Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
 Den allmänna budgeten 2007 (avsnitt III)
 Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 Fiskeflottor i gemenskapens yttersta randområden*
 Femtiårsdagen av Ungernrevolten 1956
 Moldavien (Transnistrien)
 Georgien (Sydossetien)
 Export av giftigt avfall till Afrika
 Miljöskydd genom strafflagstiftning TC"(B6-0544/2006)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
 Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU/Syrien
 Nairobikonferensen om klimatförändringar
 Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades
 Offentlig-privata partnerskap och gemenskapsrätten om offentlig upphandling och koncessioner
 Utstationering av arbetstagare
 Europeiska centralbankens årsrapport för 2005
 Tibet
 Rättegång mot Ríos Montt
 Uzbekistan
Texter (273 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy