Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
 YMP:n suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki *
 EY:n ja Kanadan sopimus korkea-asteen koulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alan yhteistyöpuitteista *
 EY:n ja Yhdysvaltojen sopimus korkea-asteen koulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta *
 Yhteisön alueella liikkuviin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä sovellettavat sosiaaliturvajärjestelmät ***I
 Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä *
 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely *
 Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskeva yleisopimus *
 Kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttaminen arvonlisä- ja valmisteverosta *
 Yhteisön kolmas rahoitusosuus Tšernobylin reaktorisuojarahastoon *
 Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus *
 Maaseudun kehittämisen tukeminen maaseuturahastosta *
 Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Gérard Onestan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***I
 Elohopeaa sisältävät mittalaitteet ***I
 Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmästä (SESAR) vastaava yhteisyritys *
 Euroaluetta koskeva vuotuinen kertomus 2006
 Meriympäristön teemakohtainen strategia
 Asuntoluotot
Tekstit (336 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö