ta" pubblikazzjoni ta" mużika

 

 

 

 

 

 

 

59.1

 

Attivitajiet ta" films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

 

 

 

59.11

Produzzjoni ta" films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

5911

 

 

59.12

Attivitajiet ta" produzzjoni ta" films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

5912

 

 

59.13

Attivitajiet ta" tqassim ta" films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

5913

 

 

59.14

Attivitajiet ta" projezzjoni ta" films taċ-ċinema

5914

 

 

 

 

 

 

59.2

 

Reġistrazzjoni ta" ħoss u attivitajiet ta" pubblikazzjoni ta" mużika

 

 

 

59.20

Reġistrazzjoni ta" ħoss u attivitajiet ta" pubblikazzjoni ta" mużika

5920

 

 

 

 

 

60

 

 

Attivitajiet ta' programmi u xandir

 

 

 

 

 

 

 

60.1

 

Xandir bir-radju

 

 

 

60.10

Xandir bir-radju

6010

 

 

 

 

 

60.2

 

Programmi tat-televixin u attivitajiet tax-xandir

 

 

 

 60.20

 Programmi tat-televixin u attivitajiet tax-xandir

6021

61

 

 

Telekomunikazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

61.1

 

Attivitajiet ta" telekomunikazzjoni bil-fili

 

 

 

61.10

Attivitajiet ta" telekomunikazzjoni bil-fili

6110

 

 

 

 

 

 

61.2

 

Attivitajiet ta" telekomunikazzjoni mingħajr fili

 

 

 

61.20

Attivitajiet ta" telekomunikazzjoni mingħajr fili

6120

 

 

 

 

 

 

61.3

 

Attivitajiet ta" telekomunikazzjoni bis-satellita

 

 

 

61.30

Attivitajiet ta" telekomunikazzjoni mingħajr fili

6130

 

 

 

 

 

 

61.9

 

Attivitajiet oħra ta" telekomunikazzjoni

 

 

 

61.90

Attivitajiet oħra ta" telekomunikazzjoni

6190

 

 

 

 

 

62

 

 

Attivitajiet ta" servizz tat-teknoloġija ta" l-informatika

 

 

 

 

 

 

 

62.0

 

Attivitajiet ta" servizz tat-teknoloġija ta" l-informatika

 

 

 

62.01

Attivitajiet ta" programmar ta" kompjuters

6201

 

 

62.02

Attivitajiet ta" konsulenza marbuta mat-teknoloġija ta" l-informatika

6202*

 

 

62.03

Attivitajiet ta" ġestjoni ta" faċilitajiet tal-kompjuter

6202*

 

 

62.09

Attivitajiet oħra ta" servizz marbuta mat-teknoloġija ta" l-informatika

6209

 

 

 

 

 

63

 

 

Attivitajiet ta" servizz marbuta ma" l-informatika

 

 

 

 

 

 

 

63.1

 

Ipproċessar ta" data, hosting u attivitajiet relatati; ripożitorji tranżnazzjonali

 

 

 

63.11

Ipproċessar ta" data, hosting u attivitajiet relatati

6311

 

 

63.12

Ripożitorji tranżnazzjonali

6312

 

 

 

 

 

 

63.2

 

Attivitajiet ta" servizz oħra marbuta ma" l-informatika

 

 

 

63.21

Attivitajiet ta" l-aġenziji ta" l-aħbarijiet

6321

 

 

63.29

Attivitajiet ta" servizz oħra marbuta ma" l-informatika n.e.c.

6329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA K – ATTIVITAJET FINANZJARJI U MARBUTA MA" ASSIGURAZZJONI

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Intermedjazzjoni finanzjarja, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

64.1

 

Intermedjazzjoni monetarja

 

 

 

64.11

Banek ċentrali

6411

 

 

64.19

Intermedjazzjoni monetarja oħra

6419

 

 

 

 

 

 

64.2

 

Attivitajiet ta" soċjetajiet holding

 

 

 

64.20

Attivitajiet ta" soċjetajiet holding

6420

 

 

 

 

 

 

64.3

 

Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili

 

 

 

64.30

Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili

6430

 

 

 

 

 

 

64.9

 

Intermedjazzjoni finanzjarja oħra

 

 

 

64.91

Leasing finanzjarju

6491

 

 

64.92

Għotjiet oħra ta" flus

6492

 

 

64.99

Intermedjazzjoni finanzjarja oħra n.e.c.

6499

 

 

 

 

 

65

 

 

Assigurazzjoni, riassigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni, barra sigurtà soċjali obbligatorja

 

 

 

 

 

 

 

65.1

 

Assigurazzjoni

 

 

 

65.11

Assigurazzjoni fuq il-ħajja

6511

 

 

65.12

Assigurazzjoni oħra

6512

 

 

 

 

 

 

65.2

 

Riassigurazzjoni

 

 

 

65.20

Riassigurazzjoni

6520

 

 

 

 

 

 

65.3

 

Flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

65.30

Flus mogħtija għal pensjoni

6530

 

 

 

 

 

66

 

 

Attivitajiet finanzjarji oħra

 

 

 

 

 

 

 

66.1

 

Attivitajiet awżiljarji għal intermedjazzjoni finanzjarja, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

66.11

Amministrazzjoni ta" swieq finanzjarji

6611

 

 

66.12

Attivitajiet ta" negozjar ta" kuntratti ta" sigurtajiet u komoditajiet

6612

 

 

66.19

Attivitajiet awżiljarji oħra għal intermedjazzjoni finanzjarja

6619

 

 

 

 

 

 

66.2

 

Attivitajiet awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

66.21

Valutazzjoni ta" riskji u ħsara

6621

 

 

66.22

Attivitajiet ta" aġenti ta" l-assigurazzjoni u brokers

6622

 

 

66.29

Attivitajiet oħra awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

6629

 

 

 

 

 

 

66.3

 

Attivitajiet ta" ġestjoni ta" fondi

 

 

 

66.30

Attivitajiet ta" ġestjoni ta" fondi

6630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA L – ATTIVITAJIET MARBUTA MA" PROPRJETÀ IMMOBBLI

 

 

 

 

 

 

68

 

 

Attivitajiet marbuta ma" proprjetà immobbli

 

 

 

 

 

 

 

68.1

 

Xiri u bejgħ ta" proprjetà immobbli ta" l-individwu

 

 

 

68.10

Xiri u bejgħ ta" proprjetà immobbli ta" l-individwu

6810*

 

 

 

 

 

 

68.2

 

Kiri u operazzjoni ta" proprjetà immobbli ta" l-individwu jew mikrija lill-individwu

 

 

 

68.20

Kiri u operazzjoni ta" proprjetà immobbli ta" l-individwu jew mikrija lill-individwu

6810*

 

 

 

 

 

 

68.3

 

Attivitajiet marbuta ma" proprjetà immobbli fuq bażi ta" drittijet jew kuntratt

 

 

 

68.31

Aġenziji tal-proprjetà immobbli

6820*

 

 

68.32

Ġestjoni ta" proprjetà immobbli fuq bażi ta" ħlas jew kuntratt

6820*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA M – ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI

 

 

 

 

 

 

69

 

 

Attivitajiet legali u tal-kontabilità

 

 

 

 

 

 

 

69.1

 

Attivitajiet legali

 

 

 

69.10

Attivitajiet legali

6910

 

 

 

 

 

 

69.2

 

Attivitajiet ta" kontabilità, żamma tal-kontijiet u verifika; konsulenza dwar taxxa

 

 

 

69.20

Kontabilità, żamma tal-kontijiet u verifika; konsulenza dwar taxxa

6920

 

 

 

 

 

70

 

 

Attivitajiet ta" uffiċċji ċentrali; attivitajiet ta" konsulenza dwar ġestjoni

 

 

 

 

 

 

 

70.1

 

Attivitajiet ta" uffiċċji ċentrali

 

 

 

70.10

Attivitajiet ta" uffiċċji ċentrali

7010

 

 

 

 

 

 

70.2

 

Attivitajiet ta" konsulenza dwar ġestjoni

 

 

 

70.21

Attivitajiet ta" relazzjonijiet pubbliċi u komunikazzjoni

7020*

 

 

70.22

Negozju u attivitajiet oħra ta" konsulenza dwar ġestjoni

7020*

 

 

 

 

 

71

 

 

Attivitajiet arkitetturali u ta' inġinerija; testijiet tekniċi u analiżi

 

 

 

 

 

 

 

71.1

 

Attivitajiet ta" arkitettura u inġinerija u konsulenza teknika relatata

 

 

 

71.11

Attivitajiet arkitettoniċi

7110*

 

 

71.12

Attivitajiet ta" inġinerija u konsulenza teknika relatata

7110*

 

 

 

 

 

 

71.2

 

Testijiet tekniċi u analiżi

 

 

 

71.20

Testijiet tekniċi u analiżi

7120

 

 

 

 

 

72

 

 

Riċerka xkentifika u żvilupp

 

 

 

 

 

 

 

72.1

 

Riċerka u żvilupp esperimentali dwar xjenzi naturali u inġinerija

 

 

 

72.11

Riċerka u żvilupp esperimentali dwar bioteknoloġija

7210*

 

 

72.19

Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi naturali u inġinerija

7210*

 

 

 

 

 

 

72.2

 

Riċerka u żvilupp esperimentali dwar xjenzi soċjali u l-umanitajiet

 

 

 

72.20

Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi soċjali u l-umanitajiet

7220

 

 

 

 

 

73

 

 

Riklamar u riċerka dwar is-suq

 

 

 

 

 

 

 

73.1

 

Riklamar

 

 

 

73.11

Aġenziji ta" riklamar

7310*

 

 

73.12

Rappreżentazzjoni tal-midja

7310*

 

 

 

 

 

 

73.2

 

Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika

 

 

 

73.20

Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika

7320

 

 

 

 

 

74

 

 

Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

74.1

 

Attivitajiet speċjali ta" disinn

 

 

 

74.10

Attivitajiet speċjali ta" disinn

7410

 

 

 

 

 

 

74.2

 

Attivitajiet fotografiċi

 

 

 

74.20

Attivitajiet fotografiċi

7420

 

 

 

 

 

 

74.3

 

Attivitajiet ta" traduzzjoni u interpretazzjoni

 

 

 

74.30

Attivitajiet ta" traduzzjoni u interpretazzjoni

7490*

 

 

 

 

 

 

74.9

 

Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.

 

 

 

74.90

Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.

7490*

 

 

 

 

 

75

 

 

Attivitajiet veterinarji

 

 

 

 

 

 

 

75.0

 

Attivitajiet veterinarji

 

 

 

75.00

Attivitajiet veterinarji

7500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA N - ATTIVITAJIET TA" SERVIZZ ADMINISTRATTIVI U TA" SOSTENN

 

 

 

 

 

 

77

 

 

Attivitajiet ta" kiri u leasing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiri u leasing ta" vetturi bil-mutur

 

 

77.1

77.11

Kiri u leasing ta" karozzi u vetturi ħfief

7710*

 

 

77.12

Kiri u leasing ta" trakkijiet

7710*

 

 

 

 

 

 

77.2

 

Kiri u leasing ta" oġġetti personali u għad-dar

 

 

 

77.21

Kiri u leasing ta" oġġetti tar-rikreazzjoni u ta" l-isport

7721

 

 

77.22

Kiri ta" tejps u diski tal-vidjo

7722

 

 

77.29

Kiri u leasing ta" oġġetti oħra personali u għad-dar oħra

7729

 

 

 

 

 

 

77.3

 

Kiri u leasing ta" makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra

 

 

 

77.31

Kiri u leasing ta" makkinarju u tagħmir agrikolu

7730*

 

 

77.32

Kiri u leasing ta" makkinarju u tagħmir tal-kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili

7730*

 

 

77.33

Kiri u leasing ta" makkinarju u tagħmir għall-uffiċċju (inklużi kompjuters)

7730*

 

 

77.34

Kiri u leasing ta" tagħmir għat-trasport ta" l-ilma

7730*

 

 

77.35

Kiri u leasing ta" tagħmir għat-trasport ta" l-arja

7730*

 

 

77.39

Kiri u leasing ta" makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra n.e.c.

7730*

 

 

 

 

 

 

77.4

 

Leasing ta' proprjetà intelletwali u ta' prodotti simili, ħlief xogħolijiet bid-dritt ta' l-awtur

 

 

 

77.40

Leasing ta' proprjetà intelletwali u ta' prodotti simili, ħlief xogħolijiet bid-dritt ta' l-awtur

7740

 

 

 

 

 

78

 

 

Attivitajiet marbuta ma" l-impjiegi

 

 

 

 

 

 

 

78.1

 

Attivitajiet ta" aġenziji ta" avvjament ta" l-impjiegi

 

 

 

78.10

Attivitajiet ta" avvjament ta" l-impjiegi

7810

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivitajiet ta" aġenziji ta" impjiegi temporanji

 

 

78.2

78.20

Attivitajiet ta" aġenziji ta" impjiegi temporanji

7820

 

 

 

 

 

 

78.3

 

Provvediment ta' riżorsi umani oħra

 

 

 

78.30

Provvediment ta' riżorsi umani oħra

7830

 

 

 

 

 

79

 

 

Aġenziji ta' l-ivjaġġar, operaturi tal-vjaġġi u attivitajiet oħra ta' servizz ta' riservar u attivijitajiet relatati

 

 

 

 

 

 

 

79.1

 

Attivitajiet ta" aġenzija ta" l-ivjaġġar u operaturi tal-vjaġġi

 

 

 

79.11

Attivitajiet ta" aġenzija ta" l-ivjaġġar

7911

 

 

79.12

Attivitajiet ta" operaturi tal-vjaġġi

7912

 

 

 

 

 

 

79.9

 

Attivitajiet ta' servizz ta' riservazzjoni oħra u attivitajiet relatati

 

 

 

79.90

Attivitajiet ta' servizz ta' riservazzjoni oħra u attivitajiet relatati

7920

 

 

 

 

 

80

 

 

Attivitajiet tas-sigurtà u ta" investigazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

80.1

 

Attivitajiet ta" sigurtà privata

 

 

 

80.10

Attivitajiet ta" sigurtà privata

8010

 

 

 

 

 

 

80.2

 

Attivitajiet ta" servizz ta" sistemi ta" sigurtà

 

 

 

80.20

Attivitajiet ta" servizz ta" sistemi ta" sigurtà

8020

 

 

 

 

 

 

80.3

 

Attivitajiet ta" investigazzjoni

 

 

 

80.30

Attivitajiet ta" investigazzjoni

8030

 

 

 

 

 

81

 

 

Servizzi fir-rigward ta" binjiet u attivitajiet marbuta ma" pajsaġġ

 

 

 

 

 

 

 

81.1

 

Attivitajiet ta" sostenn għal faċilitajiet ikkombinati

 

 

 

81.10

Attivitajiet ta" sostenn għal faċilitajiet ikkombinati

8110

 

 

 

 

 

 

81.2

 

Attivitajiet ta" tindif

 

 

 

81.21

Tindif ġenerali ta" bini

8121

 

 

81.22

Attivitajiet oħra ta" tindif ta" bini u industrijali

8129*

 

 

81.29

Attivitajiet oħra ta' tindif

8129*

 

 

 

 

 

 

81.3

 

Attivitajiet ta" servizz ta" kura tal-pajsaġġ

 

 

 

81.30

Attivitajiet ta" servizz ta" kura tal-pajsaġġ

8130

 

 

 

 

 

82

 

 

Attivitajiet ta" servizz ta" amministrazzjoni ta" uffiċċji, sostenn għal uffiċċji u negozju ieħor

 

 

 

 

 

 

 

82.1

 

Attivitajiet ta" amministrazzjoni ta" uffiċċji u ta" sostenn

 

 

 

82.11

Attivitajiet ikkombinati ta" servizz ta" amministrazzjoni ta" uffiċċji

8211

 

 

82.19

Fotokopjar, tħejjija ta" dokumenti u attivitajiet oħra speċjalizzati ta" sostenn għall-uffiċċji

8219

 

 

 

 

 

 

82.2

 

Attivitajiet ta" ċentri ta" sejħiet

 

 

 

82.20

Attivitajiet ta" ċentri ta" sejħiet

8220

 

 

 

 

 

 

82.3

 

Organizzaturi ta" konvenzjonijiet u wirjiet tan-negozju

 

 

 

82.30

Organizzaturi ta" konvenzjonijiet u wirjiet tan-negozju

8230

 

 

 

 

 

 

82.9

 

Attivitajiet ta" servizz ta" sostenn għal negozju n.e.c.

 

 

 

82.91

Attivitajiet ta" aġenziji għall-irkupru u uffiċċji ta" kreditu

8291

 

 

82.92

Attivitajiet ta" ppakkjar

8292

 

 

82.99

Attivitajiet oħra ta" servizz ta" sostenn fil-kummerċ n.e.c.

8299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA O – AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA U DIFIŻA; SIGURTÀ SOĊJALI OBBLIGATORJA

 

 

 

 

 

 

84

 

 

Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja

 

 

 

 

 

 

 

84.1

 

Amministrazzjoni ta" l-Istat u l-politika ekonomika u soċjali tal-Komunità

 

 

 

84.11

Attivitajiet ġenerali ta" amministrazzjoni pubblika

8411

 

 

84.12

Regolazzjoni ta" l-attivitajiet ta" provvediment ta" kura tas-saħħa, edukazzjoni, servizzi kulturali u servizzi soċjali oħra, barra sigurtà soċjali

8412

 

 

84.13

Regolazzjoni ta" u kontibut lejn operat aktar effiċjenti tan-negozji

8413

 

 

 

 

 

 

84.2

 

Provvediment ta" servizzi lil komunità kollha

 

 

 

84.21

Affarijiet barranin

8421

 

 

84.22

Attivitajiet ta" difiża

8422

 

 

84.23

Attivitajiet tal-ġustizzja u ġudizzjarji

8423*

 

 

84.24

Attivitajiet ta" ordni pubblika u ta" sigurtà

8423*

 

 

84.25

Attivitajiet ta" servizz marbuta ma" tifi tan-nar

8423*

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivitajiet ta" sigurtà soċjali obbligatorji

 

 

84.3

84.30

Attivitajiet ta" sigurtà soċjali obbligatorji

8430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA P – EDUKAZZJONI

 

 

 

 

 

 

85

 

 

Edukazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

85.1

 

Edukazzjoni ta" qabel il-primarja

 

 

 

85.10

Edukazzjoni ta" qabel il-primarja

8510*

 

85.2

 

Edukazzjoni primarja

 

 

 

85.20

Edukazzjoni primarja

8510*

 

 

 

 

 

 

85.3

 

Edukazzjoni sekondarja

 

 

 

85.31

Edukazzjoni sekondarja ġenerali

8521

 

 

85.32

Edukazzjoni sekondarja teknika u vokazzjonali

8522

 

 

 

 

 

 

85.4

 

Edukazzjoni għolja

 

 

 

85.41

Edukazzjoni post-sekondarja, mhux terzjarja

8530*

 

 

85.42

Edukazzjoni terzjarja

8530*

 

 

 

 

 

 

85.5

 

Edukazzjoni oħra

 

 

 

85.51

Edukazzjoni sportiva u ta" rikreazzjoni

8541

 

 

85.52

Edukazzjoni kulturali

8542

 

 

85.53

Attivitajiet ta" skejjel tas-sewqan

8549*

 

 

85.59

Edukazzjoni oħra n.e.c.

8549*

 

 

 

 

 

 

85.6

 

Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni

 

 

 

85.60

Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni

8550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA Q – ATTIVITAJIET MARBUTA MAS-SAĦĦA UMANA U ĦIDMA SOĊJALI

 

 

 

 

 

 

86

 

 

Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana

 

 

 

 

 

 

 

86.1

 

Attivitajiet ta" sptarijiet

 

 

 

86.10

Attivitajiet ta" sptarijiet

8610

 

 

 

 

 

 

86.2

 

Attivitajiet ta" prattika medika u dentali

 

 

 

86.21

Attivitajiet ta" prattika medika ġenerali

8620*

 

 

86.22

Attivitajiet ta" prattika medika speċjalizzata

8620*

 

 

86.23

Attivitajiet ta" prattika dentali

8620*

 

 

 

 

 

 

86.9

 

Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana

 

 

 

86.90

Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana

8690

 

 

 

 

 

87

 

 

Attivitajiet ta" kura residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

87.1

 

Faċilitajiet ta" kura residenzjali minn infermiera

 

 

 

87.10

Faċilitajiet ta" kura residenzjali minn infermiera

8710

 

 

 

 

 

 

87.2

 

Attivitajiet ta" kura residenzjali fir-rigward ta" ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi

 

 

 

87.20

Attivitajiet ta" kura residenzjali fir-rigward ta" ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi

8720

 

 

 

 

 

 

87.3

 

Attivitajiet ta" kura residenzjali għall-anzjani u persuni b'diżabilità

 

 

 

87.30

Attivitajiet ta" kura residenzjali għall-anzjani u persuni b'diżabilità

8730

 

 

 

 

 

 

87.9

 

Attivitajiet oħra ta" kura residenzjali

 

 

 

87.90

Attivitajiet oħra ta" kura residenzjali

8790

 

 

 

 

 

88

 

 

Attivitajiet ta" ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

Attivitajiet ta" ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni għall-anzjani u persuni b'diżabilità

 

 

 

88.10

Attivitajiet ta" ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni għall-anzjani u persuni b'diżabilità

8810

 

 

 

 

 

 

88.9

 

Attivitajiet oħra ta" ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni

 

 

 

88.91

Attivitajiet ta" kura tat-tfal matul il-jum

8890*

 

 

88.99

Attivitajiet oħra ta" ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni n.e.c.

8890*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA R - ARTI, DIVERTIMENT U RIKREAZZJONI

 

 

 

 

 

 

90

 

 

Attivitajiet kreattivi, ta" l-arti u divertiment

 

 

 

 

 

 

 

90.0

 

Attivitajiet kreattivi, ta" l-arti u divertiment

 

 

 

90.01

Arti teatrali

9000*

 

 

90.02

Attivitajiet ta" sostenn għall-arti teatrali

9000*

 

 

90.03

Kreazzjoni artistika

9000*

 

 

90.04

Operazzjoni ta" faċilitajiet ta" l-arti

9000*

 

 

 

 

 

91

 

 

Libreriji, arkivji, mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra

 

 

 

 

 

 

 

91.0

 

Libreriji, arkivji, mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra

 

 

 

91.01

Attivitajiet ta" libreriji u arkivji

9101

 

 

91.02

Attivitajiet tal-mużewijiet

9102*

 

 

91.03

Operazzjoni ta" siti u binjiet storiċi u attrazzjonijiet simili għall-viżitaturi

9102*

 

 

91.04

Attivitajiet ta ta" ġonna botaniċi u żuoloġiċi u riservi tan-natura

9103

 

 

 

 

 

92

 

 

Attivitajiet ta" logħob ta" l-azzard u mħatri

 

 

 

 

 

 

 

92.0

 

Attivitajiet ta" logħob ta" l-azzard u mħatri

 

 

 

92.00

Attivitajiet ta" logħob ta" l-azzard u mħatri

9200

 

 

 

 

 

93

 

 

Attivitajiet ta" sport u attivitajiet ta" mogħdija ta" żmien u rikreazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

93.1

 

Attivitajiet ta" sport

 

 

 

93.11

Operazzjoni ta" faċilitajiet ta" l-isport

9311*

 

 

93.12

Attivitajiet ta" sport clubs

9312

 

 

93.13

Faċilitajiet ta"fitness

9311*

 

 

93.19

Attivitajiet oħra ta" l-isports

9319

 

 

 

 

 

 

93.2

 

Attivitajiet oħra ta" mogħdija ta" żmien u rikreazzjoni

 

 

 

93.21

Attivitajiet ta" parks tal-mogħdija ta" żmien u parks b'tema

9321

 

 

93.29

Attivitajiet oħra ta" mogħdija ta" żmien u rikreazzjoni n.e.c.

9329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA S - ATTIVITAJIET OĦRA TA" SERVIZZ

 

 

 

 

 

 

94

 

 

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet bi sħubija

 

 

 

 

 

 

 

94.1

 

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet tan-negozju, ta" l-impjegati u bi sħubija professjonali

 

 

 

94.11

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet tan-negozju, ta" l-impjegati

9411

 

 

94.12

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet bi sħubija professjonali

9412

 

 

 

 

 

 

94.2

 

Attivitajiet ta" trejdjunjins

 

 

 

94.20

Attivitajiet ta" trejdjunjins

9420

 

 

 

 

 

 

94.9

 

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet oħra bi sħubija

 

 

 

94.91

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet reliġjużi

9491

 

 

94.92

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet politiċi

9492

 

 

94.99

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet oħra bi sħubija n.e.c.

9499

95

 

 

Tiswija ta" kompjuters u oġġetti personali u għad-dar

 

 

 

 

 

 

 

95.1

 

Tiswija ta" kompjuters u tagħmir għall-komunikazzjoni

 

 

 

95.11

Tiswija ta" kompjuters u tagħmir periferali

9511

 

 

95.12

Tiswija ta" tagħmir għall-komunikazzjoni

9512

 

 

 

 

 

 

95.2

 

 

 

 

95.21

Tiswija ta" elettronika ta" konsum

9521

 

 

95.22

Tiswija ta" apparat għad-dar u tagħmir għad-dar u l-ġonna

9522

 

 

95.23

Tiswija ta" xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda

9523

 

 

95.24

Tiswija ta" għamara u arredamenti għad-dar

9524

 

 

95.25

Tiswija ta" arloġġi ta" l-idejn, arloġġi oħra u ġojjellerija

9529*

 

 

95.29

Tiswija ta" oġġetti personali u għad-dar oħra

9529*

 

 

 

 

 

96

 

 

Attivitajiet oħra ta" servizz personali

 

 

 

 

 

 

 

96.0

 

Attivitajiet oħra ta" servizz personali

 

 

 

96.01

Ħasil u tindif (dry-cleaning) ta" prodotti tat-tessuti u tal-fer

9601

 

 

96.02

Hairdressing u trattament kożmetiku ieħor

9602

 

 

96.03

Attivitajiet ta" funerali u attivitajiet relatati

9603

 

 

96.04

Attivitajiet ta" benessri fiżiku

9609*

 

 

96.09

Attivitajiet oħra ta" servizz personali n.e.c.

9609*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA T - ATTIVITAJIET TA" PERSUNI TAD-DAR BĦALA PERSUNI LI JĦADDMU; ATTIVITAJIET TA" PRODUZZJONI TA" OĠĠETTI U SERVIZZI MHUX IDDIFFERENZJATI GĦALL-UŻU TA" L-INDIVIDWU STESS

 

 

 

 

 

 

97

 

 

Attivitajiet ta" persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu persunal domestiku

 

 

 

 

 

 

 

97.0

 

Attivitajiet ta" persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu persunal domestiku

 

 

 

97.00

Attivitajiet ta" persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu persunal domestiku

9700

 

 

 

 

 

98

 

 

Attivitajiet mhux iddifferenzjati ta" produzzjoni ta" oġġetti u servizzi minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivitajiet ta" produzzjoni ta" oġġetti mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

 

 

98.1

98.10

Attivitajiet ta" produzzjoni ta" oġġetti mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

9810

 

 

 

 

 

 

98.2

 

Attivitajiet ta" produzzjoni ta" servizzi mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

 

 

 

98.20

Attivitajiet ta" produzzjoni ta" servizzi mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

9820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA U - ATTIVITAJIET TA" ORGANIZZAZZJONIJIET U ENTITAJIET EKSTRATERRITORJALI

 

 

 

 

 

 

99

 

 

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali

 

 

 

 

 

 

 

99.0

 

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali

 

 

 

99.00

Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali

9900

ANNESS II

L-Annessi 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 7 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  L-Anness 1 (Modulu komuni għall-istatistika strutturali annwali) għandu jkun emendat kif ġej:

1.1.  Fit-test kollu għandu jsir it-tibdil li ġej:

għandha tinbidel bi

Ir-Rev. 1 tan-NACE Taqsima J

Ir-Rev. 2 tan-NACE Taqsima K

Ir-Rev. 1 tan-NACE grupp 65.2 u d-diviżjoni 67

Ir-Rev 2 tan-NACE gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66

It-Taqsimiet minn Ċ sa G tar-Rev. 1 tan-NACE

It-Taqsimiet minn B sa G tar-Rev. 2 tan-NACE

L-attività tan-NACE Rev.1 kategorija 65.11

L-attività tan-NACE Rev.2 kategorija 64.11

Id-Diviżjonijiet 65 u 66 tar-Rev. 1 tan-NACE

Id-Diviżjonijiet 64 u 65 tar-Rev. 2 tan-NACE

It-Taqsimiet H, I u K tar-Rev. 1 tan-NACE

It-Taqsimiet H, I, J, L, M, N u d-diviżjoni 95 tar-Rev. 2 tan-NACE

1.2.  It-Taqsima 9 għandha tinbidel b'dan li ġej:

"

Taqsima 9 - Raggruppar ta' attivitajiet

"Il-gruppi ta" attivitajiet li ġejjin jirreferu għall-klassifika tar-Rev. 2 tan-NACE.

IT-TAQSIMIET B, Ċ, D, E U F

Minjieri u barrieri; manifattura; provvista ta" elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata; provvista ta" ilma; sistemi ta" drenaġġi, ġestjoni ta" skart u attivitajiet ta" rimedjazzjoni; kostruzzjoni.

Sabiex jippermettu l-ġbir ta" l-istatistika tal-komunità, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma f'kategoriji tar-Rev. 2 tan-NACE.

TAQSIMA G

Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta" vetturi bil-mutur u muturi

Sabiex jippermettu l-ġbir ta" l-istatistika tal-komunità, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma f'kategoriji tar-Rev. 2 tan-NACE.

TAQSIMA H

Trasport u ħżin

49.1+49.2

"Trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija, interurban" u "Trasport tal-merkanzija bil-ferrovija"

49.3

Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art

49.4

Trasport tal-merkanzija bl-art

49.5

Trasport permezz ta" sistemi ta" katusi

50.1+50.2

"Trasport fuq l-ilma, fuq il-baħar u mal-kosta" u "Trasport ta" merkanzija fuq l-ilma, fuq il-baħar u mal-kosta"

50.3+50.4

"Trasport ġewwieni ta" passiġġieri fuq l-ilma" u "trasport ġewwieni ta" merkanzija fuq l-ilma"

51

Trasport bl-ajru

52

Magazzinaġġ u attivitajiet ta" sostenn għat-trasport

53.1

Attivitajiet postali taħt obbligu ta' servizz universali

53.2

Attivitajiet oħrajn postali u ta" kurjer

TAQSIMA I

Akkomodazzjoni u attivitajiet ta" servizz ta" ikel

55

Akkomodazzjoni

56

Attivitajiet ta" servizz ta" ikel u xorb

TAQSIMA J

Informatika u komunikazzjoni

58

Attivitajiet ta" pubblikazzjoni

59

Produzzjoni ta" films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin, reġistrazzjoni ta" ħoss u attivitajiet ta" pubblikazzjoni ta" mużika

60

Attivitajiet ta" programmiazzjoni u xandir

61

Telekomunikazzjoni

62

Attivitajiet ta" servizz tat-teknoloġija ta" l-informatika

63

Attivitajiet ta" servizz ta" l-informatika

TAQSIMA K

Attivitajiet finanzjarji u ta" l-assigurazzjoni

Sabiex jippermettu l-ġbir ta" l-istatistika tal-komunità, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma f'kategoriji tar-Rev. 2 tan-NACE.

TAQSIMA L

Attivitajiet marbuta ma" proprjetà immobbli

68

Attivitajiet marbuta ma" proprjetà immobbli

TAQSIMA M

Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi

69+70

"Attivitajiet legali u ta" kontabilità" u "Attivitajiet ta" uffiċċji ċentrali, ġestjoni u attivitajiet ta" konsulenza dwar ġestjoni"

71

Attivitajiet ta" arkitettura u inġinerija; testijiet tekniċi u analiżi

72

Riċerka xjentifika u żvilupp

73.1

Riklamar

73.2

74

75

Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika

Attivitajiet oħra professjonali xjentifiċi u tekniċi

Attivitajiet veterinarji

TAQSIMA N

Attivitajiet amministrattivi u ta" servizz ta" sostenn

77.1

77.2

Kiri u leasing ta" vetturi bil-mutur

Kiri u leasing ta" oġġetti personali u għad-dar

77.3

Kiri u leasing ta" makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra

77.4

Leasing ta" proprjetà intellettwali u prodotti simili, barra xogħol protett mid-dritt ta" l-awtur

78

Attivitajiet marbuta ma" l-impjiegi

79

Aġenziji ta" l-ivvjaġġar, operaturi tal-vjaġġi u attivitajiet oħra ta" servizz ta" riservar u attivitajiet relatati

80

Attivitajiet tas-sigurtà u ta" investigazzjoni

81

Servizzi fir-rigward ta" binjiet u attivitajiet marbuta ma" pajsaġġ

82

Attivitajiet ta" servizz ta" amministrazzjoni ta" uffiċċji, sostenn għal uffiċċji u negozju ieħor

TAQSIMA S

Attivitajiet oħra ta" servizz

95.11

Tiswija ta" kompjuters u tagħmir periferali

95.12

Tiswija ta" tagħmir tal-komunikazzjoni

95.21

Tiswija ta" elettronika ta" konsum

95.22

Tiswija ta" apparat għad-dar u tagħmir għad-dar u l-ġonna

95.23

Tiswija ta" xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda

95.24

Tiswija ta" għamara u arredamenti għad-dar

95.25

Tiswija ta" arloġġi ta" l-idejn, arloġġi oħra u ġojellerija

95.29

Tiswija ta" oġġetti personali u oġġetti għad-dar n.e.c.

"

2.  L-Anness 2 (Modul dettaljat għal statistika strutturali fl-industrija) għandu jkun emendat kif ġej:

2.1.  Fit-test kollu għandu jsir it-tibdil li ġej:

għandha tinbidel bi

Taqsima Ċ tar-Rev. 1 tan-NACE

Taqsima B tar-Rev. 2 tan-NACE

Taqsima D tar-Rev. 1 tan-NACE

Taqsima Ċ tar-Rev. 2 tan-NACE

Taqsima E tar-Rev. 1 tan-NACE

It-Taqsimiet D u E of Rev. 2 tan-NACE

Id-Diviżjonijiet 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 tar-Rev. 1 tan-NACE

Id-Diviżjonijiet 13/14/15/17/18/22/25/26/31 tar-Rev. 2 tan-NACE

2.2.  It-Taqsima 3 għandha tinbidel b'dan li ġej:

"

"Taqsima 3 Kopertura

"L-istatistiċi għandhom ikunu ikkompilati għall-attivitajiet kollha koperti mis-Sezzjonijiet B, C, D u E tar-Rev. 2 tan-NACE. Dawn is-sezzjonijiet ikopru l-attivitajiet ta' qtugħ mill-minjieri u qtugħ mill-barrieri (B), ta' manifattura (C), ta' elettriku, ta' gass, ta' fwar u ta' forniment ta' arja kondizzjonata (D) u ta' forniment ta' l-ilma, tad-dranaġġ u attivitajiet ta' mmaniġġjar ta' l-iskart u dekontaminazzjoni (E). L-istatistika ta' l-intrapriżi tirreferi għall-popolazzjoni ta' l-intrapriżi kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fis-sezzjonijiet B, C, D jew E.

"

3.  L-Anness 3 (Modulu dettaljat għal statitistika struttuta dwar kummerċ ta" tqassim) għandu jkun emendat kif ġej:

3.1.  It-Taqsima 3 paragrafu 1 għandu jinbidel bi:

"

1.  L-istatistika għandha tinġabar għall-attivitajiet kollha koperti bit-Taqsima G tar-REV. 2 TAN-NACE. Dan is-settur ikopri l-attivitajiet tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta" vetturi bil-mutur u muturi. L-istatistika dwar l-intrapriżi tirreferi għall-popolazzjoni ta" l-intrapriżi kollha li l-attività prinċipali tagħhom hija klassifikata fit-Taqsima G.

"

3.2.  Fit-test kollu għandu jsir it-tibdil li ġej:

għandha tinbidel bi

Diviżjoni 50 tar-Rev. 1 tan-NACE

Diviżjoni 45 tar-Rev. 2 tan-NACE

Diviżjoni 51 tar-Rev. 1 tan-NACE

Diviżjoni 46 tar-Rev. 2 tan-NACE

Diviżjoni 52 tar-Rev. 1 tan-NACE

Diviżjoni 47 tar-Rev. 2 tan-NACE

Fit-Taqsima 5 "L-ewwel sena ta" referenza" u t-Taqsima 9 "Rapporti u studji pilota", ir-referenza għad-"diviżjonijiet 50, 51 u 52 tar-Rev.1 tan-NACE" għandha tinżamm.

4.  L-Anness 4 (Modulu dettaljat għal statistika strutturata fil-kostruzzjoni) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu, għandha ssir it-tibdila li ġejja:

għandha tinbidel bi

Il-gruppi 451 u 452 tar-Rev. 1 tan-NACE

Id-Diviżjonijiet 41 u 42 u l-gruppi 43.1 u 43.9 tar-Rev. tan-NACE

5.  L-Anness 5 (Modulu dettaljat għal statistika strutturali fl-assigurazzjoni) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu għandha ssir it-tibdila li ġejja:

għandha tinbidel bi

Diviżjoni 66 għajr il-klassi 66.02 tar-Rev. 1 tan-NACE

Id-Diviżjonijiet 65 għajr il-grupp 65.3 tar-Rev. 2 tan-NACE

6.  L-Anness 6 (Modulu dettaljat għal statistika strutturata fuq l-istituzzjonijiet ta" kreditu) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu għandha ssir it-tibdila li ġejja:

għandha tinbidel bi

Il-kategorija 65.12 u 65.22 tar-Rev. 1 tan-NACE

Il-kategorija 64.19 u 64.92 tar-Rev. 2 tan-NACE

7.  L-Anness 7 (Modulu dettaljat għal statistika strutturata fuq flus mogħtija għal pensjoni) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu għandha ssir it-tibdila li ġejja:

għandha tinbidel bi

Kategorija 66.02 tar-Rev. 1 tan-NACE

Grupp 65.3 tar-Rev. 2 tan-NACE

ANNESS III

L-Annessi A, B, Ċ u D tar-Regolament (KE) Nru 1165/98 għandhom ikunu emendati kif ġej:

1.  Anness A

1.1.  L-Anness A (a) ("Ambitu") għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

(a)  Kamp ta' Applikazzjoni

"Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet kollha elenkati fit-Taqsimiet minn B sa E tar-Rev. 2 tan-NACE, jew kif ikun il-każ, għall-prodotti kollha elenkati fit-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA. It-tagħrif m'huwiex meħtieġ għad-diviżjoni 37, għall-gruppi 38.1, 38.2 u għad-diviżjoni 39 tar-Rev. 2 tan-NACE. L-elenku ta' l-attivitajiet mhux meħtieġa jista" jkun irrivedut skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18

"

1.2.  L-Anness A (c) ("Elenku ta" fatturi"), paragrafi 6, 7, 8, 9 u 10 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

"

6.  It-tagħrif dwar il-produzzjoni (N° 110) m'huwiex meħtieġ għad-Diviżjoni 36 u għall-Gruppi 35.3 u 38.3 tar-Rev. 2 tan-NACE.

7.  It-tagħrif dwar turnover (N° 120, 121, 122) m'huwiex meħtieġ għat-Taqsimiet D u E tar-Rev. 2 tan-NACE.

8.  It-tagħrif dwar l-ordnijiet (Nri. 130, 131, 132) huwa meħtieġ biss għad-Diviżjonijiet li ġejjin tar-Rev. 2 tan-NACE: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. L-elenku ta' attivitajiet jista' jkun revedut skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 18.

"

1.3.  L-Anness A (c) ("Lista ta" fatturi"), paragrafi 9 u 10 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"

9.  It-tagħrif dwar il-fatturi Nri 210, 220, 230 mhuwiex meħtieġ għall-Grupp 38.3 tar-Rev. 2 ta" l-NACE.

10.  It-tagħrif dwar il-prezzijiet tal-produzzjoni u l-prezzijiet ta' l-importazzjoni (Nri 310, 311, 312 jew 340) mhux meħtieġ għall-gruppi jew għall-kategoriji li ġejjin tar-Rev. 2 tan-NACE rispettivament is-CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 u 38.3. L-elenku ta' attivitajiet mhux meħtieġa jista' jkun irrevedut skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 18.

11.  Il- fattur tal-prezzijiet ta" l-importazzjoni (N° 340) huwa kkalkulat fuq il-bażi ta" prodotti tas-CPA. L-unitajiet tat-tip ta" attività ta" l-importazzjoni jistgħu jkunu klassifikati barra l-attivitajiet tat-Taqsimiet B sa E tar-Rev. 2 tan-NACE."

"

1.4.  L-Anness A (f) ("Livell ta" dettal"), paragrafi 1 u 2 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

"

1.  Il-fatturi kollha għajr il-fattur tal-prezz ta" l-importazzjoni (N° 340), għandhom ikunu trażmessi fil-livell tat-Taqsima (ittra waħda) u d-Diviżjoni b'żewġ figuri tar-Rev. 2 tan-NACE. Il-fattur 340 għandu jkun trażmess fil-livell tat-Taqsima (ittra waħda ) u d-Diviżjoni b'żewġ figuri tas-CPA.

2.  Barra minn hekk, fir-rigward tat-Taqsima Ċ tar-Rev. 2 tan-NACE, l-indiċi tal-produzzjoni (N° 110) u l-indiċi tal-prezzijiet ta" l-output (Nri 310, 311, 312) għandhom ikunu trażmessi fil-livelli ta" tliet figuri u erba" figuri tar-Rev. 2 tan-NACE. L-indiċijiet trażmessi għall-prezzijiet tal-produzzjoni u l-output fil-livelli ta" tliet figuri u erba figuri jridu jkunu jirrappreżentaw għall-inqas 90% tal-valur totali miżjud għal kull Stat Membru tat-Taqsima Ċ tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata. Il-fatturi m'għandhomx għalfejn ikunu trażmessi f'dawn il-livelli dettaljati minn dawk l-Istati Membri li l-valur totali miżjud tagħhom tat-Taqsima Ċ tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4% tat-total tal-Komunità Ewropea.

"

1.5.  L-Anness A, (f), ("Livell ta" detall"), fil-paragrafu 3: Rev. 1 tan-NACE għandha tinbidel b'Rev. 2 tan-NACE

1.6.  L-Anness A (f) ("Livell ta" detall"), paragrafi 4, 5, 6 u 7 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

"

4.  Barra minn hekk, il-fatturi kollha għajr il-fatturi tat-turnover u l-ordnijiet il-ġodda (Nri 120, 121, 122, 130, 131, 132) għandhom ikunu trażmessi għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet minn B sa E tar-Rev. 2 tan-NACE I u l-gruppi industrijali prinċipali (MIGs) kif imfissra fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) N° 586/2001(21)

5.  Il-fatturi tat-turnover (Nri 120, 121, 122) għandhom ikunu trażmessi għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet B u C tar-Rev. 2 tan-NACE u l-MIGs bl-eċċezzjoni tal-grupp industrijali prinċipali mfisser għal attivitajiet relatati ma" l-enerġija .

6.  Il-fatturi ta' l-ordnijiet il-ġodda (Nri 130, 131, 132) għandhom ikunu trażmessi għall-manifattura totali, Taqsima Ċ tar-Rev. 2 tan-NACE u sett rridott tal-MIGs ikkalkulat mill-kopertura ta" l-elenku tad-Diviżjonijiet tar-Rev. 2 tan-NACE mfissra fil-paragrafu 8 taħt l-intestatura (c) ("Lista ta" fatturi") ta'dan l-Anness.

7.  Il-fattur tal-prezz ta" l-importazzjoni (N° 340) għandu jkun trażmess għall-prodotti ta" l-industrija totali, it-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA u l-MIGs imfissra skond ir-Regolament (KE) N° 586/2001 minn gruppi ta" prodotti tas-CPA. Dan il-fattur m'għandux għalfejn ikun trażmess minn dawk l-Istati Membri li m'adottawx l-ewro bħala l-munita tagħhom.

"

1.7.  L-Anness A (f) ("Livell ta" dettall"), paragrafi 9 u 10 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

"

9.  Il-fatturi fuq is-swieq mhux domestiċi (Nri 122, 132 u 312) għandhom ikunu trażmessi skond id-distinzjoni bejn iż-żona ta" l-ewro u żona mhux ta" l-ewro. Id-distinzjoni għandha tkun applikata għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet minn B sa E tar-Rev. 2 tan-NACE, il-MIGs, it-Taqsima (ittra waħda) u l-livell tad-Diviżjoni b'żewġ figuri tar-Rev. 2 tan-NACE. It-tagħrif dwar ir-Rev. 2 tan-NACE D u E ma huwiex meħtieġ fir-rigward tal-fattur 122. Barra minn hekk, il-fattur tal-prezz ta" l-importazzjoni (N° 340) għandu jkun trażmess skond id-distinzjoni bejn iż-żona ta" l-ewro u żona mhux ta" l-ewro. Id-distinzjoni għandha tkun applikata għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA, il-MIGs, it-Taqsima (ittra waħda) u l-livell tad-Diviżjoni b'żewġ figuri tas-CPA. Għad-distinzjoni bejn iż-żona ta" l-ewro u żona mhux ta" l-ewro, il-Kummissjoni tista" tiddetermina, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18, it-termini għall-applikazzjoni ta" kampjuni ta" skemi Ewropej kif imfisser fil-punt (d) ta" l-ewwel subparagrafu ta" l-Artikolu 4(2). Il-kampjun ta" skema Ewropea jista" jillimita l-ambitu tal-fattur tal-prezz ta" l-importazzjoni għall-importazzjoni ta" prodotti minn pajjiżi mhux taż-żona Ewropea. Id-distinzjoni bejn iż-żona ta" l-ewro u żona mhux ta" l-ewro għall-fatturi 122, 132, 312 u 340 m'għandhiex għalfejn tkun trażmessa minn dawk l-Istati Membri li m'adottawx l-ewro bħala l-munita tagħhom.

10.  Dawk l-Istati Membri li l-valur miżjud tagħhom fit-Taqsimiet B, Ċ, D u E tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 1% tat-total tal-Komunità Ewropea għandhom għalfejn jittrażmettu biss id-data għall-industrija totali, l-MIGs, u l-livell ta" Taqsima tar-Rev. 2 tan-NACE, jew il-livell ta" Taqsima tas-CPA

"

1.8.  L-Anness A (g) ("Termini ta" żmien għat-trażmissjoni tad-data"), paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

2.  It-terminu ta" żmien jista" jkun sa 15-il jum kalendarju aktar għad-data fuq il-livell ta" grupp jew Kategorija tar-Rev. 2 tan-NACE jew il-livelli ta" Grupp u Kategorija tas-CPA. Għal daw l-Istati Membri li l-valur miżjud tagħhom fit-Taqsimiet B, Ċ, D u E tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 3% tat-total tal-Komunità Ewropea, it-terminu ta" żmien jista" jkun sa 15-il jum kalendarju aktar għal data dwar l-industrija totali, l-MIGs, il-livell ta" Taqsima u Diviżjoni tar-Rev. 2 tan-NACE.

"

1.9.  L-Anness A (i) ("L-ewwel perjodu ta" referenza") għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

L-ewwel perjodu ta" referenza li għalih għandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tar-Rev. 2 tan-NACE huwa Jannar 2009 għad-data ta" kull xahar u l-ewwel kwart 2009 għad-data ta" kull tliet xhur.

"

2.  Anness B

2.1.  L-Anness B (a) ("Ambitu") għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

a)  "Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet kollha elenkati fit-Taqsima F tar-Rev. 2 tan-NACE.

Anness B (e) ("Perjodu ta" referenza"):

"

2.2.  NACE għandha tinbidel b'Rev. 2 tan-NACE.

2.3.  L-Anness B (f) ("Livell ta" dettall"), paragrafi 1 u 2 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

"

1.  Il-fatturi N° 110, 130, 210, 220 u 230 għandhom ikunu trażmessi għall-inqas fil-livell ta" Taqsima tar-Rev. 2 tan-NACE.

2.  Il-fatturi ta" l-ordnijiet il-ġodda (N° 130, 135 u 136) huma meħtieġa biss għall-Grupp 41.2 u għad-Diviżjoni 42 tar-Rev. 2 tan-NACE.

"

2.4.  Anness B (f) ("Livell ta" dettall"), fil-paragrafu 6:

2.5.  NACE" għandha tinbidel b" "Rev. 2 tan-NACE.

2.5.  Anness B, (g), ("Termini ta" żmien għat-trażmissjoni tad-data"), fil-paragrafu 2:

"

Rev.1 tan-NACE" għandha tinbidel b'Rev. 2 tan-NACE.

"

2.6.  Anness B (i) ("L-ewwel sena ta" referenza") għandha tinbidel b'dan li ġej:.

3.1.  "L-ewwel perjodu ta" referenza li għalih għandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tar-Rev. 2 tan-NACE huwa Jannar 2009 għad-data ta" kull xahar u l-ewwel kwart 2009 għad-data ta" kull tliet xhur."

"

3.  Anness Ċ

L-Anness Ċ (a) ("Ambitu") għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

3.2.  Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet elenkati fid-Diviżjoni 47 tar-Rev. 2 tan-NACE.

"

3.2.  L-Anness Ċ (f) ("Livell ta" dettal"), paragrafi 1, 2, 3, 4 u 5 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

1.  Il-fattur tat-turnover (N° 120) u l-fatturi tad-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (N° 330/123) għandhom ikunu trażmessi skond il-livelli ta" detall imfissra fil-paragrafi 2 u 3. Il-fattur ta" l-għadd ta" persjuni (N° 210) għandu jkun trażmess skond id-livell ta" dettall imfisser fil-paragrafu 4.

Ragruppar dettaljat tal-livelli tal-kategoriji u l-gruppi tar-Rev. 2 tan-NACE:

Kategorija 47.11;

Kategorija 47.19;

Grupp 47.2;

Grupp 47.3;

total tal-Kategoriji (47.73, 47.74 u 47.75);

total tal-Kategoriji (47.51, 47.71 u 47.72);

total tal-Kategoriji (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 u 47.63);

total tal-Kategoriji (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 u 47.78);

3.  Kategorija 47.91.

Raggruppar aggregat tal-livelli tal-kategoriji u l-gruppi tar-Rev. 2 tan-NACE:

total tal-Kategorija (47.11) u tal-Grupp (47.2);

total tal-Gruppi u tal-Kategoriji (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 u 47.9);

Diviżjoni 47

Diviżjoni 47 mingħajr 47.3

4.

Diviżjoni 47

5.  Diviżjoni 47 mingħajr 47.3

"

5.  Dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fid-Diviżjoni 47 tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 1% tat-total tal-Komunità Ewropea, għandhom biss għajfejn jittrażmettu l-fattur tat-turnover (N° 120) u l-fatturi tad-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (N° 330/123) skond il-livelli ta" detall imfissra fil-paragrafu 3."

"

3.3.  L-Anness Ċ (g) ("Termini ta" żmien għat-trażmissjoni tad-data"), paragrafi 1, 2 u3 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

1.  Il-fatturi għandhom ikunu trażmmessi għat-turnover (Nru 120) u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (N° 330/123) fi żmien xahrejn fil-livelli ta" detall speċifikati fil-paragrafu 2 taħt l-intestatura (f) ta" dan l-Anness. It-terminu ta" żmien jista" jkun sa 15-il jum aktar milli għal dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fid-Diviżjoni 47 tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 3% tat-total tal-Komunità Ewropea.

2.  Il-fatturi għandhom ikunu trażmessi għat-turnover (N° 120) u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (N° 330/123) fi żmien xahar għal-livell ta" dettall speċifikat fil-paragrafu 3 taħt l-intestatura (f) ta" dan l-Anness. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jipparteċipaw għall-fatturi tat-turnover u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ N° 120 u 330/123 b'kontribuzzjonijiet skond l-allokazzjoni ta" kampjun ta" skema Ewropea kif imfisser fil-punt (d) ta" l-ewwel subparagrafu ta" l-Artikolu 4(2). It-termini ta" l-allokazzjoni għandhhom ikunu determinati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18.

"

3.  Il-fattur ta" l-għadd ta" persuni impjegati għandu jkun trażmess fi żmien xahrejn wara t-tmiem tal-perjodu ta" referenza. It-terminu ta" żmien jista" jkun sa 15-il jum itwal għal dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fid-Diviżjoni 47 tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 3% tat-total tal-Komunità Ewropea.

"

L-Anness Ċ (i) ("L-ewwel sena ta" referenza") għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

4.  L-ewwel perjodu ta" referenza li għalih ghandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tar-Rev. 2 tan-NACE huwa Jannar 2009 għad-data ta" kull xahar u l-ewwel kwart 2009 għad-data ta" kull tliet xhur.

4.  Anness D

"

4.1.  L-Anness D (a) ("Ambitu") għandu jinbidel b'dan li ġej:

Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet kollha elenkati fid-Diviżjonijiet 45 u 46 u t-Taqsimiet minn H sa N u minn P sa S tar-Rev. 2 tan-NACE.

"

4.2.  L-Anness D (c) ("Elenku ta" fatturi") fil-paragrafu 4 (d):

4.3.  NACE" għandha tinbidel b'Rev. 2 tan-NACE.

"

4.3.  L-Anness D (f) ("Livell ta" dettal"), paragrafi 1, 2, 3, 4 u 5 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

Il-fattur tat-turnover (N° 120) għandu jkun trażmess skond il-gruppi tar-Rev.2 tan-NACE li ġejjin:

46 fi tliet figuri;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

it-total ta" (45.1, 45.3 u 45.4);

it-total ta" (55 u 56);

2.  it-total ta"(69 u 70.2).

Il-fattur tal-persuni impjegati (N° 210) għandu jkun trażmess skond il-gruppi li ġejjin tar-Rev. 2 tan-NACE:

Id-Diviżjonijiet 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

it-total ta" (69, 70.2, 71, 73 u 74);

it-total ta" (55 u 56);

3.  it-total ta" (78, 79, 80, 81.2 u 82).

3.  Għad-Diviżjonijiet 45 u 46 tar-Rev. 2 tan-NACE, il-fattur tat-turnover għandu biss għalfejn ikun trażmess fil-livell ta" żewġ figuri minn dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom f'dawk id-Diviżjonijiet tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4% tat-total tal-Komunità Ewropea.

4.  Għat-Taqsimiet H u J tar-Rev. 2 tan-NACE, il-fattur ta" l-għadd ta" persuni impjegati (N° 210) għandu biss għalfejn ikun trażmess fil-livell ta" Taqsima minn dawk l-Istati Membri li valur totali miżjud tagħhom fit-Taqsimiet H u J tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4% tat-total tal-Komunità Ewropea.

   5. Il-fattur tal-prezz ta" l-output (N° 310) għandu jkun trażmess skond l-attivitajiet u l-gruppi li ġejjin tar-Rev. 2 tan-NACE:
  

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.2, 71, 73, 78, 80, 81.2;

  

it-total ta" (50.1 u 50.2);

it-total ta" (69.1, 69.2 u 70.2).

"

4.4.  Ir-Rev. 2 tan-NACE 78 tkopri t-totali tal-prezz tar-reklutaġġ u l-persunal ipprovdut.

"

4.4.  L-Anness D (f) ("Livell ta" dettal"), paragrafu 7 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

7.  Għad-Diviżjoni 63 tar-Rev. 2 tan-NACE, il-fattur tal-prezz ta" l-output (N° 310) għandu biss għalfejn ikun trażmess fil-livell ta" żewġ figuri minn dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom f'din id-Diviżjoni tar-Rev. 2 tan-NACE f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4% tat-total tal-Komunità Ewropea.

"
  4.5. L-Anness D (h) ("Studji pilota"), paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:
   3. il-fattibilità u rilevanza tal-ġbir tad-data għandhom ikunu stmati fuq:
   i) attivitajiet ta" ġestjoni ta" kumpaniji holding Rev. 2 tan-NACE Gruppi 64.2 u 70.1;
   ii) il-proprjetà immobbli Rev. 2 tan-NACE Diviżjoni 68;
   iii) ir-riċerka u l-iżvilupp Rev. 2 tan-NACE Diviżjoni 72;
   iv) l-attività tal-kiri Rev. 2 tan-NACE Diviżjoni 77;
"

(v)  Rev. 2 tan-NACE Taqsimiet K, P, Q, R, S;

"

L-Anness D (i) ("L-ewwel perjodu ta" referenza") għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

4.7.  L-ewwel perjodu ta" referenza li għalih ghandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tar-Rev. 2 tan-NACE huwa l-ewwel kwart 2009.

"

4.7.  L-Anness D, (j), ("Perjodu ta" tranżizzjoni") għandu jinbidel b'dan li ġej:

Jista" jingħata perjodu ta" tranżizzjoni li jintemm mhux aktar tard mill-11 ta" Awissu 2008 għall-fattur N° 310 skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18. Perjodu ieħor ta" tranżizzjoni ta" sena jista" jingħata għall-implimentazzjoni tal-fattur N° 310 għar-Rev. 2 tan-NACE Diviżjonijiet 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 u 81 skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18. Barra minn dawk il-perjodi ta" tranżizzjoni, jista" jingħata perjodu ta" tranżizzjoni addizzjonali ta" sena, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18, għal dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fl-attivitajiet tar-Rev. 2 tan-NACE msemmija taħt l-intestatura (a) "Ambitu" f'sena ta" bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 1% tat-total tal-Komunità Ewropea.

"

ANNESS IV

L-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 għandu jkun emendat kif ġej:

1.  L-Anness I, Taqsima 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

L-istatistika għandha tinġabar fir-rigward ta" l-attivitajiet kollha kklassifikati fil-kopertura tat-Taqsimiet minn A sa V tar-Rev. 2 tan-NACE. Dawn it-taqsimiet ikopru l-attivitajiet ekonomiċi kollha.

Dan l-Anness ikopru wkoll:

(a) skart iġġenerat mid-djar;

   b) skart li jirriżulta minn operazzjonijiet ta" rkupru u/jew disponiment.
   2. L-Anness I, Taqsima 8(1.1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

1.1.   l-oġġetti li ġejjin, kif deskritti fit-termini tar-Rev. 2 tan-NACE:

"
   1.1.

Nru ta"
l- oġġett

Kodiċi tar-Rev. 2 tan-NACE

Deskrizzjoni

1

Diviżjoni 1
Diviżjoni 2

Produzzjoni ta" għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati ta" servizz
Forestrija u qtugħ u trasport ta" siġar għall-injam

2

Diviżjoni 3

Sajd u akwakultura

3

Taqsima B

Minjieri u barrieri

4

Diviżjoni 10
Diviżjoni 11
Diviżjoni 12

Manifattura ta" oġġetti ta" l-ikel
Manifattura ta" xorb
Manifattura ta" prodotti tat-tabakk

5

Diviżjoni 13
Diviżjoni 14
Diviżjoni 15

Manifattura ta" tessuti
Manifattura ta" ħwejjeġ li jintlibsu
Manifattura ta" ġilda u prodotti relatati

6

Diviżjoni 16

Manifattura ta" injam u ta" prodotti ta" l-injam u s-sufra, għajr għamara; manifattura ta" oġġetti tat-tiben u materjal għall-immaljar

7

Diviżjoni 17
Diviżjoni 18

Manifattura ta" karta u prodotti tal-karti
Stampar u riproduzzjoni ta" midja rreġistrati

8

Diviżjoni 19

Manifattura ta" kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

9

Diviżjoni 20
Diviżjoni 21
Diviżjoni 22

Manifattura ta" kimiċi u prodotti kimiċi
Manifattura ta" prodotti farmaċewtiċi, mediċinali, kimiċi u botaniċi
Manifattura ta" prodotti tal-lasktu u tal-plastik

10

Diviżjoni 23

Manifattura ta" prodotti oħra minerali mhux metalliċi

11

Diviżjoni 24
Diviżjoni 25

Manifattura ta" metalli bażiċi
Manifattura ta" prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr makkinarju u tagħmir

12

Diviżjoni 26
Diviżjoni 27
Diviżjoni 28
Diviżjoni 29
Diviżjoni 30

Manifattura ta" prodotti tal-kompjuter, elettroniċi u ottiċi
Manifattura ta" tagħmir elettriku
Manifattura ta" makkinarju u tagħmir n.e.c.
Manifattura ta" vetturi bil-mutur
Manifattura ta" tagħmir ieħor tat-trasport

13

Diviżjoni 31
Diviżjoni 32 Diviżjoni 33

Manifattura ta" għamara
Manifattura n.e.c.
Tiswija u installazzjoni ta" makkinarju u tagħmir

14

Taqsima D

Provvista ta" elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata

15

Diviżjoni 36 Diviżjoni 37 Diviżjoni 39

Ġbir, trattament u provvista ta" ilma
Sistemi ta" drenaġġi
Attivitajiet ta" rimedjazzjoni u servizzi oħra ta" ġestjoni ta" l-iskart

16

Diviżjoni 38

Attivitajiet ta" ġbir u trattament ta" l-iskart u disponiment minnu; irkupru ta" materjal

17

Taqsima F

Kostruzzjoni

18

Taqsima G, barra 46.67
Taqsima H
Taqsima I
Taqsima J
Taqsima K
Taqsima L
Taqsima M
Taqsima N
Taqsima O
Taqsima P
Taqsima Q
Taqsima R
Taqsima S
Taqsima T
Taqsima U

Attivitajiet ta" servizz:
Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta" vetturi bil-mutur u muturi
Trasport u ħażna
Akkommodazzjoni u attivitajiet ta" servizz marbut ma" l-ikel
Informazzjoni u komunikazzjoni
Attivitajiet finanzjarji u ta" l-assigurazzjoni
Attivitajiet marbuta ma proprjetà immobbli
Attivitajiet prrofessjonali, xjentifiċi u tekniċi
Attivitajiet amministrattivi u ta" servizz ta" sostenn
Amministrazzjoni pubblika u difiża; assigurazzjoni soċjali obbligatorja
Edukazzjoni
Saħħa tal-bniedem u attivitajjiet ta" xogħol soċjali
Arti, divertiment u rikreazzjoni
Attivitajiet oħra ta" servizz
Attivitajiet ta" persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; attivitajiet ta" produzzjoni ta" oġġetti u servizzi mhux iddifferenzjati għall-użu ta" l-individwu stess
Attivitajiet ta" organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali

19

Kategorija 46.77

Bejgħ bl-ingrossa ta" skart u ruttam
"

ANNESS V

L-Anness I b) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

b)  Kopertura

Dan il-modulu jkopri l-attivitajiet tan-negozju tat-Taqsimiet minn C sa N u R u d-Diviżjoni 95 tal-klassifikazzjoni statistika ta" l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (Rev. 2 tan-NACE).

It-Taqsima K se tiddaħħal bil-kondizzjoni li studji pilota minn qabel jirnexxu.

"

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2)1 ĠU C 79, 1.4.2006, p. 31.
(3)2 Posizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Ottubru 2006 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill ta' ... .
(4)3 ĠU L 293, 24.10.1990, p.1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p.1.)
(5) ĠU L 181, 28.6.1989, p.47.
(6) ĠU L 196, 5.8.1993, p.1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.
(7) ĠU L 374, 31.12.1991, p.1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.
(8) ĠU L 14 tas-17.1.1997, p.1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.
(9) ĠU L 162, 5.6.1998, p.1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1503/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 281 of 12.10.2006, p.15).
(10) ĠU L 163, 6.6.1998, p.1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.
(11) ĠU L 63 of 12.3.1999, p.6. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.
(12) ĠU L 332, 9.12.2002, p.1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 783/2005 tal-Kummissjoni (ĠU L 131, 25.5.2005, p.38).
(13) ĠU L 69, 13.3.2003, p.1.
(14) ĠU L 7, 13.1.2004, p.1.
(15) ĠU L 143, 30.4.2004, p. 49.
(16) ĠU L 255, 30.9.2005, p. 1.
(17) ĠU L 310, 30.11.1996, p.1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 180 tat-18.7.2003, p.1).
(18) ĠU L33, 5.2.2004, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 909/2006 tal-Kummissjoni (ĠU L 168, 21.6.2006, p.14).
(19) ĠU L35, 8.2.2005, p. 23. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 602/2006 tal-Kummissjoni (ĠU L 106, 19.4.2006, p.10).
(20) ĠU L 184, 17.7.1999, p.23. Regolament kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p.11).
(21) ĠU L 86, 27.3.2001, p. 11.


Għajnuna Komunitarja speċjali lill-Kosovo *
PDF 388kWORD 66k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-provvediment ta" għajnuna Komunitarja speċjali lill-Kosovo (COM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS))
P6_TA(2006)0412A6-0291/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0207)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 308 tat-Trattat KE, li permezz tiegħu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0171/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Baġits (A6-0291/2006),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha kif meħtieġ, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinforma lill-Parlament jekk għandu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni(2)   Emendi tal-Parlament
Emenda 1
Premessa 7 a (ġdida)
(7a) Din l-għajnuna finanzjarja speċjali tikkumplimenta programmi oħra ta" għajnuna Komunitarja lill-Balkani tal-Punent.
Emenda 2
Premessa 9
(9)  Although economic activity resumed after the conflict, Kosovo is at a low level of economic development. Kosovo is not in a position to borrow either domestically or on the international financial market and under its current status it is not eligible for membership in the international financial institutions. It may therefore not benefit from lending assistance associated with their programmes.
(9)  Għalkemm reġgħet bdiet l-attività ekonomika wara l-kunflitt, il-Kosovo jinsab fl-livell baxx ta" żvilupp ekonomiku. Il-Kosovo m'huwiex f'pożizzjoni li jissellef kemm domestikament kif ukoll fuq is-suq finanzjarju internazzjonali u taħt l-istatus internazzjonali ta' bħalissa m'huwiex eliġibbli għal sħubija f'istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Għalhekk ma jistax jibbenefika minn għajnuna ta" self assoċjat mal-programmi tagħhom, u din hi r-raġuni prinċipali għalfejn għandha tiġi pprovduta għajnuna finanzjarja speċjali f'forma ta" għotja.
Emenda 3
Premessa 12
(12)  The release of this grant assistance is without prejudice to the powers of the Budgetary authority
(12)  L-għajnuna finanzjarja Komunitarja għandha titħallas direttament lill-Baġit Ikkonsolidat tal-Kosovo ta' l-2006 u l-2007 u rrekordjata taħt l-intestatura "Għajnuna finanzjarja speċjali tal-Komunità Ewropea". L-awtorizzazzjoni ta" din l-għotja hi bla ħsara għall-poteri ta" l-Awtorità Baġitarja.
Emenda 4
Premessa 13
(13)  This financial support should be provided after verifying whether the financial and economic conditions to be agreed with the authorities of Kosovo upon approval of this Council Decision can be satisfactorily fulfilled.
(13)  Dan l-appoġġ finanzjarju jrid jiġi pprovdut wara li jiġu vverifikati jekk il-kundizzjonijiet finanzjarji u ekonomiċi miftiehma ma" l-awtoritajiet tal-Kosovo jkunu twettqu b'mod sodisfacenti. Il-kundizzjonijiet għar-rilaxx ta" porzjonijiet ta" l-għajnuna speċjali għandhom jinkludu miri speċifiċi li għandhom jintlaħqu f'dawn l-oqsma: trasparenza mtejba u aktar sostenibilità ta" finanzi pubbliċi, speċjalment fejn għandha x'taqsam il-konsistenza tal-Baġit Ikkonsolidat tal-Kosovo mal-Qafas ta" Nfiq fuq Żmien Medju u l-Istrateġija u l-Pjan ta' Żvilupp tal-Kosovo; l-applikazzjoni ta" prijoritajiet makroekonomiċi u baġitarji fuq il-bażi tal-Memorandum ta" Politiki Ekonomiċi u Finanzjarji miftiehma flimkien ma' l-IMF fit-2 ta" Novembru 2005; dixxiplina fiskali mtejba u kontroll ta" nfiq pubbliku, bl-għan partikulari tas-sejba, tat-trattament u tas-segwitu ta" suspett ta" frodi u irregolaritajiet oħra li jikkonċernaw fondi nazzjonali u internazzjonali; u konformità sħiħa ma" l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem, internazzjonali u demokratiċi, inklużi r-rispett għall-minoranzi u l-prinċipji fundamentali ta" l-istat tad-dritt. Progress reali fil-kisba tal-miri msemmija hawn fuq għandhom jipprovdu l-bażi għall-ħlas ta' porzjonijiet ta" din l-għajnuna.
Emenda 5
Artikolu 1, paragrafu 1
The Community shall make available to Kosovo an exceptional financial assistance in the form of a grant of up to EUR 50 million with a view to alleviating the financial situation in Kosovo, supporting the development of a sound economic and fiscal framework, facilitating the continuation and strengthening of essential administrative functions and addressing public investment needs.
Il-Komunità għandha tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Kosovo għajnuna finanzjarja speċjali f'forma ta" għotja sa EUR 50 miljun bl-għan li tissodisfa r-rekwiżiti finanzjarji esterni stmati tal-Kosovo fl-2006 u fl-2007, konformi mal-Qafas ta" Nfiq fuq Żmien Medju tal-Kosovo għall-2006-2008, li tappoġġja l-iżvilupp ta" qafas ekonomiku u fiskali sod, li tiffaċilita l-kontinwazzjoni u t-tisħiħ ta' funzjonijiet amministrattivi essenzjali u li tindirizza l-bżonnijiet ta' l-investiment pubbliku.
Emenda 6
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)
2a. Sabiex jiġi ffaċilitat d-djalogu mal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tinforma b'mod regolari lill-Parlament Ewropew dwar il-proċeduri ta' dak il-Kumitat u tipprovdih bid-dokumenti relevanti.
Emenda 7
Artikolu 1, paragrafu 3
3.  The Community financial assistance shall be made available for two years starting from the first day after the entry into force of the Memorandum of Understanding referred to in Article 2(1). However, if circumstances so require, the Commission, after consultation of the Economic and Financial Committee, may decide to extend the availability period by a maximum of one year.
3.  L-għajnuna finanzjarja Komunitarja għandha tkun disponibbli għal sentejn li jibdew mill-ewwel ġurnata wara d-dħul fis-seħħ tal-Memorandum ta' Ftehim imsemmi fl-Artikolu 2(1). Madankollu, jekk iċ-ċirkustanzi jeħtieġu dan, il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju u mal-Parlament Ewropew, tista' tiddeċiedi li testendi l-perjodu ta' disponibilità għal massimu ta' sena.
Emenda 8
Artikolu 2, paragrafu 1
1.  The Commission is empowered to agree with the authorities of Kosovo, after consultation with the Economic and Financial Committee, the economic policy and financial conditions attached to this assistance, to be laid down in a Memorandum of Understanding. These conditions shall be consistent with the agreements and understandings referred to in Article 1(2).
1.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tiftiehem ma" l-awtoritajiet tal-Kosovo, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju u mal-Parlament Ewropew, il-kundizzjonijiet marbuta ma' din l-għajnuna, sabiex jiġu stipulati fil-Memorandum tal-Ftehim, li għandu jintbagħat lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom jinkludu miri speċifiċi li għandhom jintlaħqu fl-oqsma li ġejjin: trasparenza mtejba u aktar sostenibilità ta" finanzi pubbliċi, primarjament fejn għandha x'taqsam il-konsistenza tal-Baġit Ikkonsolidat tal-Kosovo mal-Qafas ta" Nfiq fuq Żmien Medju u l-Istrateġija u l-Pjan ta' Żvilupp tal-Kosovo; l-applikazzjoni ta" prijoritajiet makroekonomiċi u baġitarji fuq il-bażi tal-Memorandum ta" Politiki Ekonomiċi u Finanzjarji miftiehma flimkien ma' l-IMF fit-2 ta" Novembru 2005; dixxiplina fiskali mtejba u kontroll ta" nfiq pubbliku, bl-għan partikulari tas-sejba, tat-trattament u tas-segwitu ta" suspett ta" frodi u irregolaritajiet oħra li jikkonċernaw fondi nazzjonali u internazzjonali u konformità sħiħa ma" l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem, internazzjonali u demokratiċi, inklużi r-rispett għall-minoranzi u l-prinċipji fundamentali ta" l-istat tad-dritt. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu konsistenti mal-ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 1(2).
Emenda 10
Artikolu 2, paragrafu 2
2.  Before proceeding with the actual implementation of the Community assistance, the Commission shall monitor the soundness of Kosovo's financial circuits, administrative procedures, internal and external control mechanisms which are relevant to this Community macro-financial assistance.
2.  Qabel ma titkompla l-implimentazzjoni attwali ta" l-għajnuna Komunitarja, il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-validità taċ-ċrieki finanzjarji tal-Kosovo, tal-proċeduri amministrattivi, tal-mekkaniżmi interni u esterni ta" kontroll li huma relevanti għal din l-għajnuna makrofinanzjarja Komunitarja, billi tibbaża fuq il-kompetenza u l-kapaċità ta" l-immonitorjar tar-rappreżentanti tagħha fil-Kosovo.
Emenda 11
Artikolu 2, paragrafu 3
3.  The Commission shall verify at regular intervals, in collaboration with the Economic and Financial Committee and in coordination with the IMF, that economic policies in Kosovo are in accordance with the objectives of this assistance and that the agreed economic policy and financial conditions are being satisfactorily fulfilled.
3.  B'mod regolari l-Kummissjoni għandha tivverifika, b'kollaborazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju u b'koordinazzjoni ma" l-IMF, u billi tibbaża fuq il-kompetenza u l-kapaċità ta" mmonitorjar tar-rappreżentanti tagħha fil-Kosovo, il-politiki ekonomiċi fil-Kosovo huma skond l-objettivi u l-kundizzjonijiet ta" din l-għajnuna, kif stipulati fl-Artikoli 1(1) u 2(1), u li l-politika ekonomika u l-kundizzjonijiet finanzjarji miftiehma qed jitwettqu b'mod sodisfaċenti.
Emenda 12
Artikolu 3, paragrafu 2
2.  The second and any further instalments shall be released on the basis of a satisfactory compliance with the economic policy and financial conditions referred to in Article 2(1), and not before three months have elapsed since the release of the previous instalment.
2.  It-tieni u kwalunkwe pagamenti oħra għandhom ikunu rilaxxati fuq il-bażi ta" konformità sodisfaċenti mal-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(1), b'mod partikulari li jseħħ progress sodisfaċenti lejn il-kisba tal-miri stipulati fil-Memorandum ta" Ftehim pprovdut fl-Artikolu 2(1), u mhux qabel ma jgħaddu tliet xhur mir-rilaxx tal-pagamenti preċedenti.
Emendi 13 u 14
Artikolu 4
The implementation of this assistance shall take place in accordance with the provisions of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Communities and its implementing rules. In particular, the Memorandum of Understanding referred to in Article 2(1) shall provide for appropriate measures by Kosovo related to the prevention of and the fight against fraud, corruption and other irregularities linked to this assistance. It shall also provide for controls by the Commission, including the European Anti-Fraud Office (OLAF), with the right to perform on-the-spot checks and inspections, and for audits by the Court of Auditors, where appropriate, to be carried out on the spot.
L-implimentazzjoni ta" din l-għajnuna għandha ssir skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta" Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli ta" implimentazzjoni tiegħu. B'mod partikolari, il-Memorandum ta" Ftehim imsemmi fl-Artikolu 2(1) għandu jistipula miżuri xierqa mill-Kosovo li għandhom x'jaqsmu mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u irregolaritajiet oħra marbuta ma" din l-għajnuna. Sabiex tiġi garantita trasparenza akbar fl-immaniġġar u l-ħlas ta" fondi, għandu jipprovdi għall-kontrolli mill-Kummissjoni, inkluż l-Uffiċċju Ewropew ta" Kontra l-Frodi (OLAF), bid-dritt li jagħmel kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, u fejn ikun xieraq għall-verifiki fuq il-post mill-Qorti ta" l-Awdituri u minn awdituri indipendenti.
Emendi 15 u 16
Artikolu 5
At least once a year the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report, including an evaluation on the implementation of this Decision in the previous year.
Ta" lanqas darba fis-sena, u qabel il-15 ta" Settembru, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-kumitati relevanti tal-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inkluż l-evalwazzjoni ta" l-implimentazzjoni ta" din id-Deċiżjoni fis-sena ta" qabel. Dan ir-rapport għandu jispeċifika r-rabta bejn miri stipulati fl-Artikolu 2(1), l-andament ekonomiku u fiskali kurrenti fil-Kosovo u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrilaxxa porzjonijiet ta" din l-għajnuna.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2)* Il-Proposta Uffiċjali tal-Kummissjoni għadha mhijiex disponibbli bil-Malti. It-Test bl-Ingliż qed jiġi riprodott għal finijiet ta' informazzjoni.


L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni *
PDF 290kWORD 42k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2667/2000 dwar l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))
P6_TA(2006)0413A6-0285/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0162)(1),

–   wara li kkunsidra l-ewwel sentenza ta" l-Artikolu 181a(2) tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0170/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A6-0285/2006),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa" jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emendi tal-Parlament
Emenda 1
PREMESSA 5 A (ġdida)
(5a) Sabiex iżżomm il-livell għoli ta' involviment ta' l-UE fir-reġjun, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-ħila rilevanti miksuba mill-Aġenzija fil-forniment ta" għajnuna teknika u finanzjarja lill-pajjiżi terzi kkonċernati ma tintilifx waqt it-trasferiment tar-responsabilitajiet u li l-kontinwità neċessarja tax-xogħol tkun garantita.
Emenda 2
ARTIKOLU 1 A (ġdid)
Artikolu 1a
Rapporti
1.  Fl-interessi ta" ċarezza u trasparenza, il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapport dettaljat kull tliet xhur lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jistipula d-dettalji operattivi attwali tal-pjan ta" trasferiment, inklużi d-distribuzzjoni tal-ħidmiet bejn l-Aġenzija u d-delegazzjonijiet rilevanti tal-Kummissjoni u d-dettalji dwar il-koperazzjoni bejniethom waqt il-perjodu transitorju. Ir-rapporti għandhom jirreferu wkoll għall-iskeda ppjanata għall-proċess ta' trasferiment, l-objettivi li ntlaħqu mir-rapport preċedenti u objettivi ġodda li jiġu stabbiliti, flimkien ma' ħarsa ġenerali tal-mod kif it-trasferiment se jaħdem fil-prattika għall-pajjiżi kollha kkonċernati u, b'mod partikulari, għall-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fid-dawl ta' l-istatus tagħha ta' pajjiż kandidat.
2.  Fil-kuntest tar-rapporti msemmijin fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tispeċifika fid-dettall:
(a) il-miżuri li bi ħsiebha tieħu biex tippromwovi proġetti reġjonali, bħal proġetti li jinvolvu koperazzjoni bejn pajjiżi u proġetti ta" infrastruttura bejn il-fruntieri, ladarba l-Aġenzija ma tiqbax teżisti;
(b) il-pjanijiet għat-titjib fid-Delegazzjonijiet u/jew fl-Uffiċċji tal-Kummissjoni wara s-separazzjoni tar-Repubbliki tas-Serbja u l-Montenegro. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll proposti għat-titjib tad-delegazzjonijiet u/jew l-uffiċċji li jitrattaw l-istatus futur tal-Kosovo.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


L-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali *
PDF 583kWORD 249k
Proposta għal regolament tal-Kunsill li jwaqqaf Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Din il-proposta hi emendata kif ġej:(1)

Test propost mill-Kummissjoni   Emendi tal-Parlament
Emenda 1
Premessa 5
(5)  Ir-Rappreżentanti ta" l-Istati Membri li ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-13 ta" Diċembru 2003 qablu li jibnu fuq iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u tal-Ksenofobija eżistenti li ġie stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/97 tat-2 ta" Ġunju 1997, u biex jiġi estiż il-mandat tiegħu ħalli jagħmluh Aġenzija għad-Drittijiet tal-Bniedem.
(5)  Ir-Rappreżentanti ta" l-Istati Membri li ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-13 ta" Diċembru 2003 qablu li jibnu fuq iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u tal-Ksenofobija eżistenti li ġie stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/97 tat-2 ta" Ġunju 1997, u biex jiġi estiż il-mandat tiegħu ħalli jagħmluh Aġenzija għad-Drittijiet tal-Bniedem. Dakinhar huma ddeċidew ukoll li s-sede ta' l-Aġenzija għandha tibqa' fi Vjenna.
Emenda 2
Premessa 8
(8)  Meta ġiet stabbilita l-Aġenzija, ingħatat l-attenzjoni xierqa għall-qafas operattiv ta" l-aġenziji regolatorji Ewropej propost mill-Kummissjoni fl-abbozz tal-Ftehim Bejn l-Istituzzjonijiet fil-25 ta" Frar 2005.
imħassra
Emenda 3
Premessa 9
(9)  Fix-xogħol tagħha l-Aġenzija għandha tirreferi għad-drittijiet fundamentali kif iddefiniti fl-Artikolu 6 (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u kif stabbilit b'mod partikolari fil-Karta għad-Drittijiet Fundamentali. Ir-rabta mill-qrib mal-Karta għandha tkun riflessa fl-isem ta" l-Aġenzija. L-oqsma tematiċi ta" l-attività ta" l-Aġenzija għandhom jiġu stabbiliti fil-Qafas Pluriannwali, biex b'hekk jiġu ddefiniti l-limiti ta" ħidmet l-Aġenzija, li skond il-prinċipji ġenerali istituzzjonali, m'għandhiex tistabbilixxi aġenda politika tad-drittijiet fundamentali minn jeddha;
(9)  Fix-xogħol tagħha l-Aġenzija għandha tirreferi għad-drittijiet fundamentali kif iddefiniti fl-Artikolu 6 (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inklużi dawk stipulati fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u kif rifless b'mod partikolari fil-Karta għad-Drittijiet Fundamentali. Ir-rabta mill-qrib mal-Karta għandha tkun riflessa fl-isem ta" l-Aġenzija.
Emenda 4
Premessa 9 a (ġdida)
(9a) Peress li l-Aġenzija għandha titwaqqaf fuq il-bażi taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u tal-Ksenofobija eżistenti, il-ħidma ta' l-Aġenzija għandha tkompli tkopri l-fenomeni tar-razziżmu, il-ksenofobija u l-anti-Semitiżmu, kif ukoll il-ħarsien tal-persuni li jiffurmaw parti minn minoranzi, bħala elementi essenzjali fil-ħarsien tad-drittijiet fundamentali. Għandha tingħata importanza xierqa għal dawk il-gruppi li jġarrbu diskriminazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 13 tat-Trattat u l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.
Emenda 5
Premessa 11
(11)  L-Aġenzija għandha jkollha d-dritt li tifformula opinjonijiet lill-istituzzjonijiet ta" l-Unjoni u lill-Istati Membri meta jimplimentaw il-liġi Komunitarja, jew fuq l-inizjattiva tagħha jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, mingħajr interferenza fil-proċeduri leġiżlattivi u ġudizzjarji stabbiliti fit-Trattat.;
(11)  L-Aġenzija għandha jkollha d-dritt li tifformula opinjonijiet lill-istituzzjonijiet ta" l-Unjoni u lill-Istati Membri meta jimplimentaw il-liġi Komunitarja, jew fuq l-inizjattiva tagħha jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, mingħajr interferenza fil-proċeduri leġiżlattivi u ġudizzjarji stabbiliti fit-Trattat; Dawn l-istituzzjonijiet għandhom ikunu jistgħu jitolbu opinjonijiet dwar il-proposti leġiżlattivi tagħhom jew dwar pożizzjonijiet li jkunu ħadu matul proċeduri legiżlattivi fir-rigward tal-kompatibilità ta' dawn mad-drittijiet fundamentali.
Emenda 6
Premessa 12
(12)  Il-Kunsill għandu jkollu l-possibbiltà li jitlob il-kompetenza teknika ta" l-Aġenzija fil-qafas tal-proċedura mibdija fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
(12)  Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikollhom l-possibbiltà li jitlobu l-kompetenza teknika ta" l-Aġenzija fil-qafas tal-proċedura mibdija fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
Emenda 7
Premessa 13
(13)  L-Aġenzija għandha tippreżenta rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni u kif qed ikunu rispettati mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji ta" l-UE u mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-liġi ta" l-Unjoni. Barra minn dan, l-Aġenzija għandha tipproduċi rapporti tematiċi fis-suġġetti ta" importanza partikolari għall-politika ta" l-Unjoni;
(13)  L-Aġenzija għandha tippreżenta rapport annwali dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali koperti mill-oqsma ta' attività ta' l-Aġenzija, u għandu wkoll jenfasizza eżempji ta' prattika tajba. Barra minn dan, l-Aġenzija għandha tipproduċi rapporti tematiċi fis-suġġetti ta" importanza partikolari għall-politika ta" l-Unjoni;
Emenda 8
Premessa 15
(15)  L-Aġenzija għandha taħdem mill-qrib kemm jista" jkun mal-programmi, il-korpi u l-aġenziji kollha rilevanti tal-Komunità u mal-korpi ta" l-Unjoni, biex tevita li x-xogħol ikun ripetut, b'mod partikolari fir-rigward ta" l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza Bejn l-Irġiel u n-Nisa li għandu jitwaqqaf fil-futur;
(15)  L-Aġenzija għandha taħdem mill-qrib kemm jista" jkun ma' l-istituzzjonijiet kollha rilevanti ta' l-Unjoni, kif ukoll mal-korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Komunità u ta" l-Unjoni, biex tevita li x-xogħol ikun ripetut, b'mod partikolari fir-rigward ta" l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza Bejn is-Sessi li għandu jitwaqqaf fil-futur;
Emenda 9
Premessa 15 a (ġdida)
(15a) L-Aġenzija għandha tikkopera mill-qrib ma' l-Istati Membri, u għal dan il-għan l-Istati Membri għandhom jinnominaw uffiċjali ta' komunikazzjoni nazzjonali. B'mod partikulari, l-Aġenzija għandha tikkomunika ma' l- uffiċjali ta' komunikazzjoni nazzjonali fir-rigward ta' rapporti u dokumenti oħrajn li hija tfassal.
Emenda 10
Premessa 16
(16)  L-Aġenzija għandha tikkollabora mill-qrib mal-Kunsill ta" l-Ewropa. Il-kooperazzjoni għandha tiggarantixxi li jiġi evitat li l-attivitajiet ta" l-Aġenzija jirkbu dawk tal-Kunsill ta" l-Ewropa, b'mod partikolari billi jiġu elaborati l-mekkaniżmi li jiżguraw is-sinerġiji, bħalma huwa t-tmiem ta" ftehim bilaterali ta" kooperazzjoni u l-parteċipazzjoni ta" persuna indipendenti maħtura mill-Kunsill ta" l-Ewropa fl-istrutturi ta" l-tmexxija ta" l-Aġenzija, bi drittijiet ta" votazzjoni definiti kif xieraq, bħalma hemm fl-EUMC bħalissa;
(16)  L-Aġenzija għandha tikkollabora mill-qrib mal-Kunsill ta" l-Ewropa. Il-kooperazzjoni għandha tiggarantixxi li jiġi evitat li l-attivitajiet ta" l-Aġenzija jikkoinċidu ma' dawk tal-Kunsill ta" l-Ewropa, b'mod partikolari billi jiġu elaborati mekkaniżmi li jiżguraw il-komplementarjetà u l-valur miżjud, bħalma huwa t-tmiem ta" ftehim bilaterali ta" kooperazzjoni u l-parteċipazzjoni ta" persuna indipendenti maħtura mill-Kunsill ta" l-Ewropa fl-istrutturi ta" l-tmexxija ta" l-Aġenzija, bi drittijiet ta" votazzjoni definiti kif xieraq.
Emenda 11
Premessa 16 a (ġdida)
(16a) Waqt li tirrikonoxxi l-irwol importanti tas-soċjetà ċivili fil-ħarsien tad-drittijiet fundamentali, l-Aġenzija għandha tippromwovi d-djalogu mas-soċjetà ċivili u taħdem mill-qrib ma' l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u ma' l-istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili li huma attivi fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. Hija għandha twaqqaf netwerk ta' koperazzjoni msejjaħ "Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali" bil-ħsieb li tistabbilixxi djalogu strutturat u produttiv u koperazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati rilevanti kollha.
Emenda 12
Premessa 17 a (ġdida)
(17a) Sabiex tiżgura l-kwalità xjentifika għolja ta' ħidmietha, l-Aġenzija għandha jkollha Kumitat Xjentifiku.
Emenda 13
Premessa 17 b (ġdida)
(17b) L-awtoritajiet li jaħtru l-membri tal-Bord tat-Tmexxija, il-Bord Eżekuttiv u l-Kumitat Xjentifiku għandhom jimmiraw lejn parteċipazzjoni bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel f'dawn il-korpi. Għandha tingħata wkoll attenzjoni partikulari għar-rappreżentazzjoni ugwali ta' nisa u rġiel fl-istaff.
Emenda 14
Premessa 18
(18)  Il-Parlament Ewropew għandu rwol sinifikanti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. Huwa għandu jaħtar persuna waħda indipendenti bħala membru tal-Bord ta" Tmexxija ta" l-Aġenzija.
(18)  Il-Parlament Ewropew għandu rwol sinifikanti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. Għaldaqstant huwa għandu jkun ikkonsultat qabel ma jkun adottat il-qafas pluriennali ta' l-Aġenzija u dwar il-kandidati proposti għall-kariga ta' Direttur ta' l-Aġenzija.
Emenda 15
Premessa 19
(19)  Għandu jinħoloq Forum konsultattiv biex tkun żgurata rappreżentazzjoni pluralista tal-forzi soċjali tas-soċjetà ċivili attivi fil-qasam tad-drittijiet fundamentali fl-istrutturi ta" l-Aġenzija bil-ħsieb li tiġi stabbilita kooperazzjoni effettiva mal-partijiet kollha interessati;
imħassra
Emenda 16
Premessa 21 a (ġdida)
(21a) Ir-Regolamenti ta' l-Impjegati għall-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Impjegati Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli adottati b'mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Komunità Ewropea bil-għan li jiġu applikati dawn ir-Regolamenti ta' l-Impjegati u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg, japplikaw għall-impjegati u għad-Direttur ta' l-Aġenzija, inklużi r-regoli tagħhom li jikkonċernaw it-tkeċċija tad-Direttur.
Emenda 17
Premessa 22
(22)  L-Aġenzija għandu jkollha personalità legali u tilħaq wara ċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u tal-Ksenofobija fir-rigward ta" l-obbligi legali, l-impenni jew l-obbligi finanzjarji kollha mwettqa miċ-Ċentru jew il-ftehimiet magħmula miċ-Ċentru flimkien mal-kuntratti ta" l-impjieg ma" l-istaff taċ-Ċentru. L-Aġenzija għandha tibqa" fi Vjenna, kif ġie ddeterminat mid-Deċiżjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta" l-Istati Membri tat-2 ta" Ġunju 1997 li tiddetermina l-post taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u tal-Ksenofobija.
L-Aġenzija għandu jkollha personalità legali u tilħaq wara ċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u tal-Ksenofobija fir-rigward ta" l-obbligi legali, l-impenni jew l-obbligi finanzjarji kollha mwettqa miċ-Ċentru jew il-ftehimiet magħmula miċ-Ċentru flimkien mal-kuntratti ta" l-impjieg ma" l-istaff taċ-Ċentru.
Emenda 18
Premessa 22 a (ġdida)
(22a) L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi kandidati. Barra minn hekk, il-pajjiżi li magħhom ġiet konkluża ftehima ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandhom jitħallew jipparteċipaw fl-Aġenzija, peress li dan jippermetti lill-Unjoni li tappoġġja l-isforzi tagħhom lejn integrazzjoni Ewropea billi jiffaċilita l-allinjament gradwali tal-leġiżlazzjoni tagħhom mal-liġi Komunitarja kif ukoll it-trasferiment ta' għerf u prattika tajba, b'mod partikulari f'dawk l-oqsma ta' l-acquis li se jservu bħala punt ta' riferenza ta' qofol għall-proċess ta' riforma fil-Balkani tal-Punent.
Emenda 19
Premessa 23
(23)  Minħabba li l-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta" dan ir-Regolament huma miżuri b'ambitu ġenerali fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta" Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta" implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, għandhom jiġu adottati billi tintuża l-proċedura regolatorja provduta fl-Artikolu 5 ta" dik id-Deċiżjoni.
imħassra
Emenda 20
Premessa 23 a (ġdida)
(23a) L-Aġenzija għandha tagħti bidu għall-evalwazzjonijiet meħtieġa ta' l-attivitajiet tagħha fil-ħin opportun, inkluża evalwazzjoni fil-fond ta' l-ambitu tagħha fir-rigward ta' pajjiżi li mhumiex membri ta' l-Unjoni, li fuq il-bażi tagħhom il-kamp ta' azzjoni, kompiti u metodi ta' ħidma għandhom ikunu riveduti.
Emenda 21
Artikolu 3, paragrafi 2 sa 4
2.  Fit-twettiq tal-kompiti tagħha l-Aġenzija għandha tirreferi għad-drittijiet fundamentali kif iddefiniti fl-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u kif stabbiliti b'mod partikolari fil-Karta għad-Drittijiet Fundamentali ta" l-Unjoni Ewropea kif ipproklamata f'Nizza fis-7 ta" Diċembru 2000.
2.  Fit-twettiq tal-kompiti tagħha l-Aġenzija għandha tirreferi għad-drittijiet fundamentali fis-sens ta' l-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inklużi dawk stipulati fil-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali ffirmata f'Ruma fl-4 ta' Novembru 1950, u kif rifless fil-Karta għad-Drittijiet Fundamentali ta" l-Unjoni Ewropea kif ipproklamata f'Nizza fis-7 ta" Diċembru 2000.
3.  Fit-twettiq ta" l-attivitajiet tagħha, l-Aġenzija għandha tinvolvi ruħha fis-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tagħha meta jimplimentaw il-liġi Komunitarja, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu li ġej u għall-Artikoli 4(1)(e), 27 u 28.
3.  L-Aġenzija għandha titratta kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tagħha meta jimplimentaw il-liġi Komunitarja. Barra minn hekk, tista' titratta wkoll kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali fl-ambitu ta' l-ewwel paragrafu f'dawk il-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 27(1) sa fejn ikun meħtieġ għall-fini ta' l-allinjament gradwali mal-liġi Komunitarja tal-pajjiż ikkonċernat u b'konformità ma' l-Artikolu 27(2).
4.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27, l-Aġenzija għandha, fuq talba tal-Kummissjoni, tipprovdi informazzjoni u analiżi dwar kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali identifikati fit-talba fir-rigward ta" pajjiżi terzi li magħhom il-Komunità kkonkludiet ftehimiet ta" assoċjazzjoni jew ftehimiet li jinkludu dispożizzjonijiet dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, jew li tkun fetħet jew li tkun qed tippjana li tiftaħ negozjati fuq tali ftehimiet, b'mod partikolari ma" pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea ta" Qrubija.
Emenda 22
Artikolu 4
1.  Biex jintlaħaq l-għan stabbilit fl-Artikolu 2, l-Aġenzija għandha:
1.  Biex jintlaħaq l-għan stabbilit fl-Artikolu 2 u fil-kompetenzi tagħha kif stipulati fl-Artikolu 3, l-Aġenzija għandha:
(a) tiġbor, tiddokumenta, tanalizza u xxerred informazzjoni u data oġġettivi, kredibbli u komparabbli rilevanti, inklużi r-riżultati minn riċerka u monitoraġġ li jiġu kkomunikati lilha mill-Istati Membri, mill-istituzzjonijiet ta" l-Unjoni, mill-aġenziji tal-Komunità, miċ-ċentri tar-riċerka, mill-korpi nazzjonali, mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi, mill-pajjiżi terzi u mill-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti;
(a) tiġbor, tiddokumenta, tanalizza u xxerred informazzjoni u dejta oġġettivi, kredibbli u komparabbli rilevanti, inklużi r-riżultati minn riċerka u monitoraġġ li jiġu kkomunikati lilha mill-Istati Membri, mill-istituzzjonijiet ta" l-Unjoni, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Komunità u ta' l-Unjoni, miċ-ċentri tar-riċerka, mill-korpi nazzjonali, mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi, mill-pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet internazzjonali u b'mod partikulari l-korpi kompetenti tal-Kunsill ta' l-Ewropa;
(b) tiżviluppa metodi biex ittejjeb il-komparabbilità, l-oġġettività u l-kredibbiltà tad-data fuq livell Ewropew, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u ma" l-Istati Membri;
(b) tiżviluppa metodi u standards biex ittejjeb il-komparabbilità, l-oġġettività u l-kredibbiltà tad-dejta fuq livell Ewropew, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u ma" l-Istati Membri;
(c) twettaq, tikkoopera ma" jew tinkoraġġixxi r-riċerka u servejs xjentifiċi, studji ta" preparazzjoni u studji ta" probabbiltà, ukoll, fejn huwa adattat u kompatibbli mal-prijoritajiet tagħha u mal-programm ta" ħidma annwali tagħha, fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni. Għandha torganizza wkoll laqgħat ta" l-esperti u, meta jkun neċessarju, torganizza gruppi ta" ħidma ad hoc;
(c) twettaq, tikkoopera ma" jew tinkoraġġixxi r-riċerka u servejs xjentifiċi, studji ta" preparazzjoni u studji ta" probabbiltà, ukoll, fejn huwa adattat u kompatibbli mal-prijoritajiet tagħha u mal-programm ta" ħidma annwali tagħha, fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni.
(d) tifformula konklużjonijiet u opinjonijiet fuq suġġetti ġenerali, għall-istituzzjonijiet ta" l-Unjoni u ta" l-Istati Membri meta dawn jimplimentaw il-liġi Komunitarja, jew fuq l-inizzjattiva tagħha jew fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni.
(d) tifformula u tippubblika konklużjonijiet u opinjonijiet fuq suġġetti tematiċi speċifiċi, għall-istituzzjonijiet ta" l-Unjoni u ta" l-Istati Membri meta dawn jimplimentaw il-liġi Komunitarja, jew fuq l-inizzjattiva tagħha jew fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni.
(e) tpoġġi l-kompetenza teknika tagħha għad-dispożizzjoni tal-Kunsill, fejn il-Kunsill, skond l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jitlob lil persuni indipendenti biex iressqu rapport dwar is-sitwazzjoni fi Stat Membru jew meta jinqabad bi proposta skond l-Artikolu 7(2), u fejn il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura stabbilita f'dawn il-paragrafi rispettivi ta" l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, ikun talab kompetenza teknika bħal din mill-Aġenzija;
e) tpoġġi l-kompetenza teknika tagħha għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fejn il-Kunsill jirċievi proposta, skond l-Artikolu 7(1) jew (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;
(f) tippubblika rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali, ukoll billi tenfasizza l-eżempji ta" prattika tajba;
f) tippubblika rapport annwali dwar kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali li huma koperti mill-oqsma ta' l-attività ta' l-Aġenzija, ukoll billi tenfasizza l-eżempji ta" prattika tajba;
(g) tippubblika rapporti tematiċi bbażati dwar l-analiżi, ir-riċerka u s-servejs tagħha;
(g) tippubblika rapporti tematiċi bbażati dwar l-analiżi, ir-riċerka u s-servejs tagħha;
(h) tippubblika rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha;
(h) tippubblika rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha;
(i) ittejjeb il-kooperazzjoni bejn is-soċjetà ċivili, inklużi l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, is-sħab soċjali, iċ-ċentri tar-riċerka u r-rappreżentanti ta" l-awtoritajiet pubbliċi kompetenti u persuni jew korpi oħra involuti li jittrattaw id-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari permezz ta" netwerking, l-inkoraġġiment tad-djalogu fuq livell Ewropew u l-parteċipazzjoni, fejn huwa xieraq, f'diskussjonijiet jew f'laqgħat fuq livell nazzjonali;
(i) tiżviluppa strateġija ta" komunikazzjoni u tippromwovi d-djalogu mas-soċjetà ċivili, sabiex tqajjem kuxjenza pubblika dwar id-drittijiet fundamentali u tinforma b'mod attiv lill-pubbliku bix-xogħol tagħha.
(j) torganizza, mal-partijiet interessati rilevanti, konferenzi, kampanji, diskussjonijiet (round tables), seminars u laqgħat fuq livell Ewropew biex tinkoraġġixxi u xxerred ix-xogħol tagħha; u
(k) tiżviluppa strateġija ta" komunikazzjoni mmirata biex iżżid l-għarfien tal-pubbliku ġenerali, twaqqaf riżorsi ta" dokumentazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku u tipprepara materjal edukattiv, tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni u tevita li jkun irripetut ix-xogħol ta" sorsi oħra ta" l-informazzjoni.
2.  Il-konklużjonijiet, l-opinjonijiet u r-rapporti fformulati mill-Aġenzija meta tkun qed twettaq il-kompiti imsemmija fil-paragrafu 1 m'għandhomx jikkonċernaw kwistjonijiet ta" legalità tal-proposti mill-Kummissjoni fi ħdan t-tifsira ta" l-Artikolu 250 tat-Trattat, il-pożizzjonijiet li jittieħdu mill-istituzzjonijiet waqt il-proċeduri leġiżlattivi jew il-legalità ta" atti fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 230 tat-Trattat. M"għandhomx jittrattaw mal-kwistjoni jekk Stat Membru falliex li jissodisfa obbligu jew le taħt it-Trattat fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 226 tat-Trattat.
2.  Il-konklużjonijiet, l-opinjonijiet u r-rapporti li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1 jistgħu jikkonċernaw proposti mill-Kummissjoni fi ħdan t-tifsira ta" l-Artikolu 250 tat-Trattat jew il-pożizzjonijiet li jittieħdu mill-istituzzjonijiet waqt il-proċeduri leġiżlattivi fil-każ biss meta l-istituzzjoni kkonċernata tkun issottomettiet talba f'dan is-sens, b'konformità ma' l-Artikolu 4(1)(d). Dawn il-konklużjonijiet, opinjonijiet u rapporti m'għandhomx jittrattaw mal-legalità ta" atti fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 230 tat-Trattat, jew mal-kwistjoni jekk Stat Membru falliex li jissodisfa obbligu jew le taħt it-Trattat fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 226 tat-Trattat.
Emenda 23
Artikolu 5
1.  Il-Kummissjoni għandha tadotta Qafas Pluriannwali għall-Aġenzija skond il-proċedura regolatorja li tissemma fl-Artikolu 29(2). Il-Qafas għandu
1.  Il-Bord tat-Tmexxija ta' l-Aġenzija, filwaqt li jqis il-linji gwida li joħorġu mnn riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew u minn konklużjonijiet tal-Kunsill fil-qasam tad-drittijiet fundamentali, għandu, fuq il-bażi tal-proposta tal-Kummissjoni, jadotta qafas pluriannwali.
a) ikopri ħames snin;
b) jiddetermina l-oqsma tematiċi ta" l-attività ta" l-Aġenzija, bil-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija dejjem tkun inkluża;
c) jimxi skond il-prijoritajiet ta" l-Unjoni kif iddefiniti fl-għanijiet strateġiċi tal-Kummissjoni;
(d) jagħti l-kunsiderazzjoni xierqa għar-riżorsi finanzjarji u umani ta" l-Aġenzija; u
e) jinkludi dispożizzjonijiet bil-ħsieb li jkun evitat li l-isfera tar-responsabbilità ta" korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Komunità titrekkeb fuq dik ta" l-Aġenzija.
2.   L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti tagħha fl-oqsma tematiċi ffissati mill-Qafas Pluri-annwali. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta" l-Aġenzija li tirrispondi, filwaqt li tagħti l-kunsiderazzjoni xierqa għar-riżorsi finanzjarji u umani tagħha, għal talbiet magħmula mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni taħt l-Artikoli 3(4), 4(1)(d) u (e) "l barra minn dawn l-oqsma tematiċi.
2.   Il-qafas pluriannwali għandu jkopri ħames snin, ikun konsistenti mal-prijoritajiet u l-objettivi strateġiċi ta' l-Unjoni, u jkun kompatibbli mar-riżorsi finanzjarji u umani li għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-Aġenzija.
3.  L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti tagħha fid-dawl tal-Programm ta" Ħidma Annwali tagħha u bil-konsiderazzjoni xierqa għar-riżorsi finanzjarji u umani disponibbli.
3.  L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti tagħha fl-oqsma tematiċi ffissati mill-qafas pluriannwali. Madankollu, l-Aġenzija għandha wkoll twieġeb għal talbiet magħmula mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni skond l-Artikoli 4(1)(d) u (e) li ma jaqgħux taħt dawk l-oqsma tematiċi, sakemm ir-riżorsi finanzjarju u umani jippermettu dan.
4.   Il-Programm ta" Ħidma Annwali, adottat skond l-Artikolu 11(4)(a), għandu jkun skond il-programm ta" ħidma annwali tal-Kummissjoni, inklużi l-ħidma ta" riċerka tiegħu u l-azzjonijiet tiegħu fuq l-istatistika magħmula fil-kuntest tal-Programm Statistiku tal-Komunità.
4.   L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti tagħha fid-dawl tal-programm ta" ħidma annwali tagħha.
Emenda 24
Artikolu 6, paragrafi 1 u 2
1.  L-aġenzija għandha tistabbilixxi u tikkoordina n-netwerks ta" l-informazzjoni neċessarji . Dawn għandhom ikunu mfassla biex jiżguraw li tingħata informazzjoni oġġettiva, kredibbli u komparabbli, li tibni fuq il-kompetenza ta" għadd ta" organizzazzjonijiet u korpi f'kull Stat Membru u tqis il-bżonn li jkunu involuti l-awtoritajiet nazzjonali fil-ġbir tad-data.
1.  Sabiex tiżgura li tingħata informazzjoni oġġettiva, kredibbli u komparabbli, u filwaqt li tibni fuq il-kompetenza ta" għadd ta" organizzazzjonijiet u korpi f'kull Stat Membru u tqis il-bżonn li jkunu involuti l-awtoritajiet nazzjonali fil-ġbir tad-dejta, l-Aġenzija għandha.
(a) tistabbilixxi u tikkoordina netwerks ta" informazzjoni, bħan-netwerk ta' esperti indipendenti fuq id-drittijiet fundamentali, u tuża netwerks eżistenti;
(b) torganizza laqgħat ta' esperti esterni; u,
(c) meta jkun meħtieġ, twaqqaf gruppi ta' ħidma ad hoc.
2.  Fit-twettiq ta" l-attivitajiet tagħha, l-Aġenzija għandha, biex tevita li x-xogħol ikun ripetut u tiggarantixxi l-aqwa użu possibbli tar-riżorsi, tqis l-informazzjoni eżistenti minn kwalunkwe sors u b'mod partikolari l-attivitajiet li diġà jitwettqu minn
2.  Fit-twettiq ta" l-attivitajiet tagħha, l-Aġenzija għandha, sabiex tikseb komplementarjetà u tiggarantixxi l-aqwa użu possibbli tar-riżorsi, tqis, fejn ikun xieraq, l-informazzjoni miġbura u l-attivitajiet imwettqa, b'mod partikulari:
(a) l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Komunità ;
(a) mill-istituzzjonijiet u l-korpi ta' l-Unjoni, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Komunità u ta' l-Unjoni u ta' l-Istati Membri;
(b) l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji ta" l-Istati Membri; u
(b) mill-Kunsill ta' l-Ewropa, billi tirriferi għas-sejbiet u l-attivitajiet tal-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u kontroll tiegħu u għall-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tiegħu; u
c) il-Kunsill ta" l-Ewropa u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.
(c) mill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE), in-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.
Emenda 25
Artikolu 8, titolu, paragrafu - 1
Il-kooperazzjoni ma" l-organizzazzjonijiet fuq livell ta" Stat Membru u fuq livell Ewropew
Il-kooperazzjoni ma" l-organizzazzjonijiet fuq livell ta" Stat Membru u fuq livell internazzjonali
-1.  Sabiex tkun żgurata koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri, kull Stat Membru għandu jinnomina uffiċjal governattiv bħala uffiċjal ta' kommunikazzjoni nazzjonali. L-Aġenzija għandha tgħaddi lill-uffiċjali ta' kommunikazzjoni nazzjonali d-dokumenti kollha mfassla skond l-Artikolu 4(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), u (i).
1.  L-Aġenzija għandha tikkoopera ma" l-organizzazzjonijiet u mal-korpi kompetenti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali fuq livell ta" Stat Membru jew fuq livell Ewropew, biex jgħinuha twettaq il-kompiti tagħha, kemm jekk dawn ikunu tal-gvern u kemm jekk ma jkunux,
1.  Sabiex jgħinuha twettaq il-kompiti tagħha, l-Aġenzija għandha tikkoopera ma':
- organizzazzjonijiet governattivi u ma' korpi pubbliċi kompetenti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri, inklużi istituzzjonijiet nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem;
- l-OSCE, speċjalment l-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR), in-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.
Emenda 26
Artikolu 9
L-Aġenzija għandha tikkoordina l-attivitajiet tagħha ma" dawk tal-Kunsill ta" l-Ewropa, b'mod partikolari fir-rigward tal-Programm ta" Ħidma Annwali tagħha skond l-Artikolu 5. Għalhekk, il-Komunità għandha, skond il-proċedura provduta fl-Artikolu 300 tat-Trattat, tidħol fi ftehim mal-Kunsill ta" l-Ewropa sabiex tistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib bejn din ta" l-aħħar u l-Aġenzija. Dan il-ftehim għandu jinkludi l-obbligu tal-Kunsill ta" l-Ewropa li jaħtar persuna indipendenti biex tkun parti mill-Bord tat-Tmexxija ta" l-Aġenzija, skond l-Artikolu 11.
Sabiex tiżgura komplementarjetà u valur miżjud, l-Aġenzija għandha tikkoordina l-attivitajiet tagħha ma" dawk tal-Kunsill ta" l-Ewropa, b'mod partikolari fir-rigward tal-Programm ta" Ħidma Annwali tagħha skond l-Artikolu 5 u tal-koperazzjoni mas-soċjetà ċivili b'konformità ma' l-Artikolu 9a. Għal dan il-għan, il-Komunità għandha, skond il-proċedura provduta fl-Artikolu 300 tat-Trattat, tidħol fi ftehim mal-Kunsill ta" l-Ewropa sabiex tistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib bejn din ta" l-aħħar u l-Aġenzija. Dan il-ftehim għandu jinkludi l-ħatra mill-Kunsill ta' L-Ewropa ta' persuna indipendenti biex tkun parti mill-Bord tat-Tmexxija ta" l-Aġenzija u mill-Bord Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikoli 11 u 12.
Emenda 27
Premessa 9 a (ġdida)
Artikolu 9a
Koperazzjoni mas-soċjetà ċivili u t-twaqqif ta' Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali
1.  L-Aġenzija għandha tikkopera mill-qrib ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi u istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili li huma attivi fuq livell nazzjonali, Ewropew jew internazzjonali, fil-qasam tad-drittijiet fundamentali, inkluż fil-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u fil-ħarsien tal-minoranzi. Għal dan il-fini, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi netwerk ta' koperazzjoni, li se tissejjaħ "Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali", magħmula minn organizzazzjonijiet mhux governattivi li jittrattaw id-drittijiet tal-bniedem, trejdjunjins u organizzazzjonijiet ta' min jimpjega, organizzazzjonijiet soċjali u professjonali rilevanti, knejjes, organizzazzjonijiet reliġjużi, filosofiċi u non-konfessjonali, universitajiet u esperti kwalifikati oħra ta' entitajiet u organizzazzjonijiet Erwopej jew internazzjonali.
2.  Il-Pjattaforma għandha tkun ta' mekkaniżmu għall-iskambju ta' informazzjoni u għaċ-ċentralizzazzjoni ta' għerf. Hija għandha tiżgura kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Aġenzija u l-partijiet interessati rilevanti.
3.  Il-Pjattaforma għandha tkun miftuħa għall-partijiet interessati u kwalifikati kollha skond il-paragrafu 1. L-Aġenzija tista' tindirizza lill-membri tal-Pjattaforma b'konformità mal-ħtiġijiet speċifiċi relatati ma' l-oqsma tal-ħidma ta' l-Aġenzija identifikati bħala projoritarji.
4.  L-Aġenzija għandha tistieden lill-Pjattaforma sabiex partikularment: