Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
 Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetused *
 EÜ ja Kanada vahelise kõrghariduse, koolituse ning noorsoovaldkonna koostööraamistiku leping *
 EÜ ja Ameerika Ühendriikide vahelise kõrg- ja kutseharidusalase koostööprogrammi uuendamise leping *
 Sotsiaalkindlustusskeemid ühenduse piires liikuvatele töötajatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nende pereliikmetele ***I
 Vesiviljelus: võõrliigid ja piirkonnast puuduvad liigid *
 Kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühine korraldus *
 Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatus*
 Ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamine *
 Ühenduse kolmas panus Tšernobõli Fondi *
 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon *
 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetus maaelu arengule *
 Parlamendiliikme Gabriele Albertini puutumatuse kaitsmise taotlus
 Parlamendiliikme Gabriele Albertini puutumatuse kaitsmise taotlus
 Gérard Onesta puutumatuse kaitsmise taotlus
 Ühenduse merekeskkonnapoliitika ***I
 Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***I
 Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR) *
 2006. aasta aruanne euroala kohta
 Merekeskkonna temaatiline strateegia
 Hüpoteeklaen
Tekstid (314 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika