Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 24. októbra 2006 - Štrasburg
 OSN: homologizácia vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie ***
 Pristúpenie Bulharska a Rumunska: prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev *
 Zmeny a doplnenia stanov spoločného podniku Galileo *
 Nórsko a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť *
 Žiadosť o zbavenie imunity Bogdana Golika
 Žiadosť o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2006 (Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy)
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2006
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2006
 Strategické partnerstvo EÚ - Južná Afrika
 Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE +) ***II
 Program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) ***II
 Program Kultúra (2007-2013) ***II
 Mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany *
 Vykonávacie opatrenia (úroveň 2) smernice „Transparentnosť“
 Vykonávacie opatrenia (úroveň 2) smernice „Prospekt“
 Prisťahovalectvo žien: úloha a miesto prisťahovalkýň v Európskej únii
 Vymáhanie finančných prostriedkov Spoločenstva
Texty (308 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia