Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 25. oktoober 2006 - Strasbourg
 Rahuprotsess Hispaanias
 Euroopa maksekäsumenetlus ***II
 Programm "Aktiivsed noored" (2007-2013) ***II
 Integreeritud tegevusprogramm elukestva õppe alal ***II
 Programm "Kodanike Euroopa" (2007-2013) ***II
 Perfluorooktaansulfonaatide turustamise ja kasutamise piirangud ***I
 SIS II loomine, toimimine ja kasutamine (määrus) ***I
 Sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääs SIS II-le ***I
 SIS II loomine, toimimine ja kasutamine (otsus) *
 Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted Venemaa ajakirjaniku Anna Politkovskaja mõrva järel
 Rinnavähk
 Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste ning kaitsemeetmete rakendamine kolmandate riikide poolt (Komisjoni aastaaruanne - 2004)
Tekstid (431 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika