Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 25 oktober 2006 - Straatsburg
 Vredesproces in Spanje
 Europese betalingsbevelprocedure ***II
 Programma "Jeugd in Actie" (2007-2013) ***II
 Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren ***II
 Programma "Europa voor de burger" (2007-2013) ***II
 Beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten ***I
 Instelling, werking en gebruik van SIS II (verordening) ***I
 Toegang tot SIS II voor de instanties belast met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen ***I
 Instelling, werking en gebruik van SIS II (besluit) *
 Betrekkingen EU-Rusland na de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaïa
 Borstkanker
 Antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen van derde landen tegen de Gemeenschap
Teksten (474 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid