Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 24 października 2006 r. - Strasburg
 Organizacja Narodów Zjednoczonych: homologacja pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych ***
 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii: rekrutacja urzędników Wspólnot Europejskich *
 Zmiana statutu wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO *
 Wkład finansowy Norwegii w prace Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii *
 Wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Golika
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Mario Borhezio
 Projekt budżetu korygującego 3/2006 (poprawki)
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2006
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2006
 Partnerstwo strategiczne UE-Republika Południowej Afryki
 LIFE+ ***II
 Program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego (MEDIA 2007) ***II
 Program Kultura (2007-2013) ***II
 Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności *
 Środki transpozycji dyrektywy "Przejrzystość" (poziom 2)
 Środki transpozycji dyrektywy "Prospekt emisyjny" (poziom 2)
 Imigracja kobiet: rola i miejsca imigrantek w UE
 Odzyskiwanie środków wspólnotowych
Teksty (314 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności