Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
 Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία
 Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***II
 Πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» ***II
 Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης ***II
 Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013) ***II
 Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων ***I
 Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (κανονισμός) ***I
 Πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων στο SIS II ***I
 Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS ΙΙ (απόφαση) *
 Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά τη δολοφονία της Άννας Πολιτκόφσκαγια
 Καρκίνος του μαστού
 Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004)
Κείμενα (763 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου