Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 26 oktober 2006 - Straatsburg
 Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdeling III)
 Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 Vissersvloten van ultraperifere regio's *
 Herdenking van de Hongaarse revolutie van 1956
 Moldavië (Transnistrië)
 Georgië (Zuid-Ossetië)
 Uitvoer van giftig afval naar Afrika
 Milieubescherming door het strafrecht
 Europees-mediterrane associatieovereenkomst EG-Syrië
 EU-strategie voor de conferentie van Nairobi inzake klimaatverandering
 "NAIADES", een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart
 Publiek-private samenwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
 Terbeschikkingstelling van werknemers
 Europese Centrale Bank (2005)
 Tibet
 Proces van Ríos Montt
 Oezbekistan
Teksten (277 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid