Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
 2007 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis)
 2007 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII ir VIII skirsniai)
 Atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymas *
 1956 m. vengrų sukilimo paminėjimas
 Moldova (Padnestrė)
 Pietų Osetija
 Toksinių atliekų gabenimas į Afriką
 Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę
 EB ir Sirijos Europos ir Viduržemio jūros regiono asociacijos susitarimas
 Nairobyje vykstanti konferencija dėl klimato kaitos
 Vidaus vandens kelių transportas
 Viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir Bendrijos viešuosius pirkimus ir lengvatas reglamentuojantys teisės aktai
 Darbuotojų komandiravimas
 Europos centrinis bankas (2005)
 Tibetas
 Ríos Montt byla
 Uzbekistanas
Tekstai (259 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika