Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
 2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu)
 2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII ja VIII jagu)
 Äärepoolseimate piirkondade kalalaevastikud*
 1956. aasta Ungari revolutsiooni mälestamine
 Moldova (Transnistria)
 Gruusia (Lõuna-Osseetia)
 Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse
 Keskkonna kriminaalõiguslik kaitse
 EL ja Süüria vaheline Euroopa- Vahemere piirkonna assotsieerumisleping
 Nairobi kliimamuutuste konverents
 Siseveetransport
 Avaliku ja erasektori partnerlus
 Töötajate lähetamine
 Euroopa Keskpanga 2005. aasta aastaaruanne
 Tiibet
 Ríos Montt'i protsess
 Usbekistan
Tekstid (250 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika