Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 24 oktober 2006 - Straatsburg
 Verenigde Naties: goedkeuring van voertuigen van de categorie M2 en M3 wat hun algemene constructie betreft ***
 Aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië *
 Wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo *
 Financiële bijdrage van Noorwegen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) *
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bogdan Golik
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Mario Borghezio
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 (Amendementen)
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2006
 Strategisch partnerschap tussen de EU en Zuid-Afrika
 Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) ***II
 Programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) ***II
 Programma Cultuur (2007-2013) ***II
 Communautair mechanisme voor civiele bescherming *
 Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) van de transparantierichtlijn
 Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) van de prospectusrichtlijn
 Rol en plaats van vrouwelijke immigranten in de Europese Unie
 Terugvordering van subsidies
Teksten (316 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid